» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ‘’An Analysis of The Factors Affecting The Sales in the Automotive Industry’’, IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Winter, Issue 21, 2016, p. 77-99.
 • ‘’The Relation Between Identity and Security: A Comparative Study on Kosovo and Macedonia’’, Insight Turkey.
 • ‘’An Analysis of The Foreign Trade and The Factors Affecting Foreign Trade’’, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi (UHBAB), Sayı 15, 2016, s. 128-147.
 • ‘’The Effect of The Competetition Over World’s Oil Resources on The US Hegemony’’, International Journal of Business and Management Studies, Vol. 2, No 3, December 2013, ss. 299-312. (Aralık 2013)
 • ‘’Bölgeselleşen Güvenlik Anlayışında Yeni Açılımlar ve Türkiye’nin Güvenlik Algısında Yaşanan Değişimler’’, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 5, No 2, 2013, ss. 288-297.
 • ‘’Russian’s Soft Security Policy: 2000 – 2012’’, Codrul Cosminului, Vol. XVIII, No 2, December 2012, ss. 303-329. (Aralık 2012)
 • ‘’Ağır Gökyüzünde Kanat Çırpmak (Gönül PULTAR)’’, Kitap Tahlili, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl 3, Cilt 3, Sayı 2, Haziran 2012, ss. 75-79. (Haziran 2012)
 • ‘’İran’ın Etnik Ateş Çemberi’’, Çeviri, (Bradley, John R., Washington Quarterly, 30:1 pp. 181-190), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, Aralık 2007, ss. 226-236. (Aralık 2007)
 • ‘’Medya Irak’ta Adil Davranıyor mu?’’, Çeviri, (Michael O’Hanlon and Nina Kamp, Washington Quarterly, 29:4 pp. 7-18), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, Haziran 2007, ss. 296-308. (Haziran 2007)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • ‘’Energy Competition in Central Asia in the Context of Neomercantalist Policies: the United States, Russia and China’’, Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi Bildiri Kitabı, Kocaeli Üniversitesi Yayınları No:456, Kocaeli, s. 471-495.
 • ‘’ABD ve Rusya Güvenlik Politikaları Bağlamında Kafkasya’da Bölgesel Güvenliğin Değişen Parametreleri’’, Uluslararası Güvenlik Kongresi, 8-9 Ekim 2013, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli. (Ekim 2013)
 • ‘’21. Yüzyılda Yeni Güvenlik Yaklaşımları Bağlamında Balkanlar’daki Jeopolitik Bölünmeler’’, Balkanlar’da Dostluk ve İşbirliği-Uluslararası Balkan Sempozyumu, 5-7 Ekim 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. (Ekim 2012)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ‘’Değişen Uluslararası Güvenlik Algılamaları Bağlamında Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde Değişmeyen Güvenlik Paradoksu’, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi (BAE), Cilt 2, Sayı 2, Temmuz 2014. (Temmuz 2014)
 • ‘’Nükleer Güç ve Güvenlik Sorunu Bağlamında ABD ve İran’’, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2, Sayı 3, Ekim 2011 – Mart 2012, ss. 201-219. (Mart 2012)
 • ‘’Avrupa Birliği Dil Politikaları ve Türkiye’nin AB’ye Uyum Süreci Bağlamında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi’’, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2, Sayı 2, Nisan 2011 – Eylül 2011, ss. 5-14.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • ‘’Bölgesel Güvenlik Kompleksi Teorisi ve Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Politikasındaki Dönüşüm (2002-2015)’’, Uluslararası Güvenlik: Yeni Politikalar, Stratejiler ve Yaklaşımlar, Hasret Çomak, Caner Sancaktar ve Zafer Yıldırım (Eds.), Beta Yayınları, İstanbul, Ocak 2016, s. 737-755.
 • ‘’Çin’in Enerji Güvenliği ve Arz Sorunu’’, Enerji Diplomasisi, Hasret Çomak, Caner Sancaktar ve Zafer Yıldırım (Eds.), Beta Yayınları, İstanbul.

» Projeler

Uluslararası » Erasmus » Diğer (KA205)

Youth In the Circular Operative Model of Economy
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uluslararası » Erasmus » Diğer (KA202)

ECVET AND PRACTITIONERS WORKING IN ENTREPRENEURSHIP SUPPORT SERVICES
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : Fundación de la Comunidad Valenciana del Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia

Uluslararası » Erasmus » Diğer (KA205)

European Learning Innovation for Sustainable Training
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi