» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Health-care reform in Turkey: far from perfect. The Lancet 01/2014; 383(9911):27-8. (Ocak 2014)
 • Short communication: The sensitivity of measles diagnosis by physicians and families during an intraepidemic period in Edirne: implications for measles surveillance
  1
  ATIF
 • Investigation of the agents and risk factors of dermatophytosis: a hospital-based study. Mikrobiyol Bul. 2008;42(1):95–102. Turkish.
  2
  ATIF
 • Investigation of tularemia seroprevalence in the rural area of Thrace region in Turkey
  1
  ATIF
 • Effect of psychological stress on the L-arginine-nitric oxide pathway and semen quality.
  16
  ATIF
 • Tularemia re-emerging in European part of Turkey after 60 years
  3
  ATIF
 • Glutathione and free sulphydryl content of seminal plasma in healthy medical students during and after exam stress.
  17
  ATIF
 • Hepatitis B and measles seroprevalence among Turkish children
  4
  ATIF
 • Respiratory syncytial virus epidemiology in Turkey. Kanra G, Tezcan S, Yilmaz G; Turkish National Respiratory Syncytial Virus (RSV) Team. Turk J Pediatr. 2005 Oct-Dec;47(4):303-8.
  7
  ATIF
 • Prevalence of postpartum depression in Edirne, Turkey, and related factors. (Kasım 2004)
  8
  ATIF
 • Alcoholism prevalence and some related factors in Edirne, Turkey.Yonsei Med J. 2004 Apr 30;45(2):207-14. (Nisan 2004)
  5
  ATIF
 • Utilization of primary health care services by Turkish gypsies and members of the general population at Muradiye Health Unit District in Edirne, Turkey.
  1
  ATIF
 • Epidemiological features of ulcerative colitis in Trakya, Turkey
  2
  ATIF
 • Hepatitis A seroprevalence in a random sample of the Turkish population by simultaneous EPI cluster and comparison with surveys in Turkey.
  4
  ATIF
 • Edirne Huzurevi’nde kalan yaşlıların kimi sosyo-demografik özellikleri ve Katz İndeksine göre günlük yaşam etkinlikleri U Berberoğlu, H Gül, M Eskiocak, G Ekuklu, A Saltık Geriatri 5 (4), 144-149
  1
  ATIF
 • Varicella seroprevalence in a random sample of the Turkish population
  4
  ATIF
 • Predictive value of a 24 hour tuberculin skin test evaluation
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Is provision of family medicine units in Turkey between 2010 and 2014 on an equitable basis? 2016 (Kasım 2016)
 • Edirne’de 2015-2016 Kış Dönemi Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi, F. YORULMAZ, H. DEDELER, M. ESKIOCAK, B.TOKUÇ (Mayıs 2016)
 • Kırklareli İli 2015-2016 Kış Dönemi Hava Kalitesi, Muzaffer ESKİOCAK, Aziz ALTUNOK, Faruk YORULMAZ, Burcu TOKUÇ, Ceren ARKANT (Mayıs 2016)
 • Keşan’da 2015-2016 Kış Dönemi Hava Kalitesi /Faruk YORULMAZ, Aziz ALTUNOK, Muzaffer ESKIOCAK, Burcu TOKUÇ, Ceren ARKANT (Mayıs 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Türkiye’de Ana ve Çocuk Sağlığı Hizmetlerinin Durumu: 2002-2017, Toplum ve Hekim, Kasım -Aralık 2017 (Kasım 2017)
 • Eskiocak M, Akbaşak D. Edirne’de Romanların Sağlığı: Sağlığın sosyal belirleyicileri ve sağlık durumlarına yönelik bulgular (Temmuz 2017)
 • TÜRKİYE’DE BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜNDE GÜNCEL DURUM: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME http://www.ttb.org.tr/th/22015/index_dosyalar/Page786.htm (Nisan 2015)
 • Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen bebek ölüm hızları üzerine eleştirel bir değerlendirme DOI: http://dx.doi.org/10.5421/10.5421%2F1304.1096 (Aralık 2014)
 • Çocuk Felci, Suriye’deki Salgın, Türkiye’de Durum ve Öneriler, cilt 23 • sayı 3 s.93-104, http://www.ttb.org.tr/STED/images/files/dergi/2014/3.pdf (Mayıs 2014)
 • Edirne merkez ilçede prematür ölümler, 2004 ve 2008 http://dx.doi.org/10.5421/10.5421%2F1304.1096 (Nisan 2014)
  1
  ATIF
 • The Lancet’ Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ‘Başarıları’nı Dünyaya Pazarlıyor http://www.ttb.org.tr/th/62013/index_dosyalar/Page285.htm (Kasım 2013)
 • Yaşama Erken Başlayanlar, Preterm Doğum Küresel Eylem raporu, http://www.ttb.org.tr/sted/images/files/dergi/2013/5.pdf (Ekim 2013)
 • Artan kızamık vakaları üzerine bir değerlendirme, Halk Sağlığında Gündem, vww.hasuder.org.tr/hsg/?p=1339‎, Nisan 2013 (Nisan 2013)
 • Artan Kızamıık Vakaları Üzerine Bir Değerlendirme, http://www.hasuder.org.tr/hsg/?p=1339 (Nisan 2013)
 • Eskiocak M, Türkiye’de Bağışıklama Hizmetleri Toplum ve Hekim. Mart-Nisan 2012, 27(2) s.83-103, TTB. http://www.ttb.org.tr/th/22012/index_dosyalar/Page471.htm (Nisan 2012)
 • Endüstri yoğun bölgede yaşayanlarda ya da birinci derecede yakınlarında kanser bildirenlerin çevrelerindeki kanser risk etmenlerine göre değerlendirilmesi: Çorlu örneği, Önrapor, Docere Edirne Tabip Odası 14 Mart 2012 Özel sayısı (Mart 2012)
 • Edirne ili Muradiye sağlık ocağı bölgesinde Romanlar ve öbürlerinin ilk basamak sağlık hizmeti kullanımı
  1
  ATIF
 • Edirne Genelevi’nde Çalışan Kadınların Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları.
  1
  ATIF
 • Edirne merkezinde 15-49 yaş evli kadınların aile planlaması yöntemleri konusundaki bilgi düzeyleri ve yöntem kullanım oranları B Tokuç, M Eskiocak, G Ekuklu, A Saltık Sted 14 (1), 8-14
  1
  ATIF
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinın HIV/AIDS konusundaki bilgi – tutumları ve 1996’dan buyana değişimi
  1
  ATIF
 • Acil kontrasepsiyon
  1
  ATIF
 • Edirne Huzurevi’nde kalan yaşlıların kimi sosyo-demografik özellikleri ve Katz İndeksine göre günlük yaşam etkinlikleri. Geriatri, 2002;5(4): 144–9.
  3
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu:Aşılama oranları üzerinden bir değerlendirme, 19.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (Mart 2017)
 • Bağışıklamada Yaşanan Sorunlar ve Hekim Sorumluluğu (Aşı reddi, aşılanamayan nüfus, soğuk zincir, aşı yokluğu, cezalar…) 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 3- 6 Kasım 2016, Antalya (Kasım 2016)
 • Türkiye’de Aile Hekimliği Pozisyonlarının Dağılımı Hakkaniyete Uygun mu? http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/18_UHSK_KONGRE_KITABI.pdf (Ekim 2015) (Ekim 2015)
 • Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (TNSA) 2008-2013 Verileri Üzerinden Değerlendirilmesi http://halksagligiokulu.org/anasayfa (Ekim 2015)
 • Günümüzde Bulaşıcı Hastalıklar Neden Sorun Olmaya Devam Ediyor?, http://www.pratisyen2013.org/hekimlik/bilimsel-program/ (Kasım 2013)
 • Türkiye’de Kızamık ve Sıtma, 16.Ulusal Halk sağlığı Kongresi (Ekim 2013)
 • Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servis Kayıtlarındaki 2010 Yılı İş Kazaları 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, 2-6 Ekim 2012, Bursa. s.1266 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/15.UHSK%20K%C4%B0TAP_14_10_12.pdf (Ekim 2012)
 • 44. Porsuk AÖ, Eskiocak M. Kırklareli’de Çalışan Hekimlerin Sigara Kullanımlarının Değerlendirilmesi, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, 2-6 Ekim 2012, Bursa. s.1152 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/15.UHSK%20K%C4%B0TAP_14_10_12.pdf (Ekim 2012)
 • Hekimlerin Diabetes Mellitus’tan Korunma İçin Sağlıklarına Gösterdikleri Özenin Değerlendirilmesi, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, 2-6 Ekim 2012, Bursa. s.1145 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/15.UHSK%20K%C4%B0TAP_14_10_12.pdf (Ekim 2012)
 • Kırklareli Ve Tekirdağ’da Pandemik Grip? Hastane, Yoğun Bakım, Şifa Ve Diğer Faktörler. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, 2-6 Ekim 2012, Bursa. S.816 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/15.UHSK%20K%C4%B0TAP_14_10_12.pdf (Ekim 2012)
