» Biyografi

Dr. Deniz Mertkan GEZGIN, 3 Ekim 1978 yılında Kütahya'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir Selçuk Lisesinde tamamladı.1995 yılında girdiği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 2002-2006 yıllarında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını, 2007-2011 yıllarında ise aynı bölümde doktorasını tamamladı. Çeşitli akademik burslar ile Zagrep , Milano ve Prizren Üniversitelerinde bulundu. 2015-2016 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yürüten akademisyen 23 Ocak 2019-13 Eylül 2021 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde görev yapmıştır. 13 Eylül 2021 tarihinden itibaren Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Doçent ünvanıyla görev yapmaktadır. Trakya Üniversitesi Bağımlıklarla Mücadele komisyonu üyeliği devam eden ve 2021-2022 yılları arası Genç Yeşilay topluluğunun danışmanlığını yürütmüş olan akademisyenin ilgi alanları arasında siberpsikoloji (özellikle nomofobi, FoMO, siber zorbalık, siber aylaklık ve akıllı telefon bağımlılığı), sosyal ağ siteleri ve kullanıcı davranışları, veri tabanı programlama ile veri analizi ve istatistik bulunmaktadır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Gezgin D. M. & Turk Kurtca T., Deep and surface learning approaches are related to fear of missing out on social networking sites: A latent profile analysis, Computers in Human Behavior, https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107962. (Eylül 2023)
 • Gezgin D.M., & Buluş E., Infrastructure of a Wireless Local Area Network: T.Ü. Mehmet Akif Ersoy Lecture Center, Croatian Journal of Education , doi.org/10.15516/cje.v14i0.460. (Ocak 2012)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kurtça, V. E. & Gezgin, D.M. Effectiveness of Virtual Reality Technology in Teaching Pedestrian Skills to Children with Intellectual Disabilities, e-Kafkas Journal of Educational Research, 10(1), 118-138. (Nisan 2023)
 • Gurbuz, F. Bayrakli, M., & Gezgin, D. M. "The effect of cyberloafing behaviors on smartphone addiction in university students: The mediating role of fear of missing out". Journal of Educational Technology & Online Learning, 6(1), 234-248. (Ocak 2023)
 • Deniz Mertkan GEZGİN, AZAZ Emirhan, Ecem ATABAY, "Ortaokul Öğrencilerinin Robotik ve Kodlama Eğitimi Başarılarına İşbirlikli Öğrenme Tutumu, Problem Çözme Becerisi Algısı ve Kişilik Tiplerinin Etkisi: Bir Nedensel Karşılaştırma Araştırması", Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 11(2), 28-42. (Aralık 2022)
 • Gezgin, D.M. "Gender, Self-regulation, Academic Procrastination, and Smartphone Checking Frequency During Study Hours in Predicting Turkish Adolescents’ Smartphone Addiction", Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 8(3),1-10. (Nisan 2022)
 • Mihci, C., & Gezgin, D. M. The relationship between teacher candidates' fear of missing out levels and behavior on social media. Journal of Educational Technology & Online Learning, 4(4), 854-863. (Aralık 2021)
 • Gezgin, D. M., Gurbuz, F., & Barburoglu, Y. (2021). Undistracted Reading, Not More or Less: The Relationship Between High School Students’ Risk of Smartphone Addiction and Their Reading Habits. Technology, Knowledge and Learning, 1-17. (Ekim 2021)
 • Gezgin, D.M. , Mıhcı, C. & Gedik, S.,"The Effect of Free Time Management Skills upon Smartphone Addiction Risk In University Students", Journal of Education in Science, Environment and Health, 7(4), 354-366. (Eylül 2021)
 • Hamutoğlu, N.,B. , Gezgin, D.,M., Gemikonaklı, O. & Camilleri, S. "How to Get Information in Online Environments? A Comparison of the Use of Net GenerationTools", Journal of Education and Future,2021, issue:20, p.13-24 (Eylül 2021)
 • Gezgin, D.M. & Ummet, D. "An Investigation into the Relationship between Nomophobia and Social and Emotional Loneliness of Turkish University Students".International Journal of Psychology and Educational Studies,8(2), 14-26 (Nisan 2021)
 • Hamutoğlu N.B., Gemikonakli, O. Raffaele, C.D., Gezgin, D.M. "Comparative Cross-Cultural Study in Digital Literacy", Eurasian Journal of Educational Research 88 (2020) 121-148 (Temmuz 2020)
 • Gezgin, D. M. & Mihci, C. (2020). Smartphone addiction in undergraduate athletes: Reasons and effects of using Instagram intensively. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4(3), 188-202. (Temmuz 2020)
 • Hamutoglu N.B., Topal, M. & Gezgin, D.M. "Investigating Direct and Indirect Effects of Social Media Addiction, Social Media Usage and Personality Traits on FOMO".International Journal of Progressive Education. (Nisan 2020)
 • NB Hamutoğlu, M Topal, Y Samur, DM Gezgin, MD Griffiths. "The Development of the Online Player Type Scale: Construct Validity and Reliability Testing",International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning (IJCBPL) (Ocak 2020)
 • Fazla S., Gezgin D.M. "Yükseköğretimde Nesnelerin İnterneti ile İlişkili Uygulamalar ve Yaklaşımların İncelenmesi", Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 3(1). (Haziran 2019)
 • Gezgin D.M., Hamutoğlu N.B., Sezen-Gültekin G, Yıldırım S. Preservice Teachers’ Metaphorical Perceptions on Smartphone, No Mobile Phone Phobia (Nomophobia) and Fear of Missing Out (FoMO), Bartın Eğitim Fakültesi Dergisi. (Haziran 2019)
 • Hamutoğlu N.B., Gemikonakli O., Gezgin D.M. "A Study of the Effectiveness of Edmodo on Preservice Classroom Teachers’ Views of Web-Assisted Collaborative Learning Environments, Sense of Classroom Community, and Perceived Learning", Science Education International, Vol 30, No 2. (Haziran 2019)
 • Gezgin, D. M., The Effect of Mobile Learning Approach on University Students' Academic Success for Database Management Systems Course. International Journal of Distance Education Technologies (IJDET), 17(1), 15-30. (Ocak 2019)
 • Gezgin, D.M. Hamutoglu, N.B., Sezen-Gultekin, G. & Gemikonakli, O. Relationship between nomophobia and fear of missing out among Turkish university students. Cypriot Journal of Educational Science, 13(4),549–561. (Aralık 2018)
 • Gezgin, D. M., Hamutoglu, N. B., Sezen-Gultekin, G., & Ayas, T. (2018). The Relationship between Nomophobia and Loneliness among Turkish Adolescents. International Journal of Research in Education and Science, 4(2), 358-374. (Temmuz 2018)
 • Gezgin D.M. "Understanding Patterns for Smartphone Addiction: Age, Sleep Duration, Social Network Use and Fear of Missing Out", Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume 13, Issue 2, 409-421 (Haziran 2018)
 • Uygun Y., Teke A.K., Gezgin D.M. İşitme Engelli Öğrencilerin Türkçe Eğitiminde Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımı Kullanımının İncelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education Vol 7 No 1 (2018), 36-45 (Nisan 2018)
 • Gezgin D.M., Çakır Ö., Yıldırım S. "The Relationship between Levels of Nomophobia Prevalence and Internet Addiction among High School Students: The Factors Influencing Nomophobia", International Journal of Research in Education and Science, Vol 4(1), 215-225. (Ocak 2018)
 • Gezgin D.M., Adnan M., & Güvendir M.A. "Mobile Learning According to Students of Computer Engineering and Computer Education: A Comparison of Attitudes", The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), 19(1),4-17. (Ocak 2018)
 • Gezgin D.M., Hamutoğlu N.B, Gemikonaklı O., Raman İ. "Social Networks Users: Fear of Missing Out in Preservice Teachers", Journal of Education and Practice, vol 8(17), pp 156-168. (Temmuz 2017)
 • Gezgin D.M.,"Exploring The Influence of The Patterns of Mobile Internet Use on University Students' Nomophobia Levels", European Journal of Education Studies,Vol 3,6. (Mayıs 2017)
 • Çakır Ö., Gezgin D.M., Ayas T. "The Analysis of the Relationship between Being a Cyber Bully and Cyber Victim among Adolescents In Terms Of Different Variables". The International Journal of Progressive Education (IJPE).Vol 12,3 , 134-154 (Ekim 2016)
 • Gezgin D.M., & Çakır Ö. "Analysis of nomopfobic behaviors of adolescents regarding various factors". Journal of Human Science. Vol 13,2, 2504-2519. (Mayıs 2016)
 • D.M.Gezgin,E.Buluş,H.N.Buluş, "The Security Seggestions for Wireless Access Points" Trakia Journal of Sciences,ISSN.1313-7050,Volume 7, Supplement 2, Bulgaristan (Mayıs 2009)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Gezgin, D.M. "Chatbot Use in Education: A Study on Deep and Surface Learning Approaches of University Students". Balkan 11th International Conference on Social Sciences, April 4- 7, SKOPJE-North Macedonia. (Nisan 2024)
 • Gezgin, D.M. & Kurtça, T. T. "Examining the Effect of the Prevalence of Netlessphobia on Smartphone Addiction Among University Students". Balkan 11th International Conference on Social Sciences, April 4- 7, SKOPJE-North Macedonia. (Nisan 2024)
 • Mert, S., Kesici, A.İ. & Gezgin, D.M. "Investigation Of Behavioral Intention Towards Chatbot Use in Education Among University Students Studying Computer Programming Education Regarding Various Variables". BALKAN 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, 06-07 Ocak, Kırklareli (Ocak 2024)
 • Kesici, A.İ., Mert, S., & Gezgin, D.M. "The dark side of cyber world: Modern problems from security to bullying". BALKAN 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, 06-07 Ocak, Kırklareli-Turkey (Ocak 2024)
 • Mıhcı, C. & Gezgin, D.M. "A REVIEW ON THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SPECIAL EDUCATION", IV. INTERNATIONAL ISTANBUL CURRENT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Istanbul, Türkiye (Mayıs 2023)
 • Gezgin, D.M. & Mıhcı, C. "ROBOTICS TECHNOLOGY IN SPECIAL EDUCATION: APPLICATIONS, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES", IV. INTERNATIONAL ISTANBUL CURRENT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Istanbul, Türkiye (Mayıs 2023)
 • Yılmaz, B.E. & Gezgin, D. M., Overuse of Technology and Obesity: Could Technology Addiction be One of The Causes of Obesity?, 7th INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES, İzmir-Turkey (Nisan 2023)
 • Gezgin, D. M., Atabay, E. & Türk-Kurtça, T., Investigation of The University Students' Levels of The Fear of Missing Out on Social Networks Regarding Their Study Behaviors, 7th INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES, İzmir-Turkey (Nisan 2023)
 • Gezgin, D. M. & Sümer, O.N. (2023). "Robotik Kodlama Uygulamalarının Lise Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi ve Robotik Tutumuna Etkisi", 3RD INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Samsun, Türkiye. (Mart 2023)
 • Kurtça, V.E. & Gezgin, D.M. (2023)."Yardımcı Teknolojiler: Özel Eğitimde Güncel Gelişmeler", 3RD INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Samsun, Türkiye. (Mart 2023)
 • Kurtça, V. E. & Gezgin, D.M. "The Effectiveness Of Using Virtual Reality Technology in Teaching Pedestrian Skills To Children with Intellectual Disability", VI. International Applied Social Sciences (C-IASOS-2022) Congress , İzmir, Türkiye. (Kasım 2022)
 • Gezgin, D.M. (2022). Smartphone Usage Statistics of University Students During Studying and Reading: A Descriptive Study. AHI EVRAN 2nd International Conference on Scientific Research, October 21-23, Kırsehir Ahi Evran University. (Ekim 2022)
 • Atabay, E., Ada, K. & Gezgin, D.M. (2022). Fear of Missing Out on Social Media After the Pandemic (FoMO): A Quantitative Research Among University Students. AHI EVRAN 2nd International Conference on Scientific Research, October 21-23, Kırsehir Ahi Evran University. (Ekim 2022)
 • Günşen, O. M. & Gezgin, D. M. Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Siber Aylaklık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi,INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi,Tekirdağ. (Ekim 2022)
 • Gezgin,D.M., Dağlı, E.S., Mıhcı, C. & Eşme, Y. "Investigation of the Relationship Between Pre-Service Teachers' Fear of Missing Out Levels and Their Behaviors of Using Social Networking Sites",International Conference on Educational Technology and Online Learning, Ayvalık-Türkiye. (Eylül 2021)
 • Azaz,E. & Gezgin, D.M. "EXAMINATION OF SECONDARY STUDENTS' COLLABORATIVE LEARNING, PROBLEM SOLVING AND PERSONALITY TYPES REGARDING ROBOTIC CODING EDUCATION SUCCESS", International Conference on Educational Technology and Online Learning, Ayvalık-Türkiye (Eylül 2021)
 • Sümer O.N., Gülen B., Aydın K., Yeşiltepe A., Gezgin D.M. "9.Sınıfta Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin Robotik Tutumlarının İncelenmesi", 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES 2019), Antalya (Ekim 2019) (Ekim 2019)
 • Chasan Slilahsızoğlu E., Sümer O.N., Gezgin D.M. Türkçe Öğretmen Adaylarının Mobil Öğrenmeye Karşı Hazırbulunuşluk ve Tutumlarının İncelenmesi. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES 2019), Antalya (Ekim 2019)
 • Fazla S., Akcan M., Sümer O.N., Gezgin D.M. Lise Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıkları ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES 2019), Antalya (Ekim 2019)
 • Gezgin D.M., Sarsar F., Kurt C."Sporcuların Antrenman Esnasında Akıllı Telefon Kullanımı: Nedenler ve Görüşler", 1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir (Mayıs 2019)
 • Gezgin D.M., Özdamlı F. "KKTC'de Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeyleri ile Çok Boyutlu Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir (Mayıs 2019)
 • Gezgin D.M., Sarsar F. "BÖTE Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Siber Aylaklık Düzeyleri ve Siber Aylaklık Davranışlarının Nedenleri"THE INTERNATIONAL VIRTUAL SYMPOSIUM OF INNOVATIONS IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, 03 - 05 April 2019 Ankara Türkiye (Nisan 2019)
 • Akcan M., Gezgin D.M. "Bilgisayar Destekli Hızlı Okuma Eğitimine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi", THE INTERNATIONAL VIRTUAL SYMPOSIUM OF INNOVATIONS IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, 03 - 05 April 2019 Ankara Türkiye (Nisan 2019)
 • Gezgin D.M. "Gelişen Teknolojinin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Sosyo-Psikolojik Etkileri", XI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Tekirdağ/Turkey (Mart 2019)
 • Gezgin D.M., Parlak C."Kosova’da Öğrenim Gören Öğrenciler Arasında Nomofobi Yaygınlığı",13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi,Ekim-Edirne (Ekim 2018)
 • Özçelik C., Gezgin D.M. "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Trakya Üniversitesi Örneği" 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2018). (Eylül, 2018) (Eylül 2018)
 • Özçelik C., Gezgin D.M. "Antrenman Esnasında Lisanslı Sporcuların Akıllı Telefon Kullanım Davranışlarının İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması" 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2018). (Eylül, 2018) (Eylül 2018)
 • Gezgin D.M., Özen İ., Samur Y. , & Yıldırım S. "The Analysis Of University Students’ Smartphone Addiction Regarding The Variables Of Gender, Academic Success And Mobile Game Playing", XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences | 1-3 February 2018 | Kusadası, Turkey (Şubat 2018)
 • Gezgin D.M., Şumuer E., Yıldırım S."An Investigation of Factors Influencing Students` Mobile Phone Use in the Classroom", The Association for Educational Communications and Technology (AECT) Congress 2017, Florida. (Kasım 2017)
 • Gezgin D.M., Arslantaş K.T., Şumuer E. "Lise Öğrencilerinin Siber AylaklıkDüzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi"5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2017). (Ekim 2017)
 • Gezgin D.M., Çakır E. "Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersi İçin Geliştirilen Bir Mobil Öğrenme Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısı Üzerinde Etkisi",5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2017). (Ekim 2017)
 • Yavuz M., Gezgin D.M. "A Study of Self-Efficacy Levels of Teacher Canditates in Terms of Several Variables",12. Uluslararası Eğitim ve Bilim Konferansı (Eylül 2017)
 • Tekin H. A. , Şahin İ., Gezgin D.M. "THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY AND ENTREPRENEURSHIP LEVELOF STUDENTS IN SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS", 12.Uluslararası Eğitim ve Bilim Konferansı (Eylül 2017)
 • Dağlı E.S., Hamutoğlu N.B., Gezgin D.M. "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nomofobi Düzeylerinin Akıllı Telefon İle Sosyal Ağ Servisleri Kullanım Davranışları Arasındaki İlişki", 11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, İnönü Üniversitesi. (Mayıs 2017)
 • Gezgin D.M. "Lise Öğrencileri arasında Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Ağ Servislerinin Kullanımı ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FOMO) açısından İncelenmesi",11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, İnönü Üniversitesi. (Mayıs 2017)
 • Dağlı E.,S., Gezgin D.M., Hamutoğlu N.B., Gültekin G.S. "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mobil Telefon Yoksunluğu (Nomofobi) Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi",VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ULEAD 2017. (Nisan 2017)
 • Çakır Ö., Gezgin D.M., Çimdemir P. "Students’ Opinions about the Use of GeoGebra Dynamic Geometry Software: Math Lesson Sample",VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ULEAD 2017 (Nisan 2017)
 • Gezgin D.M., Şahin Y.L., Yıldırım S., "Sosyal Ağ Kullanıcıları Arasında Nomofobi Yaygınlığının Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi", Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi (Ocak 2017)
 • Sakallı S.F., Arslantaş T., Arslan. O., Gezgin D.M.,"The investigation of advantages and disadvantages of using mobile technologies in education", 11th Balkan Education Research Congress, Porec- Croatia (Ekim 2016)
 • Gezgin D.M., Kurt A. A., Akıllı G.K, "The investigation of mobile phone usage of teachers" ,11th International Balkan Education and Science Congress THE FUTURE OF EDUCATION AND EDUCATION FOR THE FUTURE, Poreč, Croatia (Ekim 2016)
 • Gezgin D.M., Çakır Ö.,Yıldırım S. 'Ergenler arasında Nomofobi Yaygınlık Düzeyinin İnternet Bağımlılığı ile İlişkisi',III rd International Eurasian Educational Research Congress, Ejer 2016,Muğla/Türkiye. (Haziran 2016)
 • Gezgin D.M., Yılmaz F.Ö., Yıldıray E., "BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ" VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,5-8 Mayıs, Çanakkale (Mayıs 2016)
 • Gezgin D.M., Adnan M., Güvendir M.A.,"M-LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES". 3RD. INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION,27-29 Nisan, Seferihisar/İzmir-TURKEY (Nisan 2016)
 • Uygun Y., Teke A. K., Gezgin D.M., İşitme Engelli Öğrencilerin Türkçe Eğitiminde Kullanılması İçin Tasarlanan Bir Eğitsel Yazılım Ve Yazılımın Değerlendirilmesi, Engelsiz Bilişim Kongresi , Manisa (Eylül 2015)
 • Sakallı B.F, Gezgin D.M., Taştekin S.,"Applications and Availability Of The Internet Of Things And M2M Concepts In Education Area ", 10th International Balkan Education and Science Congress,Ohrid/Macedonia, September 17-19, 2015 (Eylül 2015)
 • Gezgin D.M.,Silahsızoğlu E., "Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Türkçeye Etkileri", icits2015, Sandıklı/Afyonkarahisar (ÖZET) (Mayıs 2015)
 • Gezgin D.M.,Çuhadar C.,"Farklı Ülkelerde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi",9.Uluslarası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirme (ÖZET) (Ekim 2014)
 • Güvendir M.A.,Gezgin D.M.,"Uluslararası Bilgisayar ve Bilgi Okuryazarlığı Çalışması Nedir?",icits2014,Edirne (ÖZET) (Eylül 2014)
 • Gezgin D.M.,Sakallı F.B.,Buluş E. ,Bağmen E. "Veri Tabanı Modelleme Sürecinde Kullanılan Veri Modelleme Yazılım Araçlarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması", ICITS 2014,Edirne (Eylül 2014)
 • Gezgin D.M.,Bağmen E.,"Mobil Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesinde Yöntemler ve Platformlar" ,“2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium”,Afyonkarahisar (Mayıs 2014)
 • Sakallı F.B., Buluş E., Gezgin D.M., "RANDOMNESS TEST AND STRENGHT ANALYSIS FOR CHOSEN 3 STREAM CIPHERS", Unitech'13, Gabrovo, Bulgaristan (Kasım 2013)
 • Gezgin D.M.,"Mobil Öğrenme Uygulamalarında Yeni Trend: Mobil Bulut Teknolojisi",Uluslararası Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Sempozyumu-icits2013,Erzurum (Haziran 2013)
 • Gezgin D.M., Buluş E., ISTEC’2013 (International Science and Technology Conference) “Kablosuz Ağ Güvenliğine Bir Tehdit: Kablosuz korumalı kurulum(WPS - Wifi Protected Setup) protokolü açığı”, Dubai,(poster), ISSN:2146-7382 (Ocak 2013)
 • Gezgin D.M.,Mıhcı C.,Demir M.E.,Buruk F., INTE'2012 ,"The Critical Evaluation Of A Faculty Of Education Web Page By Computer Teacher Candidates",Prag-Czech. (Haziran 2012)
 • Gezgin D.M.,Çuhadar C., "Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi",icits'2012 ,Gaziantep(Özet) (Mayıs 2012)
 • Gezgin D.M., Buluş E., ECNSI '11 konferansı dahilinde "International Conference on Advances and Systems Research Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Infrastructure of a Wireless Local Area Network: T.Ü. Mehmet Akif Ersoy Lecturer Center", pp. 171-176, Zagrep, Hırvatistan (ÖZET) (Kasım 2011)
 • Gezgin D.M., Buluş E., Buluş H.N., "The Security Seggestions for Wireless Access Points", Pages 133-136 , European Dimensions of The Education and Science, Yambol-BULGARIA (Mayıs 2009)
 • Gezgin D.M., Buluş E., “Kablosuz Erişim Noktalarında Kullanılan Güvenlik Standartları”,Umyos '09,Konya-TÜRKİYE (Mayıs 2009)
 • Gezgin D.M., Buluş E., Buluş. H.N., Unitech'08 konferansı dahilinde "International Scientific Conference Unitech'08 Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Technical analysis for 802.11x network standards", I-287 - I-291 pp., Gabrovo, Bulgaristan (Kasım 2008)
 • Mert, S., & Gezgin, D.M. "The dark side of cyber world: Modern problems from security to bullying". BALKAN 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, 06-07 Ocak, Kırklareli
 • Mert, S., & Gezgin, D.M. "The dark side of cyber world: Modern problems from security to bullying". BALKAN 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, 06-07 Ocak, Kırklareli

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Gezgin, D.M. Çocuklarda problemli teknoloji kullanımı, olumsuz etkileri ve çözüm önerileri. ISBN No: 978-625-6822-36-8, Paradigma Yayınevi. (Eylül 2023)
 • Nazire Burçin Hamutoğlu, Murat Topal, Yavuz Samur, Deniz Mertkan Gezgin, Mark D Griffiths, "The development of the online player type scale: Construct validity and reliability testing",Research Anthology on Game Design, Development, Usage, and Social Impact, IGI Global. (Aralık 2022)
 • Gezgin D.M. The Effect of Mobile Learning Approach on University Students' Academic Success for Database Management Systems Course . Mobile Devices in Education: Breakthroughs in Research and Practice, IGI Global, Chapter 5, page 68-85, DOI: 10.4018/978-1-7998-1757-4.ch005. (Ocak 2020)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gedik, S. & Gezgin, D.M. "Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığının Rekreatif Faaliyetlere Katılım Davranışları Açısından İncelenmesi", Gençlik Araştırmaları Dergisi, DOI: 10.52528/genclikarastirmalari.973348. (Aralık 2022)
 • Gürkan, H., Atabay, E. & Gezgin, D.M. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA DİJİTAL ŞİDDET: SİBER ZORBALIK, AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI VE MEDYA OKURYAZARLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ, Trakya Eğitim Dergisi (Eylül 2022)
 • Gezgin, D.M. "Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Davranışları İle Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,Volume 23, Issue 2, 789 - 806. (Aralık 2021)
 • Dağlı, E.,S., Eşme, Y. & Gezgin, D.,M. "Social media Addiction in primary school teacher candidates: What is the role of social media features and user behaviours?". Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi , 10(1), 37-51. (Haziran 2021)
 • Fazla, S., Oruç, İ. ve Gezgin, D.M. "Çalışma Hayatında Ötekileştirilmeye İlişkin Roman Kadınların Görüşleri: Nitel Bir Çalışma". Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 21, 1-20. (Ocak 2021)
 • Gezgin D.M., Hamutğlu N.B., Başarmak, U. & Dağlı E.S. "Akıllı Telefon Kullanım Becerisi Bağlamında Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nomofobi Eğilimlerinin İncelenmesi",Mediterranean journal of educational research. (Haziran 2020)
 • Gezgin D.M., Ümmet D., & Hamutoğlu, N.B."Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı: Çok Boyutlu Yalnızlığın Yordayıcı Rolü", Trakya Eğitim Dergisi. (Mayıs 2020)
 • Gezgin D.M. & Sarsar F. "BÖTE BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SİBER AYLAKLIK NEDENLERİNE AİT GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI",Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. (Nisan 2020)
 • Şumuer E. , Gezgin D.M., Yıldırım S. Üniversite Öğrencilerinin Ders Sırasında Öğretim Amacı Dışında Mobil Telefon Kullanımına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, Cilt 8, Sayı 4. (Aralık 2018)
 • Gezgin D.M., Arslantaş-Kamalı T. , Şumuer E. "Meslek Lisesi Öğrencilerinin Siber Aylaklık Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi",Ege Eğitim Dergisi. (Temmuz 2018)
 • Gezgin, D. M., Hamutoğlu, N. B., Samur, Y., & Yıldırım, S. "Genç Nesil Arasında Yaygınlaşan Bir Bağımlılık: Akıllı Telefon Bağımlılığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(2), 212-231. (Mayıs 2018)
 • Gezgin D.M.,Şumuer E, Arslan O., & Yıldırım S. "Nomophobia Prevalence among Pre-service Teachers: A case of Trakya University", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Ocak 2017)
 • Gezgin D.M., Akıllı K.G.,"Investigation of High School Students’ Internet Addiction in the Light of Various Variables", Mersin University Journal of the Faculty of Education,12(3),917-931. (Aralık 2016)
 • Gezgin D.M., Adnan M."Makine Mühendisliği ve Ekonometri Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 17(2), 509-525. (Ağustos 2016)
 • Akıllı K.G & Gezgin D.M.,"Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri ile Farklı Davranış Örüntülerinin Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi",Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,49(1),141-158 (Ocak 2016)
 • Adnan M., Gezgin D.M.,"Modern Çağın Yeni Fobisi: Üniversite Öğrencileri Arasında Nomofobi Prevalansı", Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,49(1),141-158 (Ocak 2016)
 • Gezgin D.M.,Silahsızoğlu E."Bilişim Teknolojilerinin Kullanımın Türkçeye Etkileri",Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, TOJQI,Cilt 7,1 , 28-46 (Ocak 2016)
 • Gezgin D.M., “Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümlerini Seçme Nedenlerinin İncelenmesi: Trakya Üniversitesi Örneği”, Trakya University Journal Of Social Science,Vol (17,2) (Aralık 2015)
 • Güvendir E., Gezgin D.M.,"The Effect of a Facebook Game that Requires English Vocabulary Knowledge on Students’ English Vocabulary Development",Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi(EBAD-JESR), Cilt 1 , Sayı 5 (Nisan 2015)
 • Gezgin D.,M.,Buluş E. ,"Kablosuz Ağlar İçin Bir DoS Saldırısı Tasarımı", Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi, 6(3). (Eylül 2013)
 • Gezgin D.M.,"A Web-Control Based Student Classroom Attendance Tracking System Application: TUODS",Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 13 Sayı 2. (Aralık 2012)
 • Gezgin D.M., Çuhadar C.,"Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi",Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi(EBAD-JESR), Cilt 2 , Sayı 2. (Aralık 2012)
 • Gezgin D.M., Buluş E. , " Kablosuz Ağların Güvenlik Açıklarının Eğitim Amaçlı İncelenmesi İçin Uygulama Tasarımı" , Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2(1), pp. 127-135 (Ocak 2012)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Gezgin, D.M., Hamutoğlu, N.B., Atabay, E. & Yılmaz, B.E. (2023). Üniversite Öğrencileri Arasında Çevrimiçi Kumar Oynama Davranışları, Nedenleri ve Olumsuz Etkileri Üzerine Bir İnceleme, Bağımlılık ve Tedavi Yöntemleri Kongresi, İstanbul Topkapı Üniversitesi (Nisan 2023)
 • Gezgin, D.M. "Kapımızdaki Düşman:Nomofobi", Eğitimde Öngörüler, XVI. Geleneksel Eğitim Sempozyumu, Antalya, 26-28 Ocak. (Ocak 2017)
 • Kurt O.,Tuncay G., Özkan S., Tüzün M., Gezgin D.M.,"Kablosuz Ağ İçin IEEE 802.11ac, 802.11ad, 802.11ax Karşılaştırması", Akademik Bilişim 2015,Anadolu Üniversitesi,Eskişehir (Şubat 2015)
 • Gezgin D.M.,Günşen O.,Yeşiltaş E.,Mıhcı C.,"Özel Gereksinimli Bireylere Saat Öğretimi Amaçlı Bir Mobil Öğrenme Yazılımı",24.Ulusal Özel Eğitim Kongresi , 25-27 Eylül 2014, Edirne (ÖZET) (Eylül 2014)
 • Gezgin D.M., Buluş E. ,”Kablosuz Ağlara Yapılan Saldırılar Ve Türleri:Bir inceleme”,Akademik Bilişim’10,Muğla-TÜRKİYE (ÖZET) (Şubat 2010)
 • Gezgin D.M.,Buluş E., itusem 2009 konferansı dahilinde "IV.İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "RC4 tabanlı WPA(wi-fi protected Access)'da kullanılan TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) şifrelemesinin incelenmesi", 107-112 pp., Adana, TÜRKİYE (Ekim 2009)
 • Gezgin D.M., Buluş E.,"Kablosuz erişim ağlarına yapılan DoS saldırıları",Akademik Bilişim'08, Çanakkale-TÜRKİYE (özet) (Şubat 2008)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Algoritma ve Programlama Tamamı Çözümlü Soru Bankası, Paradigma Yayınevi (Eylül 2017)
 • Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Şifreleme (Paradigma Akademi) (Aralık 2013)
 • Veritabanı İlkeleri ve Yönetim Sistemleri (Bölüm - Oracle,Pl/SQL), Paradigma Akademi (Ekim 2013)
 • Açıklamalı Algoritma Örnek Soruları ve Çözümleri , Paradigma Akademi (Eylül 2012)
 • Bilgisayara Giriş ve MS Office 2007 : (Editörlük, Bilgisayara Giriş, Windows 7,MS Access 2007), Kriter Yayınları,İstanbul (Ekim 2010)
 • Açıklamalı Algoritma Soruları ve Çözümleri, Kriter Yayınları,İstanbul (Ekim 2009)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN SİBER AYLAKLIK DÜZEYLERİNİN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ: TÜKENMİŞLİĞİN ARACI ROLÜ, Oğuz GÜNŞEN - Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalışmaları Doktora Programı. (Haziran 2022)
 • Zihin Engelli Çocuklara Yaya Becerilerinin Öğretiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımının Etkililiği, Emre KURTÇA- Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalışmaları Doktora Programı (Aralık 2021)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Öğretmenlerin Dijital Okuryazarlığının Siberkondria Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Seda AVCI - Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı. (Haziran 2024)
 • Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalık ile Medya Okuryazarlık ve Akıllı telefon bağımlılığı düzeyleri arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Uzunköprü İlçesi Örneği- Halim GÜRKAN- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı. (Mayıs 2022)
 • Ortaokul Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme, Problem Çözme Becerileri ve Kişilik özelliklerinin Robotik Kodlama Eğitimi Başarısı Açısından İncelenmesi-Emirhan AZAZ-Hesaplamalı Bilimler Anabilim Dalı (Ağustos 2021)
 • Eğitimde Teknoloji Entegrasyonuna Genel Bir Bakış: Modeller, Uygulamalar ve Engeller- Hasan Deniz DEVLETLİ - Hesaplamalı Bilimler ABD. (Haziran 2021)
 • Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı: Rekreatif Faaliyetlere Katılım Davranışları ve Serbest Zaman Yönetimi Üzerine Bir Araştırma- Sinem GEDİK - Rekreasyon ABD. (Mayıs 2021)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Ar-Ge Birimi Başkanı - Edirne Şahi Spor Kulübü (Şubat 2022)
 • Trakya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu (Üye) (Şubat 2022)
 • Yönetici ve Eğitim Danışmanı - Şahi Spor Kulübü (Nisan 2018)
 • Türkiye Bilişim Derneği (Ocak 2016)

Editörlük / Yayınlama

 • Frontiers in Public Health - December - Guest Editor (Aralık 2023)
 • Düzenleme Kurulu(ULEAD 2021 - XV. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ) (Kasım 2021)
 • Bilim Kurulu. The International Conference on Educational Technology and Online Learning (ICETOL), 22-24 Eylül 2021 (Eylül 2021)
 • Yayın Kurulu Üyeliği - Journal of Instructional Technologies and Teacher Education (Ağustos 2021)
 • Bilim Kurulu. 14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu(ICITS, 2020) (Nisan 2020)
 • Bilim Kurulu, 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu(ITTES 2019) (Ekim 2019)
 • Bilim Kurulu, 13. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , Kırşehir Türkiye (Mayıs 2019)
 • Düzenleme Kurulu, 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu,ITTES 2018 (Eylül 2018)
 • Bilim Kurulu , 3rd. International Conference on New Trends in Education 2016 (Nisan 2016)
 • Düzenleme Kurulu, 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2015 - Ekim/Edirne (Ekim 2015)
 • Bilim Kurulu, 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (Ekim 2014)
 • Düzenleme Kurulu, 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Eylül 2014)

Yapılan Hakemlikler

 • Technology in Society (Nisan 2024)
 • Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (Mart 2024)
 • European Journal of Mental Health (Mart 2024)
 • Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace (Şubat 2024)
 • BMC Psychology (Şubat 2024)
 • Eğitim ve Bilim (Şubat 2024)
 • Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Aralık 2023)
 • Dovepress (Kasım 2023)
 • International Journal of Human-Computer Interaction (Kasım 2023)
 • Istanbul Business Research (Kasım 2023)
 • Social Sciences & Humanities Open (Kasım 2023)
 • Acta Psychologica (Kasım 2023)
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Kasım 2023)
 • Education and Information Technologies (Ekim 2023)
 • Journal of Educational Technology and Online Learning (Ekim 2023)
 • Cogent Education (Ekim 2023)
 • Behaviour & Information Technology (Ekim 2023)
 • African Educational Research Journal (Eylül 2023)
 • Cyberpsychology (Eylül 2023)
 • Tubitak Proje Hakemliği (4006-Dış Panelist) (Ağustos 2023)
 • Trakya Eğitim Dergisi (Ağustos 2023)
 • Turkish Journal of Sport and Exercise (Ağustos 2023)
 • Frontiers in Psychology (Ağustos 2023)
 • Tubitak Proje Hakemliği (Dış Panelist) (Temmuz 2023)
 • Qeios - Open Peer Review (Temmuz 2023)
 • TÜBİTAK-TEYDEB projesi (Temmuz 2023)
 • Behaviour & Information Technology (Temmuz 2023)
 • Computers in Human Behavior (Temmuz 2023)
 • Yükseköğretim Dergisi (Haziran 2023)
 • Informatics in Medicine Unlocked - Springer (Mayıs 2023)
 • Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Nisan 2023)
 • Psychology Research and Behavior Management (Ağustos 2022)
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi (Ağustos 2022)
 • Plos One (Temmuz 2022)
 • Behaviour & Information Technology (Haziran 2022)
 • Educational Technology Theory and Practice (Haziran 2022)
 • Journal of Educational Technology and Online Learning (Nisan 2022)
 • Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Nisan 2022)
 • Psychology Research and Behavior Management (Ocak 2022)
 • Journal of Inclusive Educational Research (Aralık 2021)
 • Behaviour & Information Technology (Aralık 2021)
 • SAGE Open (Ağustos 2021)
 • Journal of General Management -SAGE Open (Ağustos 2021)
 • Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi (Ağustos 2021)
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (Ağustos 2021)
 • Trakya Teknopark Proje Değerlendirme (Temmuz 2021)
 • Tubitak Bilim Fuarı -Dış Danışman/Uzman Değerlendirme (Temmuz 2021)
 • Yükseköğretim Dergisi (Haziran 2021)
 • Trakya Teknopark Proje Değerlendirme (Haziran 2021)
 • Tubitak Proje Hakemliği (Dış Panelist) (Mayıs 2021)
 • Trakya Teknopark Proje Değerlendirme (Mayıs 2021)
 • Journal of Theoretical Educational Science (Mayıs 2021)
 • Journal of Education in Science, Environment and Health (Mayıs 2021)
 • OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (Nisan 2021)
 • Addictive Behaviors (Nisan 2021)
 • International Journal of Psychology (Mart 2021)
 • Gençlik Araştırmaları Dergisi (Mart 2021)
 • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Kapsamında Lisans Düzeyinde Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması: Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve İyileştirme (Şubat 2021)
 • Trakya Teknopark Proje Değerlendirme (Şubat 2021)
 • Computers in Human Behavior Reports (Şubat 2021)
 • Sage Open (Şubat 2021)
 • Plos One (Şubat 2021)
 • Kastamonu Eğitim Dergisi (Ocak 2021)
 • Sakarya University Journal of Education (Ocak 2021)
 • Trakya Teknopark Proje Değerlendirme (Ocak 2021)
 • Sakarya University Journal of Education (Kasım 2020)
 • TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES (Kasım 2020)
 • International Journal of Contemporary Educational Research (Ekim 2020)
 • Kastamonu Eğitim Dergisi (Ekim 2020)
 • Trakya Teknopark Proje Değerlendirme (Ağustos 2020)
 • Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace (Mayıs 2020)
 • SAGE Open (Mayıs 2020)
 • SAGE Open (Mayıs 2020)
 • Trakya Teknopark - Proje Değerlendirme. (Mayıs 2020)
 • Tubitak Projeleri Değerlendirme (Nisan 2020)
 • Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Nisan 2020)
 • Social Sciences & Humanities Open - ELSEVIER (Nisan 2020)
 • Trakya Teknopark Proje Değerlendirme (Nisan 2020)
 • Yükseköğretim Dergisi (Nisan 2020)
 • Bilişim Teknolojileri Dergisi (Nisan 2020)
 • International Journal of Research in Education and Science (Mart 2020)
 • 14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu/14th International Computer and Instructional Technologies Symposium, ICITS 2020, Balıkesir. (Mart 2020)
 • Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Ocak 2020)
 • Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Ocak 2020)
 • OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (Aralık 2019)
 • Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi (Ağustos 2019)
 • Sakarya University Journal of Education (Mayıs 2019)
 • Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Dergisi (Nisan 2019)
 • 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019) (Mart 2019)
 • Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Mart 2019)
 • Bilişim Teknolojileri Dergisi (Kasım 2018)
 • Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) (Kasım 2018)
 • Malaysian Online Journal of Educational Technology (Kasım 2018)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Kasım 2018)
 • International Journal of Scientific and Technological Research (Kasım 2018)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Haziran 2018)
 • Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) Dergisi (Haziran 2018)
 • Journal of Universal Computer Science (Aralık 2017)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Aralık 2017)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Kasım 2017)
 • Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) Dergisi (Mart 2017)
 • Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Mart 2016)
 • Special Issue of the Journal of Anthropologist (Ocak 2016)
 • Kırklareli Üniversitesi Bilişim Araştırma Projesi (Temmuz 2015)
 • 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , Icits 2014. (Temmuz 2014)
 • Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences(Tubitak) (Şubat 2014)
 • The Computer Journal (Oxford Journals) (Eylül 2013)
 • Journal of Universal Computer Science (Special Issue) (Aralık 2012)

Projeler

 • TUBAP 2023/108 - PERFORMANS PUANI DEĞERLENDİRME DESTEK PROJESİ (Ekim 2023)
 • TUBAP 2022/171 - Teknoloji Kullanımında Bugünün Bilinçli Ebeveynleri Yarının Bilinçli Çocukları (Ekim 2022)
 • TUBAP 2022/ 182- Üniversite Öğrencileri Arasında Çevrimiçi Kumar Oynama Davranışları, Nedenleri ve Olumsuz Etkileri Üzerine Bir İnceleme (Ekim 2022)
 • Tubap-2022/68 PERFORMANS PUANI DEĞERLENDİRME DESTEK PROJESİ (Nisan 2022)
 • TÜBAP 2019/290 - PERFORMANS PUANI DEĞERLENDİRME DESTEK PROJESİ (Aralık 2019)
 • TÜBAP 2018/168 - 6. ULUSLARARASI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ SEMPOZYUMU - BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME (Yardımcı Araştırmacı) (Haziran 2018)
 • TÜBAP 2018/69 - PERFORMANS PUANI DEĞERLENDİRME DESTEK PROJESİ (Nisan 2018)
 • 2016-04022- KKTC'nin Nomofobi Haritası ve Öğrenciler Arasında Nomofobi Yaygınlığının farklı değişkenlere göre incelenmesi. Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence Bilimsel/Araştırma Proje Destek Formu (Araştırmacı) (Ekim 2016)
 • TÜBAP 2012/10 - Maliyet, Zaman Tasarrufu ve Güvenlik İlkelerine Dayanan Elektronik ve Web Kontrol Temelli Bir Öğrenci Devam/Devamsızlık Takip Sistemi Uygulaması: TUODS , KAPSAMLI ARAŞTIRMA PROJESİ (Yürütücü) (Ocak 2012)
 • 2003 BG 005-632.02 - Phre Programme/Joint Small Project Fund atthe Bulgarian-Turkey Border Cross Border Co-operation( yambol and Edirne)(Yardımcı Araştırmacı) (Kasım 2003)

Ödüller

 • Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı- ULAKBİM UBYT Programı Teşvik Ödülü (Nisan 2024)
 • Yeşilay Yüksek Lisans Bursu -Sinem GEDİK (YL) (Danışman- " Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı: Rekreatif Faaliyetlere Katılım Davranışları ve Serbest Zaman Yönetimi Üzerine Bir Araştırma") (Mart 2021)
 • 11. Ulusal Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrenci Kurultayı 2.lik Ödülü(Danışmanlık) Proje Takip Sistemi (Nisan 2017)
 • Engelsiz Bilişim 2015 Kongresi Öğrenci Projeleri Ödülü (Danışmanlık) İşitme Engelli Bireylerin Türkçe Öğretimi için Eğitim Yazılımı "Cümlelerle Tanışalım" (Eylül 2015)
 • 9. Ulusal Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrenci Kurultayı 1.lik Ödülü(Danışmanlık) Zihinsel yetersizlik gösteren bireylere kavram öğretimi eğitim yazılımı “BİKA” (Mayıs 2015)

Sertifikalar

 • Tubitak Projeleri Yazma Eğitimi - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (Eylül 2019)
 • Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Haziran 2019)
 • Amatör Denizcilik Belgesi (Haziran 2019)
 • AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi, 15. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEMİNERİ (Ocak 2019)
 • Microsoft Bulut Geliştirici Kampı - Microsoft DEV camps - ODTÜ KKM (Mart 2016)
 • ZEKA OYUNLARI: İŞLEM OYUNLAR, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , (DAS) (Şubat 2016)
 • KALICI EZBER İÇİN TEKNİKLER, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , (DAS) (Şubat 2016)
 • YENİ TEKNOLOJİLERLE GELEN (D)EVRİM: HAYAT 3.0 (YENİ SÜRÜM),ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , (DAS) (Şubat 2016)
 • OYUNLAŞTIRABİLDİKLERİMİZDEN MİSİNİZ?, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , (DAS) (Şubat 2016)
 • ZİHİNLER FORA: ZİHİN HARİTALARI İLE ÖĞRENMEYİ ÖĞRENELİM,ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , (DAS) (Şubat 2016)
 • ZEKA OYUNLARI: GEOMETRİK OYUNLAR, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , (DAS) (Şubat 2016)
 • HAYAT SENİ İSTİYORUM: ENERJİNİ SERBEST BIRAK POTANSİYELİNİ YAKALA!, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , (DAS) (Şubat 2016)
 • KRİPTOGRAFİ VE SİBER GÜVENLİK, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , (DAS) (Şubat 2016)
 • ZİHNİMİZİN OLAĞANÜSTÜ HALLERİ, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , (DAS) (Şubat 2016)
 • DUYGUSAL BEYİN, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , (DAS) (Şubat 2016)
 • KULLANILABİLİR ARAYÜZLER İÇİN KULLANICI DENEYİMİ TASARIMI, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , (DAS) (Şubat 2016)
 • .Net ile Windows Uygulamaları Workshop (Bilge Adam) (Kasım 2011)
 • Moodle Moot Hırvatska 2011 (40srce - Zagreb) (Temmuz 2011)
 • Microsoft Outlook 2003 Eğitimi (Bilge Adam && HP) (Mayıs 2006)
 • Microsoft SQL Server 2005 Workshop (Bilge Adam) (Şubat 2006)
 • Bilgisayar Ağları - Temel Bilgiler ( İnternet Akademi - Faruk Çubukçu) (Kasım 2005)
 • Bilgisayar Okuryazarlığı ( İnternet Akademi - Faruk Çubukçu) (Ağustos 2005)
