» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAYA YÖNELİK İŞKUR’UN SON YILLARDA YAPTIĞI ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ (Aralık 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Türkiye’de Kadın İstihdamını Arttırmaya Yönelik İŞKUR’un Son Yıllarda Yaptığı Çalışmaların İncelenmesi RESS CONGRESS (Kasım 2017)
  • Y. YEŞİL, M. Ç. CENGİZ, ANALYZING FAMILY AND SOCIAL POLICY MINISTRY’S ACTIVITIES ABOUT ELDERLY PEOPLE, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Ekim 2017)
  • Investigation of The Importance of Micro Credit Application for The Development Of Women's Employment in Turkey (Eylül 2017)