» Biyografi

Bursa'da doğdu. Bir süre Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptı.Evli ve İki çocuk babasıdır.

» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • İbn-i Kudame el-Makdisi'nin Lüm'atü'l-İ'tikad ve Zemmü't-Te'vil isimli eserlerinin tercümesi yapıp yayınladı.