» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Uğur M, Gürcan Ş, Eskiocak M, Karadenizli A. Trakya’da Riskli Bir Bölgede Tularemi İnsidansının ve Dere/ Şebeke Sularında Francisella tularensis Varlığının Araştırılması (Nisan 2019)
  1
  ATIF
 • Health-care reform in Turkey: far from perfect. The Lancet 01/2014; 383(9911):27-8. (Ocak 2014)
 • Short communication: The sensitivity of measles diagnosis by physicians and families during an intraepidemic period in Edirne: implications for measles surveillance
  2
  ATIF
 • Investigation of the agents and risk factors of dermatophytosis: a hospital-based study. Mikrobiyol Bul. 2008;42(1):95–102. Turkish.
  3
  ATIF
 • Investigation of tularemia seroprevalence in the rural area of Thrace region in Turkey
  4
  ATIF
 • Effect of psychological stress on the L-arginine-nitric oxide pathway and semen quality.
  21
  ATIF
 • Tularemia re-emerging in European part of Turkey after 60 years
  8
  ATIF
 • Glutathione and free sulphydryl content of seminal plasma in healthy medical students during and after exam stress.
  24
  ATIF
 • Hepatitis B and measles seroprevalence among Turkish children
  9
  ATIF
 • Respiratory syncytial virus epidemiology in Turkey. Kanra G, Tezcan S, Yilmaz G; Turkish National Respiratory Syncytial Virus (RSV) Team. Turk J Pediatr. 2005 Oct-Dec;47(4):303-8.
  10
  ATIF
 • Prevalence of postpartum depression in Edirne, Turkey, and related factors. (Kasım 2004)
  17
  ATIF
 • Alcoholism prevalence and some related factors in Edirne, Turkey.Yonsei Med J. 2004 Apr 30;45(2):207-14. (Nisan 2004)
  5
  ATIF
 • Utilization of primary health care services by Turkish gypsies and members of the general population at Muradiye Health Unit District in Edirne, Turkey.
  3
  ATIF
 • Epidemiological features of ulcerative colitis in Trakya, Turkey
  6
  ATIF
 • Hepatitis A seroprevalence in a random sample of the Turkish population by simultaneous EPI cluster and comparison with surveys in Turkey.
  11
  ATIF
 • Edirne Huzurevi’nde kalan yaşlıların kimi sosyo-demografik özellikleri ve Katz İndeksine göre günlük yaşam etkinlikleri U Berberoğlu, H Gül, M Eskiocak, G Ekuklu, A Saltık Geriatri 5 (4), 144-149
  1
  ATIF
 • Varicella seroprevalence in a random sample of the Turkish population
  10
  ATIF
 • Predictive value of a 24 hour tuberculin skin test evaluation
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Arkant C, Eskiocak M. The effects of air pollution on perınatal outcomes in Edirne and keşan districts in 2015-2016 Kongre Kitabı s. 236 https://uhsk.org/2019/images/KONGRE2019.pdf (Kasım 2019)
 • Keşan’da 2017 Yaz Ve 2017-2018 Kış Dönemlerinde Partiküler Madde ve Kükürt Dioksit Kirliliği, Altunok A, Eskiocak M, Yorulmaz F. 2.Uluslararası, 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,12-17 Kasım 2018, Antalya http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/2018_HALK_SAGLIGI_KONGRE_KITABI.pdf s.1430 (Kasım 2018)
 • Türkiye’de 2016 Yılında Erken Ölümlerin Sosyoekonomik Faktörlerle İlişkisi Tokuç B, Eskiocak M, Mimaroğlu A, Özkütükçü M. 2.Uluslararası, 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,12-17 Kasım 2018, Antalya http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/2018_HALK_SAGLIGI_KONGRE_KITABI.pdf s.992 (Kasım 2018)
 • Kırklareli’nde 2013-2014 Yıllarında Bebeği Ölmüş Annelerin Bebek Ölümüne Neden Olan Risklerinin ve Sonraki Üreme Davranışlarının Değerlendirilmesi, Başar N, Eskiocak M, Cerit Ç, Porsuk Ö.A, Uğur A, Yorulmaz F. 2.Uluslararası, 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,12-17 Kasım 2018, Antalya http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/2018_HALK_SAGLIGI_KONGRE_KITABI.pdf .774-775 (Kasım 2018)
