» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Serum soluble Fas ligand levels and peripheral blood lymphocyte subsets in patients with drug-induced maculopapular rashes, dress, and viral exanthemas, Allergologia et Immunopathologia, 7, 2019
 • Türkiye'de Trakya bölgesindeki çocuklarda Toll-benzeri Receptor 2 Polimorfizmi (R753Q and A-16934T) ve atopik dermatit ilişkisi (Mayıs 2017)
 • Trakya bölgesindeki çocuklarda Toll-benzeri reseptör 2 (R753Q and A-16934T) Polimorfismi ilea topik dermatit arasındaki ilişkinin araştırılması (Mayıs 2017)
 • Yumurta allerjisi olmayan çocukta tavuk etiyle anafilaksi (Aralık 2014)
 • Can C, Akkelle E, Bay B, Arıcan O, Yalçın O, Yazicioglu M. (Haziran 2014)
 • Can C, Yazicioglu M, Ozdemir PG, Kilavuz S, Tastekin E. (Mart 2014)
 • Buyuktiryaki AB, Civelek E, Can D, Orhan F, Aydogan M, Reisli I, Keskin O, Akcay A, Yazicioglu M, Cokugras H, Yuksel H, Zeyrek D, Kocak AK, Sekerel BE. Turkish Pediatric Asthma Research Group (TURPEDAS). Predicting hospitalization in children with acute asthma. J Emerg Med. 2013 May;44(5):919-27. (Mayıs 2013)
 • Yazicioglu M, Elmas R, Turgut B, Genchallac T. The association between DRESS and the diminished numbers of peripheral B lymphocytes and natural killer cells. Pediatr Allergy Immunol. 2012 May;23(3):289-96. (Nisan 2012)
 • Özdemir PG, Yazicioğlu M, Aylanç H, Ozkayin N. EBV-induced erythema multiforme: a case report. Allergol Immunopathol (Madr). 2011; 39: 116-8. (Haziran 2011)
 • Celtik C, Okten S, Okutan O, Aydogdu H, Bostancioglu M, Ekuklu G, Asan A, Yazicioglu M. Investigation of indoor molds and allergic diseases in public primary schools in Edirne city of Turkey. Asian Pac J Allergy Immunol 2011; 29: 42-9. (Ocak 2011)
 • Yazicioglu M, İscan B, Turgut B, Yalcin O. Stevens-Johnson syndrome: A case report. Allergologia et Immunopathol (Madr). 2009 Jul-Aug;37(4):219-21.219-221. (Haziran 2009)
 • Yazicioglu, M., Mentes, D.A, Turgut B. Phenytoin Induced DRESS. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2009; 103: 537-8. (Haziran 2009)
 • Beyhun NE, Soyer OU, Kuyucu S, Sapan N, Altıntaş DU, Yüksel H, Anlar FY, Orhan F, Cevit O, Cokuğras H, Boz AB, Yazıcıoğlu M, Tanaç R, Sekerel BE. A multi-center survey of childhood asthma in Turkey - I: The cost and its determinants. Pediatr Allergy Immunol. 2008: 19: 1-9. (Kasım 2008)
 • Yolsal GE, Yazıcıoğlu, Türe M, Kurt İ. Prevalence of asthma among preschool children in Edirne, Turkey. Asian Pac J Allergy Immunol. 2007 Jun-Sep; 25(2-3):111-9. (Haziran 2007)
 • Ones U, Sapan N, Yazicioglu M, Guler N, Tamay Z, Somer A, Canitez Y. The first camps in Turkey for asthmatic children: six years' experience. Turk J Pediatr. 2005 Jul-Sep;47(3):222-6. (Haziran 2005)
 • Yazicioglu M, Oner N, Okutan Ö, Pala Ö. Sensitization to common allergens, especially pollens, among children with respiratory allergy in the Trakya region of Turkey. Asian Pac J Allergy Immunol 2004; 22: 183-190. (Kasım 2004)
 • Yazıcıoğlu M, Öneş Ü, Öneş DS, Salman N, Yalçın I, Güler N. The significance of sputum ECP levels in differential diagnosis of asthma in children. J Asthma 1999; 36(6): 493-502. (Aralık 1999)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Stevens-Johnson sendromu: pediatrik olgusunumu (Haziran 2017)
 • Beken B, Can C, Örencik A, Can N, Yazıcıoğlu M. Oxcarbazepine-induced Stevens-Johnson syndrome: a pediatric case report. Oxf Med Case Reports. 2017 Jun 1;2017(6):omx028. (Haziran 2017)
 • Okskarbazepine bağlı Stevens-Johnson sendromu: pediatrik olgu sunumu (Haziran 2017)
 • B. BEKEN, C. CAN, A. ÖRENCIK, N. CAN, M. G. YAZICIOGLU, Oxcarbazepine-induced Stevens–Johnson syndrome: a pediatric case report, Oxford Medical Case Reports, vol. 2017, no. 6, 6, 2017
 • B. BEKEN, C. CAN, A. ÖRENCIK, N. CAN, M. G. YAZICIOGLU, Oxcarbazepine-induced Stevens–Johnson syndrome: a pediatric case report, Oxford Medical Case Reports, vol. 2017, no. 6, 6, 2017
 • Yazicioglu M, Asan A, Ones U, Vatansever U, Sen B, Türe M, Bostancıoğlu M, Pala O. Indoor Airborne Fungal Spores and Home Characteristics in Asthmatic Children from Edirne Region of Turkey. Allergol Immunopathol 2004;32(4):197-203. (Eylül 2004)
 • Yazicioglu M, Baspinar I, Ones U, Pala O, Kiziler U. Egg and milk allergy in asthmatic children: assessment by immulite allergy food panel, skin prick tests and double-blind placebo-controlled food challenges. Allergol Immunopathol (Madr). 1999;27(6):287-93. (Aralık 1999)
 • Yazıcıoğlu M, Saltık A, Öneş Ü, Şam A, Ekerbiçer H.Ç, Kırçuval O. Home environment and asthma in school children from the Edirne region in Turkey. Allergologia et Immunopathologia 1998; 26: 5-8. (Eylül 1998)
 • Öneş Ü, Yazıcıoğlu M, Güler N, Yalçın I, Salman N. Local and systemic side effects of allergen injection immunotherapy in children. Expressions 1996; 3: 4-9. (Haziran 1996)
 • Yazıcıoğlu M, Sayınbaş P, Öneş Ü, Saltık A, Tuğrul M. Alatop: a new in vitro screening test for Atopy. The Journal of International Medical Research 1994; 22: 313-322. (Haziran 1994)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Betalaktam alerjisi şüphesi olan çocuklarda deri testleri ve ilaç provokasyon testlerinin retrospektif değerlendirilmesi (Şubat 2018)
 • Makülopapüler ilaç erüpsiyonları, DRESS sendromu ve viral ekzantemlerde serum solubl Fas ligand düzeyi ve periferik kan lenfosit subtipleri (Aralık 2014)
 • Çocukluk çağında ağır astım: Türkiue'de çok merkezli çalışma (Şubat 2014)
 • Yazicioglu M., Can C., Ciplak G. A case report: chicken meat allergy. Asia Pacific Congress of Allergy, Infection, and Immunity in a Changing World, 14-17 November, Taipe, Taiwan, European Journal of Allergy and Clinical Immunology 68, Suppl. 98 (2013): 75. (Kasım 2013)
 • Can C., Akkelle E., Gökmirza Özdemir P., Yazicioglu M., Süt N. Assessment of compliance to treatment in asthmatic children. EAACI-WAO World Allergy and Asthma Congress, 22-26 June, 2013, Milan, Italy. Programme Book. 2013:134. (Haziran 2013)
 • Can C., Yazicioglu M., Azizoglu M., Gokalp S., Ozkayın N. Erythema multiforme and vasculitis after a bee sting. Hymenoptera Venom Allergy Allergy School, 11-13 April, 2013, Munich, Germany, Abstract Book (Nisan 2013)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Alerjik hastalıklarda anafilaksi riskinin degerlendirilmesi (Kasım 2018)
 • Alerjik hastalıklarda analaksi riskinin degerlendirilmesi (Kasım 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çocukluk Çağında İlaç Alerjisinin Özellikleri ve Yaklaşım (Haziran 2018)
 • Non-alerjik rinitler (Mayıs 2018)
 • Çocukluk çağında ilaç alerjilerine yaklaşım (Haziran 2014)
 • Astımlı çocuğun adım adım izlemi (Mart 2014)
 • M. G. YAZICIOGLU, Approach to drug allergies in the childhood, Türk Pediatri Arsivi, vol. 49, no. 2, pp. 99-103, 6, 2014

