» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Günşen, M. O. ve Gezgin, D. M. (2022). “Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin siber aylaklık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi”, INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 20-23 Ekim 2022, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
  • Günşen, M. O. ve Çuhadar, S. (2018). “Özel eğitim öğretmenliği adayları için çevrimiçi ortamda bir öğretmenlik uygulaması kılavuzu geliştirme”, 6th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 12-14 Eylül 2018, Trakya Üniversitesi, Edirne.
  • Günşen, M. O., Günşen, G. ve Fazlıoğlu, Y. (2016). “Meraklı Minik dergisinde bireysel farklılıklar: Bir içerik analizi çalışması”, 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi, Edirne.
  • Günşen, M. O. (2016). “Kitap incelemesi: Down sendromlu bir arkadaşım var”, 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi, Edirne.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Fazlioglu, Y. & Gunsen, M. O. (2011). Sensory motor development in autism. M. R. Mohammadi (Ed.), in A comprehensive book on autism spectrum disorders (pp. 345-368). InTech.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Gezgin, D. M., Günşen, M. O., Yeşiltaş, E. ve Mıhcı, C. (2014). “Özel gereksinimli bireylere saat öğretimi amaçlı bir mobil öğrenme yazılımı”, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi, Edirne.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Günşen, M. O. (2019). Erken çocukluk özel eğitiminde aile paydaşlığı. Y. Fazlıoğlu ve H. Şengül-Erdem (Ed.), Özel gereksinimli çocuklar: Erken çocuklukta gelişim ve eğitim içinde (ss. 473-492). Ankara: Vize Akademik.

Projeler

  • Günşen, M. O. (Araştırmacı). Proje, TÜBAP-2013/07: “Otistik özellikler gösteren çocukların okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinde tablet bilgisayar kullanımının etkililiği”, Trakya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Şubat 2013-Şubat 2015.
  • Günşen, M. O. (Araştırmacı). Proje, TÜBAP-2012/77: “Otizmli çocuklarda sosyal oyun gelişiminin iletişim becerileri üzerine etkisinin incelenmesi”, Trakya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Nisan 2011-Nisan 2015.

» Verdiği Dersler

Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim