» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kur’ân’ı Kerim’de Geçen Kalb-İ Selim Üzerine Bir Araştırma (Sosyal Bilimler Dergisi-SOBİDER, Sayı: 13, Malatya) (Ağustos 2017)
 • Kur'an'ı Kerim’de Ebter Kavramı ve Düşündürdükleri (Sosyal Bilimler Dergisi-SOBİDER, Sayı: 11, Malatya) (Haziran 2017)
 • Kur’an’ı Kerim’e Göre Hz. İbrahim’in Kurban Etmek İstediği Oğlu Meselesi (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 50, Sinop) (Haziran 2017)
 • Kur'an'ı Kerim’de Kevser Kavramı (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 48, Sinop) (Şubat 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kur’ân’ın İçki Yasağının Tedriciliği (Kelam Araştırmaları Sayı: 9:2, Yıl: 2011)
  3
  ATIF
 • Kur‘an’ı Kerim'de Kendilerine “Yazıklar Olsun” Denilenler (Kelam Araştırmaları Sayı: 9:1, Yıl: 2011)
 • Kur’an’da Meysir Kavramı ve Günümüzdeki Bazı Kumar Türlerinin Bu çerçevede Değerlendirilmesi (Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 10 Sayı 3/2010, Samsun)
  1
  ATIF
 • Devlet Başkanı İle İlgili Hususlar 1 (Arapçadan Çeviri, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:34, Yıl: 2010, Erzurum)
 • Kur’ân’ı Kerim’de Dâbbe (DEÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XXXI, Yıl: 2010, İzmir)
  1
  ATIF
 • Kur’ân’ı Kerim’de A’râf Ve A’râf Halkı (Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 10 Sayı 1/2010, Samsun)
  3
  ATIF
 • “Ekâme” Fiili Ve Türevlerinin Arap Dili ve Kur’an’daki Anlam Boyutları,(EKEV Akademi Dergisi Sayı 42, Yıl 2010, Erzurum)
 • Arap Dilindeki Diğer Kullanımlarıyla Karşılaştırmalı Olarak Kame Fiil Kökü Ve Türevlerinin Kur’an’daki Anlam Boyutları (Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 32, Yıl 2009, Erzurum)
 • Muhammed Abduh’un İslam İnancını Savunması (İngilizceden Çeviri, DEÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XXVIII, Yıl: 2008, İzmir)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Hz. Peygamber ve Güven Toplumu(Edirne-Havsa Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Konferansı) (Nisan 2017) (Nisan 2017)
 • Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı (Edirne-Süloğlu Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Konferansı) (Nisan 2015)
 • Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı (Edirne-Havsa Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Konferansı) (Nisan 2015)
 • Hz. Peygamber ve İnsan Onuru (Edirne-Lalapaşa Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Konferansı) (Nisan 2013)
 • Hz. Peygamber ve İnsan Onuru (Edirne-Enez Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Konferansı) (Nisan 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Adnan AZZI, Hacı Baba İbn İbrahim Et-Tusutî’nin Hulasatü’l-İrab Fi Şerhı’l-Misbâh Adlı Eserinin Tahkiki, Danışman: Doç. Dr. Necdet ÜNAL, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. (Ağustos 2017)

» Verdiği Dersler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi,Trakya Üniversitesi (Lisans)

İletişim, Trakya Üniversitesi (Ön Lisans)

Karşılaştırmalı Kur'an Mealleri 1-2, Trakya Üniversitesi (Y.Lisans)

Klasik Tefsir Metinleri 1-2, Trakya Üniversitesi (Y. Lisans)

Konulu Tefsir Çalışmaları 1-2, Trakya Üniversitesi (Y.Lisans)

Konulu Tefsir, Trakya Üniversitesi (Lisans)

Kur'an Okuma ve Tecvid (Trakya Üniversitesi (Lisans)

Kur'an Tarihi, Trakya Üniversitesi (Lisans)

Meslek Etiği, Trakya Üniversitesi (Ön Lisans)

Tefsir 1-2, Trakya Üniversitesi (Lisans)

Tefsir Problemleri, Trakya Üniversitesi (Y.Lisans)

Tefsir Usulü 1-2, Trakya Üniversitesi (Y.Lisans)

Tefsir Usulü ve Tarihi 1-2, Trakya Üniversitesi (Lisans)

» Duyurular

07 Mayıs 2018 » Tefsir 2 Dersi Bütünleme Sınavı Kapsamı

07 Mayıs 2018 » Tefsir 2 Final Sınavı Soru Şekli

03 Mayıs 2018 » Tefsir 2 Dersi Final Kapsamı (Güncellendi)

31 Mart 2018 » "Tefsir 2" Dersi

26 Mart 2018 » Tefsir 2 Dersi Finali Arapça Metinler

18 Şubat 2018 » "Tefsir 2" Dersi Sınavlarında Sorulacak Bazı Ayetler

12 Şubat 2018 » "Tefsir 2" Dersi Arapça Metinler

08 Şubat 2018 » "Tefsir 2" Dersi Kaynak Kitap Tavsiyesi

25 Eylül 2017 » Yüksek Lisans Konulu Tefsir