» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Anterior üveit ile prezente temporal arterit olgusu (Mart 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Dirençli Status Epileptikus İle Seyreden Otoimmün Ensefalit Olgusu (Aralık 2019)
  • Geç Postpartum Dönemde Gelişen Posteriyor Geri Dönüşümlü Ensefalopati Sendromu Olgusu (Aralık 2018)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • BRADİKARDİ İLE PREZENTE OLAN HERPES ENSEFALİTİ BİR OLGU SUNUMU (Aralık 2018)
  • ALKOL VE TÜTÜN KULLANIMINA BAĞLI TOKSİK OPTİK NÖROPATİ OLGUSU (Aralık 2018)
  • OFTALMOPAREZİ VE UYUŞUK ÇENE SENDROMU İLE BAŞVURAN BURKİTT LENFOMA OLGUSU (Aralık 2018)
  • GEÇ BAŞLANGIÇLI MYOKLONİK EPİLEPSİ: BİR OLGU SUNUMU (Mayıs 2018)
  • MİGREN İLE KARIŞAN OKSİPİTAL LOB EPİLEPSİSİ (Kasım 2017)
  • REFRAKTER STATUS EPİLEPTİKUS İLE SEYREDEN AntiGAD+ OTOİMMÜN ENSEFALİT (Kasım 2017)
  • WERNİCKE AFAZİSİ İLE PREZENTE NONKONVULZİF STATUS EPİLEPTİKUS: İKİ OLGU SUNUMU (Kasım 2017)