» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • ATA, M., ÇELİKER H., AYBAZ, G., “Günümüzde Sosyal Aktivitelerin Önemi ve Bu Anlamda Meslek Yüksekokullarında Yaşanan Yetersizlikler” 2015 IV. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015, Yalova, (Mayıs 2015) (Mayıs 2015)

» Verdiği Dersler

Avrupa Birliği ve Türkiye

Ekonomi

İşletme Yönetimi

Kamu Yönetimi

Meslek Etiği

Siyaset Bilimi

Stratejik Yönetim

Uluslararası İşletmecilik

Zaman Yönetimi