» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

 • T.C. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü

  Bilgisayar İşletmeni » 14 Ekim 2011 tarihinden bu yana devam ediyor..

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Sınıraşan Sular Sorunu: Meriç Örneği”, Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 10, Yıl: 2020, Sayfa: 150 - 164 (Ağustos 2020)
 • "Kuzey Makedonya’da İsim Tartışmaları ve Prespa Anlaşması", Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 8, Yıl: 2019, Sayfa: 239-260 (Aralık 2019)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Toplum 5.0’da Robotik ve Dünya Sibernetik Bilimi Kurucusu El-Cezeri", XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, March 09-10 Tekirdağ. (Demiraslan, V., Derin M.) (Mart 2019)
 • "Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Turizm Sektörüne Katkısı: Kapıkule Sınır Kapısı Uygulama Örneği", Uluslararası Sürdürülebilir Turizm ve Çevre Koruma Konferansı, 22-23 Kasım - Edirne. (Demiraslan, V., Derin M.) (Kasım 2018)
 • "Güncel Verilerle Batı Trakya Türk Basın Yayını", VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, March 24-25 Tekirdağ. (Civanoğlu A., Derin M.) (Mart 2018)
  1
  ATIF
 • "Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Batı Trakya Türkleri Konusundaki Farkındalık Düzeyine İlişkin Bir Saha Araştırması: İpsala Meslek Yüksekokulu Örneği", Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, UAESEB/TES, Antalya 2016 (Derin M., Civanoğlu A.) (Aralık 2016)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM)

Ödüller

 • AHMET YESEVİ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ / AHMET YESEVİ AWARD OF RESEARCHER (Aralık 2016)
 • YÜKSEK ONUR MEZUNU (Coğrafya, Lisans) İstanbul Üniversitesi (Haziran 2016)

Sertifikalar

 • Her Yönü İle Tez ve Tez Yazımı, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (Aralık 2020)
 • Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Stratejisi, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi) (Aralık 2020)
 • Makale Yazımı ve Akademik Yazma Eğitimi, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi) (Aralık 2020)
 • Diplomasi Eğitimi, Diplomaten DMW Europe. (Kasım 2020)
 • Avrupa Birliği Eğitimi, Konrad Adenaur Stiftung Türkiye. (Ağustos 2020)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon (Ocak 2015)

Diğer

 • "Lozan’dan Dr. Sadık Ahmet’e Batı Trakya Türkleri", Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM) (Ocak 2021)
 • "Bir Milleti Omuzlayan Adam: Naim SÜLEYMANOĞLU”, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM) (Kasım 2020)
 • "Batı Trakya'nın Uçan Arabası", Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM) (Eylül 2020)
 • "Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi 29 yaşında", Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM) (Eylül 2020)
 • "Tarih Tekerrür Etmesin", Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM) (Eylül 2020)
 • "Rodop’tan Bir Yiğit Geçti", Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM) (Eylül 2020)
 • "Balkan Türklerinin Siyasi Birliği Mümkün Müdür?" Rodop Rüzgarı, Aylık, Yöresel Araştırmalar, Popüler Tarih, Kültür ve Sanat Dergisi. Kasım 2019. Sayı: 129, Yunanistan. Ροδοπ Ρουζγκιαρι, Μηνιαιο Περιοδικο, Τοπικησ Ερευνασ, Λ. Ιστοριασ, Κουλτουρασ Και Τεχνησ, Νοεμβριοσ 2019 Τευχοσ: 129, Ελλάδα. (Derin M.) (Kasım 2019)
 • "Hindistan'ın Siyasi Yapısı", Yeni Stratejik Bakış Dergisi - Aylık Siyaset ve Kültür Dergisi - Yunanistan - Νεα Στρατηγικη Ματια - Μηνιαιο Περιοδικο Πολιτικησ Και Κουλτουρασ (Ελλάδα), s: 2, Haziran 2019, s. 23-25. (Derin M.) (Haziran 2019)
 • "NAFTA (North Amerıca Free Trade Association - Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması)", Yeni Stratejik Bakış Dergisi - Aylık Siyaset ve Kültür Dergisi Yunanistan - Νεα Στρατηγικη Ματια - Μηνιαιο Περιοδικο Πολιτικησ Και Κουλτουρασ (Ελλάδα), s: 1, Mayıs 2019, s. 19-26. (Derin M.) (Mayıs 2019)
 • "İslamofobi Ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Bu Yöndeki Çalışmaları", Stratejik Bakış - Aylık Siyaset ve Kültür Dergisi Yunanistan - Στρατηγικη Ματια - Μηνιαιο Περιοδικο Πολιτικησ Και Κουλτουρασ (Ελλάδα), s. 2, Mart 2019, s. 11-21. (Derin M.) (Mart 2019)
 • Book Review: On the Unhappiness of being Greek by Nikos DIMU, Journal of Balkan Libraries Union, Vol 5, No 2, p. 7-8, Murat DERİN, November 2017. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/399746 (Kasım 2017)
 • Book Review: Love and Migration by Vildan SERDAR, Journal of Balkan Libraries Union, Vol 5, No 2, p. 3-4, Murat DERİN, November 2017. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/399743 (Kasım 2017)
 • Book Review: Western Thrace-Komotini Dialect Review (Phonology and Morphology-Texts-Vocabulary) by Muharrem ÖZDEN, Journal of Balkan Libraries Union, Vol. 5, No. 1, p. 1, Murat DERİN, May 2017. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/327590 (Mayıs 2017)
 • Book Review: Sanjak of Plovdiv (Filibe) According to Annuals of Edirne Province (1870-1877) by Haluk Kayıcı, Journal of Balkan Libraries Union, Vol 4, No 2, pp. 3-4, Murat DERİN, November 2016. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/275572 (Kasım 2016)

» Verdiği Dersler

Lojistik Coğrafyası

» Duyurular