» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • 1- Arıcan Ö, Ürün M. A Case of Tenoxicam Induced Generalized (Multifocal) Bullous Fixed Drug Eruption. (Tenoksikam ile Gelişen Bir Generalize (Multifokal) Büllöz Fiks İlaç Erüpsiyonu Olgusu). Turkish J Geriatr, 2008;11(4):200-3.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • 1- Ürün M, Görgülü A, Ertürk I, Yalçın O, Uzunali E. Epitheloid hemangioendothelioma. The 4th Eastern European Conference for Rare Diseases and Orphan Drugs, pp-203, Plovdiv, Bulgaristan, 2009.
 • 2- Görgülü A, Uzunali E, Ürün M. Telangiectasia macularis eruptiva perstans. The 4th Eastern European Conference for Rare Diseases and Orphan Drugs, pp-204, Plovdiv, Bulgaristan, 2009.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 1- Ürün M, Görgülü A, Pişkin S, Arıcan Ö. Vitiligolu Hastaların Psikiyatrik Durumları. Dermatoz, 2013; 4(1):7-11.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • 1- Alkurt M, Önver N, Ürün M, Pişkin S. Hailey-Hailey hastalığı: iki olgu sunumu. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, p-156, 2007, Ankara.
 • 2- Ürün M, Yamaner NJ, Ay Temelli B, Uzunali E, Pişkin S. Bir lenfanjiyoma sirkumskriptum olgusu. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu,p-159, 2007, Ankara.
 • 3- Görgülü A, Ürün M. Aplazya Kutis Konjenita: Bir Olgu Sunumu. XIX. Lütfü Tat Sempozyumu, p-93, 2009, Ankara.
 • 4- Ürün M, Çiçek HN, Pişkin S. Epidermolitik hiperkeratoz. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, p-63, 2010, Antalya.
 • 5- Görgülü A, Ürün M. Lineer morfea (En coup de sabre): Bir olgu sunumu. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, p-122, 2010, Antalya.
 • 6- Ürün M, Gürsel Ürün Y, Alkurt Kayıkçı M. Fokal epitelyal hiperplazi (Heck hastalığı): Bir olgu sunumu. XXI. Prof. Dr. A. Lutfu Tat Sempozyumu, p-491, 2013, Ankara.
 • 7- Gürsel Ürün Y, Ürün M, Alkurt Kayıkçı M. Flukonazol ile indüklenen fiks ilaç erüpsiyonu. XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, p-489, 2013, Ankara.
 • 8- Alkurt Kayıkçı M, Ürün M, Gürsel Ürün Y. Liken spinulozus: Bir olgu sunumu XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, p-492, 2013, Ankara.