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Betalaktam alerjileri 9. Ulusal. Çocuk Allerji ve Astım kongresi. Girne, KKTC (Nisan 2014)
 • İlaç provokasyon testi. 9. Ulusal Çocuk Allerji ve Astım kongresi. Girne, KKTC (Nisan 2014)
 • Yazıcıoğlu M., Can C., Çıplak G. Nadir bir besin allerjisi: tavuk eti alerjisi. XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 2-6 Kasım, 2013, Belek-Antalya. Program ve Özet Kitabı’nda, 2013:137. (Kasım 2013)
 • Can C., Çaylıkoca F., Yazıcıoğlu M. İzole anjioödem ile başvuran parasetamol alerjisi: olgu sunumu. XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 2-6 Kasım, 2013, Belek-Antalya. Program ve Özet Kitabı’nda, 2013:132. (Kasım 2013)
 • Akkelle E., Yazıcıoğlu M., Süt N. İlaç reaksiyonu olan olgularımıza ait deri testi ve ilaç provakasyon testi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi. XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 2-6 Kasım, 2013, Belek-Antalya. Program ve Özet Kitabı’nda, 2013: 92. (Kasım 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Alerjik hastalıklarda anafilaksi riskinin degerlendirilmesi (Kasım 2018)
 • İlaç alerjisine yaklaşım (Mayıs 2018)
 • Atopik dermatite güncel yaklaşım (Mayıs 2018)
 • Betalaktam antibiyotiklerle desensitizasyon. XXI. Ulusal alerji ve Klinik immünoloji kongresi, Bodrum. (Ekim 2014)
 • İnek sütü alerjilerinde tanı, tedavi ve desensitizasyon. Çocuk Allerji Astım akademisi sempozyumu, İzmir (Eylül 2014)
 • Besin Alerjisi Paneli. (Mayıs 2014)
 • GÜNDOĞDU OTURUMU - OLGULARLA TARTIŞALIM – Pediatride ilaç alerjileri-Oturum Başkanlığı (Nisan 2014)
 • Astım izlemi (Mart 2014)
 • Çocuklarda İlaç Allerjileri. (Ocak 2014)
 • Yazıcıoğlu M. İlaç alerjileri: Klinikten tanıya. Çocuk Allerji ve Astım Sempozyumu, 20 Eylül 2013, Anemon Oteli, Manisa. (Eylül 2013)
 • Yazıcıoğlu M. Beta-laktam alerjilerine yaklaşım. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Alerji BD Hafta sonu Eğitim Programı, 26 Mayıs 2013, İstanbul. (Mayıs 2013)
 • Yazıcıoğlu M. Analjezik ve Anestezik Allerjileri. VIII. Ulusal Çocuk Allerji, Astım ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 25 Nisan 2013, Çeşme (Nisan 2013)
 • Yazıcıoğlu M. İlaç alerjilerine yaklaşım. Pediatri Pratiğinde Allerji Kursu, VIII. Ulusal Çocuk Allerji, Astım ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 23 Nisan 2013, Çeşme (Nisan 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çocukluk çaginda Non-steroid anti inflamatuar ilaç duyarliliklari
 • Alerjik ve alerjik olmayan besin reaksiyonları (Aralık 2014)
 • Non-steroid anti-inflamatuar ilaç duyarlılıkları (Aralık 2014)
 • Çocuklarda astım izlemi (Ekim 2014)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Alerjik rinitli çocuklarda rinit kontrol düzeyinin değerlendirilmesi (Mayıs 2018)

Projeler

 • Çocuklarda astım izleminde ekshale fraksiyone nitrik oksit ve solunum fonksiyon testi (Haziran 2014)
 • Makülopapüler ilaç erüpsiyonları, DRESS sendromu ve viral ekzantemlerde serum solubl Fas ligand düzeyi ve periferik kan lenfosit subtipleri (Haziran 2014)

Diğer

 • M. G. YAZICIOGLU, C. CAN, Çocuk sagliginda astim, Ulusal, Bölüm: Çocuklarda astim izlemi, Basim Türü: Basili, pp. 431-440, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-5013-76-9, Akademi yayinevi, 20151. Basim
 • M. G. YAZICIOGLU, Çocukluk çaginda alerji astim Immunoloji, Ulusal, Bölüm: Non-steroid anti inflamatuar ilaç duyarliliklari, Basim Türü: Basili, pp. 721-728, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-63678-6-1, Ada basin yayin, 20151. Basim
 • M. G. YAZICIOGLU, C. CAN, Çocuk sagliginda astim, Ulusal, Bölüm: Çocuklarda astim izlemi, Basim Türü: Basili, pp. 431-440, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-5013-76-9, Akademi yayinevi, 20151. Basim
 • M. G. YAZICIOGLU, Çocukluk çaginda alerji astim Immunoloji, Ulusal, Bölüm: Non-steroid anti inflamatuar ilaç duyarliliklari, Basim Türü: Basili, pp. 721-728, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-63678-6-1, Ada basin yayin, 20151. Basim
 • M. G. YAZICIOGLU, C. CAN, Çocuk sagliginda astim, Ulusal, Bölüm: Çocuklarda astim izlemi, Basim Türü: Basili, pp. 431-440, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-5013-76-9, Akademi yayinevi, 20151. Basim
 • M. G. YAZICIOGLU, New insights in pediatric asthma, Ulusal , ISBN978-81-7895-435-6, Transworld reseach network, 2010

» Verdiği Dersler

Alerjit rinit- sinüzit olgu sunumu

Astım ve tedavisi

Atopik dermatit

İlaç alerjileri

İmmün yetersizliklerde tanı yaklaşımları