» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Rapidly growing cervical teratoma - fetal death during delivery (Ekim 2017)
 • Myomectomy During Caesarean Section: Seven Years' Experience (Ekim 2017)
 • Hemorrhagic cyst of the canal of Nuck after vaginal delivery presenting as a painful inguinal mass in the early postpartum period (Haziran 2017)
 • Placental chorioangioma complicated with preterm delivery: A case report (Ocak 2017)
 • Her iki fetusta farklı ekprese olan tetrasomy 18p olgusu (Kasım 2016)
 • Nifedipine idame tokolizi ve perinatal sonuçlar: bireysel katılım data meta-analizi (Kasım 2016)
 • Nifedipine maintenance tocolysis and perinatal outcome: an individual participant data meta-analysis (Ekim 2016)
  3
  ATIF
 • Tekrarlayan gebelik kaybı olan çiftlerde sitogenetik analiz ve trombofili ile ilişkili gen mutasyonları (Ağustos 2016)
 • İkiz gebelerde preterm doğum: Klinik sonuçlar ve öngörüde kullanılan paramatreler (Temmuz 2016)
 • N. Z. A. DOLGUN, C. INAN, S. A. ALTiNTAS, B. ÖKTEM, C. N. SAYIN, Preterm birth in twin pregnancies clinical outcomes and predictive parameters, Pakistan Journal of Medical Sciences, vol. 32, no. 4, Karachi-PAKISTAN, 12, 2016
 • C. INAN, C. N. SAYIN, E. ATLI, S. ULUSAL, S. E. GÜRSOY, G. I. Ç. UZUN, H. GÜRKAN, F. G. VAROL, Tetrasomy 18p in a Twin Pregnancy with Diverse Expression in Both Fetuses, Fetal and Pediatric Pathology, vol. 35, no. 5, pp. 339-343, 5, 2016
 • Single Dose Methotrexate in Treatment of Ectopic Pregnancy: Review of 32 Case (Mart 2011)
  1
  ATIF
 • The effects of ritodrine and magnesium sulfate on maternal and fetal Doppler blood flow patterns in women with preterm labor (Eylül 2010)
  1
  ATIF
 • Third trimester maternal plasma total fibronectin levels in pregnancy-induced hypertension: Results of a tertiary center (Ocak 2006)
  1
  ATIF
 • Oral nifedipine maintenance therapy after acute intravenous tocolysis in preterm labor (Mart 2004)
  2
  ATIF
 • Insulin resistance and lipid profile in women with polycystic appearing ovaries: implications with regard to polycystic ovary syndrome (Ekim 2003)
 • Maternal serum cytokine levels in women with hyperemesis gravidarum in the first trimester of pregnancy (Mart 2003)
  3
  ATIF
 • Elevated serum TNF-alpha levels in normal-weight women with polycystic ovaries or the polycystic ovary syndrome (Mart 2003)
  2
  ATIF
 • Effect of paclitaxel on primordial follicular reserve in mice (Eylül 2001)
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Preeklampsi olgusunda geçici görme azlığı ve persistan konsantrik görme alanı defekti. (Ocak 2017)
 • I. E. ATLI, H. GÜRKAN, H. TOZKIR, Y. ÖZEN, S. ULUSAL, E. ATLI, F. G. VAROL, C. N. SAYIN, Cytogenetic Analysis and Thrombophilia Associated Gene Mutations of Couples with Recurrent Miscarriage, Journal of Fertilization: In Vitro - IVF-Worldwide, Reproductive Medicine, Genetics & Stem Cell Biology, vol. 4, no. 3, 1, 2016

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Puerperal hematoma presenting as acute urinary retention after spontaneous vaginal delivery: A case report (Haziran 2017)
 • Segmental resection of the anterior uterine wall in a case of placenta increta: fertility-sparing approach (Haziran 2017)
 • Myometrial thickness/cervical length ratio as a predictor of preterm labour in singleton pregnancies (Haziran 2017)
 • Pemphigoid gestationis and intrauterine growth retardation (Haziran 2017)
 • A case of cervical pregnancy (Haziran 2017)
 • A case of encephalocele (Haziran 2017)
 • A case of heterotopic pregnancy managed with laparoscopic surgery (Haziran 2017)
 • A case of amniotic band syndrome (Haziran 2017)
 • First trimester megacystis due to obstructive uropathy (Haziran 2017)
 • Recurrent pregnancy loss due to hydrops fetalis caused by alpha thalassemia (Haziran 2017)
 • A case of rescue cerclage for delayed interval delivery of the second twin (Haziran 2017)
 • Hydrops fetalis with deletion of macro domain containing 2. (Haziran 2017)
 • Antenatal Diagnosis of Fetal Cholelithiasis: A Case Report (Nisan 2017)
 • . A Huge Placental Hematoma Following First Trimester Subchorionic Hemorrhage Resulting in Fetal Growth Retardation and Adverse Pregnancy Outcome (Nisan 2017)
 • H. SÜTÇÜ, C. N. SAYIN, S. E. GÜRSOY, C. INAN, G. I. Ç. UZUN, F. G. VAROL, A case of intramuscular methotrexate and intracardiac KCL injection for cervical ectopic pregnancy, 15th World Congress in Fetal Medicine, Mallorca-ISPANYA
 • G. I. Ç. UZUN, C. N. SAYIN, C. INAN, S. E. GÜRSOY, E. A. T. OKAR, S. DOGAN, N. CAN, H. SÜTÇÜ, F. G. VAROL, Rapidly growing cervical teratoma a dilemma in C section, 15th World Congress in Fetal Medicine, Mallorca-ISPANYA

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Hızlı büyüyen servikal teratom: sezaryen sırasında güç bir durum (Haziran 2016)
 • Kromozom 22q13.22 delesyonu ile komplike olan bir shizensefali olgusu (Haziran 2016)
 • Türkiye'nin kuzey batı kısmında fetal polimorfizm prevalansı (Haziran 2016)
 • Servikal ektopik gebelikte intramusküler metotreksat ve intrakardiak KCL enjeksiyonu uygulanan bir olgu (Haziran 2016)
 • Üçlü testte aneuploidi yokluğunda trisomy 21 için yüksek riskli sonuçların klinik önemi (Haziran 2016)
 • Fetus papyraceus olgu sunumu (Haziran 2016)
 • Şiddetli preeklampside plasental apoptozun otoantikor ve pro-inflamatuar sitokinlerle değerlendirilmesi (Mayıs 2016)
 • Trakya Bölgesindeki prenatal test sonuçları (Mart 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dilate umbilikal ven ve inferior vena kava izlenen fetusta konjenital duktus venozus agenezisi (Mayıs 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • S. E. GÜRSOY, F. G. VAROL, C. INAN, G. I. Ç. UZUN, H. SÜTÇÜ, C. N. SAYIN, The relationship between second trimester amniotic fluid levels of Prokineticin 1 and Matrix Metalloproteinase 2 with adverse pregnancy outcomes, X. Ulusal Maternal-Fetal Tip & Perinatoloji Kongresi, Istanbul-TÜRKIYE
 • C. INAN, C. N. SAYIN, H. SÜTÇÜ, S. E. GÜRSOY, G. I. Ç. UZUN, F. G. VAROL, Fetal Kolonda Dilatasyon Patolojik mi Olgu Sunumu, X. Ulusal Maternal-Fetal Tip & Perinatoloji Kongresi, Istanbul-TÜRKIYE
 • C. N. SAYIN, Hasta Üzerinde Ultrason Egitimi, Türkiye Maternal Fetal Tip ve Perinatoloji Dernegi Ultrasonografi Kursu, Istanbul-TÜRKIYE

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Hasta Üzerinde Ultrason Eğitimi”. Grup D. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu (Kasım 2017)
 • Hücre dışı Fetal DNA: Güncel Durum Nedir?”. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu (Kasım 2017)
 • Sağlıklı fetuslarda kolon ve rektum çaplarının doğum eylemi ve postpartum mekonyum çıkış zamanı ile ilişkisi (Kasım 2017)
 • MSS Embriyolojisi Anatomik Yapıların Gelişimi”. Merkezi Sinir Sistemi Ultrasonografisi: Prenatal Tarama, Tanı ve Postnatal Sonuçlar Sempozyumu (Ekim 2017)
 • Gebelikte Aşılar” 15. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Mayıs 2017)
 • . A Case of Normotensive Placenta Accreata Complicated with HELLP Syndrome in Postpartum Period (Mayıs 2017)
 • 8.Perinatal Medicine 2017. 5. Oturum. Gebelik ve Konjenital Anomaliler (Nisan 2017)
 • Gebelikte Akut Enfeksiyonlar ve Tedavisi" 13. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi (Mart 2017)
 • Plasenta ve Amnion: Bize Ne Anlatıyor" 13. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Obstetrik USG Kursu (Mart 2017)
 • Hasta Üzerinde Ultrason Eğitimi”. Grup C (Ekim 2016)
 • Obstetrik Doppler Ultrasonografi (Ekim 2016)
 • Artmış NT - Normal Karyotip (Ekim 2016)
 • Fetal Kolonda Dilatasyon: Patolojik mi? Olgu Sunumu (Ekim 2016)
 • Nuck kanalı hemorajik kisti, erken postpartum dönemde ağrılı inguinal kitle (Ekim 2016)
 • Önceki Gebeliğinde Fundal "Plasenta İncreata" Olan Hastada Eski İnvazyon Alanından Uterin Rüptür (Ekim 2016)
 • 2. trimester amnion sıvısı prokinetisin-1 ve matriks metalloproteinazları ile olumsuz gebelik sonuçları ilişkisi (Ekim 2016)
 • Betametazonun fetoplasental ve maternal hemodinami üzerindeki etkisi (Ekim 2016)
 • Sempozyum başkanlığı: Preterm Eylem - Doğum Sempozyumu (TMFTP Derneği Marmara Bölgesi Çalışma Grubu; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Perinatoloji Bilim Dalı işbirliği ile)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Endometrium kanserinde prognostik faktörlerin değerlendirilmesi