 • Kırklareli Lüleburgaz İlçe Merkezinde Çalışan Eczacı ve Eczane Teknisyenlerinin Acil Kontrasepsiyon Konusundaki Durumlarının Değerlendirilmesi. Aladağ Kurşun İ, Porsuk Ö, Eskiocak M. 2.Uluslararası, 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,12-17 Kasım 2018, http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/2018_HALK_SAGLIGI_KONGRE_KITABI.pdf s.445-450 (Kasım 2018)
 • Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Bulaşıcı Hastalıkların Bildirimiyle İlgili Sorunlar ve Yönetimi. Marangoz B, Eskiocak M. 2.Uluslararası, 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,12-17 Kasım 2018, Antalya http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/2018_HALK_SAGLIGI_KONGRE_KITABI.pdf s.335-338 (Kasım 2018)
 • Bir Üniversite Hastanesindeki Hekimlerin Bağışıklama İle İlgili Tutumları, Yekdeş Han D, Altunok A, Eskiocak M, Marangoz B. 2.Uluslararası, 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,12-17 Kasım 2018, Antalya, s 150-156 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/2018_HALK_SAGLIGI_KONGRE_KITABI.pdf (Kasım 2018)
 • Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki Yardımcı Sağlık Çalışanlarının Bağışıklama İle İlgili Tutumları,Marangoz B, Yekdeş Han D., Eskiocak M, 2.Uluslararası, 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,12-17 Kasım 2018, Antalya s.109-111 (Kasım 2018)
 • An evaluation of the relationship between premature mortality and socioeconomic factors in Turkey, Tokuç B, Eskiocak M, Mimaroğlu A, Özkütükçü M, Varol G. DOI: 10.1093/eurpub/cky212.214, The European Journal of Public Health 28(suppl_4) (Kasım 2018)
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Değerlendirme Sistemi. B.S.Ciğalı, M.Eskiocak. http://kongre.teged.org/uploads/eTsfbbCd/media/utek2018-bildiri-kitapcigipdf_7QbxgqAj.pdf, s.214 (Mayıs 2018)
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Dikey Koridor Derslerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, A.Gayef, B.Marangoz, Ş.Şimşek, S.Kaya, U.Ş.Atabey, M.Eskiocak. http://kongre.teged.org/uploads/eTsfbbCd/media/utek2018-bildiri-kitapcigipdf_7QbxgqAj.pdf, 222-223 (Mayıs 2018)
 • Is provision of family medicine units in Turkey between 2010 and 2014 on an equitable basis? 2016 (Kasım 2016)
 • Edirne’de 2015-2016 Kış Dönemi Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi, F. YORULMAZ, H. DEDELER, M. ESKIOCAK, B.TOKUÇ (Mayıs 2016)
 • Kırklareli İli 2015-2016 Kış Dönemi Hava Kalitesi, Muzaffer ESKİOCAK, Aziz ALTUNOK, Faruk YORULMAZ, Burcu TOKUÇ, Ceren ARKANT (Mayıs 2016)
 • Keşan’da 2015-2016 Kış Dönemi Hava Kalitesi /Faruk YORULMAZ, Aziz ALTUNOK, Muzaffer ESKIOCAK, Burcu TOKUÇ, Ceren ARKANT (Mayıs 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Panel 12: Aşı Kararsızlığı ve Yaptırmama https://uhsk.org/2019/images/KONGRE2019.pdf s.1367 (Kasım 2019)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gül İ, Yorulmaz F, Altunok A, Eskiocak M. EDİRNE İL MERKEZİNDE 2014-2016 YILLARI ARASINDA DIŞ ORTAM HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/715390 (Mayıs 2019)
 • Albena GAYEF, Bahar MARANGOZ, Şevval ŞİMŞEK, Sümeyye KAYA, Uğur Şimal ATABEY, Muzaffer ESKİOCAK,Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Dikey Koridor Derslerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi https://dergipark.org.tr/tr/pub/ted/issue/49570/525484
 • Aşılatmama, Aşılanmama ve Türkiye'deki "Aşı Reddi" tartışmasına kısa bir katkı, Toplum ve Hekim, C.33, Mayıs Haziran 2018, s.220-22 (Haziran 2018)
 • AŞILANMAMA, AŞILATMAMA VE TÜRKİYE’DE “AŞI REDDİ” TARTIŞMASINA KISA BİR KATKI Toplum ve Hekim, C.33 s.3, s.200-222 (Haziran 2018)
 • Neoliberal dönüşümün bağışıklama hizmetlerine etkileri ve sonuçları, Bilim ve Gelecek, https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2018/06/01/neoliberal-donusumun-bagisiklama-hizmetlerine-etkileri-ve-sonuclari/ (Haziran 2018)
 • Türkiye’de Ana ve Çocuk Sağlığı Hizmetlerinin Durumu: 2002-2017, Toplum ve Hekim, Kasım -Aralık 2017 (Kasım 2017)
 • Eskiocak M, Akbaşak D. Edirne’de Romanların Sağlığı: Sağlığın sosyal belirleyicileri ve sağlık durumlarına yönelik bulgular http://dergipark.gov.tr/download/article-file/346201 (Temmuz 2017)
  1
  ATIF
 • TÜRKİYE’DE BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜNDE GÜNCEL DURUM: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME http://www.ttb.org.tr/th/22015/index_dosyalar/Page786.htm (Nisan 2015)
 • Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen bebek ölüm hızları üzerine eleştirel bir değerlendirme DOI: http://dx.doi.org/10.5421/10.5421%2F1304.1096 (Aralık 2014)
 • Çocuk Felci, Suriye’deki Salgın, Türkiye’de Durum ve Öneriler, cilt 23 • sayı 3 s.93-104, http://www.ttb.org.tr/STED/images/files/dergi/2014/3.pdf (Mayıs 2014)
 • Edirne merkez ilçede prematür ölümler, 2004 ve 2008 http://dx.doi.org/10.5421/10.5421%2F1304.1096 (Nisan 2014)
  1
  ATIF
 • The Lancet’ Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ‘Başarıları’nı Dünyaya Pazarlıyor http://www.ttb.org.tr/th/62013/index_dosyalar/Page285.htm (Kasım 2013)
 • Yaşama Erken Başlayanlar, Preterm Doğum Küresel Eylem raporu, http://www.ttb.org.tr/sted/images/files/dergi/2013/5.pdf (Ekim 2013)
 • Artan kızamık vakaları üzerine bir değerlendirme, Halk Sağlığında Gündem, vww.hasuder.org.tr/hsg/?p=1339‎, Nisan 2013 (Nisan 2013)
 • Artan Kızamıık Vakaları Üzerine Bir Değerlendirme, http://www.hasuder.org.tr/hsg/?p=1339 (Nisan 2013)
 • Eskiocak M, Türkiye’de Bağışıklama Hizmetleri Toplum ve Hekim. Mart-Nisan 2012, 27(2) s.83-103, TTB. http://www.ttb.org.tr/th/22012/index_dosyalar/Page471.htm (Nisan 2012)
 • Endüstri yoğun bölgede yaşayanlarda ya da birinci derecede yakınlarında kanser bildirenlerin çevrelerindeki kanser risk etmenlerine göre değerlendirilmesi: Çorlu örneği, Önrapor, Docere Edirne Tabip Odası 14 Mart 2012 Özel sayısı (Mart 2012)
 • Edirne ili Muradiye sağlık ocağı bölgesinde Romanlar ve öbürlerinin ilk basamak sağlık hizmeti kullanımı
  1
  ATIF
 • Edirne Genelevi’nde Çalışan Kadınların Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları.
  1
  ATIF
 • Edirne merkezinde 15-49 yaş evli kadınların aile planlaması yöntemleri konusundaki bilgi düzeyleri ve yöntem kullanım oranları B Tokuç, M Eskiocak, G Ekuklu, A Saltık Sted 14 (1), 8-14
  2
  ATIF
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinın HIV/AIDS konusundaki bilgi – tutumları ve 1996’dan buyana değişimi
  2
  ATIF
 • Acil kontrasepsiyon
  2
  ATIF
 • Edirne Huzurevi’nde kalan yaşlıların kimi sosyo-demografik özellikleri ve Katz İndeksine göre günlük yaşam etkinlikleri. Geriatri, 2002;5(4): 144–9.
  3
  ATIF
 • Eskiocak M, Saltık A. Kızamık olgu incelemesi ve filyasyonu için yapılandırılmış bir form önerisi. İnfeksiyon Dergisi, 2001;15(2):183–8.
 • Çan G, Dinç G, Ertem M, Eser E, Eskiocak M, Genç M, İrgil E, Mutlu Ş, Özşahin A, Öztüfekçi H, Savran Y, Yıldırım D. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı hekimlerin ulusal aşı politikası ve aşı uygulamaları konusundaki tutum ve davranışları. Sağlık ve Toplum, 2001;11(1): 28–36.
 • Eskiocak M, Doğaner E, Tatman-Otkun M, Saltık A. Edirne kızamık salgını 1997– Epidemiyolojik özellikler, İnfeksiyon Dergisi 2001;15(2): 175–82.
