» Biyografi

Mersin 75. Yıl Anadolu Öğretmen Lisesinden 2008 yılında mezun oldu. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladı. 2013-2022 yılları arasında MEB' de öğretmen olarak görev yaptı.2022 yılından itibaren Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aydoğdu, M. Z. ve Türnüklü, E. (2021). Middle School Students’ Problem Posing Processes. The Asian Institute of Research Education Quarterly Reviews, 4(1), 58-67. (Nisan 2021)
 • Aydoğdu, M. Z. ve Türnüklü, E. (2019). Ortaokul öğrencilerinin geometri problemi kurma çalışmalarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 8(1), 39-50. (Şubat 2019)
 • Aydoğdu, M. Z. ve Keşan, C. (2016). 9. Sınıf Üstün Zekalı Öğrencilerin Geometri Problem Çözme Stratejileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 48-55. (Mayıs 2016)
 • Keşan, C., Kaya, D. ve Aydoğdu, M. Z. (2014). The Effect Of Music Assisted Instruction On Exam Scores From Triangles In Geometry Lesson. International Online Journal of Primary Education, 3(1), 24-28 (Eylül 2014)
 • Aydoğdu, M. Z. ve Keşan, C. (2014). A Research On Geometry Problem Solving Strategies Used By Elementary Mathematics Teacher Candidates. Journal of Educational And Instructional Studies In The World, 4(1), 53-62 (Şubat 2014)
 • Keşan, C., Ergin, A.S., Aydoğdu, M. Z. ve Kaya, D. (2012). The Effect Of Music To The Exam Scores In Music Supported Tests Made About Special-Defined Functions, Trigonometry And Complex Numbers. International Online Journal of Primary Education, 1(2), 8-15 (Haziran 2012)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Aydoğdu, A. S. ve Aydoğdu, M. Z. (2023). 6. Sınıf Öğrencilerin Doğal Sayılarla İlgili Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Araştırmaları Sempozyumu (UEBAS 2023), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. (Mart 2023)
 • Aydoğdu, A. S., Aydoğdu, M. Z. ve Gündoğdu Alaylı, F. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Kurulan Matematik Problemlerini Değerlendirme Yaklaşımlarının İncelenmesi. 3. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. (Eylül 2022)
 • Çelenli, M., Taşpınar Şener, Z ve Aydoğdu, M. Z. (2022). Beceri Temelli Matematik Sorularının Orantısal Akıl Yürütme Problem Türlerine Göre İncelenmesi. 1st International Conference on Innovative Academic Studies (ICIAS 2022), Konya. (Eylül 2022)
 • Aydoğdu, M. Z., Aydoğdu, A. S. ve Aktaş, V. (2022). Okul Dışı Öğrenme Ortamlarıyla İlgili Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. 1st International Conference on Innovative Academic Studies (ICIAS 2022), Konya. (Eylül 2022)
 • Aydoğdu, M. Z. ve Türnüklü, E. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Geometri Problemi Kurma Stratejileri. 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. (Eylül 2019)
 • Aydoğdu, M. Z. ve Türnüklü, E. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Geometri Problemi Kurma Çalışmalarının İncelenmesi. I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. (Mayıs 2019)
 • Ergin, A. S., Aydoğdu, M. Z. ve Türnüklü, E. (2016). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üçgenler Konusuna Yönelik Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi. 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi Muğla. (Haziran 2016)
 • Aydoğdu, M. Z. ve Keşan, C. (2015). 9. Sınıf Üstün Zekalı Öğrencilerin Geometri Problem Çözme Stratejileri ve Van Hiele Geometri Düşünme Düzeyleri İle İlişkilendirilmesi. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu -2- Adıyaman . (Mayıs 2015)
 • Ercire, Y.E., Narlı, S., Aydoğdu, M.Z. ve Keşan, C. (2014) Veri Madenciliği ile 7. Sınıf Öğrencilerinin Sayılar Öğrenme Alanındaki Problem Çözme Stratejilerinin İncelenmesi. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST)Konya. (Mayıs 2014)
 • Keşan, C. ve Aydoğdu, M. Z. (2013). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Geometri Problem Çözme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu. Trabzon. (Haziran 2013)
 • Keşan, C., Ergin, A.S. ve Aydoğdu, M. Z. (2012). The Effect Of Music To The Exam Scores In Music Supported Tests Made About Special-Defined Functions, New Trends On Global Educational Conference. North Cyprus. (Kasım 2012)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Türnüklü, E., Ergin, A. S. ve. Aydoğdu, M. Z. (2020). Geometrik Cisimler ve Öğretimi. Tuba Ağırman Aydın ve Betül Küçük Demir. (Ed.), Geometri ve Öğretimi içinde (299-332.ss.). Ankara: Pegem Akademi.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Vatansever, E. ve Aydoğdu, M. Z. (2023). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hendeseden Geometriye. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2), 476-487. (Nisan 2023)
 • Ergin Aydoğdu, A. S. , Aydoğdu, M. Z. & Aktaş, V. (2023). Okul Dışı Öğrenme Ortamlarıyla İlgili Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (55) , 60-78 . DOI: 10.53444/deubefd.1171301 (Mart 2023)
 • Çelenli, M, Taşpınar Şener, Z. ve Aydoğdu, M. Z. (2022). Beceri Temelli Matematik Sorularının Orantısal AkılYürütme Problem Türlerine Göre İncelenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (40), 161-169. (Eylül 2022)
 • Ergin-Aydoğdu, A.S., Aydoğdu, M. Z. ve Aktaş, V. (2022). Matematik Dersinde Bir Eğitim Aracı Olarak Sanal Müze Kullanımı. Uluslararası Sosyal Alan Araştırmaları Dergisi, 11(1), 51-70. (Haziran 2022)
 • Türnüklü, E., Ergin, A. S. ve Aydoğdu, M.Z. (2017). 8.Sınıf Öğrencilerinin Üçgenler Konusunda Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 467-486. (Aralık 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Aydoğdu, M. Z., Ergin, A. S. ve Türnüklü, E. (2016). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kurdukları Problemin Matematiksel Nitelik Bakımından İncelenmesi. 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Trabzon.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Türnüklü, E., Ergin, A. S. ve. Aydoğdu, M. Z. (2016). Problem Kurmanın Değerlendirilmesi Çalıştay. 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Trabzon.