 • Endüstri Yoğun Bölgede Yaşayanlarda Ya da Birinci Derecede Yakınlarında Kanser Bildirenlerin Çevresel Risk Etmenlerine Göre Değerlendirilmesi: Çorlu Örneği, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, 2-6 Ekim 2012, Bursa s.729 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/15.UHSK%20K%C4%B0TAP_14_10_12.pdf (Ekim 2012)
  1
  ATIF
 • 1.Sanayinin İnsan Ve Çevre Sağlığına Etkileri Sempozyumu, Edirne, 2012 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, 2-6 Ekim 2012, Bursa s.713 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/15.UHSK%20K%C4%B0TAP_14_10_12.pdf11 (Ekim 2012)
 • Aile Hekimliği Boş Pozisyonlarının Dağılımı Ve Özellikleri, 2012, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, 2-6 Ekim 2012, Bursa s.470 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/15.UHSK%20K%C4%B0TAP_14_10_12.pdf (Ekim 2012)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Edirne’deki Suriyeli Sığınmacıların Durumu, http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/18_UHSK_KONGRE_KITABI.pdf (Ekim 2015) (Ekim 2015)
 • Toplum Bulaşıcı Hastalık Sorunları-, Olağan Dışı Durumlarda Öne Çıkan Sağlık Sorunlar, http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/18_UHSK_KONGRE_KITABI.pdf (Ekim 2015) (Ekim 2015)
 • Bağışıklama Hizmetleri; Sorunlar ve Öneriler 19.Pratisyen Hekimlik Kongresi, Mayıs 2015, İstanbul, http://www.phd.org.tr/19kongresunum/muzaffer_eskiocak.pdf (Mayıs 2015)
 • Türkiye'de Bulaşıcı Hastalıklarda Güncel Sorunlar, Nusret Fişek Anma Etkinliği, 3 Kasım 2012, Ankara (Kasım 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Sağlık ve Çevre: Risk İletişimi, http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/SAGLIK_CEVRE_RISK_23_11_2016.pdf (Aralık 2016)
 • Savaş, Göç ve Sağlık (içinde) SURİYE, TÜRKİYE VE IRAK’TA SAVAŞIN BÖLGEDEKİ BULAŞICI HASTALIKLARA ETKİLERİ http://www.ttb.org.tr/kutuphane/siginmacilar_rpr.pdf (Şubat 2016)
 • Bulaşıcı Hastalıkların Yönetimi, Birinci Basamakta Kamu Sağlık Yönetimi El Kitabı, Palme Yayınevi, 2015 (Eylül 2015)
 • Ergene Derin Deniz Deşarjı Projesi ve Marmara Denizi, Türkiye Barolar Birliği (Mayıs 2015)
 • TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ ÇED RAPORU DEĞERLENDİRMESİ, http://www.ttb.org.tr/kutuphane/ced_rpr.pdf (Şubat 2015)
 • İş Hekimliği, Clevland Klinik İç Hastalıkları (içinde). İstanbul Tıp Kitabevi, s.106-115
 • Suriye İç Savaşının Hatay İline Etkileri Araştırması, FÜSUN SAYEK TTB RAPORLARI / KİTAPLARI - 2013,Suriye İç Savaşının Hatay İline Etkileri (içinde) (Kasım 2013)
 • SAVAŞ VE SAĞLIK: SURİYE’DEKİ İÇ SAVAŞIN SURİYE VE HATAY’DAKİ SAĞLIK SONUÇLARI: BARIŞIN OLMADIĞI YERDE SAĞLIK OLMAZ! Suriye İç Savaşının Hatay İlind Etkileri (içinde) , Kasım 2013, http://www.ttb.org.tr/kutuphane/fsayek2013_savas.pdf (Kasım 2013)
 • Kızamık Raporu, HASUDER Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu, http://hasuder.org.tr/anasayfa/jupgrade/images/HASUDER_KIZAMIK_RAPORU.pdf, (Mart 2013)
 • Türkiye’de Aile Hekimliği Uygulaması. Türkiye’de Sosyalleştirmenin 50 yıl (içinde).179-2012, Fusun Sayek TTB Raporları-2011, TTB, 2012 http://www.ttb.org.tr/kutuphane/fsrpr2011.pdf (Ekim 2012)
 • Mardin Savur İlçesi Sıtma Salgınını İnceleme ve Değerlendirme Raporu. Ekim 2012, TTB, http://www.ttb.org.tr/kutuphane/mardinsitmarpr.pdf (Ekim 2012)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Ceren Arkant, EDİRNE MERKEZ İLÇE VE KEŞAN'DA 2015-2016 DÖNEMİNDE HAVA KİRLİLİĞİNİN DOĞUM SONUÇLARINA ETKİLERİ, Tıpta Uzmanlık Tezi (Ekim 2017)
 • Halk Sağlığı Profesyonellerinin Gündelik Uygulamalarda Halk Sağlığı Etiğine İlişkin Farkındalık, Tutumu ve Deneyimleri, Dr.Nergis Kayacan Başer, Tıpta Uzmanlık Tezi (Eylül 2016)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Keşan'da 2011 Yılı Ölümlerinin Değerlendirilmesi (Aralık 2013)

