» Biyografi

Dr. Mustafa ÖZKAN'ın Kısa Özgeçmişi 

        8 şubat 1985 yılında Kadıköy-İstanbul 'da doğdu. İlk ve Orta okulu III. Selim İlköğretim okulunda Üsküdar-İstanbul 'da okudu. Lise öğrenimini 2002 yılında Üsküdar Burhan Felek Lisesi 'nde tamamladı. 2006 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdi.
        2006 yılında Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2009 yılında Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim dalı'nda Kodlama Teorisi Üzerine isimli tezi ile Yüksek Lisansını tamamladı.
        2010 yılında kazandığı Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim dalı Doktora programını Hadamard Kodları ve Halkalar Üzerindeki Kodlar isimli tezi ile 2016 yılında tamamlamıştır.
        2020 yılından itibaren Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim dalı'nda Doktor Öğretim Üyesi olarak görev almaktadır.
        Akademik kariyerinde; Cebir ve Sayılar Teorisi alanında Uluslararası dergilerde makaleleri basılmış, Yurtiçi ve Yurtdışı sempozyumlarda Konuşmacı olmuş, Bilim, Danışma ve Düzenleme komitelerinde yer almış ve Oturum Başkanlığı yapmıştır. Uluslararası dergilerde Editörlük, Editör Kurulu Üyeliği, Hakemlik ve Makale Eleştirmenlikleri yapmaktadır.


» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "About quasi-cyclic codes over finite fields" AIP Conf. Proc. ,Volume: 1926, pp : 020034-1–020034-3. doi : 10.1063/1.5020483 (Ocak 2018)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "On Codes written by matrices Lexicographically ordered" AIP Conf. Proc. Volume: 1926, pp : 020035-1–020035-3. doi : 10.1063/1.5020484 (Ocak 2018)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "A relation between Hadamard codes and some special codes over F2+uF2" App.Mathematics and Inf. Sci. Volume: 10, No: 2, pp : 701-704. doi : 10.18576/amis/100229 (Mart 2016)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mustafa Özkan, Berk Yenice and A Tuğba Güroglu "Constacyclic and Negacyclic Codes over F2 + uF2 + vF2 and their Equivalents over F2" Fundamental Journal of Mathematics and Applications (FUJMA), Vol :5 (4), pp: 228-233, ISSN: 2645-8845, doi:10.33401/fujma.1124502 (Ekim 2022)
 • E. EMINOUGLOU, M. ÖZKAN and B. ELİPEK " Mathematical Evaluations of Environmental Sensitivities of Students' at Science and Arts Faculties in Trakya University" Bartın University International Journal of Natural and Aplied Sciences, JONAS Vol 2 (no :2), pp: 274-280. (Aralık 2019)
 • M. ÖZKAN, A. DERTLİ and Y. ÇENGELLENMİŞ " On Gray Images of Constacyclic Codes Over The Finite Ring F2 + u1F2 + u2F2" TWMS Journal of App. and Eng. Mathematics (E-SCI) Volume: 9, No: 4, pp : 876-881. (Eylül 2019)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "Extensions of Hadamard Codes Defined on Rings" ITM Web of Conf. (CPCI), Volume: 22, pp: 01046-1-5, doi : 10.1051/itmconf/20182201046 (Ekim 2018)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "On Gray Images of Constacyclic Codes" ITM Web of Conf. (CPCI), Volume: 22, pp: 01047-1-6, doi : 10.1051/itmconf/20182201047 (Ekim 2018)
 • Mustafa ÖZKAN " Valuations, Valued Field and Construction of Valuationover the Rings." International Journal of Scientific and Technological Research, Volume 4, No :6, pp : 22-25. (Eylül 2018)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "Codes Generated by Special Matrices on F2[u] / < u^3 >" Konuralp Journal of Mathematics, Volume 6, No :1, pp : 54-56. Corpus ID : 125864264 (Nisan 2018)
 • Mustafa ÖZKAN "Equivalence of Codes over Finite Chain Ring" Journal of New Results in Engineering and Natural Science, 2018 S.I. , No :8, pp : 48-53. (Mart 2018)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "Quasi-Cyclic Codes over the Field Fp" Journal of New Results in Engineering and Natural Science, 2018 S.I. , No :8, pp : 31-37. (Mart 2018)
 • Mustafa ÖZKAN and Burcu ÖZTÜRK "Certain Rings and Group Codes" Journal of New Results in Engineering and Natural Science, 2018 S.I. , No :8, pp : 25-30. (Mart 2018)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "Repeat codes, Even codes, Odd codes and Their equivalence" General Letters in Mathematics (GLM), Volume 2, No :1, pp : 110-118. doi:10.31559/glm2016.2.1.2, Corpus ID: 53462015 (Ağustos 2017)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE " Gray images of (1 + v)-constacyclic codes over a particular ring "Palestine Journal of Mathematics. Vol. 6, S. I. 2, pp. 241–-245. (Haziran 2017)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "Codes defined via especial matrices over the ring and Hadamard codes" Mathematical Sciences and Applications E-Notes, Volume 5, No :1, pp : 93-98. Corpus ID: 216861779 Doi : 10.36753/mathenot.421710 (Nisan 2017)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE " Some Special Codes Over F3+vF3+uF3+u^2F3" Mathematical Sciences and Applications E-Notes, Volume 4, No :1, pp : 40-44. MR3516529 (Nisan 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Mustafa ÖZKAN and Berk YENİCE, "GRAY IMAGES OF NEGACYCLIC AND CONSTACYCLIC CODES OVER F2+uF2+vF2 AND EQUIVALENTS IN THE FIELD" ISPEC 13 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENG. & NATURAL SCIENCES, Burdur- TURKEY 19-20.03.2022 (Sözlü Bildiri, Tam Metin Basılı) ISBN: 978-625-7720-79-3 (Mart 2022)
 • Mustafa ÖZKAN " BÖLÜM TOPOLOJİSİ KAVRAMI VE UYGULAMALARI " 8. Uluslararası Avrupa Fen- Matematik- Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Diyarbakır-TURKEY 11 - 13.10.2019 (Sözlü Bildiri) (Eylül 2019)
 • Mustafa ÖZKAN " TOPOLOJİK UZAYLARIN AYRIK VE AYRIK OLMAYAN TOPOLOJİLERİN DIŞINDA SINIFLANDIRILMASI " 2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri-TURKEY 27 - 29.09.2019 (Sözlü Bildiri) (Eylül 2019)
 • Mustafa ÖZKAN, " FARKLI ÜRETEÇLER İLE BELİRLENEN KODLAR " ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Adana -TURKEY 13-16.12.2018 (Sözlü Bildiri, Tam Metin Basılı) ISBN 978-605-7923-36-3. (Aralık 2018)
 • Mustafa ÖZKAN, " MATEMATIK LOJİK ALANINA FARKLI KATEGORİLER İLE YAKLASIM " ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Adana -TURKEY 13-16.12.2018 (Sözlü Bildiri, Tam Metin Basılı) ISBN 978-605-7923-36-3. (Aralık 2018)
 • Mustafa ÖZKAN, " DEĞERLENDİRME TEORİSİNDE CİSİMLERİN TAMLANISLARI VE CİSİM GENİŞLEMERİ ÜZERİNE" ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep -TURKEY 13-16.09.2018 (Sözlü Bildiri, Tam Metin Basılı) ISBN 978-605-7510-60-0. (Eylül 2018)
 • Mustafa ÖZKAN, " DEĞERLENDİRİLMİS CİSİMLERİN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI" ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep -TURKEY 13-16.09.2018 (Sözlü Bildiri, Tam Metin Basılı) ISBN 978-605-7510-60-0. (Eylül 2018)
 • Mustafa ÖZKAN, " CİSİM ÜZERINDEKİ QUASİ-CYCLİC KODLAR VE GENİSLETİLMİS DURUMLAR " ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep -TURKEY 13-16.09.2018 (Sözlü Bildiri, Tam Metin Basılı) ISBN 978-605-7510-60-0. (Eylül 2018)
 • Mustafa ÖZKAN, Cisim Genislemeleri, Degerlendirme Halkaları ve Degerlendirilmis Cisimler Teorisi Üzerine " II. INTERNATIONALSCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, Nevşehir -TURKEY 05-08.07.2018 (Sözlü Bildiri, Tam Metin Basılı), ISBN 978-605-82164-3-3. (Temmuz 2018)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "On Images Of Cyclic Codes" 3rd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES2018) , Girne-CYPRUS 04 - 06.05.2018 (Sözlü Bildiri) (Mayıs 2018)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "Extension of Hadamard Codes Defined On Rings " 3rd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES2018) , Girne-CYPRUS 04 - 06.05.2018 (Sözlü Bildiri) (Mayıs 2018)
 • Mustafa ÖZKAN "Equivalence of Codes over Finite Chain Ring" International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat -TURKEY 02 - 04.11.2017 (sözlü bildiri) (Kasım 2017)
 • Mustafa ÖZKAN and Burcu ÖZTÜRK "Certain Rings and Group Codes" International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat -TURKEY 02 - 04.11.2017 (sözlü bildiri) (Kasım 2017)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "Quasi-Cyclic Codes over the Field Fp" International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat -TURKEY 02 - 04.11.2017 (sözlü bildiri) (Kasım 2017)
 • E. EMINOUGLOU, M. ÖZKAN AND B. ELİPEK " Mathematical Evaluations of Environmental Sensitivities of Students' at Science and Arts Faculties in Trakya University " XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, Edirne - TURKEY (Sözlü Bildiri) 12 - 15.09.2017 (Eylül 2017)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE " On Codes written by Matrices Lexicographically Ordered " 6th International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications, Budapest - HUNGARY, 15 - 18.08.2017 (Sözlü Bildiri) (Ağustos 2017)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE " About Quasi-Cyclic Codes over the Field " 6th International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications, Budapest - HUNGARY, 15 - 18.08.2017 (Sözlü Bildiri) (Ağustos 2017)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "Repeat codes, Even codes, Odd codes and Their equivalence"4th International Conference On Recent Advances In Pure and Applied Mathematics, Kuşadası-Aydın-TURKEY 11-15.05.2017 (sözlü bildiri) (Mayıs 2017)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "Construction of Hadamard Codes with Rings " International Workshop on Mathematical Methods in Engineering 2017 , Ankara-TURKEY 27 - 29.04.2017 (Sözlü Bildiri) (Nisan 2017)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE " Linear Codes over non-chain Ring " International Workshop on Mathematical Methods in Engineering 2017 , Ankara-TURKEY 27 - 29.04.2017 (Sözlü Bildiri) (Nisan 2017)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE " Codes defined via especial matrices over the ring and Hadamard codes " 5th International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications, Belgrade-SERBIA 16 - 19.08.2016 (Sözlü Bildiri) (Ağustos 2016)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE " Cyclic codes over the new ring " 5th International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications, Belgrade-SERBIA 16 - 19.08.2016 (Sözlü Bildiri) (Ağustos 2016)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "Results On Hadamard Codes and Codes Over Rings"3rd International Conference On Recent Advances In Pure and Applied Mathematics, Bodrum-Muğla-TURKEY 19-23.05.2016 (sözlü bildiri) (Mayıs 2016)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "Some Special Codes Over F3+vF3+uF3+u^2F3" 4th International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications Athens-GREECE 31.08-03.09.2015 (Sözlü Bildiri) (Ağustos 2015)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "On the Codes over the Ring F2+vF2+uF2+u^2F2" 4th International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications Athens-GREECE 31.08-03.09.2015 (Sözlü Bildiri) (Ağustos 2015)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "On Hadamard codes constructed over F2 + uF2 +...+ u^mF2" The 28th International Conference of The Jangjeon Mathematical Society Antalya-TURKEY 15-19.05.2015 (sözlü bildiri) (Mayıs 2015)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "A relation between Hadamard codes and some special codes over F2+uF2" 3rd International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications Vienna-AUSTRIA 25-28.08.2014 (sözlü bildiri) (Ağustos 2014)
 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE "Certain quasi-cyclic codes which are Hadamard codes" International Congress in Honour of Professor Ravi P. Agarwal Bursa -TURKEY 23-26.06.2014 (Sözlü Bildiri) (Haziran 2014)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Mustafa ÖZKAN, 3. Uluslararası GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Şanlıurfa -TURKEY 29.11.2019-01.12.2019 (Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği) (Aralık 2019)
 • Mustafa ÖZKAN, Uluslararası 24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, Ankara -TURKEY 23-24.11.2019 (Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği) (Kasım 2019)
 • Mustafa ÖZKAN, Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir -TURKEY 26-29.10.2019 (Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği) (Ekim 2019)
 • Mustafa ÖZKAN, ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Adana -TURKEY 13-16.12.2018 (Oturum Başkanlığı) (Aralık 2018)
 • The 20th International Congress of Jangjeon Mathematical Society Bursa-TURKEY 21-23.08.2008 (Katılımcı) (Ağustos 2008)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Mustafa ÖZKAN, Berk YENİCE, A. Tuğba GÜROĞLU, Bölüm Başlığı : " F3[u,v] / < u^3,v^2,u.v > HALKASINDAKİ LİNEER VE CYCLİC KODLAR İLE GRAY GÖRÜNTÜLERİ", Kitap adı : MATEMATİK VE FEN ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VI , EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı : 1, Bölüm : 5, ISBN: 978-625-8341-35-5, (Bilimsel Kitap) (Haziran 2022)
 • Mustafa ÖZKAN , Bölüm başlığı : “ DEGERLENDİRME TEORİSİNDE CİSİMLERİN SINIRLANDIRILMASI”, Kitap adı : FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANISMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Basım sayısı:1, Bölüm : 28, Sayfa Sayısı 444, ISBN:978-605-7928-28-3, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Ekim 2018)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • N. Kandemir, M. Özkan "F2 [v] /⟨v2-k⟩ Üzerinde Tekrarlı Oluşum Kodları" 35. ULUSAL MATEMATİK SEMPOZYUMU, Edirne -TURKİYE 04-08.09.2023 (Sözlü Bildiri) (Eylül 2023)
 • M. ÖZKAN, F. ÖKE, B. ERKÖSE "Lineer Kodlar" Öğr. Matematik Çalıştayı İstanbul- TÜRKİYE 14.04.2017 (Poster Bildiri) (Nisan 2017)
 • M. ÖZKAN, F. ÖKE, B. YAVUZ "Dekodlama Metodları" Öğr. Matematik Çalıştayı İstanbul- TÜRKİYE 14.04.2017 (Poster Bildiri) (Nisan 2017)
 • Mustafa ÖZKAN, Figen ÖKE "Yeni Bir Halka Üzerinde Constacyclic Kodların Yapısı" Öğr. Matematik Çalıştayı İstanbul- TÜRKİYE 17.04.2015 (Poster Bildiri) (Nisan 2015)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • American Mathematical Society (Hakem Kurulu Üyeliği) 2016 - Devam Ediyor
 • TurkMath (Üye) 2006 - Devam Ediyor

