» Eğitim Durumu

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Saka, M., Bayram, H., & Kabapınar, F. (2016). The study of teaching processes of prospective science teachers with different levels of science teaching self-efficacy belief. Educational Sciences: Theory & Practice, 16 (3), 915-941. DOI: 10.12738/estp.2016.3.0012
 • Saka, M., Sürmeli, H. (2013). Development of а scale for environmental ethics approaches. A study of validity and reliability. Journal of Environmental Protection and Ecology JEPE. 14(3A), 1443–1452.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • SAKA MEHPARE (2023). The Examination of Relationship Between the Approaches to Environmental Ethics and Environmental Behaviours of Teacher Candidates by Different Variables. Journal of Education in Science, Environment and Health, 9(2), 131-145., Doi: 10.55549/jeseh.1279772 (Nisan 2023)
 • SAKA MEHPARE (2023). Pre-Service Primary School Teachers’ Application of the Features of the Nature of Science to Socioscientific. Science Insights Education Frontiers, 14(2), 2059-2075., Doi:10.15354/sief.23.or092 (Şubat 2023)
 • Erdem, A., Uzal, G., & Saka, M. (2018). High School Students’ Proficiency Perceptions to the Usage of Technology Products at Physics Lessons. The Turkish Online Journal of Educational Technology, TOJET. 17 (2), 55- 67.
 • Surmeli, H., Saka, M. (2013). Preservıce Scıence Teachers’ Opınıons About Scıentıfıc And Non-Scıentıfıc Knowledge. The Journal of Academic Social Science Studies. JASSS. 6 (7), 957-972.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Surmeli, H., Saka, M. (2011). Paranormal beliefs of preservice teachers’. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 1385-1390.
 • Saka, M., Sürmeli, H. (2010). “Examination of relationship between preservice science teachers’ sense of efficacy and communication skills”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 , 4722–4727.
 • SAKA MEHPARE,SÜRMELİ HİKMET,ÖZTUNA KAPLAN AYSUN (2009). Which attitudes preservice teachers have towards environmental ethics. World Conference on Educational Sciences 2009,1(1), 2475-2479., Doi: 10.1016/j.sbspro.2009.01.437
 • KILIÇ İSMAİL, SAKA MEHPARE (2004). Students Views On Project Approach And Laboratory Application In Since Education. International Balkan Educational Sciences Congres (Eylül 2004)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • SAKA MEHPARE, Konak Mete Arslan, YABAŞ MEHMET (2021). Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoteknoloji Öğretimi Hakkındaki Görüşleri. 5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Aralık 2021)
 • AYDIN GANİME, SAKA MEHPARE, ÇAKIROĞLU JALE (2021). 5E Öğrenme modelinde mühendislik tasarım süreci odaklı STEM uygulamalarının ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin mühendislik tasarım süreci becerilerine, yaratıcılık ve takım çalışmasına etkileri. VIII th Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Temmuz 2021)
 • AYDIN GANİME, SAKA MEHPARE, ÇAKIROĞLU JALE (2021). 5E Öğrenme modelinde mühendislik tasarım süreci odaklı STEM uygulamalarının ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin mühendislik alanları ve mühendislik algı düzeyine etkileri. VIII th Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress (Temmuz 2021)
 • AYDIN GANİME,SAKA MEHPARE,ÇAKIROĞLU JALE,ERCİHAN EZGİ,OZANSAK TOPCU YEŞİM,SARUHAN VİLDAN (2019). Engineering education among 9-15 years old representing the disadvantaged sample group. 15 th International History, Philosophy and Science Teaching Conference (IHPST2019) July 15- 19t (Temmuz 2019)
 • SARIBAŞ DENİZ,SAKA MEHPARE (2019). Pre-Service Science Teachers’ Incorporation of Aspects of NOS in Formal and Informal Learning Setting Designs. 15th International Conference History, Philosophy, and Science Teaching (Temmuz 2019)
 • AYDIN GANİME, SAKA MEHPARE, ÇAKIROĞLU JALE, ERCİHAN EZGİ, OZANSAK TOPCU YEŞİM, SARUHAN VİLDAN, ÖZOK BULUT NEFİSE, YÖRÜKOĞLU ÖZBEY İMRAN, KORKMAZ DEVRAN (2019). Mühendis olmaya adım adım çocuk evleri örneklemi. I. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (Mayıs 2019)
 • AYDIN GANİME,SAKA MEHPARE (2019). Okul Öncesi öğretmen adaylarının STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) uygulamalarında ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriler. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (Mayıs 2019)
 • Sarıbaş, D., Saka, M. (2017). Preservice Science Teachers’ Inclusion of Critical Evulation in Their Teaching. IHPST Biennial Conference 2017. Ankara, Turkey. July 4- 7 2017.
 • Saka, M., Sarıbaş, D. (2018). Examınatıon Of Preservıce Teachers’ Levels Of Understandıng And Evaluatıon Related To Model-Evıdence Related To Clımate Change. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology. Muğla, Türkiye. 28 April- 01 May 2018.
 • Saka, M., Aydın, G. (2018). The Reflection of Inquiry Based Learning Practices on the Development of Communication Skills of Preschool Teacher Candidates. 13th International Balkan Education and Science Congress Trakya University – Edirne. 6-8 September 2018.
 • Surmeli, H., Saka, M. (2013). How Do They Distinguish Science from Non-Science? Pre- Service Science Teachers’ Opinions about Science and Non- Science. 2nd International Conference on Interdisciplinary Research in Education. Kyrenia, North Cyprus. 30 January-1 February 2013.
 • Saka, M., Sürmeli, H. (2016). Determination of NOS Ideas by Means of Pseudoscientific Sceanios. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology. Bodrum, Türkiye. 19- 22 May 2016.
 • Saka, M. (2016). The Effect of Direct Experiences of Prospective Science Teachers to Their Self-Efficacy Beliefs. The International Balkan Education and Sciences Congress. Hırvatistan. 12- 14 October 2016.
 • Saka, M., Sarıbaş, D. (2017). Pre-service Science Teachers' Trustworthiness Evaluations of Texts on A Pseudo-scientific and A Socio-scientific Topic. NARST Annual International Conference. in San Antonio, TX, USA. April 22 - 25, 2017.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kuramdan Uygulamaya Sosyobilimsel Konular, Bölüm adı:(Sosyobilimsel Konular ve Öğretim Stratejileri) (2020)., SAKA MEHPARE, NOBEL, Editör:Murat Genç, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 422, ISBN:978-625-402-058-2
 • Fen Öğretimi, Bölüm adı:(Fen, Teknoloji, Bilimsel Bilgi ve Bilimsel Yöntemin Özellikleri) (2020)., SARIBAŞ DENİZ, SAKA MEHPARE, NOBEL, Editör:Aysun Öztuna Kaplan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 324, ISBN:978-625-402-228-9
 • İlkokulda Temel Fen Bilimleri, Bölüm adı:(Madde ve Değişim Konu Alanına İlişkin Genel Bilgiler, Özellikleri, Günlük Hayattaki Karşılıkları ve Kullanım Alanları) (2019)., SAKA MEHPARE, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Editör:Aysun ÖZTUNA KAPLAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 325, ISBN:978-605-033-110-3,

