» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Laparoskopik Radikal Prostatektomi Kişisel Öğrenme Eğrisine Vaka Sayılarının Etkisi Nedir? (Nisan 2019)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Transrektal ultrason eşliğinde yapılan prostat biyopsisinde intrarektal lidokainli jel, intrarektal ultrasonik jel ve periprostatik sinir blokajının hasta ağrı toleransı açısından karşılaştırılması