» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Avrupa Birliği:E-Devletten Dijital Birliğe”
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • ”Avrupa Birliği ile Türkiye Arasında Göç Yönetimi”
 • "Yerel Yönetimler Ombudsmanlığının Türkiye'de Uygulanabilirliği"
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • “Yoksulluğun Küreselleşmesi ve Küresel Yoksulluk”
 • -
 • -
 • -
 • -

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Bir Hastanede Islığı Çalmak"

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • “Türkiye'de Bilgi İletişim Teknolojilerinin Dönüşümünün Kamuya Yansımaları: m-Belediyecilik Uygulamaları" (Ekim 2010)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "Türkiye'de Bölge Kavramının Değişimi",X.Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu"
 • “Avrupalılaşmanın Kent Yönetimleri Üzerindeki Etkisi: Urban Programı ve Türkiye’de Kentler”
 • “AB’de Etik ve Türkiye’ye Yansımaları”

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • “Kamu Yönetiminde Etik Eğitiminin Yeri ve Önemi”
 • “Kamu Yönetiminde Etik Eğitiminin Önemi”
 • “Regional Development Agencies in EU and Turkey:Threat or Opportunity?" The Changes And Transformations In The Socio-Economic And Political Structure Of Turkey Within The EU Negotiations