» Biyografi

Mersin 75. Yıl Anadolu Öğretmen Lisesinden 2008 yılında mezun oldu. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladı. 2013-2022 yılları arasında MEB' de öğretmen olarak görev yaptı.2022 yılından itibaren Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aydoğdu, M. Z. ve Aydoğdu, A. S. (2024). Matematik öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 13(1), 1-15. (Mart 2024)
 • Divrik, R. ve Aydoğdu, M. Z. (2023). Examination of Primary and Secondary School Mathematics Textbooks in Terms of Root Values . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 17(0), 398-430. (Ekim 2023)
 • Ergin-Aydoğdu, A.S., Aydoğdu, M. Z. ve Aktaş, V. (2022). Matematik Dersinde Bir Eğitim Aracı Olarak Sanal Müze Kullanımı. Uluslararası Sosyal Alan Araştırmaları Dergisi, 11(1), 51-70. (Haziran 2022)
 • Aydoğdu, M. Z. ve Türnüklü, E. (2021). Middle School Students’ Problem Posing Processes. The Asian Institute of Research Education Quarterly Reviews, 4(1), 58-67. (Nisan 2021)
 • Aydoğdu, M. Z. ve Türnüklü, E. (2019). Ortaokul öğrencilerinin geometri problemi kurma çalışmalarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 8(1), 39-50. (Şubat 2019)
 • Aydoğdu, M. Z. ve Keşan, C. (2016). 9. Sınıf Üstün Zekalı Öğrencilerin Geometri Problem Çözme Stratejileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 48-55. (Mayıs 2016)
 • Keşan, C., Kaya, D. ve Aydoğdu, M. Z. (2014). The Effect Of Music Assisted Instruction On Exam Scores From Triangles In Geometry Lesson. International Online Journal of Primary Education, 3(1), 24-28 (Eylül 2014)
 • Aydoğdu, M. Z. ve Keşan, C. (2014). A Research On Geometry Problem Solving Strategies Used By Elementary Mathematics Teacher Candidates. Journal of Educational And Instructional Studies In The World, 4(1), 53-62 (Şubat 2014)
 • Keşan, C., Ergin, A.S., Aydoğdu, M. Z. ve Kaya, D. (2012). The Effect Of Music To The Exam Scores In Music Supported Tests Made About Special-Defined Functions, Trigonometry And Complex Numbers. International Online Journal of Primary Education, 1(2), 8-15 (Haziran 2012)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Aydoğdu, A. S. ve Aydoğdu, M. Z. (2023). 6. Sınıf Öğrencilerin Doğal Sayılarla İlgili Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Araştırmaları Sempozyumu (UEBAS 2023), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. (Mart 2023)
 • Aydoğdu, A. S., Aydoğdu, M. Z. ve Gündoğdu Alaylı, F. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Kurulan Matematik Problemlerini Değerlendirme Yaklaşımlarının İncelenmesi. 3. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. (Eylül 2022)
 • Çelenli, M., Taşpınar Şener, Z ve Aydoğdu, M. Z. (2022). Beceri Temelli Matematik Sorularının Orantısal Akıl Yürütme Problem Türlerine Göre İncelenmesi. 1st International Conference on Innovative Academic Studies (ICIAS 2022), Konya. (Eylül 2022)
 • Aydoğdu, M. Z., Aydoğdu, A. S. ve Aktaş, V. (2022). Okul Dışı Öğrenme Ortamlarıyla İlgili Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. 1st International Conference on Innovative Academic Studies (ICIAS 2022), Konya. (Eylül 2022)
 • Aydoğdu, M. Z. ve Türnüklü, E. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Geometri Problemi Kurma Stratejileri. 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. (Eylül 2019)
 • Aydoğdu, M. Z. ve Türnüklü, E. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Geometri Problemi Kurma Çalışmalarının İncelenmesi. I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. (Mayıs 2019)
 • Ergin, A. S., Aydoğdu, M. Z. ve Türnüklü, E. (2016). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üçgenler Konusuna Yönelik Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi. 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi Muğla. (Haziran 2016)
 • Aydoğdu, M. Z. ve Keşan, C. (2015). 9. Sınıf Üstün Zekalı Öğrencilerin Geometri Problem Çözme Stratejileri ve Van Hiele Geometri Düşünme Düzeyleri İle İlişkilendirilmesi. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu -2- Adıyaman . (Mayıs 2015)
 • Ercire, Y.E., Narlı, S., Aydoğdu, M.Z. ve Keşan, C. (2014) Veri Madenciliği ile 7. Sınıf Öğrencilerinin Sayılar Öğrenme Alanındaki Problem Çözme Stratejilerinin İncelenmesi. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST)Konya. (Mayıs 2014)
 • Keşan, C. ve Aydoğdu, M. Z. (2013). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Geometri Problem Çözme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu. Trabzon. (Haziran 2013)
 • Keşan, C., Ergin, A.S. ve Aydoğdu, M. Z. (2012). The Effect Of Music To The Exam Scores In Music Supported Tests Made About Special-Defined Functions, New Trends On Global Educational Conference. North Cyprus. (Kasım 2012)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Aydoğdu, M. Z. (2024). Okul Dışı Öğrenme Ortamları. Mustafa Zeki Aydoğdu. (Ed.), Matematik Eğitiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları içinde (81-116.ss.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık (Nisan 2024)
 • Aydoğdu, M. Z. ve Aydoğdu, A.S. (2023).Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Geometri Öğretimi. Eylem Bayır, Musa Uludağ, Erhan Vatansever, Sema Duran Baytar, Cansu Çetinkaya Aydoğdu, Alper Kurban, Ezgi Avcı. (Ed.), Eğitim Çalışmaları: Eğitimin İçinde Bir Ömür Zerrin Balkaç Armağan Kitabı içinde (105-120.ss.). Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınevi (Aralık 2023)
 • Türnüklü, E., Ergin, A. S. ve. Aydoğdu, M. Z. (2020). Geometrik Cisimler ve Öğretimi. Tuba Ağırman Aydın ve Betül Küçük Demir. (Ed.), Geometri ve Öğretimi içinde (299-332.ss.). Ankara: Pegem Akademi.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aydoğdu, M. Z. (2024). Öğretmen adaylarının kurulan matematik problemlerini değerlendirme kriterlerinin incelenmesi, Trakya Eğitim Dergisi, 14(1), 427-441. (Ocak 2024)
 • Aydoğdu, M. Z. ve Türnüklü, E. (2023). Ortaokul Öğrencilerinin Geometri Problemi Kurma Stratejilerinin İncelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 14 (1), 45-70. (Haziran 2023)
 • Vatansever, E. ve Aydoğdu, M. Z. (2023). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hendeseden Geometriye. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2), 476-487. (Nisan 2023)
 • Ergin Aydoğdu, A. S. , Aydoğdu, M. Z. & Aktaş, V. (2023). Okul Dışı Öğrenme Ortamlarıyla İlgili Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (55) , 60-78 . DOI: 10.53444/deubefd.1171301 (Mart 2023)
 • Çelenli, M, Taşpınar Şener, Z. ve Aydoğdu, M. Z. (2022). Beceri Temelli Matematik Sorularının Orantısal AkılYürütme Problem Türlerine Göre İncelenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (40), 161-169. (Eylül 2022)
 • Türnüklü, E., Ergin, A. S. ve Aydoğdu, M.Z. (2017). 8.Sınıf Öğrencilerinin Üçgenler Konusunda Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 467-486. (Aralık 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Gündoğdu Alaylı, F., Girit Yıldız, D. ve Aydoğdu, M. Z. (2023). Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Rutin Olmayan Problem Çözme Sürecine Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi. 15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK 2023), Kars: Kafkas Üniversitesi. (Eylül 2023)
 • Aydoğdu, M. Z. ve Aydoğdu, A. S. (2023). Matematik Öğretmen Adaylarının Gözünden Okul Dışı Öğrenme. 15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK 2023), Kars: Kafkas Üniversitesi. (Eylül 2023)
 • Aydoğdu, M. Z., Ergin, A. S. ve Türnüklü, E. (2016). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kurdukları Problemin Matematiksel Nitelik Bakımından İncelenmesi. 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Trabzon. (Eylül 2016)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Aydoğdu, M. Z., Aydoğdu, A. S., Gündoğdu Alaylı, F. ve Türnüklü, E. (2023). Problem Kurma Süreç Ve Stratejileri Çalıştayı. 15.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Kars: Kafkas Üniversitesi. (Eylül 2023)
 • Türnüklü, E., Ergin, A. S. ve. Aydoğdu, M. Z. (2016). Problem Kurmanın Değerlendirilmesi Çalıştay. 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Trabzon. (Eylül 2016)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Gargi, M. (2024). Matematiksel Modelleme Etkinliklerin 8. Sınıf Öğrencilerinin Orantısal Akıl Yürütme Becerisine ve Matematik Öğrenmeye Yönelik Motivasyonuna Etkisi. Yıldız Teknik Üniversitesi (Mart 2024)