Yapılan Hakemlikler

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (Mayıs 2023)
 • Trakya Eğitim Dergisi (Mart 2023)
 • Üniversitemizin 40. Fakültemizin 30. Yılında Eğitim Çalışmaları (Aralık 2022)
 • Trakya Eğitim Dergisi (Aralık 2022)
 • Trakya Eğitim Dergisi (Kasım 2022)
 • Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi (Kasım 2022)

Projeler

 • Matematik Öğretmenleri Mesleki Gelişim Yolunda Bir Arada. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü (2017) (Ekim 2017)
 • Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematiği Öğretme Bilgilerinin Geliştirilmesi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü (2017) (Eylül 2017)
 • 9.Sınıf Üstün Zekâlı Öğrencilerin Geometri Problem Çözme Stratejileri Ve Van Hiele Geometri Düşünme Düzeyleri İle İlişkilendirilmesi. Bilimsel Araştırma Projesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (2014). (Haziran 2014)

Ödüller

 • Başarı Belgesi (Ocak 2022)
 • Aylıkla Ödül (Ağustos 2021)
 • Üstün Başarı Belgesi (Ekim 2020)
 • Başarı Belgesi (Ağustos 2020)
 • Başarı Belgesi (Haziran 2019)
 • Başarı Belgesi (Temmuz 2018)

» Verdiği Dersler

Matematiğin Temelleri 1

Matematiğin Temelleri 2

Matematik Ders Kitabı İncelemesi

Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

Matematik Öğretiminde Modelleme

Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Matematik Tarihi

Öğretmenlik Uygulaması 1

Öğretmenlik Uygulaması 2

Topluma Hizmet Uygulamaları