Editörlük / Yayınlama

 • Türkiye Sağlık raporu 2014 (Ocak 2015)
 • Türkiye Sağlık Raporu 2012, http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/TURKIYE%20SAGLIK%20RAPORU_HASUDER_2012.pdf

Yapılan Hakemlikler

 • "Üniversite Öğrencilerinin Erken Yaş Evlilikler Hakkında Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi" (Aralık 2017)
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Aralık 2017)
 • Cerrahi Hemşirelerde Merhamet ve Kültürlerarası Duyarlılığı Etkileyen Faktörler, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (Aralık 2017)
 • CORE PROFESSIONALISM EDUCATION IN SURGERY: A SYSTEMATIC REVIEW" for the Balkan Medical Journal. (Kasım 2017)
 • TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (Eylül 2017)
 • Üniversite Öğrencilerinde Cinsiyete Göre Cinsel Mitler, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (Eylül 2017)
 • Evrensel Etik İlkeler Işığında Açlık Grevleri ve Hekimlik, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (Ağustos 2017)
 • Postpartum Dönemde Kadınların Doğum Şekline Göre Yaşadıkları Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (Haziran 2017)
 • Manisa'da Kente ve Gecekondu Bölgelerinde Kadınların Doğum Tercihleri ve Etkili Faktörler, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (Nisan 2017)
 • "TURKEY’S EPIDEMIOLOGICAL AND DEMOGRAPHIC TRANSITIONS:1931-2013, Balkan Medical Journal (Ocak 2017)

Diğer

 • Kızamık Söyleşisi, Hekimce Bakış, Aralaık 2013, Bursa tabip Odası, www.bto.org.tr (Aralık 2013)
 • Tıp Dünyası Yedi bin kızamık vakası hala kontrollü vaka artışı mı? s.6-7 (Kasım 2013)

» Verdiği Dersler

Ana Çocuk Sağlığı

Halk Sağlığı

Halk Sağlığı Etiği

Okul Sağlığı

Sağlık Demografisi

Sağlık Sosyolojisi

Sağlıkta Dönüşüm Programı