» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Turizm İşletmelerindeki Yöneticilerin Bilge Liderlik, Yaratıcı Öz Yeterlilik ve Yaratıcı Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki: Edirne İli Örneği (Aralık 2021)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Bilgi Yönetimi, Entelektüel Sermaye, Paradigma Akademi (Temmuz 2022)
  • Uzay Turizmi, Uzay Turizminde Hizmet Kalitesi, Nobel Akademik Yayıncılık (Mart 2022)