» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Phenolic and Free Amino Acid Profiles of Bee Bread and Bee Pollen with the Same Botanical Origin-Similarities and Differences (Şubat 2021)
 • Bee Bread and Bee Pollen of Different Plant Sources: Determination of Phenolic Content, Antioxidant Activity, Fatty Acid and Element Profiles.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Determination of Biochemical Profile of Bilecik Propolis
 • Bilecik Ballarının Melissopalinolojik ve Kimyasal Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi
 • Evaluating Honey Bee Products as an Indicator of Managed Pollination Studies: A Case Study About Allium cepa L.
 • Melissopalnological Analysis of Honey Samples Collected from Şırnak City
 • Pollen Spectrum of Some Honey Samples Produced in Siirt-Turkey
 • Determination of Botanic Origins, Total Phenolic and Flavonoid Contents of Bee Pollen Collected from the Bilecik Province
 • Paketli Balların Botanik Orijin Tespiti Ve Mikroskobik Analizleri: Etiket Bilgileri İle İçerik Uyumluluğunun Karşılaştırılması
 • Some Characteristic Properties of Chestnut and Rhododendron Honeys in Turkey
 • Monofloral Features of Turkish Honeys According to Melissopalynologic, Total Phenolic Acid and Total Flavonoid Content
 • Dandelion Honey: A New Monofloral Honey Record for Turkey

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A New Record for Propolis Substitute: Pruning Sealer

Sertifikalar

 • HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi) Eğitimi (Kasım 2018)
 • Hayvan Deneyleri Etik Kurulu, Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası, A Kategorisi (Haziran 2018)