» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • N. M. YILMAZ, FELSEFE-KELAM-TASAVVUF DISPLINLERI ARASINDA KÖPRÜ KURMAKYA DA DEVVANI’NIN DÜSÜNCE YÖNTEMI ÜZERINE BAZI MÜLAHAZALAR, 14. ve 15. Yüzyil Islam Düsüncesinde Felsefe, Kelam ve Tassavvuf Sempozyumu, vol. 1, Ankara-TÜRKIYE
 • N. M. YILMAZ, Tedbiru’l-Menzil Düsünce Gelenegi ve Günümümüzde Aile’xxnin Karsi Karsiya Oldugu Tehditler, Uluslararasi Mevlid-i Nebi Sempozyumu, Antalya-TÜRKIYE
 • N. M. YILMAZ, Osmanli’da Siyasi Düsünce ve Hasan Kâfi Akhisârî, Uluslararasi Balkanlar ve Islam Sempozyumu, vol. 3, Edirne-TÜRKIYE
 • Davud-i Karsî’nin ”el-İsâgucî el-Cedîd ve’d-Durri’l-Ferîd” Adlı Eseriyle Esiruddin Ebheri’nin ”İsagûcî Adlı Eserinin Karşılaştırılması ve Mantık Anlayışı (Aralık 2018)
 • Balkan Kökenli Düşünürlerin Osmanlı Düşünce Dünyası Üzerine Etkileri ve Filibeli Ahmet Hilmi (Aralık 2017)
 • N. M. YILMAZ, Balkan Kökenli Düsünürlerin Osmanli Düsünce Dünyasi Üzerine Etkileri ve Filibeli Ahmet Hilmi, Mecas II, vol. 6, pp. 1-350, Ohrid-MAKEDONYA
 • I. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TRABZON’DA DİNİ HAYAT SEMPOZYUMU "TARİHİ SÜREÇTE DİNİ HAYATIN CANLI TUTULMASINDA OFLU HOCALARIN ÜSTLENDİĞİ MİSYON" (Kasım 2016)
 • Diriliş Düşüncesi ve Ruh İklimimizin Mimarları, Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması, Eskişehir, 2014 (Mayıs 2014)
 • Filibeli Ahmet Hilmi ve Materyalizme Yönelttiği Eleştiriler, Uluslararası Osmanlı İLim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2014 (Mayıs 2014)
 • Post-Modern Çağda Yeni Bir Yaşam Felsefesi ve İş Ahlakına Doğru ya da "Hakimiyetten Hikemiyete" Yeni Bir Çalışma Ahlakına Doğru, III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 2013, Kayseri (Eylül 2013)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • İmam Birgivi’nin Ahlak Anlayışı ve İslam Ahlak Düşüncesi İçindeki Yeri (Ekim 2018)
 • Kimlik Buhranı ve Fütüvvet Ahlakı, II.Uluslararası Harakanî Sempozyumu, Kars, 2014 (Ekim 2014)
 • Mülkiyet Anlayışının Eko-sistem Üzerine Etkileri ve Yeni Bir Çevre Anlayışına Doğru, Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Konya, 2013 (Mayıs 2013)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • A. PAKOGLU, A. ÇAPKU, N. E. B. ERKAN, E. ÖGCEM, F. ÖZKAN, H. HEMSINLI, H. DÖLEK, I. SIMSEK, N. M. YILMAZ, M. KARAKUS, M. ÇAKMAK, N. DEMIR, O. BAGCI, R. BAKIS, Y. AKYÜZ, Din Felsefesi, Uluslararasi, Bölüm: Din Felsefesine Giris, Basim Türü: Basili, pp. 11-26, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-9498-43-2, Lisans Yayincilik, 20191. Basim

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Jön Türklerin Siyasi Fikirlerinin Balkanlar Üzerindeki Etkileri, Tarih Bilinci, Sayı, 16 (Mart 2012)
 • Ortadoğu Tanımı Altında Yaşamanın Dayanılmaz Ağırlığı, Tarih Bilinci, Sayı: 13-14, 2011 (Nisan 2011)
 • Tarihin Derin Irmağı- Tarih Bilinci, sayı 10, 2009 (Aralık 2009)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yusuf Yılmaz Hoca’nın Güneysu’nun Dini, Sosyal, Kültürel ve Dini Hayatı Üzerine Etkileri ve Ayane Mescidi (Aralık 2017)
 • SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI "Ömer Ferit Kam" (Ekim 2016)
 • Sürgün Ülke ve Esir Kent Arasında Bir Diriliş Diyaloğu- Şair ve Düşünür Sezai Karakoç Sempozyumu- İstanbul, 2008 (Kasım 2008)
 • Bir Filozof Padişah: Fatih Sultan Mehmet, Fatih Sempozyumu I-II- 2005-2006 (Mayıs 2007)
 • Hitabet ve Mesleki Uygulma Derslerinin Değerlendirilmesi, İmam hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim, 2005 (Nisan 2005)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Marifet-Fazilet İlişkisi Bağlamında Mehmet Akif'in Ahlâk Anlayışı, Geçmişten Geleceğe Ahlâk Sempozyumu, Bartın, 2015 (Mayıs 2015)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Mekteb-i Edeb/ Edep Eğitimi, Muallim Naci, 3. Basım, Gençlik Spor Yayınları, Osmanlıca’dan sadeleştirerek çevirip, notlandırarak yayına hazırlayan: Dr. Öğrt. Ü. M. Necip Yılmaz
 • Edep Eğitimi (Mekteb-i Edeb) Muallim Naci, Osmanlıca'dan çevirerek sadeleştiren M. Necip YILMAZ (Haziran 2016)
 • Alimler ve Sanatkârlar, Ahmet Refik, Osmanlıca’dan latinize ederek notlandırıp yayına hazırlayan: Dr. M. Necip Yılmaz (Şubat 2013)
 • Kelime Mealli Kur'an-ı Kerim ve Elamalılı M. Hamdi Yazır Meali, Elmalılı M.Hamdi Yazır Mealini Sadeleştirerek Yayına Hazırlayan: Dr. Necip Yılmaz, İstanbul, 2009 (Kasım 2009)
 • Kur’an-ı Kerim’in Yüce Meali, Elmalılı Hamdi Yazır, Sadeleştirerek Yayına Hazırlayan: Dr. M. Necip Yılmaz, Yasin Yayinevi, İstanbul, 2009 (Mayıs 2009)

Diğer

 • N. M. YILMAZ, Mekteb-i Edeb, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-2071-28-1, Büyüyenay Yayinlari, 20182. Basim
 • Çocuklarımızı Nasıl Terbiye Etmeliyiz?, Şefkat Dergisi, Eylül 2011 (Eylül 2011)
 • Ramazanla Diriliş, Şefkat Dergisi, Ağustos 2011 (Ağustos 2011)
 • Merhametin Gölgesinde Yaşamak, Şefkat Dergisi, Haziran 2011 (Haziran 2011)

» Verdiği Dersler

Din Felsefesi

Din, Sanat ve Estetik

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

İslam Ahlak Felsefesi-I

islam Ahlak Felsefesi-II

İslam Felsefesi-I

İslam Felsefesi-II

İslam ve İnsan Hakları