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği
 • Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği

Editörlük / Yayınlama

 • Ayşe Figen Türkçapar doçentlik sınavı jüri üyeliği

Yapılan Hakemlikler

 • Hippokratia- (Air travel during pregnancy: an update) (Kasım 2017)
 • Y.Doç.Dr. Nurgül ULUSOY ataması (Temmuz 2017)
 • Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi- (ADÖLESANDA TRAVMATİK GENİŞ VULVAR HEMATOM) (Haziran 2017)
 • Hippokratia - (Vault prolapse occurrence after total laparoscopic hysterectomy and total abdominal hysterectomy performed for benign indications, is there a difference? A systematic review of the literature) (Mayıs 2017)
 • Hippokratia- (Circulating relaxin and cervical length in the second trimester of the pregnancy are independently associated with spontaneous preterm birth in women with signs of threatened preterm labour) (Nisan 2017)
 • Molecular and Clinical Oncology - (Extreme large epithelial ovarian cancer associated with pregnancy - a case report) (Nisan 2017)
 • TJOD Dergisi- (Prenatal bakım içeriği hastane doğumlarında değişmektedir: toplum temelli bir olgu kontrol çalışması) (Mart 2017)
 • Balkan Medical Journal - (Role of trace elements for oxidative status and quality of human sperm) (Ocak 2017)
 • Prof.Dr. İsmail Özdemir profesörlük ataması (Ocak 2017)
 • Eser elementlerin İnsan spermi kalitesi ve oksidatif stresteki rolü
 • İlk trimesterde fetal nazal kemik uzunluğunun olumsuz perinatal sonuçların öngörüsünde yeni bir belirteç olarak kullanımı
 • Tuboovaryan Apse Tedavisi Sırasında Uterus Kavitesi İçerisinde Tespit Edilen İki Farklı Rahim İçi Araç (RİA): Olgu Sunumu
 • Hemoglobinopatiler için ilk üçayda fetal aortik Doppler
 • İlk trimesterde ilk kez olan gebelik kayıplarını artmış C4d ve Bb azalmış MBL immunoreaktivitesi karakterize eder: olgu-kontrol çalışması
 • Sistemik lupuz eritamatosuslu olguda pelvik vaskülit olgusu
 • İn-utero valsartan maruziyeti sonrası neonatal akut böbrek yetmezliği: iki olgu sunumu

Ödüller

 • Sağlıklı fetuslarda kolon ve rektum çaplarının doğum eylemi ve postpartum mekonyum çıkış zamanı ile ilişkisi - Ultrasonografi Kursu. 2-4 Kasım İstanbul (Kasım 2017)

Diğer

 • Perinatoloji yan dal eğitim ders + pratik
 • 6.sınıflar pratik eğitimi
 • 4. sınıflar ders
 • 3. sınıflar ders
 • 2. sınıflar ders

» Verdiği Dersler

Abortuslar

Çoğul gebelikler

Ektopik gebelik

Fetusun iyilik halinin belirlenmesi

Gebelik tanısı ve fizyolojik değişiklikler

Kontrasepsiyon

Obstetrik ultrasonografi

Plasenta fizyolojisi ve endokrinolojisi

Postpartum gebelikler

Rh izoimmunizasyonu

Uterusun benign ve malign hastalıkları