» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • A review of hydrogen usage in internal combustion engines (gasoline-Lpg-diesel) from combustion performance aspect, International Journal of Hydrogen Energy, 45, 35257-35268 (Şubat 2020)
 • Numerical investigation on hydrogen-enriched methane combustion in a domestic back-pressure boiler and non-premixed burner system from flame structure and pollutants aspect, International Journal of Hydrogen Energy, 45, 35246-35256 (Şubat 2020)
 • Effects of hydrogen enrichment of methane on diffusion flame structure and emissions in a back-pressure combustion chamber, International Journal of Hydrogen Energy, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.09.187 (Eylül 2019)
 • Study on nonpremixed methane/air combustion from flame structure and NOX emission aspect for different burner head structures, International Journal of Energy Research, 43, 5421-5437 (Haziran 2019)
 • Design and Thermodynamic Analysis of a Solar-Assisted Cini Ceramic Drying System, Renewable Energy, Volume 111, Pages 147–156, doi.org/10.1016/j.renene.2017.03.090 (Ekim 2017)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Investigation of Thermal Comfort Conditions in Higher Education Facilities: A Case Study for Engineering Faculty in Edirne, TEM Journal. Volume 6, Issue 1, Pages 71-79, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM61-10, February 2017 (Şubat 2017)
 • Effective Parameters of Solar Water Heating System on Ceramic Drying, Applied Mechanics and Materials Vol. 555 (2014) pp 440-445 (Haziran 2014)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Numerical investigation of hydrogen enriched methane/air combustion from pollutants aspect, 4th International Hydrogen Technologies Congress, June 20-23, 176-179, Edirne, Turkey (Haziran 2019)
 • Investigation of the Thermal Performance in Education Facilities, Unitech'16 ,Gabrovo-Bulgaria (Kasım 2016)
 • Investigation of Moisture Distribution During Soya Bean Seed Drying, HTFF 15, Barcelona, Spain (Temmuz 2015)
 • Thermal Analysis of Thermal Bridges of Concrete Beams in Buildings, Unitech'14,Gabrovo-Bulgaria (Kasım 2014)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • CH4 – H2 karışımlarının hava ile ön karışımsız olarak yakılmasının iki boyutlu olarak nümerik incelenmesi. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Cilt II, 932-940, Edirne, Türkiye (Nisan 2018)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Metan ve Hidrojen Yakıtlarının Hava ve Farklı Oksitleyici Karışımlar ile Yakılmasının Nümerik Olarak İncelenmesi, ULIBTK’21 Uluslararası Katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 08-10 Eylül 2021, GAZİANTEP (Eylül 2021)
 • Metan gazının yakılmasında iki farklı yanma modelinin nümerik olarak kıyaslanması, ULIBTK'19 Kocaeli (Eylül 2019)
 • Dikey Silindirik Bir Sıcak Su Depolama Tankında Doğal Taşınım, ULIBTK'17 ÇORUM (Eylül 2017)
 • Güneş Enerjili Endüstriyel Hava Isıtma Sisteminin Termodinamik ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi, ULIBTK'15 Balıkesir (Eylül 2015)
 • Seramik Yapımında Kullanılan Kil Malzemesinin Sıcak Hava ile Kuruma Prosesinin Simülasyonu, ULIBTK'13 Samsun (Eylül 2013)

» Verdiği Dersler

Laboratuvar I-II

Uygulamalı Termodinamik

Yakıtlar ve Yanma

» Duyurular

19 Nisan 2016 » Diferansiyel Denklemler 2. Vize

16 Nisan 2016 » Diferansiyel Denklemler Ödevi