» Biyografi

Prof. Dr. Mukadder SEYHAN YÜCEL Almanya/Schweinfurt doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini Almanya’da ve liseyi Tunceli Cumhuriyet lisesinde tamamlamıştır. Lisans eğitimini 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında, Yüksek lisans ve Doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Alman Dili Eğitimi alanında tamamlamıştır. 1994 yılında Trakya Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Anabilim dalında okutman olarak göreve başlamıştır ve 2019 yılı itibarı ile aynı Anabilim dalında Profesör olarak çalışmaya başlamıştır. Öğretim üyesi Mukadder SEYHAN YÜCEL Trakya Üniversitesi Dış ilişkiler biriminde 2009-2012 yılları Erasmus, Farabi ve uluslararası projelerde etkin bir şekilde görev almış ve çeşitli komisyonlarında çalışmıştır. Erasmus değişim programı çerçevesinde Almanya Technische Universität Braunschweig ve Pädagogische Hochschule Karlsruhe’de yurtdışı eğitim görevliliğini yapmış ve Goethe-Enstitüsü desteği ile Yurtdışı mesleki gelişim programlarında yer almıştır.

ORCID-ID:: https://orcid.org/0000-0002-7219-4954

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Seyhan Yücel,M. (2013). Einstellungen zum kritischem Denken bei Lehramtskandidatenfür Deutsch und englisch als Fremdsprache, Almanca ve İngilizce Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(2), 377-393 [2013] (Aralık 2013)
 • Seyhan Yücel, M. (2013): The effect of blog use on self-regulatory learning of prospective German language teachers. Educational Research and Reviews, 8(6), 226-233.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Seyhan Yücel, M. (2020)Digital storytelling‘ in der Deutschlehrerausbildung: Potenziale und didaktische Konsequenzen, DİYALOG- Zeitschrift für interkulturelle Germanistik ,150-175 (Nisan 2020)
 • Seyhan Yücel, M., Göçerler, H. & Demir,M. (2015).INTERKULTURELLES LERNEN DURCH DEN WHITEBOARDEINSATZ ALS ZUSATZMATERIAL, HUMANİTAS, 5 (3), 229-242. (Nisan 2015)
 • AKPINAR DELLAL,N.&SEYHAN YÜCEL M. (2015)Yabancı Dil Öğretmenlerinin Derslerinde Materyal Kullanımına İlişkin Tutum ve Görüşleri, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(2), 1051-1066 (Nisan 2015)
 • Seyhan-Yücel, M. (2015). An investigation of interpersonal problem solving approaches of foreign language teacher candidates in the context of locus of control [Yabancı dil öğretmen adaylarının kişilerarası problem çözme yaklaşımlarının kontrol odağı bağlamında incelenmesi]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 5 (1), 93-113. http://ebad-jesr.com/
 • Seyhan Yücel, M. (2017). “Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşımlar ve Yönelimler / Approaches and Orientations in Teaching Foreign Languages at an Early Age”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Tahsin Aktaş Armağanı) Volume 12/6, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11465, p. 673-686.
 • Seyhan Yücel, M . (2018). Self-learning habits of German language teacher candidates. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, 1 (39), 81-94. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuaded/issue/37895/437936
 • SEYHAN YÜCEL, M . (2018). Gençlere Yönelik Almanca Ders Kitaplarında Metin Türleri ve İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (), 102-112. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aujef/issue/35882/432282
 • Çuhadar, C.& Yücel, M. (2010). Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim Amaçlı Kullanımına Yönelik Özyeterlik Algıları, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 2010, 199-210.
 • Hatipoğlu,S & Seyhan Yücel,M. (2015).Bericht über den XIII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) „Germanistik zwischen Tradition und Innovation“, Dialog,2, 105-108
 • Seyhan Yücel, M. (2015). Interkulturelle Kompetenz und kulturbezogene Lernprozesse: Potential der Lehrkräfte in der Deutschlehrerausbildung am Beispiel der Türkei, Diyalog, 2, 57-72
 • Seyhan Yücel, M. (2015).Einstellungen von Lehramtskandidaten zum Curriculum in der Deutschlehrerausbildung , German as a foreign language, 3, 51-79
 • Seyhan Yücel, M. (2000): Zum Stand der Entwicklung Deutsch als Fremdsprache in der Primarstufe in der Türkei” Primar, Zeitschrift für Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache im Primarbereich, 26,52-54.
 • Seyhan Yücel, M. (2001): Ein neuer Trend. Strukturwandel der Adressatengruppe der Deutschlehrerausbildung in der Türkei und die Konsuquenzen für die Sprachpolitik. Zielsprache Deutsch, (3-4), 137-142.
 • Seyhan Yücel, M. (2005): Entwicklungen des mehrsprachlichen Kontexts im universitären Deutschunterricht in der Türkei. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online], 10 (2), 10 pp. http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/Yuecel2.htm
 • Seyhan Yücel, M. (2006): Schulpraktika nach Massgabe des neuen Curriculums für die Deutschlehrerausbildung in der Türkei. Zielsprache Deutsch, 33(1-2),109-11
 • Seyhan Yücel, M. (2009): Teacher training for German teachers: teaching observation as teaching attempts with the help of video recordings. Journal of International Scientific Publication: Language, Individual & Society [Online], 3(1), 466-473, http://www.scientific-publications.net/download/language-individual-and-society-2009.html
 • Seyhan Yücel, M. (2009): A study on motivational factors of students in german language teaching department at Trakya University. US-China Education Review,6(12), 1-12.
 • Seyhan Yücel, M. (2009): Wie Kinder, Lehrer Und Eltern Kinderrechte Erleben- Zum Beispiel In Der Türkei, Frühes Deutsch, 18, 42-47.
