» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • VIDIC,F., YEŞİL,Y.CENGİZ M.Ç.,ANALYZING INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS SUPPORTING WOMEN ENTREPRENEURS IN SLOVENIA AND IN TURKEY,SLOVENYA VE TÜRKİYE'DE KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEYEN KURUM VE KURULUŞLARIN ANALİZ EDİLMESİ, The Journal Of Kesit Academy,Yıl: 4, Sayı:13, Mart 2018, s. 132-158 (Nisan 2018)
  • TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAYA YÖNELİK İŞKUR’UN SON YILLARDA YAPTIĞI ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ (Aralık 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • M.Ç.CENGİZ, Y.YEŞİL, Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Nitelikli İşgücünün Oluşması Adına Yürüttüğü Çalışmaların İncelenmesi,IBANESS Conference Series – Tekirdag / Turkey,p.760. (Mart 2018)
  • Türkiye’de Kadın İstihdamını Arttırmaya Yönelik İŞKUR’un Son Yıllarda Yaptığı Çalışmaların İncelenmesi RESS CONGRESS (Kasım 2017)
  • Y. YEŞİL, M. Ç. CENGİZ, ANALYZING FAMILY AND SOCIAL POLICY MINISTRY’S ACTIVITIES ABOUT ELDERLY PEOPLE, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Ekim 2017)
  • Investigation of The Importance of Micro Credit Application for The Development Of Women's Employment in Turkey (Eylül 2017)
  • M. Ç. CENGİZ BASİSEN’in Yetkili Olduğu Bankaların Sosyal Haklar Bakımından Son 5 Yıldaki Toplu İş Sözleşmelerinin İçerik Analizi IBANESS Conference Series – Tekirdag / Turkey,March 24-25, 2018. (Mart 2018)