» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Association of selenoprotein W1 (rs3786777) polymorphism, maternal plasma selenoprotein W (SelW), and selenium levels in patients with pre-eclampsia (Ocak 2019)
  2
  ATIF
 • A comparative histopathological and immunohistochemical study of Survivin and Ki-67 proteins in glial tumours (Ocak 2019)
  1
  ATIF
 • The role of selenoprotein P and selenium in the etiopathogenesis of gestational diabetes mellitus: Association with selenoprotein P1 gene (rs3877899) polymorphism (Nisan 2018)
  1
  ATIF
 • Roles of selenoprotein K and selenium status in the etiopathogenesis of preeclampsia: Their relationships with maternal lipid peroxidation, oxidative DNA damage, and glutathione peroxidase
 (Ocak 2018)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • New Trend of Biomarkers: Epigenetic Biomarkers (Temmuz 2019)
 • Identification of Potential Methylation Regions of the Smad4 mRNA and Determining Primer Sequences for MS-PCR with the ‘Methprimer’Program (Ocak 2019)
 • Lipoprotein (a) Gene Polymorphism Increases a Risk Factor for Aortic Valve Calcification (Ocak 2019)
 • The Role of Maternal Oxidative Stress, Iron/Zinc, Copper/Zinc Ratios and Trace Element Levels in the Pathogenesis of Preeclampsia (Mayıs 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • SILICON DIOXIDE NANOPARTICLES INDUCES APOPTOSIS AND MITOCHONDRIAL OXIDATIVE STRESS IN MCF-7 AFTER 24 AND 48 HOURS EXPOSURE (Eylül 2018)
 • SILICON DIOXIDE NANOPARTICLES INDUCES APOPTOSIS AND MITOCHONDRIAL OXIDATIVE STRESS IN HT-29 AFTER 24 AND 48 HOURS EXPOSURE (Eylül 2018)
 • IDENTIFICATION OF POTENTIAL METHYLATION REGIONS IN THE HUMAN SMAD4 GENE MRNA AND DETERMINING PRIMER SEQUENCES FOR MS-PCR WITH THE COMPUTER PROGRAM (Eylül 2018)
 • THE EFFECTS OF CIRCULATING TRACE ELEMENTS STATUS AND RATIOS IN THE PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (Mart 2018)
 • THE ROLES OF MATERNAL CIRCULATING SELENIUM AND SELENOPROTEINS IN THE PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (Mart 2018)
 • SiO2 Nanoparticles Cytotoxicity After 24 and 48 Hour Exposure (Kasım 2017)
 • Biodistribution of Nanoparticles and Gene Expression changes in MCF-7 After 24 and 48 Hour Exposure (Kasım 2017)
 • Biodistribution of Nanoparticles and Caspase-9 Expression changes in HT-29 and MCF-7 After 24 and 48 Hour Exposure (Kasım 2017)
 • Biodistribution of Nanoparticles and Gene Expression changes in HT-29 After 24 and 48 Hour Exposure (Kasım 2017)
 • Silver Nanoparticles Cytotoxicity After 24 and 48 Hour Exposure (Kasım 2017)
 • ZnO Nanoparticles Cytotoxicity After 24 and 48 Hour Exposure (Kasım 2017)
 • Assessment of survivin and Ki67 in glial type brain tumors (Kasım 2017)
 • Survivin gene promoter region methylation in adenoma type lung cancer (Kasım 2017)
 • Selenoprotein P1 (rs3877899) polymorphism and the maternal selenium levels in gestational diabetes mellitus (Kasım 2017)
 • The Role of Iron/Zinc, Copper/Zinc Ratios and Oxidative Damage in The Pathogenesis of Preeclampsia (Mayıs 2017)
 • The importance of circulating selenium and selenoprotein-W (SeW) levels in the pathogenesis of preeclampsia (Mayıs 2016)
 • The role of circulating selenium and selenoprotein-P (SeP) levels in gestational diabetes mellitus (Mayıs 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Düzenleme Komite Üyesi(Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress) (Kasım 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Epigenetic Modifications and Potential Treatment Approaches in Lung Cancers (Kasım 2018)
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Preeklampsi patogenezinde maternal dolaşımdaki selenyum ve selenoproteinlerin rolü (Eylül 2017)
 • Preeklampsinin Patogenezinde Demir/Çinko, Bakır/Çinko Oranları ile Eser Element Düzeylerinin Rolü (Mayıs 2017)
 • Preeklampsinin Patogenezinde Selenyum ve Selenoprotein W Konsantrasyonlarının Rolü (Mayıs 2017)
 • Gestasyonel Diabetes Mellitusta Maternal Selenyum ve Selenoprotein P İlişkisi (Mayıs 2017)
 • PREEKLAMPSİNİN PATOGENEZİNDE MATERNAL DEMİR VE BAKIR DÜZEYLERİNİN YERİ (Mayıs 2016)
 • PREEKLAMPTİK VE SAĞLIKLI GEBELER ARASINDA SERUM ÇİNKO DÜZEYLERİNİN DEĞİŞİMİ (Mayıs 2016)
 • GESTASYONEL DİABETES MELLİTUSUN SERUM BAKIR VE DEMİR KONSANTRASYONLARINA ETKİSİ (Mayıs 2016)
 • GESTASYONEL DİABETES MELLİTUSUN PATOGENEZİNDE ÇİNKO ELEMENTİNİN ROLÜ (Mayıs 2016)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • TİP 2 DİYABETTE METABOLİK SENDROM: VDR GEN APAI POLİMORFİZMİ (Ocak 2019)