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İNALTEKİN TUFAN,SAKA MEHPARE (2019). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğrenciyi Anlama Öz- Yeterlilik Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Gu?venirlik Çalışması. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, 10(20), 84-129.
 • SAKA MEHPARE,SARIBAŞ DENİZ (2019). Investigation of Preservice Teachers’ Model-Evidence Link Evaluation Levels Related to GDO. Sakarya University Journal of Education, 9, 224-242., Doi: 10.19126/suje.470431
 • Saka, M. (2019). Evulations of Science Teachers Regarding the Classes of School Experience and Teaching Practices. Elementary Education Online.
 • SARIBAŞ DENİZ,SAKA MEHPARE (2018). Öğretmen Adaylarının İklim Değişikliği ile İlgili Model-Kanıt İlişkisine Yönelik Kavrama ve Değerlendirme Düzeylerinin İncelenmesi. trakya üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 8(4), 655-670., Doi: 10.24315/trkefd.408264
 • Aydın, G., Saka, M., Guzey, S. (2017). Science, Technology, Engineering, Mathematic (STEM) Attitude Levels In Grades 4th - 8 th. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 13(2), 787- 802.
 • Önen F., Mertoğlu, H., Saka, M., Gürdal, A. (2009). Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Öğretim Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Bilgilerine Etkisi: Öpyep Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 3(10), 9-23
 • Sürmeli, H., Saka, M. (2009). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Yaklaşımları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 160-177
 • Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M., Gürdal, A. (2010). “Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Proje ve Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bilgilerine ve Proje Yapma Yeterliklerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(11), 137-158
 • Saka, M. (2016). Öğretmen Adaylarının Çevre Etiği Yaklaşımlarının Yordayıcısı Olarak Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 6(3), 100- 115.
 • Saka, M., Sürmeli, H. (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sözde Bilimsel Senaryolarda Bilimin Doğasını Kullanımı. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 504- 525.
 • Aydın, G., Saka, M., Guzey, S. (2017). 4 - 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM=FETEMM) Tutumlarının İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 787- 802.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Mertoğlu, H., Saka, M. (2014). Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Duyuşsal Eğilimleri ile Çevre Eğitimine Yönelik Öz Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Tespiti. I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi. İstanbul, Türkiye. 30- 31 Mayıs 2013.
 • Saka, M. (2002) “Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamaları ve Laboratuar Şartlarına İlişkin Görüşleri” V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • SAKA MEHPARE, SARIBAŞ DENİZ (2018). Okul ve Okul Dışı Fen Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Algısına Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • MÜHENDİS OLMAYA ADIM ADIM, Bölüm adı:(Kimya Mühendisliği, Elektrik Mühendisliğ I, Elektrik Mühendisliği II) (2022)., SAKA MEHPARE, MUTLU YANİÇ SERAP, Bulut Barış Enes, MIHLAYANLAR ESMA, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, Editör:Aydın Ganime, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 136, ISBN:978-605-4222-92-6,

Projeler

 • Topraktan Sofraya Steam, TÜBİTAK- 4004, Görevi: Araştırmacı
 • Mühendis Olmaya Adım Adım-2, TÜBİTAK 4004, Görevi:Araştırmacı
 • Geleceğin teknolojisi Biyoteknoloji-3, TUBİTAK- 4005, Görevi: Araştırmacı
 • TEV, MEB ve VODAFONE işbirliğiyle düzenlenen ÖPYEP -2007- (Öğretmene Proje Yaptırma Eğitimi Projesi) seminerinde eğitmen.

» Projeler

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (4004)

Mühendis Olmaya Adım Adım
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : İstanbul Gedik Üniversitesi