» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Heidari et al., "Araştırmalarda Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: SAGER Yönergelerinin Gerekçesi ve Kullanım Önerisi", Atakan M., Uzun C. (çev.), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22 (1) Haziran 2020, 1-23. DOI: 10.26468/trakyasobed.689290 (Haziran 2020)
  • Boyacıoğlu Ebru Z, Atakan M, 2018, Comperative Review of Socio Economic Levels in Balkan Countries, Ejes European Journal of Economics and Business Studies, September-December 2018,Volume 4, Issue 3, p:110-121, ISSN 2411-9571 (Print), ISSN 2411-4073 (online), Germany (Aralık 2018)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Boyacıoğlu Ebru Z., Atakan M., 22-23 November 2018, An Evaluation of Tourism Sector Development in Bulgaria, The International Sustainable Tourism And Environment Protection Conference, Edirne Turkey. (Kasım 2018) (Kasım 2018)
  • Boyacıoğlu Ebru Z., Atakan M., 23-24 November 2018, ICSS XVI 2018,16th International Conference on Social Sciences, Comparative Review of Socio Economic Levels in Balkan Countries, Paris, France. (Kasım 2018)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Atakan M., 8-10 June 2018, Balancing Innovation and Tradition in Science Editing, Evaluation of The Transparency of The Peer-Review Process at Trakya University Journals, Bucharest, Romania. Poster Presentation (Haziran 2018)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Smart P., “Dergi Tanıtımı”, Dinler, E., Atakan M., Duran R.(çev.), Orhan Yılmaz ve Cem Uzun (çev., ed.), Editör El Kitabı, Edirne, Trakya Üniversitesi ve TÜBİTAK ULAKBİM , 2019, s. 123-146. (Aralık 2019)