 • M.Eskiocak, E.Doğaner, A.Saltık, Edirne 1997 Kızamık Salgınının Ortaya Çıkma Nedenleri, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Eylül 200, s http://www.ttb.org.tr/STED/sted0900/6.html (Eylül 2000)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Süreci: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi. M.Eskiocak, B.S.Ciğalı, S.Eskiocak, A.Tezel, S.Süer Gökmen, M.İnan, A.M.Demir. http://kongre.teged.org/uploads/eTsfbbCd/media/utek2018-bildiri-kitapcigipdf_7QbxgqAj.pdf, 162-63 (Mayıs 2018)
 • Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu:Aşılama oranları üzerinden bir değerlendirme, 19.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (Mart 2017)
 • Bağışıklamada Yaşanan Sorunlar ve Hekim Sorumluluğu (Aşı reddi, aşılanamayan nüfus, soğuk zincir, aşı yokluğu, cezalar…) 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 3- 6 Kasım 2016, Antalya (Kasım 2016)
 • Türkiye’de Aile Hekimliği Pozisyonlarının Dağılımı Hakkaniyete Uygun mu? http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/18_UHSK_KONGRE_KITABI.pdf (Ekim 2015) (Ekim 2015)
 • Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (TNSA) 2008-2013 Verileri Üzerinden Değerlendirilmesi http://halksagligiokulu.org/anasayfa (Ekim 2015)
 • Günümüzde Bulaşıcı Hastalıklar Neden Sorun Olmaya Devam Ediyor?, http://www.pratisyen2013.org/hekimlik/bilimsel-program/ (Kasım 2013)
 • Türkiye’de Kızamık ve Sıtma, 16.Ulusal Halk sağlığı Kongresi (Ekim 2013)
 • Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servis Kayıtlarındaki 2010 Yılı İş Kazaları 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, 2-6 Ekim 2012, Bursa. s.1266 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/15.UHSK%20K%C4%B0TAP_14_10_12.pdf (Ekim 2012)
 • 44. Porsuk AÖ, Eskiocak M. Kırklareli’de Çalışan Hekimlerin Sigara Kullanımlarının Değerlendirilmesi, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, 2-6 Ekim 2012, Bursa. s.1152 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/15.UHSK%20K%C4%B0TAP_14_10_12.pdf (Ekim 2012)
 • Hekimlerin Diabetes Mellitus’tan Korunma İçin Sağlıklarına Gösterdikleri Özenin Değerlendirilmesi, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, 2-6 Ekim 2012, Bursa. s.1145 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/15.UHSK%20K%C4%B0TAP_14_10_12.pdf (Ekim 2012)
 • Kırklareli Ve Tekirdağ’da Pandemik Grip? Hastane, Yoğun Bakım, Şifa Ve Diğer Faktörler. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, 2-6 Ekim 2012, Bursa. S.816 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/15.UHSK%20K%C4%B0TAP_14_10_12.pdf (Ekim 2012)
 • Endüstri Yoğun Bölgede Yaşayanlarda Ya da Birinci Derecede Yakınlarında Kanser Bildirenlerin Çevresel Risk Etmenlerine Göre Değerlendirilmesi: Çorlu Örneği, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, 2-6 Ekim 2012, Bursa s.729 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/15.UHSK%20K%C4%B0TAP_14_10_12.pdf (Ekim 2012)
  2
  ATIF
 • 1.Sanayinin İnsan Ve Çevre Sağlığına Etkileri Sempozyumu, Edirne, 2012 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, 2-6 Ekim 2012, Bursa s.713 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/15.UHSK%20K%C4%B0TAP_14_10_12.pdf11 (Ekim 2012)
 • Aile Hekimliği Boş Pozisyonlarının Dağılımı Ve Özellikleri, 2012, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, 2-6 Ekim 2012, Bursa s.470 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/15.UHSK%20K%C4%B0TAP_14_10_12.pdf (Ekim 2012)
 • Eskiocak M, Otkun M, Ekuklu G, Doğaner KE. Viral hepatitlerin olgu inceleme ve filyasyon çalışması için yapılandırılmış bir form önerisi. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 23–28 Eylül 2002, Diyarbakır

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Edirne’deki Suriyeli Sığınmacıların Durumu, http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/18_UHSK_KONGRE_KITABI.pdf (Ekim 2015) (Ekim 2015)
 • Toplum Bulaşıcı Hastalık Sorunları-, Olağan Dışı Durumlarda Öne Çıkan Sağlık Sorunlar, http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/18_UHSK_KONGRE_KITABI.pdf (Ekim 2015) (Ekim 2015)
 • Bağışıklama Hizmetleri; Sorunlar ve Öneriler 19.Pratisyen Hekimlik Kongresi, Mayıs 2015, İstanbul, http://www.phd.org.tr/19kongresunum/muzaffer_eskiocak.pdf (Mayıs 2015)
 • Türkiye'de Bulaşıcı Hastalıklarda Güncel Sorunlar, Nusret Fişek Anma Etkinliği, 3 Kasım 2012, Ankara (Kasım 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Muzaffer Eskiocak, Bahar Marangoz, TÜRKİYE’DE BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİNİN DURUMU http://www.ttb.org.tr/kutuphane/turkiyede_bagisiklama.pdf (Eylül 2019)
 • Sağlık ve Çevre: Risk İletişimi, http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/SAGLIK_CEVRE_RISK_23_11_2016.pdf (Aralık 2016)
 • Savaş, Göç ve Sağlık (içinde) SURİYE, TÜRKİYE VE IRAK’TA SAVAŞIN BÖLGEDEKİ BULAŞICI HASTALIKLARA ETKİLERİ http://www.ttb.org.tr/kutuphane/siginmacilar_rpr.pdf (Şubat 2016)
 • Bulaşıcı Hastalıkların Yönetimi, Birinci Basamakta Kamu Sağlık Yönetimi El Kitabı, Palme Yayınevi, 2015 (Eylül 2015)
 • Ergene Derin Deniz Deşarjı Projesi ve Marmara Denizi, Türkiye Barolar Birliği (Mayıs 2015)
 • TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ ÇED RAPORU DEĞERLENDİRMESİ, http://www.ttb.org.tr/kutuphane/ced_rpr.pdf (Şubat 2015)
 • İş Hekimliği, Clevland Klinik İç Hastalıkları (içinde). İstanbul Tıp Kitabevi, s.106-115
 • Suriye İç Savaşının Hatay İline Etkileri Araştırması, FÜSUN SAYEK TTB RAPORLARI / KİTAPLARI - 2013,Suriye İç Savaşının Hatay İline Etkileri (içinde) (Kasım 2013)
 • SAVAŞ VE SAĞLIK: SURİYE’DEKİ İÇ SAVAŞIN SURİYE VE HATAY’DAKİ SAĞLIK SONUÇLARI: BARIŞIN OLMADIĞI YERDE SAĞLIK OLMAZ! Suriye İç Savaşının Hatay İlind Etkileri (içinde) , Kasım 2013, http://www.ttb.org.tr/kutuphane/fsayek2013_savas.pdf (Kasım 2013)
 • Kızamık Raporu, HASUDER Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu, http://hasuder.org.tr/anasayfa/jupgrade/images/HASUDER_KIZAMIK_RAPORU.pdf, (Mart 2013)
 • Türkiye’de Aile Hekimliği Uygulaması. Türkiye’de Sosyalleştirmenin 50 yıl (içinde).179-2012, Fusun Sayek TTB Raporları-2011, TTB, 2012 http://www.ttb.org.tr/kutuphane/fsrpr2011.pdf (Ekim 2012)
 • Mardin Savur İlçesi Sıtma Salgınını İnceleme ve Değerlendirme Raporu. Ekim 2012, TTB, http://www.ttb.org.tr/kutuphane/mardinsitmarpr.pdf (Ekim 2012)
 • TÜRK TABIPLERI BIRLIĞI PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v BİLİMSEL DANIŞiMA VE İZLEME KURULU PandemİK ÇALIŞiMA RAPORU http://www.ttb.org.tr/kutuphane/pandemikrpr_2010.pdf Yayına Hazırlayanlar Dr. Muzaffer Eskiocak Dr Ali Özyurt

