» Biyografi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 2005 yılı lisans mezunudur. İstanbul Üniversitesi İşletme Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2013 yılından beri Trakya Üniversitesi’nde çeşitli akademik ve idari görevlerde bulunmuştur. Çalışma alanları, denetim kalitesi ve kurumsal yönetişimdir. Gender in Management, Managerial Auditing Journal (x2), Journal of Business Ethics, Asian Review of Accounting, Sustainability, Borsa Istanbul Review (x2) gibi dergilerde yayını olup, Financial Innovation, Journal of Behavioral Finance, British Accounting Review gibi dergilerde hakem olarak yer almıştır. EARNET ve IAAER gibi kurumların düzenlediği uluslararası muhasebe kongrelerinde bildirileri mevcuttur. Lisans ve lisansüstü seviyesinde çeşitli dersler vermektedir. 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Arioglu, E., Borak, M. and Ocak, M. (2024). Hometown religiosity and financial reporting quality: Evidence from chairpersons, Managerial Auditing Journal, Accepted. doi:10.1108/MAJ-12-2023-4143, (Web of Science: SSCI, Scopus)
 • Ocak, M., Kurtulmuş, B. E., and Arıoğlu, E. (2024), Do individual auditors from more religious hometowns enhance audit quality? Evidence from an Islamic country, Journal of Business Ethics, Vol. 190, pp. 439-481, (Web of Science: SSCI, Scopus)
 • Ocak, M., Dalwai, T., Ozturk, E., Arioglu, E., Shahab, Y. and Kablan, A. (2023), Do ex-bureaucrats on boards improve efficiency in intellectual capital? Evidence from an emerging country, Borsa Istanbul Review, 23 (5), 1111-1131 (Web of Science: SSCI, Scopus).
 • Ocak, M., Ozkan, S. and Can, Gökberk (2022), Continuing professional education and audit quality: evidence from an emerging market, Asian Review of Accounting, Vol. 30 No. 4, pp. 432-464. (Web of Science: ESCI, Scopus)
 • Ocak, M.(2022). Does audit firm governance matter to audit quality? evidence from Turkey, Journal of Financial Reporting and Accounting, (Kabul Aldı) (Web of Science: ESCI, Scopus)
 • Günay, S., Can, G., Ocak, M. (2021). Forecast of China’s economic growth during the COVID-19 pandemic: A MIDAS regression analysis. Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies. Vol:14, No:1, pp.3-17. (Web of Science: ESCI, Scopus)
 • Ocak, M., Kablan, A. Dursun, G. D. (2021) Does auditing multiple clients affiliated with the same business group reduce audit quality? Evidence from an emerging market, Borsa Istanbul Review, Vol.21, Issue.1, pp.1-21. (Scopus, Web of Science:SSCI)
 • Ocak, M. (2021) Do females in audit firm governance affect firm performance? findings from Turkey, Gender in Management: An International Journal, Vol.36, Issue.3, pp.386-409. (SSCI, Scopus)
 • Ocak, M., Fındık, D. (2019). The impact of intangible assets and sub-components of intangible assets on sustainable growth and firm value: evidence from Turkish listed firms, Sustainability, 11 (19), 1-24. (Scopus, Web of Science: SSCI, SCI)
 • Ocak, M; Can, G. (2019). Do government-experienced auditors reduce audit quality?. Managerial Auditing Journal, 34(6), 722-748. (Scopus, Web of Science:SSCI)
 • Ocak, M. (2018). The impact of auditor education level on the relationship between auditor busyness and audit quality in Turkey, Cogent Business & Management, 5(1), pp.1-20. (Scopus, Web of Science: ESCI)
 • Ocak, M., Arıkboğa, D. (2017). The effects of corporate governance components on accruals based earnings management: the importance of independent and female members (written in Turkish), Istanbul Business Research, 46(1), 98-116. (Web of Science: ESCI)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Can, G., Günay, S., Ocak, M. (2021). How does size affect capital expenditures? evidence from Borsa Istanbul, Springer Nature Business and Economics, Vol:1, pp: 1-28, Springer (Index: Repec)
 • Ocak, M., Kurt, S.E. (2019). Does auditor education affect audit opinion? an empirical study of Turkish listed firms, Global Business and Economics Review, 21(5), 646-665 (Scopus)
 • Ocak, M., Can, G.(2018). Engagement partner attributes and earnings quality: evidence from Borsa İstanbul, Afro-Asian Journal of Finance and Accounting, 8(4), 351-388 (Scopus)
 • Ocak, M., Özden, E. A. (2018). Signing auditor-specific characteristics and audit report lag: a research from Turkey, Journal of Applied Business Research, 34(2), 277-294. (Scopus)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ocak, M., Özkan, S., Can, G. (2021) Continuing professional education and audit quality: evidence from Turkey. 11th European Auditing Research Network Symposium (2021 EARNET), 10-11 Eylül 2021
 • Özkan, S., Can, G., Ocak, M. (2018). Effects of IFRS adoption on corporate cash holdings: evidence from an emerging market, 13th IAAER World Congress 2018, 8-10 Nov. 2018, Sydney-Australia.
 • Demirel, E., Ocak, M. (2018). Busy auditors and audit report lag: an empirical study from Turkish auditors, XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 10-12 May 2018, Prizren/Kosova
 • Demirel, E., Ocak, M. (2018). Board structure and modified audit opinion: evidence from Borsa İstanbul, 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, 11-13 Mayıs 2018. Viyana/Avusturya
 • Kurt, S., Ocak, M. (2017). Gender, education, tenure and audit opinion: auditor perspective, 14th International Conference on Accounting, Tiran, 11-13 Oct 2017 (Ekim 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Altuk, V.E., Kablan, A., Ocak, M. (2020), Copyright, patent and trademark: are females more likely to invest in these strategic assets?, Handbook of Research on Strategic Fit and Design in Business Ecosystems, IGI Global.
 • Fındık, D. ve Ocak, M. (2019). Gender diversity and independency: threat or opportunity in managing innovative property?, Handbook of Research on Managerial Thinking in Global Business Economies, IGI Global

