» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Eş’ariyye’nin İnsan Fiillerine Yaklaşımı: Seyyid Şerîf Cürcânî’nin Ef’al-i İbad Risâlesi Örneği, V.Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Veli Eş’arilik Sempozyumu, Kastamonu, 4-6 Mayıs 2018. (Mayıs 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Abdürrahim Fedâî Efendi’nin İrâde-i Cüz’iyye Risâlesi: Tahlîl, Tercüme ve Tahkîk, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, sayı: 9, s. 133-163 (Aralık 2017)
  • Kütahyalı Ahmed Âsım Efendi’nin (ö. 1305/1888) el-Mebâhisü’d-Defîniyye fî Hakki’l-İrâdetü’l-Cüz’iyye Adlı Eserinin Neşri, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, sayı: 5, s. 31-68 (Haziran 2015)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Kütahyalı Ahmed Âsım Efendi’nin el-Mebâhisü’d-Defîniyye fî Hakki’l-İrâdeti’l-Cüz’iyye Adlı Eserinin Tahlili”, Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-Ek-i, Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi III, (der. Recep Alpyağıl), İz Yayıncılık, İstanbul, 2016, s. 1033- 1059. (Aralık 2016)
  • İrâde-i Cüz’iyye Risâlesi [El-Mebâhisü’d-Defîniyye] , (Kütahyalı Ahmed Âsım Efendi), Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-Ek-i, Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi III, (der. Recep Alpyağıl), İz Yayıncılık, İstanbul, 2016, s. 1003-1032. (Aralık 2016)

» Verdiği Dersler

İslam İnanç Esasları (2015-18)

Kelam (2015-16)

Kelam Tarihi (2016-18)

Mezhepler Tarihi (2015-16)

Sistematik Kelam I (2017-18)

Sistematik Kelam II (2017-18)

Türkiye’de Dini Akımlar (2016-17)

» Duyurular

28 Şubat 2023 » Mezhepler Tarihi Metinleri

22 Kasım 2022 » KELAM I 22-23 4. METİN

14 Kasım 2022 » KELAM I 22-23 3. METİN

25 Ekim 2022 » KELAM I 2022-2023 2. METİN

27 Eylül 2022 » KELAM I 2022-2023

19 Eylül 2022 » İSLAM İNANÇ ESASLARI

05 Kasım 2019 » İkra Kitap Topluluğu-Refik Halit Karay

01 Kasım 2019 » Kelam I

17 Aralık 2018 » İslam İnanç Esasları

13 Aralık 2018 » Arapça Kelam Metinleri