» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Monomeri Kadmiyum-Dihalidlerin CdCl2, CdBr2, CdF2, CdI2 Moleküler Yapıları (Ağustos 2019)
 • S. SENTURK DALGIC, M. CALISKAN, C. CANAN, J. Opto. Electron. Adv. Mater., Vol. 12, No. 2 February 2010, p. 244-249. (Şubat 2010)
 • S.DALGIC, M.CALISKAN''Molecular structure calculations of monomeric and dimeric of rare earth chlorides''JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Vol. 11, No. 5, May 2009, p. 618 - 624 (Mayıs 2009)
 • S. SENTURK DALGIC, M. CALISKAN, J. Opto. Electron. Adv. Mater., Vol. 9, No. 10 October 2007, p. 3054-3063. (Ekim 2007)
 • S. SENTURK DALGIC, C. CANAN, M. CALISKAN, J. Opto. Electron. Adv. Mater., Vol. 9, No. 6 June 2007, p. 1719-1722. (Haziran 2007)
 • S. Sentürk DALGIC and M. CALISKAN, 2007 American Institute of Physics, 30 Apr. 2007, p. 559. (Nisan 2007)
 • Z. Akdeniz, M. Caliskan, Z. Cicek, and M. P. Tosi''Polymeric Structures in Aluminium and Gallium Halides'' Z. Naturforsch. 55 a, 575–580 (2000); received February 18, 2000 (Şubat 2000)
 • Ö. Pekcan, H. Catalgil-Giz and M. Caliskan,''In situ photon transmission technique for studying ageing in acrylamide gels due to multiple swelling'',Polymer Vol. 39 No. 18, pp. 4453-4456, 1998 (Kasım 1998)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Talyum Trihalojenürlerinin TlX3 (X = F, Cl, Br, I) Denge Durum Moleküler Yapıları (Temmuz 2014)
 • EQUILIBRIUM STRUCTURE OF BERYLLIUM TRIFLUORIDE (BeF3) AND BERYLLIUM TRICHLORIDE (BeCl3) MOLECULES (Temmuz 2014)
 • EQUILIBRIUM STRUCTURE AND INTERATOMIC PAIR POTENTIALS OF BeX2 (X=F, Cl) MOLECULES BY MOLECULAR DYNAMICS SIMULATIONS M. ÇALIŞKAN, S. ŞENTÜRK DALGIÇ, C. CANAN and H. ŞAHİN Physics Department, Faculty of Science, Trakya University,Edirne, TURKEY. TURKISH PHYSICAL SOCIETY 30th INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS Istanbul University, ISTANBUL / TURKEY Book of Abstracts p.54 2-5 September 2013 (Eylül 2013)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • M. ÇALIŞKAN, Au2F6, Au2Cl6, Au2Br6 VE Au2I6 MOLEKÜLLERİNİN GEOMETRİK YAPILARI (Eylül 2016)
 • M. ÇALIŞKAN, ALTIN TRİFLORÜR, ALTIN TRİKLORÜR, ALTIN TRİBROMÜR VE ALTIN TRİİYODÜR MOLEKÜLLERİNİN DENGE DURUM YAPILARI (Ağustos 2015)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • M. CALISKAN, S. SENTURK DALGIC,''EQUILIBRIUM STRUCTURE OF MONOMERIC AND DIMERIC GOLD TRIFLUORIDE''TFD23, MUĞLA,2005 (Eylül 2005)
 • M. Çalışkan, Yıldıray Özgüven, S. Dalgıç, S. Şentürk Dalgıç ‘‘Equilibrium Structure of Rare Earth Trihalides’’ ( 01_PB27 ). Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Bodrum 14 -17 Eylül 2004, Abstract Book (özeti kongre özet kitabında, tam metni kongre CD’sinde basılmıştır). (Eylül 2004)
 • H. Gürbüz, M. Çalışkan, S. Şentürk Dalgıç ‘‘The Static and Molecular Structure of Barium Dibromide: A Theoretical Study’’ ( 01_SB26 ). Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Bodrum 14 -17 Eylül 2004, Abstract Book (özeti kongre özet kitabında, tam metni kongre CD’sinde basılmıştır).Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve konferans proceeding’inde tam metni basılan poster bildiriler. (Eylül 2004)
 • M. Çalışkan, S. Şentürk Dalgıç ‘‘Equilibrium Structure of Manganese Trifluoride ( MnF3 ) Molecule’’( 01_SB16 ). Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Bodrum 14 -17 Eylül 2004, Abstract Book (özeti kongre özet kitabında, tam metni kongre CD’sinde basılmıştır). (Eylül 2004)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • TlnXm (n=1, m=4) NANO KÜMELERİNİN DENGE DURUM YAPILARI M. ÇALIŞKAN*, D. MAVİGÖZ, S. ŞENTÜRK DALGIÇ Trakya Üniversitesi, Fizik Bölümü, 22030 Edirne *caliskanmustafa@yahoo.com; serapd@trakya.edu.tr 17.ULUSAL SIVI HAL SEMPOZYUMU 13-14 ARALIK 2013 İstanbul Üniversitesi, Balta Limanı Tesisleri/İSTANBUL (Aralık 2013)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • TALYUM TlnXm ve TlnChm (n=1-3, m=1-3) MOLEKÜLER YAPILARININ İNCELENMESİ (Şubat 2015)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • KADMİYUM HALOJENÜRLERİNİN (CdnXm) MOLEKÜLER YAPILARININ İNCELENMESİ (Devam Ediyor) (Eylül 2019)
 • Altın Halojenür Moleküler Yapılarında Relativistik Etkinin İncelenmesi (Devam Ediyor) (Eylül 2013)
 • GALYUM HALOJENÜRLERİNİN MOLEKÜLER YAPILARININ KARARLILIĞININ İNCELENMESİ (Kasım 2012)
 • Berilyum Halojenür Atomik Kümelerinin Denge Durumundaki Molekül Yapılarının İncelenmesi (Devam Ediyor) (Eylül 2012)
 • ALÜMİNYUM HALOJANÜRLERİNİN POLİMERİK YAPILARININ KARARLILIĞININ İNCELENMESİ (Şubat 2012)
 • GERMANYUM HALOJANÜR ATOMİK KÜMELERİNİN MOLEKÜLER YAPILARININ İNCELENMESİ (Ekim 2008)

Projeler

 • Galyum Halojenürlerinin Moleküler Yapılarının Kararlılığının İncelenmesi TÜBAP 2012/67 (YL PROJESİ) (Şubat 2013)
 • Germanyum Halojenür Atomik Kümelerinin Moleküler Yapılarının İncelenmesi TÜBAP 2008/39 (YL PROJESİ) (Ekim 2008)

» Verdiği Dersler

Bil. Prog. Giriş

Akustik

Elektrodinamik

fiz. mat. met.-1

fiz.-3 lab.

fiz.mat. met-2

fizik

Fizik I

Fizik IV

fizik lab.

Genel Fizik I

Genel Fizik II

met.hal. mol. yapıları

optik

seminer

Temel Bilgi Teknolojileri II

Temel Bilgi Teknolojileri l

Temel Matematik

Uzmanlık Alan Dersi