Yapılan Hakemlikler

 • SMITH MAGENIS SYNDROME: CLUES IN THE CLINIC (Ocak 2019)

Projeler

 • Fotoalgılayıcılar olarak yeni non-periferal tetra-sübstitüe ftalosiyaninler; Sentezi, karakterizayonu, fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi (Aralık 2018)
 • Mitokondriyal apoptotik yolakları kullanan nanomateryallerin sitotoksisitesinin biyofiziksel yöntemlerle incelenmesi (Şubat 2017)

Ödüller

 • TÜBİTAK 2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Bursu (Nisan 2017)
 • Genç Araştırmacı Ödülü, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, 2015 (Eylül 2015)
 • YLSY Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 2009 (Ağustos 2009)

Sertifikalar

 • Ca2+ Signalling (Kalsiyum Sinyali), Kalsiyum Sinyal Yolları ve Ölçümü, DRG Hücresi İzolasyonu Ratlarda, Hipokampal Nöron İzolasyonu Ratlarda, Diyabet ve Epilepsi Modeli Oluturma Ratlarda Mitokondriyal Membran Depolarizyonu, ROS, MTT, Apoptoz, Kazpaz 3 ve 9, Bradford Protein Tayini, Suleyman Demirel University (Süleyman Demirel Üniversitesi), Sertifika, 24.08.2015 -26.08.2015 (Uluslararası) (Eylül 2015)
 • Patch-Clamp, Patch-Clamp ve İyon Kanalları, Suleyman Demirel University (Süleyman Demirel Üniversitesi), Sertifika, 27.08.2015 -29.08.2015 (Uluslararası) (Eylül 2015)
 • Western-Blot, Western-Blotting, Jel Dökme, Örnek Hazırlama, Immunohistokimyasal Boyama, Jel Görüntüleme ve Antikor Uygulamaları, Suleyman Demirel University (Süleyman Demirel Üniversitesi), Sertifika, 03.09.2015 -05.09.2015 (Uluslararası) (Eylül 2015)
 • Hücre Kültürü, Hücre Morfolojisi, Hücre Kültürü ve Uygulamaları, Suleyman Demirel University (Süleyman Demirel Üniversitesi)(Uluslararası) (Ağustos 2015)
 • Scanning Electron Microscopy (Taramalı Elektron Mikroskobu), Taramalı Elektron Mikroskopu Kullanımı, EDX ve Malzeme Kaplama, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sertifika, 10.11.2014 -14.11.2014 (Ulusal) (Kasım 2014)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Fotoalgılayıcılar olarak yeni non-periferal tetra-sübstitüe ftalosiyaninler; Sentezi, karakterizayonu, fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Fonksiyonel Hale Getirilmiş Karbon Nanotüp Malzemelerin Biyolojik Ortamda İncelenmesi (Nisan-2017 Araştırmacı
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi