» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • N. ÇAKIR, S. CANBAZ, S. GÜMÜS, Meslek Yüksekokulu ögrencilerinin muhasebe egitimindeki algi ve beklentilerinin belirlenmesine yönelik bir arastirma Uzunköprü MYO örnegi, Uluslararasi hakemli pazarlama ve pazar arastirmalari dergisi, vol. 1, no. 2, 7, 2014

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • ÇAKIR Nazife, SERİNİKLİ Nilüfer, “Üniversitelerde Eğitim Gören Kız Öğrencilerin Girişimcilik Algıları: Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Örneği”, AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Germany, Berlin, May 19-22.2016. (Mayıs 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • YILDIZ Fehmi, ÇAKIR Nazife, "Tekdüzen Hesap Planlarına Göre İşçilik Giderlerinin Muhasabeleştirilmesi" Trakya Ünv, Sosyal Bilimler Dergisi, C:2 Sayı:1 2002. (Haziran 2002)
  • YILDIZ Fehmi, ÇAKIR Nazife, “Tek Düzen Hesap Planına Göre İşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Bir Anket Çalışması" Muhasebe Finans Dergisi, Sayı: 14, 2002 (Nisan 2002)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • ÇAKIR Nazife, “ Duran Varlıklar ve Muhasebeleştirilmesi” Ed. KALMIŞ H., ve YILMAZ B. B., “ Örnek Olaylarla Finansal Muhasebe” Paradigma Akademi, Basım :1 İstanbul, 2014 (Eylül 2014)

» Verdiği Dersler

MUHASEBE I

  • Genel bilgiler, Bilanço ve hesaplar, Muhasebe sistemi, Dönen varlıklar, Duran varlıklar, Yabancı kaynak hesapları, Öz kaynak hesapları, Gelir tablosu hesapları, Açılış ve kapanış bilançosu düzenlemek,Büyük defter düzenlemek,Mizan düzenlemek

MUHASEBE II

  • Kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, Uzun vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, Öz kaynakları kaydetmek, Gelir ve gider hesaplarını belirlemek, Gelir tablosu düzenlemek, Satışların maliyeti tablosunu düzenlemek, Nazım hesapları kaydetmek, Envanter işlemleri yapmak, Sektör bazlı örnek uygulama yapmak, Türk Muhasebe standartlarını sıralamak.

TİCARETHUKUKU BİLGİSİ

  • Ticaret hukuk sistemini sınıflandırmak, Ticari İş ve hükümleri yorumlamak, Ticari ve Mali Yargı Sisteminin yapı ve işleyişini izlemek, Ticaret Sicili işlemlerini izlemek, Tacir Sıfatı, tacire ilişkin hüküm ve sonuçları izlemek, Tacir Yardımcılarının görevlerini belirlemek, Ticaret Unvanı, işletme adı, marka ve patent işlemleri yapmak, Defter türlerini tanımak, Rekabet ve haksız rekabet hükümleri ile sonuçlarını belirlemek, Ticaret Şirketlerini sınıflandırmak, Ticaret şirketlerinin Pay senetleri ve menkul kıymetlerle ilgili işlemler yapmak, Ticaret Şirketlerinin iflas ve rehin işlemlerini yapmak, Kıymetli Evrak, sorumluluklar, ihraç ve devir işlemleri yapmak, Kambiyo senetleriyle ilgili işlemler yapmak.