» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Frontal Anterior Laryngectomy with Epiglottic Reconstruction (Tucker’s Operation): Oncologic and Functional Results Balkan Medical Journal 2012;29(1):77-83
 • Laryngeal Osteoma: A rare cause of the laryngeal obstruction Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 27(4):417-419.
 • Taş A, Giran S, Yağız R, Yalçın Ö, Koten M, Adalı MK, Karasalihoğlu A. Parotis bezi tümörü nedeniyle opere edilen olguların cerrahi ve histopatolojik sonuçlarının değerlendirilmesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009;26(1): 43-48.
 • Kronik Süpüratif Otitis Mediaya Bağlı Kafa İçi Komplikasyonları.
  1
  ATIF
 • Influence of anesthesic agents on TEOAE and stapes reflex tresholds
  1
  ATIF
 • Combined Heerman and Tos (CHAT) technique in cholesteatoma surgery: Surgical technique and preliminary results.
  1
  ATIF
 • Taş A, Yağız R, Uzun C, Adalı MK, Koten M, Taş M, Karasalihoğlu AR. Effect of middle ear effusion on distortion product otoacoustic emission. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2004;68:437-440.
 • Supracricoid partial laryngectomy with crico-hyoidopexy and crico-hyoido-epiglottopexy: Functional and oncologic results.
  5
  ATIF
 • Uzun C, Yağız R, Tas A, Adalı MK, İnan N, Koten M, Karasalihoğlu AR. Alternobaric vertigo in sport scuba divers and the risk factors. Journal of Laryngology & Otology 2003;117:854-860.
 • Yagiz R, Tas A, Uzun C, Adali MK, Koten M, Karasalihoglu AR. Effect of topically applied povidone-iodine on transient evoked otoacoustic emissions in guinea pigs. Journal of Laryngology & Otology 2003;117:700-703.
 • Uzun C, Adali MK, Tas A, Koten M, Karasalihoglu AR, Devren M. Use of the nine-step inflation/deflation test as a predictor of middle ear barotrauma in sport scuba divers British Journal of Audiology 2000;34:153-163.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dev Konka Bülloza Piyoseli Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2014; 2 (1); 38-40

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Abaylı C, ,Kul Y, Koten M,Karasalihoğlu AR,Taş A,Yagız R,Bulut E.GUİNEA PİGLERDE TOPİKAL RİFAMİSİN UYGULAMASININ OLASI OTOTOKSİK ETKİLERİ (Ekim 2016)
 • Kul Y, Süleyman E, Koten M, Taş A, Karasalihoğlu AR. TUBOKOANAL POLİP. NADİR GÖRÜLEN BİR BURUN TIKANIKLIĞI NEDENİ (Nisan 2016)
 • Yıldız A, Koten M, Taş A, Türkmen MT, Karasalihoğlu AR. Postoperatif erken dönemde horner sendromu gelişen boyun schwannoması 37. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi (Ekim 2015)
 • Üstün A, Adalı MK, Koten M, Yıldız A, Taş A, Karasalihoğlu AR. Tıkayıcı uyku apnesi olgularında kulak burun boğaz muayene bulguları 37.Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi
 • Taş A, Yıldız A, Koten M, Karasalihoğlu AR, Taştekin E. Oral kaviteye sınırlı ekstramedüller plazmasitom 37.Türk Ulusal KBB ve BBC Kongres
 • The chonal polyp originating from unusual localization: A case report 25th Congress of the European Rhinologic Society. 22-26 June 2014 Amsterdam (Haziran 2014)