Editörlük / Yayınlama

 • Aydoğdu, M. Z. (2024). Okul Dışı Öğrenme Ortamları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık (Nisan 2024)

Yapılan Hakemlikler

 • Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (Eylül 2023)
 • Trakya Eğitim Dergisi (Ağustos 2023)
 • Trakya Eğitim Dergisi (Ağustos 2023)
 • International Journal of Education Technology and Scientific Researches (Temmuz 2023)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (Mayıs 2023)
 • Trakya Eğitim Dergisi (Mart 2023)
 • Üniversitemizin 40. Fakültemizin 30. Yılında Eğitim Çalışmaları (Aralık 2022)
 • Trakya Eğitim Dergisi (Aralık 2022)
 • Trakya Eğitim Dergisi (Kasım 2022)
 • Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi (Kasım 2022)

Projeler

 • Matematik Öğretmenleri Mesleki Gelişim Yolunda Bir Arada. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü (2017) (Ekim 2017)
 • Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematiği Öğretme Bilgilerinin Geliştirilmesi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü (2017) (Eylül 2017)
 • 9.Sınıf Üstün Zekâlı Öğrencilerin Geometri Problem Çözme Stratejileri Ve Van Hiele Geometri Düşünme Düzeyleri İle İlişkilendirilmesi. Bilimsel Araştırma Projesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (2014). (Haziran 2014)

Ödüller

 • Başarı Belgesi (Ocak 2022)
 • Aylıkla Ödül (Ağustos 2021)
 • Üstün Başarı Belgesi (Ekim 2020)
 • Başarı Belgesi (Ağustos 2020)
 • Başarı Belgesi (Haziran 2019)
 • Başarı Belgesi (Temmuz 2018)

Diğer

 • TUBİTAK BİLİM SÖYLEŞİLERİ (Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları) (Kasım 2023)

» Verdiği Dersler

Matematiğin Temelleri 1

Matematiğin Temelleri 2

Matematik Ders Kitabı İncelemesi

Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

Matematik Öğretiminde Modelleme

Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Matematik Tarihi

Öğretmenlik Uygulaması 1

Öğretmenlik Uygulaması 2

Topluma Hizmet Uygulamaları