» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • "Osmanlı Romanlarının İktisadî Yapısına Dair Bir İnceleme: Uzunköprü Şehri Şehsuvarbey Mahallesi Örneği" International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series V. IBANESS Congress Series, Kırklareli / TURKEY 2017, s. 551-557. (Eylül 2017)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Diğer

» Projeler

Uluslararası » Diğer » Diğer (AB ve Türkiye Tarafından Finansa Edilmekte)

Geleceğini Tasarlayan Gençler Projesi
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : EDROM