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Marangoz B. EDİRNE İLİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN AİLE HEKİMLERİ VE EDİRNE İLİ AŞI YÖNETİM EKİBİNİ BAĞIŞIKLAMA VE AŞI TEREDDÜDÜNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE TUTUM GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MÜDAHALE ÇALIŞMASI, (Aralık 2019)
 • Alunok A. 2015-2017 yılları arasında Trakya'da partiküler madde kirliliği ve mortalite ilişkisinin değerlendirilmesi / https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Arkant C. Edirne merkez ilçe ve Keşan'da 2015-2016 döneminde hava kirliliğinin doğum sonuçlarına etkileri / https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (Ekim 2017)
 • Halk Sağlığı Profesyonellerinin Gündelik Uygulamalarda Halk Sağlığı Etiğine İlişkin Farkındalık, Tutumu ve Deneyimleri, Dr.Nergis Kayacan Başer, Tıpta Uzmanlık Tezi (Eylül 2016)
 • Ahmet Önder Porsuk Kırklareli ilinde çalışan hekimlerin tip 2 diyabet ve tip 2 diyabetin risk faktörlerinin saptanması ve azaltılmasına yönelik hizmet verdikleri toplumda farkındalık ve davranış değişikliği yaratma açısından durumları ve sorunlarının değerlendirilmesi