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ocak, M. (2022). Denetim firması şeffaflık raporlarının yayımlanma zamanını etkileyen iç faktörler: 2013-2020 arası bir analiz, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22(4), 881-907 (Ulakbim)
 • Ocak, M., Özden, E.A. (2017). Yönetim kurulu toplantı sayısını etkileyen faktörler: Borsa İstanbul'a ilişkin bulgular, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Vol:8, No:2. s.217-230. (Ulakbim)
 • Fındık, D., Ocak, M. (2016). Türkiye'de maddi olmayan varlık yatırımlarının işletmelerin finansal performansı üzerine etkisi, Ege Akademik Bakış, Cilt:16, Sayı:3, s.397-414.(Ulakbim)
 • Ocak, M.(2016). Kâr yönetimi, bağımsız denetim görüşü ve denetim firması değişimi arasındaki ilişkiler: Borsa İstanbul imalat sektörüne yönelik bir araştırma, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt:7, Sayı:3. (Ulakbim)
 • Fındık, D., Ocak, M. (2015). Türkiye'de maddi olmayan varlıkların sınıflandırılması: Borsa İstanbul'a (BIST) ilişkin dönemsel bir analiz, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:68, s.17-38. (Ulakbim)
 • Ocak, M., Güçlü, F.C. (2014). Muhasebe manipülasyonu: hile, yaratıcı muhasebe, kâr ve izlenim yönetimine ilişkin kavramsal çerçeve, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:3, s.123-135.
 • Ocak, M., Güçlü, F. C. (2014).Finansal kriz, finansal performans ve yönetim kurulundaki bağımsız üyeler: 2008 küresel finansal krizinde BİST imalat sektörüne yönelik bir araştırma, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:16, Sayı:3, s.75-96. (Ulakbim)
 • Ocak, M.(2013). Yönetim kurulunda ve üst yönetimde yer alan kadınların finansal performansa etkisi: Türkiye'ye ilişkin bulgular, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:60, s.107-126. (Ulakbim)
 • Ocak, M.(2013). Yatırımcıların sıfır eşiğini aşma beklentisini karşılamada işletmelerin eğilimleri: İMKB'ye ilişkin bulgular, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:15, Sayı:3, s.55-70. (Ulakbim)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ocak, M. (2020), Sürekli mesleki eğitim ve denetim firması gelirleri, 17. Uluslararası Muhasebe Kongresi, MODAVICA 2020.
 • Fındık, D., Ocak, M. (2017). Cinsiyet farklılığı ve bağımsızlık: maddi olmayan varlıkların yönetiminde fırsat mı yoksa tehdit edici bir unsur mudur?, 25.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Başkent Üniversitesi, 25-27 Mayıs 2017.
 • Fındık, D., Ocak, M. (2016). Yönetimde çeşitlilik ve bağımsızlığın Ar-Ge faaliyetlerine etkisi, 24.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sabancı Üniversitesi.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ocak, M. (2018). Kurumsal yönetim ve raporlaması, Kurumsal Raporlama, Editör: Serap Kurt, Ekin Yayınevi

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Süzan, B. (2022), Denetim Ücretinin Belirleyicileri:Borsa İstanbul'da Bir Araştırma, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı
 • Chotza, C. A. (2022), Küçük Aile İşletmelerinde Yöneticilerin İç Kontrol Sistemine Yönelik Anlayışlarının İncelenmesi: Komonti Bölgesi Uygulaması, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı
 • Can, F. (2021), Türkiye'de Bağımsız Denetim: Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı
 • Karagöz, C. (2021), Denetçi Karakteristikleri ve Denetim Kalitesi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı
 • Türkyılmaz, M. (2019), İmalat Sektöründe Yöneticilerin Kar Yönetimi Eğilimleri ve Bir Uygulama, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı

Editörlük / Yayınlama

 • Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı (2021,2019,2018,2023) - Bilim Kurulu
 • Muhasebe ve Finansman Dergisi- Hakem Kurulu

Yapılan Hakemlikler

 • The British Accounting Review- (SSCI)
 • Gender in Management: an International Journal -(SSCI)
 • Journal of Financial Reporting and Accounting (ESCI, Scopus) (x2)
 • Sustainability - (SSCI, SCI-E)
 • Plos ONE- (SSCI)
 • Financial Innovation- (SSCI)
 • Sage Open- (SSCI)
 • Journal of Behavioral Finance- (SSCI)
 • Journal of Public Affairs- (ESCI)
 • Managerial Auditing Journal- (SSCI) (x2)

Ödüller

 • Tübitak Yayın Teşviki (2023-2024)
 • Tübitak Yayın Teşviki (2020-2021)
 • Tübitak Yayın Teşviki (2019-2020)

Diğer

 • Özarı, Ç. ,Ocak, M.(2013). Detection of Earnings Management by Applying Benford's Law in Selected Accounts: Evidence From Quarterly Financial Statements of Turkish Public Companies, EJEFAS, Issue 59, No:4, p.37-52

» Verdiği Dersler

Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları

Finansal Yönetim & Kurumsal Finans

Genel Muhasebe

Kar Yönetimi ve Muhasebe Manipülasyonu (Yüksek Lisans)

Maliyet Muhasebesi

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Muhasebe ve Finansta Araştırma (Doktora)