Editörlük / Yayınlama

 • Uluslararası Dergilerdeki Alan Editörlüğü sayısı : 1 dergi
 • Hakem Kurulu Üyeliği sayısı : 4 dergi
 • Uluslararası Dergilerdeki Editör Kurul Üyeliği ( Guest Members ) sayısı :1 dergi
 • Uluslararası Dergilerdeki Editör Kurul Üyeliği ( Editor Board Members ) sayısı : 31 dergi
 • Uluslararası Dergilerdeki Editör Yardımcılığı (Assistant Editors) sayısı : 1 dergi
 • Uluslararası Dergilerdeki Editörlük (Editor in-Chief) sayısı : 21 dergi

Yapılan Hakemlikler

 • Toplam Hakemlik Sayısı : 75 (Ekim 2020)
 • 35-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, International Journal of Statistics and Mathematics (Mayıs 2019)
 • 34-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, International Journal of Statistics and Mathematics (Nisan 2019)
 • 33-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION METHODOLOGY (Mart 2019)
 • 32-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, Journal of Advances in Mathematics (Mart 2019)
 • 31-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, Journal of Advances in Mathematics (Mart 2019)
 • 30-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, Journal of Advances in Mathematics (Şubat 2019)
 • 29-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, International Journal of Computers & Technology (Şubat 2019)
 • 28-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, International Journal of Computers & Technology (Ocak 2019)
 • 27-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, ECAG (Ocak 2019)
 • 26-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, Journal of Advances in Mathematics (Ocak 2019)
 • 25-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, General Letters in Mathematics (Ocak 2019)
 • 24-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, ECAG (Ocak 2019)
 • 23-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, ECAG (Aralık 2018)
 • 22-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, ECAG (Aralık 2018)
 • 21-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, JOURNAL OF ADVANCES IN NATURAL SCIENCES (Aralık 2018)
 • 20-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, ECAG (Aralık 2018)
 • 19-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, General Letters in Mathematics (Kasım 2018)
 • 18-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, JOURNAL OF ADVANCES IN NATURAL SCIENCES (Kasım 2018)
 • 17-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, ECAG (Kasım 2018)
 • 16-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, Science Range Publications (Kasım 2018)
 • 15-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, Journal of Advances in Mathematics (Eylül 2018)
 • 14-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, International Journal of Computers & Technology (Eylül 2018)
 • 13-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, Journal of Advances in Mathematics (Eylül 2018)
 • 12-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, Acta Scientific AG (ASAG) (Eylül 2018)
 • 11-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, International Journal of Computers & Technology (Eylül 2018)
 • 10-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, International Journal of Management & Information Technology (Eylül 2018)
 • 9-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, General Letters in Mathematics (Ağustos 2018)
 • 8-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, International Journal of Computers & Technology (Ağustos 2018)
 • 7-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, International Journal of Management & Information Technology (Ağustos 2018)
 • 6-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, International Journal of Computers & Technology (Ağustos 2018)
 • 5-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, Journal of Advances in Natural Sciences (Ağustos 2018)
 • 4-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, OJS - Journal of Advances in Mathematics (Mayıs 2018)
 • 3-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, Springer - Journal of Applied Mathematics and Computing (JAMC) (Ocak 2018)
 • 2-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, American Mathematical Society (AMS) (Kasım 2016)
 • 1-) Hakemlik : Mustafa ÖZKAN, Springer - Journal of Applied Mathematics and Computing (JAMC) (Ağustos 2016)

Ödüller

 • Akademik Teşvik-2018 (Ocak 2019)
 • Akademik Teşvik-2017 (Ocak 2018)
 • Akademik Teşvik-2016 (Ocak 2017)

Sertifikalar

Diğer

 • 11-) Editöre Mektup Yazarlığı : Mustafa ÖZKAN (Science Citation Index Expanded Kapsamındaki dergide Makale Eleştirmenliği) IEEE Trans. Inform. Theory. (Aralık 2020)
 • 10-) Editöre Mektup Yazarlığı : Mustafa ÖZKAN (Science Citation Index Kapsamındaki dergide Makale Eleştirmenliği) Discrete Mathematics-Elsevier. (Mayıs 2020)
 • 9-) Editöre Mektup Yazarlığı : Mustafa ÖZKAN (Emerging Sources Citation Index Kapsamındaki dergide Makale Eleştirmenliği)Journal of Applied Mathematics and Computing - Springer. (Eylül 2019)
 • 8-) Editöre Mektup Yazarlığı : Mustafa ÖZKAN (Science Citation Index Expanded Kapsamındaki dergide Makale Eleştirmenliği)Indian J. Pure Appl. Math. - Indian National Science Academy. (Mayıs 2019)
 • 7-) Editöre Mektup Yazarlığı : Mustafa ÖZKAN (Science Citation Index Kapsamındaki dergide Makale Eleştirmenliği) Des. Codes Cryptogr.- Springer. (Ocak 2019)
 • 6-) Editöre Mektup Yazarlığı : Mustafa ÖZKAN (Science Citation Index Kapsamındaki dergide Makale Eleştirmenliği) Des. Codes Cryptogr.- Springer. (Ocak 2019)
 • 5-) Editöre Mektup Yazarlığı : Mustafa ÖZKAN (Science Citation Index Kapsamındaki dergide Makale Eleştirmenliği) Discrete Mathematics-Elsevier. (Kasım 2018)
 • 4-) Editöre Mektup Yazarlığı : Mustafa ÖZKAN (Science Citation Index Expanded Kapsamındaki dergide Makale Eleştirmenliği) Journal of Algebra and Its Applications - World Scientific. (Mayıs 2018)
 • 3-) Editöre Mektup Yazarlığı : Mustafa ÖZKAN (Science Citation Index Kapsamındaki dergide Makale Eleştirmenliği) Discrete Mathematics-Elsevier. (Mayıs 2018)
 • 2-) Editöre Mektup Yazarlığı : Mustafa ÖZKAN (Science Citation Index Kapsamındaki dergide Makale Eleştirmenliği) Advances in Mathematics of Communications (AMC) - AIMS (Aralık 2016)
 • 1-) Editöre Mektup Yazarlığı : Mustafa ÖZKAN (Science Citation Index Kapsamındaki dergide Makale Eleştirmenliği) Advances in Mathematics of Communications (AMC) - AIMS (Aralık 2016)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Dr. Mustafa ÖZKAN'ın Performans Puanı Değerlendirme Destek Projesi- Proje Numarası : 58/2018
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Dr. Mustafa ÖZKAN'ın Performans Projesi- Proje Numarası : 299/2016
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Analitik Geometri I (İÖM502)

