» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İslam İnancı Açısından Çağımızda İnsanın Kaderi ve Özgürlüğü Meselesine Bir Bakış (Şubat 2015)
 • “Modern Bilgi ve Bilim Karşısında Kelâmın/Mütekellimin Yeri”, Kader: Kelam Araştırmaları Dergisi, (www.kelam.org) Yıl:10, Sayı II, Temmuz 2012.
 • "İslam ve Çağdaşlık: Fikri Bir Geleneğin Değişimi", İslam Araştırmaları Dergisi (İSAM), sayı: 8, İstanbul 2002.
 • "Türkiye'de Ateist Solun Din Söylemi", İslamiyat Dergisi, cilt: 4, sayı: 4, Ankara, Ekim-Aralık, Ankara 2001.
 • "Sekülarizm Sorgulanıyor" Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 20, İstanbul 2001.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Mahremiyetin Ölümünden Ölümün Mahremiyetine (Mart 2015)
 • Modern Kültür ve İltetişim Teknolojilerinin Kıskacında Dini ve Milli Eğitimin Krizi (Nisan 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Kitap, İtikadi Açıdan Yahudilik ve Hıristiyanlık, (Büyüyenay Yayınları) İstanbul 2016. (Nisan 2016)
 • Pendnâme-i Attar Şerhi, Emir Hüseyin YİĞİT ile birlikte, Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2012. (Murad-ı Nakşîbendî’nin "Kitab-ı Mahazar Şerh-i Alâ Pendnâme-i Attar" isimli Osmanlıca eserinin çeviriyazı ile yeniden yayına hazırlanmış şeklidir.)
 • Çağdaş İnkârcılık, Ensar Neşriyat, İstanbul 2006.
 • Hangi Din, Eylül Yayınları, İstanbul 2001.

Editörlük / Yayınlama

 • Osmanlı İlim ve Sanat Dünyasında Balkanlar (Ekim 2014)

» Verdiği Dersler

Arap Dili ve Fonetiği (Hazırlık)

İslam İnanç Esasları (Lisans)

Kaynakları ve Konusu İtibariyle Kelâm ilmi (Yüksek Lisans)

Kelâm Problemleri (Yüksek Lisans)

Kelâm Tarihi (Lisans)

Kelâm Tarihi (Yüksek Lisans)

Kur'an-ı Kerim'de İtikadî Konular (Yüksek Lisans)

» Duyurular

10 Şubat 2017 » 2016-2017 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI DERSLERİNDE TAKİP EDİLECEK YARDIMCI KİTAPLAR