 • Seyhan Yücel, M. (2011): Internet use with learning aim: views of german language pre-service teachers. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 2(4), 52-70
 • Seyhan Yücel, M. (2012): Das Sprachgefühl zur Fremdsprache Deutsch der Lehramtskandidaten der Deutschlehrerausbildung. Tribüne, 4, 11-15.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Seyhan Yücel, M. Göçerler, Harun (2016) Almanca Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı Ve Almanca Bölümleri ; ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ’ 29 Eylül- 2 Ekim 2016, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Eylül 2016), 55-62
 • Seyhan Yücel, M. (2016) Reflektionen der Lehramtskandidaten für Deutsch zum Erfolg/Misserfolg in der deutschen Sprache; ; ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ’ 29 Eylül- 2 Ekim 2016, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Eylül 2016), 63-70
 • Seyhan Yücel, M. (2014).Nörodidaktik ve Nörobiyolojik Gelişmeler Açısından Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitiminin Önemi, 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 9th International Balkans Education and Science Congress, 950- 954
 • Seyhan Yücel, M.,(2012). Die Relevanz von Märchen im frühen Fremdsprachenunterricht, 12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Trakya Üniversitesi Eğitimi Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi, Edirne, 574-577
 • Seyhan Yücel, M. (2022): Kulturelle und didaktische Potenziale lyrischer Texte in gegenwärtigen DaF- Lehrwerken. Jahrbuch für Internationale Germanistik Wege der Germanistik in transkultureller Perspektive Akten des XIV. Kongresses der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) (Bd. 11), 69-78.
 • Seyhan Yücel, M. (2015). Erfahrungen von türkischen Deutschlehrer/innen an Gymnasien zum fremdsprachlichen Deutschunterricht, Migration und kulturelle Diversitaet, Tagungsbeitraege des XII. Internationalen Türkischen Germanistik Kongresses, Bans 2, Peter Lang Edition, 215-224
 • Seyhan Yücel, M.,(2003). Struktur und Gestaltung der Fertigkeit Sprechen an der Deutschlehrerausbildung in der Türkei im Hinblick der europäischen Referenzrahmens, 1. International Symposium. Common European Framework and Foreign Language Education in Turkey, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Bursa,2003 (CD baskılı), ISBN: 6149-08-6
 • Seyhan Yücel, M.,(2005). Früher Deutschunterricht an der Deutschlehrerausbildung in der Türkei. Prognosen und mögliche Wege. IX Internationales Germanistensymposium, Wissen, Sprache, Europa, Kultur, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Eskişehir, 509-521.
 • Seyhan Yücel, M.,(2006). Förderung der interkulturellen Kompetenz und des landeskundlichen Lernens in der Deutschlehrerausbildung der Universität Trakya,. Interkulturelle Kompetenz, Sammelband mit Artikeln basierend auf Materialen der internationalen Konferenz, ‘Interkulturelle Kompetenz in der professionellen Persönlichkeitsentwicklung’, Petrozadovsk, Karelia, Russland 543-547.
 • Seyhan Yücel, M.,(2007). The importance of methodical and didactic courses in the new curriculum of German language department in Education Faculties in Turkey. Science, Education and Time as Our Concern, University of Plovdiv, Smolyan, 143-147.
 • Seyhan Yücel, M.,(2009). Almanca öğretmeni yetiştirme alanında kültür bağlamının önemi. The 5th International Balkan Education and Science Congress, Günümüzde Balkanlarda Eğitim/Education in Balkans Today, Edirne, 110-113.
 • Seyhan Yücel, M. & Epçeli, N. (2010). Das Didaktische Potential Von Wahlplakaten Im Fremdsprachlichen Deutschunterricht. XI. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress, Globalisierte Germanistik: Sprache-Literatur-Kultur, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı, Izmir, 691-706.
 • Seyhan Yücel, M., Çuhadar, C., Bülbül, T. & Arıcak, T. (2011). Entwurf und Entwicklung von mit Blog unterstützten Seminaren in der Deutschlehrerausbildung. Blickpunkt: Germanistik, Germanistische Beiträge, Studien zur Sprache und Literatur, Kuban Universität, Krasnodar, Russland, 246-254.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Koca,F.&Seyhan Yücel,M. (2022): Türkçede “Kara” ve “Siyah” Sözcüklerinin İşlevleri: Türkçe Ulusal Derlemi Eşdizim Görünümleri, (Edit). Coşkun Ögeyik, M.&Uzun,K. Language, Society, History, Economy and Politics in Social Sciences - 4 111-120, Özgür Yayınları
 • Arabacı,B.& Seyhan Yücel, M.(2022): RELEVANZ DES ERZÄHLENS VON GESCHICHTEN IM FRÜHEN FREMDSPRACHENUNTERRICHT:KAMISHIBAI-ERZÄHLTHEATER, (Hrg.) Köksal,H/Seyhan Yücel,M./ Coşan,l./Asutay,H./Öncü, M.T. : digitalisierung im Kontext von Sprache und Literatur in der Türkei, Potenzialie, Herausforderungen und prognosen, 177-190, logos Verlag.
 • Arabacı, B./Seyhan Yücel, M. (2022): DOCH, MAL, JA, DENN…“ ABTÖNUNGSPARTIKEL IN COMICS – IHRE RELEVANZ UND FUNKTION IM DAF-UNTERRICHT, SCHRIFTEN ZUR SPRACHE UND LITERATUR VI, Hrg. BALCI, Tahir | ÖZTÜRK, Ali Osman | AKSÖZ, Munise, Çizgi Yayınevi, 27-42
 • Seyhan Yücel, M. (2020): ‚LEHREN LERNEN‘ IN DER DEUTSCHLEHRERAUSBILDUNG IN DER TÜRKEI, Modern Critical Trends In Education, Lap Lambert Academic Publishing, 366-381 (Aralık 2020)
 • Seyhan Yücel, M. (2018). ANSICHTEN UND EINSTELLUNGEN DER MASTERSTUDIERENDEN DER DEUTSCHLEHRERAUSBILDUNG ZUM FREMDSPRACHENPROZESS IN DER FRÜHFÖRDERUNG,(Kitap bölümü) Trakya University Publication No: 195 ISBN: 978-975-374-201-6 (Eylül 2018)
 • ASUTAY, Hikmet / Mukadder SEYHAN-YÜCEL / Demirali Yaşar ERGİN / Coşkun DOĞAN / Jale Aylin ÇELİK (2017): (Kitap Bölümü) ALMANCA ÖĞRENCILERININ YABANCI DIL EĞITIMI AÇISINDAN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERININ İNCELENMESİ, Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, Edirne (Aralık 2017)
 • Seyhan Yücel, M. Yılmaz Didem (2016) (Kitap bölümü). Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitiminde Bilgi Ve İletişim Teknoloji Araçlarının kullanımı Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 964-970. ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-
 • Seyhan Yücel, M. (2016) (Kitap bölümü). Interkulturelles Lernen im Frühen Fremdsprachenunterricht; Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 958-963. ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016)
 • SEYHAN YÜCEL MUKADDER, ATIK OKTAY,ÖGRETMEN SEMRA (2015).Einfluss der sozialen Medien auf die Interkulturalitaet, Annual of konstantin Preslavsky University of Shumen; Jahrbuch der Fakultät für Humanwissenschaften der Universität Schumen 2015. Band XXVI A,267-283 (Aralık 2015)
 • Sarımustafa, B. & Seyhan Yücel, M. (2023). TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİNDE: ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN KISA ÖYKÜLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ(Kitap bölümü). Dil ve Edebiyatta Afet/Trakya Germanistik Studien Band 2,Trakya Üniversitesi, 114-123.
 • Maier Dikicier, B. %Seyhan Yücel, M. (2023). FÖRDERUNG DER PROBLEMLÖSEFAHIGKEIT IM DAF-UNTERRICHT (Kitap bölümü). KÜLTÜRLERARASI ARAŞTIRMALARKÜLTÜRLERARASILIK & DİLBİLİM ÇÖZÜMLEMELERİ, Paradigma Yayınevi, 55-79.
 • Seyhan Yücel, M. (20023):DIE RELEVANZ DES SEMINARS ‘UNTERRICHTSINHALTSENTWICKLUNGEN IM DAF-UNTERRICHT’ IN DER DEUTSCHLEHRERAUSBILDUNG (Kittap bölümü). Eğitim Çalışmaları, Eğitimin İçinde Bir Ömür, Zerrin Balkaç Armağan Kitabı, Trakya Üniversitesi, 1-7.
 • Arabacı,B.,Ural,N., Koca,F. &Seyhan Yücel, M. /2022): Textsorten In Aktuellen Daf-Lehrwerken Auf Dem Sprachniveau A1: Eine Textlinguistische Betrachtung. ÜNİVERSİTEMİZİN 40. FAKÜLTEMİZİN 30. YILINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI, Trakya University publication no: 289, 120-134.
 • Ural, N. &Seyhan Yücel, M. (2022): DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN DEN TEXTSORTEN UND DEN REDEWENDUNGEN IN DAF-LEHRWERKEN. Pandemi ve Sonrası Germanistik, Trakya Üniversitesi Yayın No: 288, 82-90
 • Seyhan Yücel,M. (2021): (Kitap bölümü) Almanca Yabancı Dil Eğitiminde Kültürlerarası İletişim Yaklaşımı Bağlamında Metinlerin Önemi, Kültürlerarası Araştırmalar, Paradigma Yayınevi
 • Ocak,S. &Seyhan Yücel, M. /2021): SPRACHBILDUNG UND SPRACHFÖRDERUNG: EINE ANALYSE UND UNTERSUCHUNG ZU DLL 16 DES WEITERBILDUNGSPROGRAMMS DEUTSCH LEHREN LERNEN, Balcı, T. / Öztürk, A. O & Aksöz, M. (Ed.). Schriften zur Sprache und Literatur V Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları, 235-255.
 • GÖÇERLER, H. & SEYHAN YÜCEL, M. (2021):Lernspielapps - Potentiale für die Erweiterung und Verfestigung des deutschen Wortschatzes: Eine Aktionsforschung ,Balcı, T. / Öztürk, A. O & Aksöz, M. (Ed.). Schriften zur Sprache und Literatur V Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları, 235-255.
 • Seyhan Yücel, M. & Demirbaş, D. (2021): (Kitap bölümü)ANSICHTEN VON DAF-LEHRER*INNEN ZUM KULTURELLEM LEHRUND LERNPROZESS. Dillerin Ülkelerarası Yolculuğu, Trakya Üniversitesi Yayınları, 91-97
 • Çınar, S. &Seyhan Yücel, M. (2020): (Kitap bölümü)LESESTRATEGIEN UND FÖRDERUNG DES LESEVERSTEHENS IM HINBLICK VON AUFGABEN AM BEISPIEL DES LEHRWERKS ‚NETZWERK‘, Modern Critical Trends In Education, Lap Lambert Academic Publishing, 153-170.
 • Seyhan Yücel, M. (2020): (Kitap bölümü)SPRACHLICHES HANDELN FÜR ‚FERTIGKEIT SPRECHEN‘ IN DER DEUTSCHLEHRERAUSBILDUNG MIT UNTERSTÜTZUNG DER DIGITALEN MEDIEN Schriften zur Sprache und Literatur IV, IJOPEC Publication No: 2020/5, 77-88
 • Seyhan Yücel, M. (2019). Methodisch-didaktische Reflexionen und Aufgabenformen bei Lehrwerken für Frühes Deutsch, In: Multiculturalism in Child and Youth Literature, Trakya University Publication:208, 258-264
 • Seyhan Yücel, M/ Tok,E./Agvan,Ö &Göker, N. (2019):Eine Sudie zu Stereotypen und Vorurteilen von Studierenden in Vorbereitungsklssen an der Trakya und Bursa Uludağ Universitaet. In: New Trends in Education, Trakya University Publication No:216, 180-193
 • Seyhan Yücel, M. (2019). AUSWIRKUNGEN VON PRÜFEN, TESTEN UND EVALUIEREN IM DAF-UNTERRICHT. In: SCHRIFTEN ZUR SPRACHE UND LITERATUR III (Balcı, T./Öztürk, A.O./Serindağ, E.),IJOPEC Publication No: 2019/01, 169-178.
 • Seyhan Yücel, Mukadder (2017): POTENTIAL UND RELEVANZ DER KURZFILME IN DER DEUTSCHLEHRERAUSBILDUNG, Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, 280-284
 • Doğan, M. & Seyhan Yücel, M. (2017). Üniversite yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil öğrenme tutumları ve gereksinimleri, Balcı, Tahir, vd.: Schriften zur Sprache und Literatur / Dil ve Edebiyat Yazıları, London: IJOPEC Publication, 160-177
 • Seyhan Yücel, Mukadder (2017): Einstellungen und ansichten von DaF-LehramtskandiditaInnen zum interkutturellen Verstehensprozess , Balcı, Tahir, vd.: Schriften zur Sprache und Literatur / Dil ve Edebiyat Yazıları, London: IJOPEC Publication,49-66
 • Seyhan Yücel, M. (2011).Das Gefühl des Fremdseins geht nicht ab. Murat, Ham; Angelika Kubanek (Hrsg.).Fremde Heimat Deutschland- Leben zwischen Ankommen und Abschied. 180-181
 • Raupp, M.G. & Seyhan Yücel, M. (2012). Der Schlüssel für Berufserfolg und Persönlichkeitsentwicklung ist die Sprachkompetenz. Lesefibel für den deutsch-türkischen Dialog (Hrsg.) Lörrach International e.V., Stadt Lörrach, ISBN: 978-3-9815406-1-1

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Seyhan Yücel,M. (2013). Alman Dili Eğitimi Öğretmen Adaylarının ERASMUS Programı kapsamında Dilsel Ve Kültürel Deneyimleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(1), 23-47.
 • Seyhan Yücel, M. (2004). Die Funktionen der VB- Klassen an den Abteilungen zur Deutschlehrerausbildung in der Türkei. Istanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, HAYEF, 1(1), 143-149.
 • Seyhan Yücel, M. (2005). Lehrweranalyse in der Deutschlehrerausbildung- Ziele und Curriculare Planungen. Istanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, HAYEF,2(2) 63-74.
 • Seyhan Yücel, M. (2006). Avrupa Ortak Başvuru Metni-Avrupa Dil Portföyü:Eleştirel Bir Yaklaşım. The Common european Framework of Referencefor Languages-Eırupean Language Portfolio:A Critical Approach. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1),110-122.
 • Seyhan Yücel, M. (2008). Bedarf, Fähigkeiten und Erwartung von Studierenden der erziehungswissenschaftlichen Fakultät am Beispiel der Universität Trakya. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 122-155
 • Seyhan Yücel, M. (2009). Entscheidungsgründe Der Studentinnen Zur Translationsabteilung Deutsch Und Englisch An Der Universität Trakya. Trakya Üniversitesi , Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 133-150.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Asutay,H.,Köksal,H.,Yücel,M. (1997). Türkiye’de Germanistik Bölümlerinin Yeniden Yapılanma Tartışmaları. 6. Germanistik Sempozyumu, Açılımlar, Olanaklar ve Erekler, Mersin Üniversitesi, Mersin, 340–350.
 • Yücel,M.,Köksal,H. (2000). Der Ist-Stand der fremdsprachlichen Deutschkenntnisse der Studienbewerber im Hinblick der revidierten fremdsprachlichen Aufnahmeprüfung des Hochschulgremiums. 7.Germanistik Sempozyumu, Eröffnungsreden und Tagungsbeiträge, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 503–513

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Harun Göçerler: Die Effektivität der Computerapplikationen auf die Wortschatzverfestigung und -erweiterung von Deutschlernenden im universitären Bereich (2018) (Temmuz 2018)
 • Mehmet Doğan: Hybrides Sprachlerncoaching- am Beispiel der DaF- Vorbereitungsklasse der Uludağ Universitaet, 2017-2021 (Kasım 2017)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Didem Yılmaz: Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitiminde Masalların Dil Becerilerine Etkileri, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili eğitimi Bilim Dalı, 2017 (Şubat 2017)
 • Öztaş, Serpil: Die Wirkung Der Bilder Auf Den Erfolg Der Schülern Im Bereich Deutsch Als Fremdsprache, Trakya Ü;niversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, 2012 (Ocak 2012)
 • Sevindik, Seher (2019): Karşılaştırmalı Dilbilim Açısından Almanca ve Trükçe Birleşik Kelimelrin Anlamsal ve Yazımsal Olarak İncelenmesi, Trakya Üniversitesi/Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili Ve Edebiyatı, Yüksek Lisans Tezi
 • Çalışkan, Cansu (2019): Okul Öncesi Yabancı Dil Eğitiminde Materyal Kullanımı ve İncelenmesi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
 • Ebru Başaran, İkinci yabancı dil olarak Almanca öğretim sürecinde telaffuz çalışmalarının farklı değişkenlere göre incelenmesi, 2013-devam ediyor

Editörlük / Yayınlama

 • Germanitik in der Türkei. Digitalisierung im Kontext von Sprache und literatur in der Türkei. Herausgeber. Handan Küksal/Mukadder Seyhan Yücel/Leyla Coşan/Hikmet Asutay, Mehmet Tahir Öncü, Band 18, Logos Verlag, 2022
 • Germanisitk im digitalen Wandel, Herausgegeben von Mukadder SEYHAN YÜCEL, Handan Köksal, Mehmet Tahir Öncü, leyla Coşan, Hikmet Asutay, Trakya Universitaet Edirne 2022

Projeler

 • Seyhan Yücel, M. & Göçerleri.H. (2016-2018) Akıllı telefon uygulamalarının yabancı dil dersleri kapsamında kelime hazinesini geliştirme ve pekiştirmedeki etkililiği (Proje No: 1016/291)
 • Proje Koordinatörlüğü: Okulöncesi eğitimde kültürlerarası bildirişim. ANNEX 5.a, Model Standart Contract, Placement, Leonardo Da Vinci, 2006
 • Proje Koordinatörlüğü ve katılımcısı: OKDCG-Okulöncesi Dönem Çocuklarda Dil Gelişimi ve Kazanımı Language Development And Language Acquisition Of Children, Leonardo Da Vinci hareketlilik projeleri 2007–2009, Proje No: LPP-LDV-VETPRO-07-TR-1212
 • Proje araştırmacısı: Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirmede Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Blog Destekli Bir Yaklaşım, TÜBAP, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 158, 2009-2011

» Verdiği Dersler

Almanca Ders Kitabı İncelemesi

Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar

Dil Edinimi ve Öğretimi

Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi

Özel Öğretim Yöntemleri

Yabancı Dil Öğretiminde Bileşim Teknolojileri

Yabancı Dil Öğretiminde Kültür Aktarımı

Yabancı dil öğretiminde metin kullanımı ve işlevselliği