» Biyografi

ÖZGEÇMİŞ - Mustafa HAYKIR

               

1974      -  Cizre’de doğdu.

1995      -  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu.

1995      -  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Resim Öğretmenliğine başladı.

2003      - Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliğinde “Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde, Öğrenci Sorunları, Sorunların Sanat Eğitimine Etkisi ve Öğrencilerin Beklentileri” adlı teziyle Yüksek Lisans yaptı.

2010      - Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliğinde “Eğitim Fakülteleri Resim Bölümü Öğrencilerinin Anasanat Atölye Derslerine Karşı Tutumlarının, Sanat Etkinliklerini İzleme Edimleri İle Beğeni Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi” adlı tezi ile Doktora programını bitirdi.

2005-2011- Edirne Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Öğretmenliği yaptı.

2011      - Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümünde Yrd. Doç. Dr. ünvanıyla göreve başladı ve halen buradaki görevini sürdürmektedir.

 

KİŞİSEL SERGİLER

1996 - Van Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

1996 - Sinop Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

1996 - Bilecik Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

1996 - Çankırı Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

1997 - Diyarbakır Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

1997 - Gaziantep Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

1998 - Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

1998 - Van Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

1998 - Çizgi Sanatevi, Ankara

2000 - Asmalımescit Sanat Galerisi, İstanbul

2014 - Plovdiv Sanatçılar Derneği Sergi Salonu, Plovdiv - Bulgaristan

 

KARMA SERGİLER

1996 - Van Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

2001 - Asmalımescit Sanat Galerisi, İstanbul

2004 – Proje Sergisi DEU Ünv Resim Bölümü Sergi Salonu, İzmir

2011 - T.Ü. Öğretim Elemanları sergisi, Güzel Sanatlar Lisesi, Edirne

2011 - 100 Genç Yüz, International Art Center, İstanbul

2011 - Disiplinlerarası “Karma Sergi”, Karma Sanat Galerisi, İstanbul

2012 - “AB-Türkiye Çağdaş Grafik Sanatları Girişimi” proje sergisi,

           Pera Sanat Galerisi, İstanbul

2012 - 9. Küçük Şeyler Sergisi, Terakki Vakfı Sanat Galerisi, İstanbul

2012  - Oxymoron, Alter Fischmarkt 16, Salon Part96 Münster, Almanya

2013 - Murphys Gesetz Kulturschiene Part 96, Münster Almanya

2013 - Yalnızca Barışa Tarafız - ETSO, Edirne

2014 - Üç Sergi İçinde Tunca - Stara Zagora-Yambol, Edirne

 

YARIŞMA SERGİLERİ

2001 - 62. Devlet Resim Ve Heykel Yarışması Sergileme

2002 - Turgut Pura Resim Yarışması Sergileme

2009 - “HARF DEVRİMİ” konulu Resim Yarışması Sergileme

 

ETKİNLİKLER

2011 - Odessa I.Uluslararası Sanat Sempozyumu, Resim Çalıştayı ve Uluslararası Resim Sergisi, Ukrayna

2011 - 9. Festival İnternational Des Arts Plastiques De Monastir, Tunus

2011 - IFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Sergisi, Konya

2012 - 4th  International Painting Symposium Malownicza Barbarka Torun, Polonya

2012 - 10th Internatıonal Symposıum Of Painting Rion - Patras, Yunanistan

2012 - 10. Festival İnternational Des Arts Plastiques De Monastir, Tunus

2013 - 5th  International Painting Symposium Malownicza Barbarka Torun, Polonya

2013 - 8. Uluslar arası  Art Suites Workshop Resim Çalışması, Bodrum

2014 - 1. Uluslararası Mehmet Nuri Göçen Sanat Kolonisi Resim Çalıştayı, Kuşadası

 

    Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Haykır, Mustafa, (2012). Bedri Karayağmurlar ve Sanatı Üzerine Bir İnceleme, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN 1305-7766, Cilt: 4, Sayı: 1, Haziran 2012, s: 195-224, Edirne.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Haykır, Mustafa, (2011). Gelenek ve Yenilik İlişkisi, Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ekim-2011 Konya. 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Verdiği Dersler

Bitirme Projesi

Desen I

Desen II

Resim VI

Temel Resim Eğitimi I

Temel Resim Eğitimi II