» Biyografi

1972 yılında Sakarya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra 1996 yılında Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Edebiyatı bilim dalından Yüksek Lisansa başladı. Mezun olduğu 1996 yılından 1999 yılına kadar çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı.1999 yılında Trakya Üniversitesi'nde okutmanlık  görevine başladı, 2001 yılında ise Doktor unvanını aldı. 2007 yılından itibaren Trakya Üniversitesi İlköğretim bölümü Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalında Yrd.Doç.Dr. Muharrem Özden olarak görev yapmaktadır. Evli olan Yrd.Doç.Dr. Muharrem Özden iki çocuk babasıdır.

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Editörlük / Yayınlama

  • Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım (Ekim 2016)
  • Batı Trakya - Gümülcine Ağız İncelemesi
  • Pozitif İletişim
  • Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım

Diğer

  • Bilecik İli Ağız İncelemesi
  • Bilecik İli Ağız İncelemesi - Doktora Tezi
  • Bilecik İli Söğüt İlçesi ve Köyleri Ağız Araştırması - Yüksek Lisans Tezi

» Verdiği Dersler

Anadolu ve Rumeli Ağızları

Etkili İletişim

Güzel Konuşma ve Yazma

İnsan İlişkileri ve İletişim

Türk Dili

Türkçe

Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Yabancılara Türkçe Öğretimi