» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • The Effects of Different Insufflation Pressures on Cerebral Oxygen Saturation in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy (Mayıs 2019)
 • Comparing pulse pressure variation and pleth variability index on semi-recumbent and trendelenburg position in critically ill septic patients (Eylül 2017)
 • The prognostic value of cerebral oxygen saturation measurement for assessing prognosis after cardiopulmonary resuscitation (Temmuz 2017)
 • Determining the efficiency of different preoperative difficult intubation tests on patients undergoing cesarean section (Nisan 2017)
  2
  ATIF
 • The Impact of Nutritional Risk screening 2002 and subjective global assessment upon prognosis for intensive care patients (Nisan 2016)
 • Comparison of different tests to determine difficult intubation in pediatric patients (Kasım 2014)
  6
  ATIF
 • The Effects of Different Insufflation Pressures on Liver Functions Assessed with LIMON on Patients Undergoing Laparascopic Cholecystectomy
  5
  ATIF
 • Comparison of Extubation Times with Protocolized Versus Automated Weaning Systems After Major Surgery in Intensive Care Unit
  2
  ATIF
 • The Effects of Levosimendan Versus Dobutamine Added to Dopamine On Liver Functions Assessed With LIMON in Patients With Septic Shock
  24
  ATIF
 • Effects of Bupivacaine Versus Levobupivacaine on Pulmonary Function in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease Undergoing Urologic Surgery
 • Yoğun bakım hastalarında karın içi basıncın karaciğer üzerine etkilerinin LİMON ile araştırılması
  9
  ATIF
 • Intensive Care Costs Of Patients With Acute Exacerbations Of Chronic Obstructive Pulmonary Diseases İn Two University Hospitals
 • Tramadol overdozuna bağlı gelişen görsel halüsinasyonlar
 • Late Onset Pulmonary Edema and Disseminated Intravascular Coagulation Due To Latex Anaphylaxis
  4
  ATIF
 • Poisoning from wild mushroom in the Trakya region: an analysis of seven years
 • Intravenous paracetamol reduced the use of opioids and extubation time after major surgery in intensive care unit
  71
  ATIF
 • Comparison of Truview EVO2 with miller laryngoscope in pediatric patients
  9
  ATIF
 • Effects of Poligelin and Hydroxyethylstarch Solutions on Liver Functions Assessed with LIMON in Hypovolemic Patients
  7
  ATIF
 • A vivid example of angioedema
 • Prognostic Value of Indocyanine Green Elimination Assessed with LIMON in Septic Patients
  19
  ATIF
 • Ulna cisim kırığı olgusunda infraklavikular brakiyal pleksus bloğu
 • Trakeal stenoz sonrası trakea rezeksiyonu
  1
  ATIF
 • Kist hidatik operasyonu esnasında allerjik reaksiyon
  5
  ATIF
 • Late Onset Pulmonary Edema Due to Propofol
  6
  ATIF
 • Yüksek kardiyak riskli hastada sürekli spinal anestezi uygulaması
  1
  ATIF
 • Tramadol infusion for the pain management in sickle cell disease
  8
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Spontaneous repetitive tracheal rupture due to the chronic steroid usage (Kasım 2019)
 • Yoğun Bakım Ünitesinde Paraplejik Hastada Gelişen Takotsubo Kardiyomiyopatisi: Olgu Sunumu (Mayıs 2019)
 • Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu, İki Olgunun Sunumu (Şubat 2019)
 • Evaluation of Pre-Delirium Score in Intensive Care Patients (Mart 2018)
 • Investigation of Intraabdominal Pressure Increase and Related Risk Factors in Intensive Care Patients