Analitik Geometri (İMZ205)

Analiz I (İMZ103)

Analiz I (İÖM301)

Analiz II (İMZ104)

Analiz II (İÖM401)

Analiz III (İMZ207)

Analiz III (İÖM501)

Cebir

Cebire Giriş

Diferansiyel Denklemler

Diferansiyel Geometri II

Elementer Sayı Kuramı

Genel Matematik (İÖM101)

Genel Matematik I (FBZ105)

Genel Matematik I (FEN105)

Genel Matematik II (FBZ108)

Genel Matematik II (FEN205)

İstatistik

İstatistik ve Olasılık I

İstatistik ve Olasılık II

Kodlama Teorisi I

Kodlama Teorisi II

Lineer Cebir I (İMZ203)

Lineer Cebir I (İÖM302)

Lineer Cebir I (MAT203)

Lineer Cebir II (İMZ208)

Lineer Cebir II (İÖM402)

Matematiğin Temelleri I

Matematiğin Temelleri II

Matematik I (BÖTE102 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği)

Matematik I (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

Matematik I (Eczacılık)

Matematik I (MAT111)

Matematik I (Mimarlık)

Matematik I (Peyzaj Mimarlığı)

Matematik II (BÖTE202 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği)

Matematik II (Makina Mühendisliği A şubesi)

Matematik II (Makina Mühendisliği B şubesi)

Matematik II (MAT102)

Matematik Öğretmenliği Okul Deneyimi

Matematik Uygulamaları Seçmeli VI (İÖM803)

Öğretmenlik Uygulaması (İÖM872)

Öğretmenlik Uygulaması I (İMZ401)

Öğretmenlik Uygulaması I (PFZ109)

Öğretmenlik Uygulaması II (İMZ402)

Okul Deneyimi (İÖM773)

Olasılık

Sayılar Teorisine Giriş

Seçmeli VI (İÖM822)

Soyut Matematik (İMZ106)

Soyut Matematik (İÖM201)

Topluma Hizmet Uygulamaları

UYGULAMALAR

  • Analiz I
  • Analiz II
  • Soyut Matematik
  • Bilgisayar I
  • Lineer Cebir I
  • Lineer Cebir II
  • Analiz III
  • Sayılar Teorisine Giriş
  • Soyut Cebir I
  • Soyut Cebir II
  • Topoloji I
  • Topoloji II (Seçmeli)
  • Bilgisayar IV (Seçmeli)
  • Matematikte Güncel Konular I (Seçmeli)
  • Kodlama Teorisi I (Seçmeli)
  • Kodlama Teorisi II (Seçmeli)
  • Cisim Genişlemeleri ve Galois Teorisi (Seçmeli)
  • Analiz I (Kimya Bölümü)
  • Analiz II (Kimya Bölümü)
  • Matematik I (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Ekonometri, Kimya, Fizik Bölümleri)
  • Matematik II (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Ekonometri, Kimya, Fizik Bölümleri)