» Biyografi

EĞİTİM

 

(2001-2004) PhD – Bulgaristan Tarihi – Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi

(1993-1995) Yüksek Lisans – Blagoevgrad Neofit Rilski Üniversitesi

(1990-1993) Lisans – Kırcaali Lyuben Karavelov Öğretmenlik Enstitüsü

 

YABANCI  DİLLER

 

 • Rusça
 • Bulgarca

İŞ TECRÜBESİ:

2005-2008      Plovdiv Paisii Hilendarski Üniversitesi – Öğretim üyesi – Tarih Bölümü

 

1995-2008      Nikolovo Vasil Levski Orta Okulu – Haskovo/Bulgaristan – Tarih öğretmenliği

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bulgar Basınında Türkiye Cumhuriyeti'nin İlanı, Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, C. 5, S. 1, s. 103-143 (Temmuz 2016) (Temmuz 2016)
 • "Bulgaristan'da Balkanoloji'nin Kurumsal Araştırma ve Eğitimsel Gelişimindeki İlk Teşebbüsler, Avrasya Etüdleri Dergisi, Balkanlar Özel Sayısı, S. 50, 2016/2, Ankara, s. 153-180.
 • Bulgar Tarih Literatürü ve Ders Kitaplarında I. Balkan Savaşı'nın Değerbilimsel Boyutları, Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, C. 3, S. 2, s. 45-75. (Aralık 2014) (Aralık 2014)
 • Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında Türk Azınlığın Yerine İlişkin Bazı Gözlemler, Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, C. 3, S. 1, s. 37-51 (Temmuz 2014) (Temmuz 2014)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "I. Balkan Savaşı'nın Değerbilimsel Projeksiyonları: Bulgar Bilim ve Ders Kitapları", 100. Yılında Balkan Savaşları (1912-1913) İhtilaflı Duruşlar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, C. 1, Ankara, 2014, s. 1201-1218.
 • "Bulgaristan Totaliter Döneminde Osmanlı Dönemi İhtida Anlatılarında İslam Algısı" (Ислямът в разказа за ислямизацията в годините на тоталитарната държава), Bulgaristan Başmüftülüğü 100. Yıl Kongresi Bildiri Kitabı, Sofya, 2011, s. 43-61.
 • "Are We One Nation?" Ethnic and Religious Tolerance Sivil Society in South East Europe, Conference Papers, Sofia, 2011, s. 205-213.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • "ОБЯВЯВАНЕТО НА TУРСКАТА РЕПУБЛИКА ПО СТРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРЕСА" България и Турция на междукултурния кръстопът: език, история, литература, Plovdiv, 2014, s. 158-175.
 • "I. Balkan Savaşı'nın Değerbilimsel Projeksiyonları: Bulgar Bilim ve Ders Kitapları", International Conference on the Cenetary of Balkan Wars (1912-1913): Contested Stances, Middle East Technical University, Departmant of International Relations, Ankara, 23-24 May 2013. (Mayıs 2013)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Най - различният съсед : Образът на османците (турците) и Османската империя (Турция) в българските учебници по история през втората половина на XX век [En Farklı Komşu: Osmanlıların (Türklerin) XX. yy. İkinci Yarısı Bulgar Ders Kitaplarındaki İmgesi], Yayınlanmış doktora tezi, (Sofya: IMIR), 2005.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Една нация ли сме?", Anamnezis Dergisi, I-II, Sofya, 2011, s. 499-512.

Editörlük / Yayınlama

 • Türkçeden Bulgarcaya Geçen Kelimeler Sözlüğü, Redaktör, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne, 2016.

Projeler

 • Filibe, TÜBAP Projesi, Edirne, 2015, Proje Yürütücüsü

Diğer

 • "Türkiye Cumhuriyeti'nin İlanı ve Bulgar Basını", Kültürlerarası Kavşakta Bulgaristan ve Türkiye: Dil, Tarih ve Edebiyat Çalıştayı, 10-12 Ekim 2013, Filibe.