» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Berber Ş., Akca M., Tepe Küçükoğlu M. (2022). Yükseköğretime Covid-19 Bulaşınca: Salgın Sürecinde Öğrenci ve Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Deneyimleri Üzerine Bir Değerlendirme. Yuksekogretim Dergisi, 12(1), 102-121, Doi:10.2399/yod.21.816132
 • Tepe Küçükoğlu M., Baynazoğlu M.E., Berber Ş. (2020). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer ve Girişimcilik Yönelimleri. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), 91-108, Doi:10.18657/yonveek.591812
 • Tepe Küçükoğlu M. & Pınar R.İ (2018), “The Mediating Role Of Green Organizational Culture Between Sustainability And Green Innovation: A Research In Turkish Companies”, BMIJ, 6(1): 64-85 doi: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i1.208
 • Tepe Küçükoğlu, M. Ve Pınar, R.İ. (2015). “The Effect of CRM’s Critical Success Factors on Company Performance”, Management Studies , Cilt 3, Sayı 1-2, 41-49.
 • Tepe Küçükoğlu, M., Pınar, R. İ. (2015). “Positive Influences of Green Innovation on Company Performance”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 1232–1237. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.261

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Tepe Küçükoğlu M., Baynazoğlu M.E., Berber Ş. (2019). Girişimcilik Dersi Alan Öğrencilerin Kariyer Yönelimleri: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. ICOAEF'19 V. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Sciences, 27(1), 91-108. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • Tepe Küçükoğlu, M. (2018). “Krizlere Hazırlıklı Olmak: Konaklama İşletmelerinde Kriz Yönetimi Üzerine Nitel Bir Araştırma”, 7th International Conference on Business Administration, Çanakkale, 3-5- Mayıs. (Mayıs 2018)
 • Tepe Küçükoğlu, M., Berber, Ş. (2018). “Girişimcilik ve Yenilik: Türkiye’de Yayınlanan Lisansüstü Tezleri Üzerine Bir İnceleme“, 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, Çeşme, 26-28 Nisan. (Nisan 2018)
 • Tepe Küçükoğlu, M., Berber, Ş. (2017). “Etik İklim Sorun Bildirme ve Örgütsel İletişim Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi“, ISRC 2017, Antalya, 28 Eylül-1 Ekim (Eylül 2017)
 • Tepe Küçükoğlu, M., Parlak, M. ve Yıldırım, Y.( (2016). “Evaluation of Psychological Empowerment, Job Satisfaction and Employee Performance in Turkey's Universities”, 21. IAMB Conference, Montreal, May 17-20. (Mayıs 2016)
 • Tepe Küçükoğlu, M. ve Parlak, M. (2015). “Evaluation of the Logistics Sector in Turkey in Terms of Environmental Initiatives”, 13. International Logistics and Supply Chain Congress, İzmir, 22-23 Ekim. (Ekim 2015)
 • Tepe Küçükoğlu, M. ve Parlak, M. (2015). “Solution of Vocational School Manager Selection Problem Using AHP and TOPSIS Methods”, 16. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, May 7-12. (Mayıs 2015)
 • Tepe Küçükoğlu, M., Pınar, R.İ. (2015). “Positive Influences of Green Innovation On Company Performance”, 1st World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, May 28-30. (Mayıs 2015)
 • Tepe Küçükoğlu, M. Ve Yıldırım, Y.(2014). “Investigating Environmental Approach of University Students : An Exploratory Study”, International Conference on Innovative Trends in Multidisciplinary Academic Research-ITMAR 2014, İstanbul. (Ekim 2014)
 • Tepe Küçükoğlu, M. ve Pınar, R.İ. (2013). “Go Green at Work: Environmental Organisational Culture”. VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya. (Aralık 2013)
 • Tepe Küçükoğlu, M. ve Pınar, R.İ. (2012). “The Effect of CRM's Critical Success Factors on Company Performance”. Presented in the 12th IAMB Conference, Warsaw . (Nisan 2012)
 • Tepe Küçükoğlu, M. ve Ulusoy, B. (2011). “Gender Differences in Management”. The 10th IAMB Summer Conference, İstanbul. (Haziran 2011)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İŞLETMENİZ İÇİN NE İFADE EDİYOR? SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞUNUN NERESİNDEYİZ? TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDEN NİTEL BİR ARAŞTIRMA (Kasım 2018)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Tepe Küçükoğlu, M. (2022). Örgütlerde Toksik Davranışlar, Bölüm adı:(Cam Tavan Sendromu, Kriter Yayınevi, Editör:Moç, Turhan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 350, ISBN:978- 625-8012-88-0, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 • Tepe Küçükoğlu, M. (2022). Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar, Bölüm adı:(Stratejik İşbirliğinde Kritik Başarı Faktörleri), Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Editör:Sönmez Rukiye, Özer Topaloğlu Ebru, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 218, ISBN:978-625-8080-07-0, Türkçe(Bilimsel Kitap),
 • Tepe Küçükoğlu, M. (2021). Yöneylem Araştırması 2, Bölüm adı:(Markov Zincirleri), Detay Yayıncılık, Editör:Lorcu Fatma, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 346, ISBN:978-605-254-421-1, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 • Tepe Küçükoğlu, M. (2021). Yerel Yönetimlerde Güncel Yaklaşımlar "Teoriden Pratiğe", Bölüm adı:(Karar Vermenin Temelleri: Yerel Yönetimler İçin Bir Yol Haritası), Ekin Basım Yayın Dağıtım, Editör:Akarçay, Pınar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 583, ISBN:978-625-7667*60-9, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 • Tepe Küçükoğlu, M., Akca, M. (2021) Family Businesses: Business Models and Strategies, Bölüm adı:(Family Businesses and Sustainability), Gazi Kitabevi, Editör:Osman Yılmaz, Süreyya Karsu, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7315-66-1, İngilizce(Bilimsel Kitap)
 • Tepe Küçükoğlu, M., Akca, M: (2021). Covid-19 Salgınında Çok Boyutlu Etkiler, Bölüm adı:(Covid-19 Salgınıyla Birlikte Eğitimde Dijital Dönüşüm), Iksad Publishing House, Editör:Karaköse, Selin, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-74646-4-4, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 • Akca, M., Tepe Küçükoğlu, M. (2021). Dijital Dönüşümün Sektörel Analizleri, Bölüm adı:(Dijital Dönüşüm ve Havacılık Sektörü), Nobel Bilimsel Eserler, Editör:Çakırel Yasin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 468, ISBN:978-625-7589-73-4, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 • Tepe Küçükoğlu, M. (2021). Kriz ve Yönetimi, Bölüm adı:(Kriz Yönetim Süreci), Nobel Akademik Yayıncılık, Editör:Aslan Mustafa, Yılmaz, Osman, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 412, ISBN:978-625-7589-77-2, Türkçe(Bilimsel Kitap),
 • Tepe Küçükoğlu, M. (2020). Liderlik Tarzları Çağdaş Yönetim Yaklaşımıyla İnsan Sanatında Ustalaşma, Bölüm adı:(Kriz Liderliği), Nobel Akademik Yayıncılık, Editör:Tezcan Uysal, Cenk Aksoy, Fatma Yılmaz, Basım sayısı:1, ISBN:0000-0002-3717-4165, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 • Tepe Küçükoğlu, M., Berber, Ş. (2020). Covid-19 Pandemisinde Yönetim ve Ekonomi, Bölüm adı:(Covid-19 Salgınında Kriz Yönetimi: Kadın Liderliği Açısından Kavramsal Bir Değerlendirme), Gazi Kitabevi, Editör:Erdal Şen, Duygu Hıdıroğlu, Osman Yılmaz, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7727-32-7, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 • Tepe Küçükoğlu, M. (2020). Aile İlişkileri Bağlamında Aile İşletmeleri, Bölüm adı:(Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasında Devir Planlaması), Kriter Yayınevi, Editör:Osman Yılmaz, Gökben Bayramoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 339, ISBN:978-625- 7130-58-5, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 • Akca, M., Tepe Küçükoğlu, M. (2020). Evaluating Mental Workload for Improved Workplace Performance, Bölüm adı:(Relationships Between Mental Workload, Burnout, and Job Performance:A Study Among Academicians), IGI GLOBAL, Editör:Arturo Realyvásquez-Vargas, Karina Cecilia Arredondo-Soto, Guadalupe Hernández-Escobedo, Jorge González-Reséndiz, Basım sayısı:1, ISBN:9781799810520, İngilizce(Bilimsel Kitap)