 • Obstetrik hastalarda truview evo2 ve macintoch laringoskobun etkinliklerinin araştırılması (Kasım 2016)
 • Kronik steroid kullanımına bağlı gelişen tekrarlayan trakea rüptürü:olgu sunumu (Eylül 2016)
 • Endotracheal intubation for penetrating neck trauma (Nisan 2016)
 • Yoğun Bakım Hastalarında Ventilatör ilişkili pnömoni insidansının araştırılması (Mart 2016)
  1
  ATIF
 • The Effects of Sedative Agents on Gastric Motility in Critically ill Patients
 • I.V. Paracetamol Infusion Is Better Than I.V. Meperidine Infusion For Postoperative Analgesia After Caesarean Section (Nisan 2007)
  9
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji Yoğun Bakımdaki hastaların bası yaralarının retrospektif olarak değerlendirilmesi (Eylül 2019)
 • Yoğun Bakım Ünitesinde takip edilen kanser tanılı hastalarımızın değerlendirilmesi: iki yıllık deneyimlerimiz (Eylül 2019)
 • Tokatsuba cardiomyopathy in paraplegic patient in intensive care unit (Mayıs 2019)
 • The use of quetiapine in a case with difficulty in weaning from mechanical ventilation (Mayıs 2019)
 • Pulmonary aspiration due to activated charcoal therapy in case of intoxication (Mayıs 2019)
 • Increased intra-abdominal pressure due to incorrect placement of the central venous catheter (Mayıs 2019)
 • Fatal necrotizing fasciitis (Mayıs 2019)
 • Placement of hemodialysis catheter in sitting position accompanied by ultrasonography (Mayıs 2019)
 • Neurological recovery after amantadine treatment in a patient in intensive care unit:report of two cases (Mayıs 2019)
 • Investigation of factors affecting long term Intensive Care Unit Stay (Mayıs 2019)
 • Case report of Scedospermium complex fungemia (Temmuz 2017)
 • Atelectasis due to thoracal aortic aneurysm: case report (Mayıs 2017)
 • Walk in death; idiopathic recurrent exertional rhabdomyolysis (Mayıs 2017)
 • Overlook JAK2 mutations? A case report of nearly fatal (idiopathic) portal and pulmoner vein thrombosis (Mayıs 2017)
 • An old tale uncontrolled hypertension/an unfortunate ending: simultaneous bilateral thalamic hemorrhage (Mayıs 2017)
 • Neuroleptic malignant syndrome due to antipsychotic drug: two cases (Mayıs 2017)
 • A snake bite case developing coagulation disorder (Mayıs 2017)
 • A clinical experience of high flow nasal therapy system in intensive care unit: a case report (Mayıs 2017)
 • Amantadine sulfate use in a patient with severe brain injury: a case report (Mayıs 2017)
 • Sezeryan operasyonu geçirecek hastalarda preoperatif bakılan değişik zor entübasyon belirleme testlerinin etkinliklerinin araştırılması (Eylül 2016)
 • A rare laryngoscopy complication massive bleeding due to pharyngeal laceration (Mayıs 2015)
 • To determine the incidence of intraabdominal pressure and related risk factors on intensive care patients (Mayıs 2015)
 • Investigation of the incidence of ventilator associated pneumonia in intensive care patients (Mayıs 2015)
 • The prognostic value of cerebral oxygen saturation measurement for assessing prognosis after cardiopulmonary resuscitation (Mayıs 2015)
 • Synthetic cannabinoid intoxication: case report”, 20th International Intensive Care Symposium (Mayıs 2015)
 • Yoğun bakım hastalarında Nutrisyonel Risk Taraması 2002 ve Subjektif Global Değerlendirmenin prognoz üzerine etkisinin araştırılması (Mart 2015)
 • The effects of different insufflation pressures on liver functions assessed with LIMON on patients undergoing laparoscopic cholecystectomy