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • AWEIS AHMED MOALLIM ABDULLAHI, Mogadişu'da ana çocuk sağlığı hizmeti veren sağlık çalışanlarının bağışıklama ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi / https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (Nisan 2019)
 • Aweis Ahmed MOALLIM ABDULLAHI MOGADİŞU’DA ANA ÇOCUK SAĞLIĞI HİZMETİ VEREN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BAĞIŞIKLAMA İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Şubat 2019)
 • Nurgül Şandır Edirne'nin iki farklı sosyoekonomik bölgesindeki okullarda pandemik influenza aşılama durumunun değerlendirilmesi
 • Keşan'da 2011 Yılı Ölümlerinin Değerlendirilmesi (Aralık 2013)
 • Elif Atasever Keşan'da 2011 yılı ölümlerinin değerlendirilmesi
 • Mehmet Karakaya Edirne Merkez İlçe ve Köylerinde 2004 ve 2008 yılları içinde oluşan ölümlerin yaş grupları ve ölüm nedenlerine göre dağılımının karşılaştırılması
 • Trakya Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Çalışan Hemşirelerin Kaliteli Yaşam Algısının Belirlenmesi 2007 YL tez Aysun perim
  3
  ATIF

Editörlük / Yayınlama

 • Türkiye Sağlık raporu 2014 (Ocak 2015)
 • Türkiye Sağlık Raporu 2012, http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/TURKIYE%20SAGLIK%20RAPORU_HASUDER_2012.pdf

Yapılan Hakemlikler

 • Bir Üniversite Hastanesindeki Sağlık Personelinin El Hijyeni Uyum Oranlarının Değerlendirilmesi: Prospektif Bir Çalışma Ege Tıp Dergisi (Haziran 2019)
 • "TÜRK BASININDA OBEZİTE YAKLAŞIMI ve HEMŞİRELİK" (Mayıs 2019)
 • "Üniversite Öğrencilerinin Erken Yaş Evlilikler Hakkında Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi" (Aralık 2017)
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Aralık 2017)
 • Cerrahi Hemşirelerde Merhamet ve Kültürlerarası Duyarlılığı Etkileyen Faktörler, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (Aralık 2017)
 • CORE PROFESSIONALISM EDUCATION IN SURGERY: A SYSTEMATIC REVIEW" for the Balkan Medical Journal. (Kasım 2017)
 • TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (Eylül 2017)
 • Üniversite Öğrencilerinde Cinsiyete Göre Cinsel Mitler, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (Eylül 2017)
 • Evrensel Etik İlkeler Işığında Açlık Grevleri ve Hekimlik, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (Ağustos 2017)
 • Postpartum Dönemde Kadınların Doğum Şekline Göre Yaşadıkları Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (Haziran 2017)
 • Manisa'da Kente ve Gecekondu Bölgelerinde Kadınların Doğum Tercihleri ve Etkili Faktörler, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (Nisan 2017)
 • "TURKEY’S EPIDEMIOLOGICAL AND DEMOGRAPHIC TRANSITIONS:1931-2013, Balkan Medical Journal (Ocak 2017)

Diğer

 • Çiğdem çağlayan Profösörlük dosyası incelemesi
 • Servet Aker Doçentlik Dosyası incelemesi
 • Nilgün Ulutaşdemir Doçentlik Dosyası incelemesi
 • h indeks= 10
 • Kızamık Söyleşisi, Hekimce Bakış, Aralaık 2013, Bursa tabip Odası, www.bto.org.tr (Aralık 2013)
 • Tıp Dünyası Yedi bin kızamık vakası hala kontrollü vaka artışı mı? s.6-7 (Kasım 2013)

» Verdiği Dersler

Ana Çocuk Sağlığı

Halk Sağlığı

Halk Sağlığı Etiği

Okul Sağlığı

Sağlık Demografisi

Sağlık Sosyolojisi

Sağlıkta Dönüşüm Programı