» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Alpaydın, Eren, Murat Erem, and Cem Çopuroğlu. "Comparison of the functional and radiological results of the conservatively and surgically treated displaced acetabulum fractured patients." Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery: 0-0. (Aralık 2021)
 • Özcan M, Altinöz Ö, Erem M, Çiftdemir M, Çopuroğlu C, Turan FN. Prognosis and risk factors of nerve injuries in displaced pediatric supracondylar humerus fractures. Niger J Clin Pract 2020;23:647-53. (Mayıs 2020)
  5
  ATIF
 • EREM Murat,Copuroglu Cem,ÇOPUROGLU ELIF,Ciftdemir Mert,ÖZCAN MERT,SARIDOGAN KENAN(2019). Effects of the incision preference in acetabular surgery on the postoperative functional outcomes. Nigerian Journal of Clinical Practice, 22(6), 862-868., Doi:10.4103/njcp.njcp_455_18 (Haziran 2019)
  4
  ATIF
 • Özcan, M., Erem, M., & Turan, F. N. (2019). Symptomatic Deep Vein Thrombosis Following Elective Knee Arthroscopy Over the Age of 40. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. https://doi.org/10.1177/1076029619852167 (Mayıs 2019)
  9
  ATIF
 • M. Ciftdemir, A. S. Tuncel, M. Ozcan, C. Copuroglu, M. Erem, Elektromanyetik-manuel denetimli distal kilitleme antegrad femoral çivilemede rotasyonel dizilimi etkiler mi?, International Orthopaedics, vol. 39, no. 3, pp. 507-512, 3, 2015 (Mart 2015)
  7
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tastekin, N., Aydogdu, N., Altun, G. D., Erbas, H., Uzunca, K., Birtane, M., ... & Erem, M. (2020). The Effects of Taurine, Melatonin and N-Acetylcystein on Cadmium Exposure Bone Changes “The Surprising Effect of Taurine”. GMJ, 31, 549-552. (Ekim 2020)
 • Oncel Cuneyt,Ozcan Mert,Erem Murat,Copuroglu Cem,Ciftdemir Mert,Turan Fatma Nesrin (2018). The efficiency of suction drain usage in arthroscopic knee surgery. Sanamed, 13(3), 243-251., Doi: 10.24125/sanamed.v13i3.262 (Aralık 2018)
 • Erem Murat, Acikgoz Tahsin, Tastekin Nurettin, Sut Necdet (2018). Factors affectng insole usage in patients with pes planus. Sanamed, 13(2), 139-144. Doi: 10.24125/sanamed.v13i2.240 (Ağustos 2018)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Clinical And Radiological Evaluation Of Knee Functions In Patients For Tibial Plateau Fractures (20th EFORT Lisbon 2019) (Haziran 2019)
 • Femoral neck fracture after femoral neck fracture: A Case Report (Nisan 2018)
 • Midsaft clavicle fracture and ipsilateral dislocation of the acromioclavicular joint: A Case Report (Nisan 2018)
 • Pediatric traumatic hip dislocation: A Case Report (Nisan 2018)
 • Maffuci syndrome with tibia fracture: Case Report (Mart 2018)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Güncel Ortopedi Çalışmaları, Bölüm adı:(Doğuştan Çarpık Ayak (Pev) Hastalarında Erken Tanının Önemi) (2019)., ALPAYDIN EREN,EREM MURAT, Akademisyen Yayınevi, Editör:Mehmet Ali̇ Deveci, Melih Bağır, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 70, ISBN:978-605-258-587-0, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Eylül 2019)
 • Güncel Ortopedi ve Fizik Tedavi Çalışmaları I, Bölüm adı: (Pediatrik Pes Planus Hastasına Yaklaşım) (2019). Çölbe Süleyman Alp, Erem Murat, Akademisyen Yayınevi, Editör: Mehmet Ali Deveci, Bayram Kelle, Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 190, ISBN:978-605-258-327-2, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4891537) (Mart 2019)
 • Erem M. Acil Serviste Omuz Çıkıklı Hastaya Yaklaşım. Gülmez İ, Sevim D (Editörler) Sağlık Bilimleri Örnek Araştırmalar Kitabı'nda. 1. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2018. s.413–418. ISBN: 978-605-7928-23-8 (Ekim 2018)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Sıradışı etiyolojiye sahip 3 adet derin uyluk apsesi: Bataklığı kurutmak (Ekim 2018)
 • Enfekte tibia kırığı nonunionlarda İlizarov eksternal fiksatör distraksiyon osteogenezisi ile nonunion, kemik defekti ve enfeksiyonun tedavisi (Ekim 2018)
 • Ratlarda vertebra füzyonu üzerinde Pregabalin’in etkisi (Ekim 2018)
 • Cerrahi tedavi uyguladığımız asetabulum kırıklı hastalarımızın fonksiyonel sonuçlarının analizi (Ekim 2018)
 • Femur boyun kırığı kaynama yokluğunda kurtarma girişimi: Valgizasyon osteotomisi (Ekim 2015)
 • İntramedüller çivileme ile tedavi edilmiş femur kırıklarında elektromanyetik yardımlı distal kilitlemenin malrotasyon üzerine etkisi (Kasım 2014)
 • Artroskopik diz cerrahisinde emici dren kullanımının etkinligi (Kasım 2011)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Cem Çopuroğlu, Murat Erem. Aşamalı tedavi yapılan hastalarda nihai ortopedik tedavi. Özgür Yıldırım, Hakan Özdemir. Eds. In Politravma. Karınca Creative Ajans Yayınevi, Ekim 2020, Ankara. (Ekim 2020)

Diğer

 • Ciftdemir Mert,EREM MURAT (2019). Omurga metastazları. TOTBID Dergisi, 18(6), 538-543., Doi: 10.14292/totbid.dergisi.2019.69 (Kasım 2019)
 • Copuroglu Cem, Erem Murat (2018). Alt ekstremite alçıları ve endikasyonları. TOTBID Dergisi, 17(3), 300-305. Doi: 10.14292/totbid.dergisi.2018.38 (Ağustos 2018)
  2
  ATIF
 • Copuroglu Cem, Erem Murat (2017). Tibia plato ve proksimal tibia metafiz kaynamamaları. TOTBID Dergisi, 16(6), 577-580. Doi: 10.14292/totbid.dergisi.2017.77 (Kasım 2017)

» Verdiği Dersler

Çocuk Kırıkları

Çocuk Kırıklarının Radyolojik Değerlendirilmesi

Direk Radyografi Okuma ve Değerlendirme

Gelişimsel Kalça Displazisi

Topallayan Çocuk