 • The phospate levels of critically ill patients with respiratory failure
 • Mad honey poisoning: Case report
 • Assessment of older patients in intensive care units
 • Comparison of extubation times with protocolized versus automated weaning systems after major surgery in intensive care unit
 • Intravenous paracetamol reduced the use of opioids and extubation time after major surgery in intensive care unit
 • The Effects of Night Duty on Anxiety Levels of Anesthesia Residents in Four University Hospıtals From Turkey
 • The Effects of Levosimendan Versus Dobutamine Added to Dopamine On Liver Functions Assessed With LIMON in Patients With Septic Shock
  5
  ATIF
 • The Effects of Intraabdominal Pressure on Liver Functions Assessed With LIMON in Critically Ill Patients
 • Effects of Poligelin and Hydroxyethylstarch Solutions on Liver Functions Assessed With LIMON in Hypovolemic Patients
  1
  ATIF
 • Prognostic Value of PITT Bacteremia Score in Septic Patients
 • Late Onset Pulmonary Edema and Disseminated Intravascular Coagulation Due To Latex Anaphylaxis
 • Tongue angioedema from angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor
 • Poisoning from wild mushroom in Trakya Region: analyses of seven years’’
 • A successful continous spinal anesthesia in a patient with congestive heart failure and pulmonary hypertension
  1
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Glukoz Metabolizması acilleri (Şubat 2018)
 • Yoğun Bakımda Metabolik sendrom (Mayıs 2017)
 • Kritik hastada glisemi kontrolü (Mayıs 2017)
 • Yoğun Bakım Hastalarında Ventilatör ilişkili pnömoni insidansının araştırılması (Nisan 2016)
 • Yoğun bakım ünitesine yatan hastalarda akut böbrek yetmezliği gelişimi üzerine etkili faktörler ve bu faktörlerin mortalite üzerine etkileri (Aralık 2015)
 • Sentetik kannabinoid (Bonzai) zehirlenmesi. (Ekim 2015)
 • Ürolojik operasyonlarda transversus abdominis kas bloğunun operasyon sonrası ağrıya etkisi (Mayıs 2011)
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • spontan beyin kanaması sonrası amantadin kullanımı (Nisan 2016)
 • Gebede indometazine bağlı akut böbrek yetmezliği: olgu sunumu (Nisan 2016)
 • Yabancı cisim aspirasyonu: pamuk yutan yoğun bakım hastası” (Nisan 2014)
 • Plasmodium palciparum sıtmalı hasta takibi:olgu sunumu (Nisan 2014)
 • Yoğun bakımda yatan hastalarda bakılan skorlama sistemlerinin prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi (Nisan 2014)
 • Kronik warfarin tedavisi alan hastada GIS kanaması için protrombin kompleks tedavisi kullanımı:olgu sunumu (Nisan 2014)
 • Sentetik kannabinoid (Bonzai) zehirlenmesi:olgu sunumu (Nisan 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Gastrik rezidüel volum takip edilmeli mi (Mart 2019)
 • Kardionkolojik hastada yoğun bakım”, Kardiyoonkolojide yenilikler 21-22 Aralık 2018, Edirne (Aralık 2018)
 • Travmada oligoanaljezi 52. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 7-11 Kasım 2018, Antalya (Kasım 2018)
 • Yeni sedasyon rehberleri”, 19. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 19-22 Nisan 2018, Antalya (Nisan 2018)
 • Abdominal hipertansiyon ve abdominal kompartman sendromunda anestezi uygulamaları (Ekim 2017)
 • İntraabdominal Hipertansiyon gelişen hastada sıvı yönetimi (Ocak 2017)
 • İntraabdominal Basınç Ölçüm Yöntemleri (Ocak 2017)
 • Deeskalasyon her zaman mümkün mü (Nisan 2016)
