» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Ürün M, Gürsel Ürün Y, Can N. Laugier–Hunziker syndrome with coexisting palmoplantar psoriasis. Dermatol Sin. 2021;39:93-4.
 • Gürsel Ürün Y, Ürün M, Genç Erdoğan E, Pişkin S. Multiple asymptomatic annular plaques on the scalp. Clinical and Experimental Dermatology. 2020;45(2):222-4. (Mart 2020)
 • Arıcan Ö, Ürün M. A Case of Tenoxicam Induced Generalized (Multifocal) Bullous Fixed Drug Eruption. (Tenoksikam ile Gelişen Bir Generalize (Multifokal) Büllöz Fiks İlaç Erüpsiyonu Olgusu). Turkish J Geriatr, 2008;11(4):200-3.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ürün YG, Ürün M, Fıçıcıoğlu S. A case of perianal bowenoid papulosis: dermoscopic features and a review of previous cases. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2021 Mar;30(1):39-41.
 • Ürün M, Gürsel Ürün Y, Sarıkaya Solak S. A case of extragenital linear lichen sclerosus along the lines of Blaschko responding to methotrexate. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2020 Sep;29(3):149-151. (Eylül 2020)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ürün M, Görgülü A, Ertürk I, Yalçın O, Uzunali E. Epitheloid hemangioendothelioma. The 4th Eastern European Conference for Rare Diseases and Orphan Drugs, pp-203, Plovdiv, Bulgaristan, 2009.
 • Görgülü A, Uzunali E, Ürün M. Telangiectasia macularis eruptiva perstans. The 4th Eastern European Conference for Rare Diseases and Orphan Drugs, pp-204, Plovdiv, Bulgaristan, 2009.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Ürün M, Gürsel Ürün Y, Yılmaz Ç. Sister mary joseph nodule: a case report. 6th INDERCOS Online Congress Book of Conference Proceedings 2021, (PS-15)273.
 • Ürün M, Gürsel Ürün Y, Akdağ N. A case of dermatomyositis associated with breast cancer. 6th INDERCOS Online Congress Book of Conference Proceedings 2021, (PS-14)272.
 • Ürün M, Gürsel Ürün Y, Yöndem H. Superior vena cava syndrome: a case report. 6th INDERCOS Online Congress Book of Conference Proceedings 2021, (PS-03)263.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ürün M, Görgülü A, Pişkin S, Arıcan Ö. Vitiligolu Hastaların Psikiyatrik Durumları. Dermatoz, 2013; 4(1):7-11.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ürün M, Gürsel Ürün Y, Şimbil B, Pişkin S. Sistemik İzotretinoine Yanıt Veren Tedaviye Dirençli Bir Liken Planus Pigmentozus İnversus Olgusu. 2. Hastalıkta ve Sağlıkta Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2021, Kapadokya;(SS-24)45.
 • Ürün M, Gürsel Ürün Y, Alkurt Kayıkçı M. Fokal epitelyal hiperplazi (Heck hastalığı): Bir olgu sunumu. XXI. Prof. Dr. A. Lutfu Tat Sempozyumu, p-491, 2013, Ankara.
 • Gürsel Ürün Y, Ürün M, Alkurt Kayıkçı M. Flukonazol ile indüklenen fiks ilaç erüpsiyonu. XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, p-489, 2013, Ankara.
 • Alkurt Kayıkçı M, Ürün M, Gürsel Ürün Y. Liken spinulozus: Bir olgu sunumu XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, p-492, 2013, Ankara.
 • Ürün M, Çiçek HN, Pişkin S. Epidermolitik hiperkeratoz. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, p-63, 2010, Antalya.
 • Görgülü A, Ürün M. Lineer morfea (En coup de sabre): Bir olgu sunumu. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, p-122, 2010, Antalya.
 • Görgülü A, Ürün M. Aplazya Kutis Konjenita: Bir Olgu Sunumu. XIX. Lütfü Tat Sempozyumu, p-93, 2009, Ankara.
 • Görgülü A, Alkurt M, Ürün M, Yamaner NJ. Skolyozlu bir olguda Darier hastalığı. XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2008, Konya;(PS-220)301.
 • Alkurt M, Önver N, Ürün M, Pişkin S. Hailey-Hailey hastalığı: iki olgu sunumu. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, p-156, 2007, Ankara.
 • Ürün M, Yamaner NJ, Ay Temelli B, Uzunali E, Pişkin S. Bir lenfanjiyoma sirkumskriptum olgusu. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu,p-159, 2007, Ankara.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Gürsel Ürün Y, Arıcan Ö, Ürün M. Yüz ve boyun estetiğinde otolog fibroblast kültürü ve kök hücre uygulamaları. Cordan Yazıcı A, editör. Yüz ve Boyun Estetiği İçin Kullanılan İntradermal İşlemler Ve Dolgu Uygulamaları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.34- 41. (Aralık 2020)