 • Tepe Küçükoğlu, M., Akca, M. (2020) Handbook of Research on Positive Organizational Behavior for Improved Workplace Performance, Bölüm adı:(Servant Leadership and Work-Related Quality of Life in Organizations: Mediating Role of Trust in Leader), IGI Global, Editör:Elif Baykal, Basım sayısı:1, ISBN:9781799800606, İngilizce (Bilimsel Kitap)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tepe Küçükoğlu, M. (2020). Risk Yönetiminin Neresindeyiz? Otomotiv Sektörü Örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 1001-1020., Doi:10.26468/trakyasobed.567567
 • Yavuz, M., Akca, M., Tepe Küçükoğlu, M. (2020). Zihinsel İş Yükünün Ölçümü: CarMen-Q Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması. Journal of Yaşar University, 15(60), 675-691
 • Akca M., Tepe Küçükoğlu, M. (2020). Relations Between Workplace Bullying, Conscientiousness and Counterproductive Work Behaviours: A Study at Logistics Company. Beykoz Akademi Dergisi, 8(1), 117-136., Doi: 10.14514/BYK.m.26515393.2020.8/1.117-136
 • Tepe Küçükoğlu, M. Akca, M. (2020). Teknolojik Yeniliklerin Bankacılık Hizmetlerine Etkisi:Türk Bankaları Üzerinde Bir Değerlendirme. Alanya Akademik Bakış, 4(2), 223-244., Doi: 10.29023/alanyaakademik.659189
 • Tepe Küçükoğlu, M. (2020). Tedarik Zincirinde Risk Değerlendirme: Risklerin Tanımlanması, Gruplandırılması ve Önceliklendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 2126-2141., Doi: 10.20491/isarder.2020.966
 • Tepe Küçükoğlu, M. (2019). Sürdürülebilirlik Yolculuğunun Neresindeyiz? Farklı Sektörlerden Örnek İşletmeler Üzerinden Keşfedici Bir Araştırma. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 5(1), 46-59., Doi:https://dx.doi.org/10.30855/gjeb.2019.5.1.004
 • Tepe Küçükoğlu, M. (2018). “Psikolojik Güçlendirme, İş Tatmini ve Çalışan Performansı Arasındaki İlişkiler: Türkiye’deki Üniversiteler Genelinde Bir Araştırma", Verimlilik Dergisi, Sayı 3, 143-164. (Temmuz 2018)
 • Tepe Küçükoğlu, M., Berber, Ş. (2018). Girişimcilik ve Yenilik: Türkiye'de Yayınlanan Lisansüstü Tezleri Üzerine Bir İnceleme. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 79- 89.
 • Tepe Küçükoğlu, M. (2018). Krizlere Hazırlıklı Olmak: Konaklama İşletmelerinde Kriz Yönetimi Üzerine Nitel Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2018, 79-98.
 • Tepe Küçükoğlu, M. (2012). “Etik Değerler ve Etiğin Kurumsallaşması”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 177-185.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Tepe Küçükoğlu, M. (2015). “İş Tatmini ile Çalışan Verimliliği İlişkisinde Örgütsel Güven ve Etik Değerlerin Rolü: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma”, V. Ulusal Verimlilik Kongresi, Ankara, 6-7 Ekim. (Ekim 2015)
 • Tepe Küçükoğlu, M. ve Pınar, R.İ. (2013) “Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Çevreci Teknolojiler Konusundaki Tutumlarının Değerlendirilmesi”, IV. Ulusal Verimlilik Kongresi, Ankara. (Aralık 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Tepe Küçükoğlu, M., (2017). “Türkiye’de Kadın Girişimciliğin Değerlendirilmesi”, Yönetim ve Organizasyon Makaleleri, Ed. Kaygısız, E.G. ve Wolff, R.A., Eğitim Yayınevi, Giresun.

» Verdiği Dersler

Davranış Bilimlerine Giriş

Genel İşletme

İletişim Teknikleri

Karar Analizleri

Karar Verme Teknikleri

Kriz Yönetimi

Operasyon Analizi ve Planlama

Oyunlarla Operasyon Yönetimi

Problem Çözme Teknikleri

Risk Yönetimi

Stratejik Yönetim

Üretim Planlama ve Kontrol

Yönetim ve Organizasyon

» Duyurular

02 Kasım 2015 » 1

04 Mayıs 2015 » 2