 • Dünya Sepsis Günü
 • Dünya Sepsis Günü
 • Dünya Sepsis Günü
 • Dünya Sepsis Günü
 • Membran ve Filtreler
 • Yoğun bakımda böbrek fonksiyonlarının monitörizasyonu
 • Sepsiste odak kontrolü

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Fensiklidin ve ketamin” Zehirlenmeler akıl notları (Ağustos 2019)
 • Onkolojik hastalıklarda palyatif bakım” Palyatif Bakımın Temelleri (Ağustos 2019)
 • İntraabdominal Basınç Artışı ve Abdominal Kompartman Sendromu” Olgularla yoğun Bakım Protokolleri (Mayıs 2019)
 • Gebelik ve Anestezi (Haziran 2017)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Uzamış yoğun bakım yatışı üzerine etkili olan faktörlerin araştırılması (Nisan 2017)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Yoğun bakım hastalarında karın içi basınç artışının ve ilgili risk faktörlerinin araştırılması
 • Yoğun bakımda yatan hastalarda bakılan skorlama sistemlerinin prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi (Şubat 2013)
 • Genel anestezi altında sezeryan operasyonu geçirecek hastalarda operasyon öncesi uygulanan farklı zor entübasyon belirleme testlerinin etkinliklerinin araştırılması (Ocak 2013)
 • Zor entübasyonlarda farklı laringoskop tiplerinin etkinliklerinin karşılaştırılması (Ocak 2012)

Yapılan Hakemlikler

 • Çocuk Yoğun Bakımda Santral Venöz Kateter Uygulamalarının Ultrasonografi Eşliğinde Yapılmasının Komplikasyonlar Ve Başarı Oranı Üzerine Etkileri (Eylül 2019)
 • Suriyeli hastaların yoğun bakım ünitesinde yatış nedenleri, Sepsis gelişimi ve Mortalite. (Eylül 2019)
 • Sepsis ve Septik Şok: Yaşlı ve Çok Yaşlı Yoğun Bakım Hastalarının Sonuçları” Turkish Journal of Intensive Care 2019 (Eylül 2019)
 • Toxicological analysis unveils the low self-reporting rate of addictive/recreative substances in acute severe overdose TARD Dergisi 2019 (Eylül 2019)
 • A New Parameter for the Evaluation of Hypovolemia in Patients with Septic Shock: Delta Cardiac Output” Polish Archives of Internal Medicine (Haziran 2019)
 • High volume low concentration intraperitoneal bupivacaine study in urgent laparoscopic cholecystectomy.A randomized clinical trial. Journal of Investigative Surgery (Mayıs 2019)
 • Braden Risk Assessment Scale for Assessment of Pressure Ulcer Risk: Validity and Reliability The Eurasian Journal of Medicine (Mayıs 2019)
 • Predictors of mortality of trauma patients admitted in an Intensive Care Unit during a six year period (2010-15): role of severe traumatic brain injury, sepsis, acute kidney injury” (Haziran 2018)
 • İnferior vena kava kollapsibilite indeksi (İVCCİ), pasif bacak kaldırma testi (PBKT), santral venöz basınç (CVP), laktat ve veno-arterial karbondioksit farkının (ΔpCO2) kritik yoğun bakım hastalarında korelasyonunun araştırılması (Nisan 2018)
 • “………….Hastanesi’nde Beyin Ölümü Tanısı Konan Olgularda Organ Bağışı Oranlarının Retrospektif Analizi (Mart 2018)
 • İntestinal mikrobiyal floranın önemi ve diyetin rolü (Mayıs 2016)
 • The Relationship between the Dietary Protein Intake and Functional Ovarian Cysts (Eylül 2015)
 • SEDASYONUN POSTOPERATİF BULANTI VE KUSMA ÜZERİNE ETKİSİNİN ONDANSETRON İLE KARŞILAŞTIRILMAS
 • MASTOSİTOZLU ÇOCUK HASTALARDA ANESTEZİ YÖNETİMİ

Projeler

 • Laparaskopik Kolesistektomi Operasyonlarında değişik intraabdominal basınçların doku oksijenasyonuna etkilerinin non-invazif doku oksijen monitörizasyonu ile gösterilmesi (Haziran 2015)