 • SQL Dili Deyimleri ( İnternet Akademi - Faruk Çubukçu) (Ağustos 2005)
 • Windows 2003 Server Workshop ( Apro && Windows.Net Magazine) (Temmuz 2005)
 • ASP.Net 2.0 Eğitimi (Nedir.com && Microsoft) (Ocak 2005)
 • Microsoft Windows 2003 Server Eğitimi( Microsoft) (Ocak 2004)

Diğer

 • Katılımcı- Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi - Future AI Summit'24, Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüs, İstanbul (Nisan 2024)
 • Konuşmacı (Gelişen Teknolojinin Sosyo-Psikolojik Etkileri: Teknoloji Bağımlılığı)- Keşan Atatürk Ortaokulu, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri (Kasım 2023) (Kasım 2023)
 • Konuşmacı (Gelişen Teknolojinin Sosyo-Psikolojik Etkileri: Teknoloji Bağımlılığı)- Pınarhisar Anadolu Lisesi, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri (Kasım 2023)
 • Konuşmacı (Gelişen Teknolojinin Sosyo-Psikolojik Etkileri: Teknoloji Bağımlılığı)- Pınarhisar Atatürk Ortaokulu, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri (Kasım 2023)
 • Konuşmacı (Gelişen Teknolojinin Sosyo-Psikolojik Etkileri: Teknoloji Bağımlılığı)- Harmanlı Rauf Şenbaş ve Yunus Şenuz Ortaokulu, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri (Kasım 2023)
 • Konuşmacı (Gelişen Teknolojinin Sosyo-Psikolojik Etkileri: Teknoloji Bağımlılığı)- Gazi Mahmut İlkokulu, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri (Kasım 2023)
 • Konuşmacı- Tubitak Bilim Söyleşileri (Teknoloji Bağımlılığı)-Ticaret Ve Sanayi Odası Ortaokulu -Edirne/Merkez (Ekim 2023)
 • Bilim Kurulu Üyeliği, 16. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (16th International Computer and Instructional Technologies Symposium – ICITS 2023-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) (Ekim 2023)
 • Konuşmacı, "Teknoloji Bağımlılığı", Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Balkan Kongre Merkezi (Ekim 2023)
 • Bilim Kurulu Üyeliği -15. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (15th International Computer and Instructional Technologies Symposium – ICITS 2022) (Eylül 2022)
 • Davetli Konuşmacı- "Teknoloji Bağımlılığı", Bahçeşehir Üniversitesi(BAU) BÖTE Bölümü yüksek Lisans Konuşmaları (Mayıs 2022)
 • Katılımcı- Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı (Nisan 2022)
 • Panelist. "Nomofobi ve Yalnızlık İlişkisi" , III. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu , Üsküdar Üniversitesi (Aralık 2021)
 • Köşe Yazarlığı - Efes Aktüel Haber Sitesi (devam ediyor) (Eylül 2021) (Eylül 2021)
 • Katılımcı- Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Çevrimiçi Öğrenmede Kalite Güvencesi Çalıştayı (Temmuz 2021)
 • Katılımcı- 5. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı - Yeşilay (Haziran 2021)
 • Davetli Konuşmacı- "Medya-İnsan İlişkisine Diyalektik Bir Bakış" konulu ebeveyn eğitim semineri, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hatice Erkut Anaokulu (Mart 2021)
 • Konuşmacı- "Etkili Sunum Teknikleri" konulu seminer, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi (Mart 2021)
 • Davetli Konuşmacı - "Sosyal Medyanın İki Yüzü", İçerik Eğitimi, T.Ü. Münazara Topluluğu. (Şubat 2021)
 • Davetli Konuşmacı. "Modern Çağda Teknoloji Kullanımı: Alışkanlıktan Bağımlılığa" Webinar, TED Edirne Koleji. (Ocak 2021)
 • Davetli Konuşmacı. "İnternet bağımlılığı ve Siber zorbalık" konulu seminer, Edirne MEB Veli Akademileri (Kasım 2020)
 • Davetli Konuşmacı. "Bilimsel Araştırma Yöntemleri" konulu seminer, Edirne MEB Öğretmen Akademileri (Kasım 2020)
 • Davetli Konuşmacı. "Z Kuşağını anlamak: Kim bunlar?" konulu seminer, Edirne MEB Veli Akademileri (Kasım 2020)
 • Davetli Konuşmacı. "Teknoloji Bağımlılığı" konulu seminer, Edirne MEB Veli Akademileri (Kasım 2020)
 • Yazar, "Etkili Sunum Hazırlama", Rumeli Köprüsü Dergisi Covid-19 Özel Sayısı: Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim, https://egitim.trakya.edu.tr/news/rumeli-koprusu-dergisi-covid-19-ozel-sayisi--pandemi-doneminde-uzaktan-egitim (Kasım 2020)
 • Eğitmen(Konuşmacı). Eğiticilerin Eğitimi Webinar - "Uzaktan Eğitimde Etkileşim". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Mayıs 2020)
 • Davetli Konuşmacı. "Pandemi sürecinde Dijital Medya Araçlarının Kullanımı ve Bağımlılık" Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (Mayıs 2020)
 • Davetli konuşmacı - "Akıllı telefon bağımlılığı ile çok boyutlu yalnızlık ilişkisi"- (Podcast)- www.evrengunlugu.net (Mayıs 2020)
 • Davetli Konuşmacı. “Dijital Eğitime Geçiş Döneminde Teknolojiyi Etkin Kullanmak” , Balkanlar Koleji Pendik Ortaokulu-İstanbul (Video Konferans) (Nisan 2020)
 • Davetli Konuşmacı." Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu", Edirne/Merkez Nazmi Arıkan Fen Bilimleri ve Anadolu Lisesi (Mart 2020)
 • Davetli Konuşmacı. " Siber Zorbalık", Edirne/Merkez Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mart 2020)
 • Köşe Yazarlığı - Selçuk Postası Haber Sitesi (devam ediyor) (Şubat 2020)
 • Davetli Konuşmacı. "İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık", 1. Murat Anadolu Lisesi, Edirne (Aralık 2019)
 • Davetli Konuşmacı. "Çağımızın Hastalığı Nomofobi", Pınarhisar Atatürk Kültür Merkezi, Kırklareli Üniversitesi. (Aralık 2019)
 • Davetli Konuşmacı. "Ekran Çağında Eğitim" Temalı Etkinlik. Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Reformu Girişimi (Eylül 2019)
 • Oturum Başkanlığı, I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, 2-4 Mayıs , Buca-İzmir (Mayıs 2019)
 • Katılımcı, "NVivo ile Nitel veri analizi" Çalıştayı, I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, 2-4 Mayıs , Buca-İzmir (Mayıs 2019)
 • Davetli Konuşmacı. “Bilinçli İnternet,Teknoloji Kullanımı ve Siber Zorbalık” , Emel - Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi -Edirne (Nisan 2019)
 • Oturum Başkanlığı, XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdağ / Turkey (Mart 2019)
 • Davetli Konuşmacı. “Teknoloji Bağımlılığı ve Nomofobi” , T.C. Diyanet İşleri Bakanlığı, Lüleburgaz Müftülüğü, Kırklareli (Mart 2019)
 • Davetli Konuşmacı. “Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Zorbalık” , 2023 Vizyonu Çalışmaları, Edirne Lisesi, Edirne (Mart 2019)
 • Davetli Konuşmacı. “Nomofobi ve Etkileri ” , Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı, T.C. Lüleburgaz Kaymakamlığı, Kırklareli (Şubat 2019)
 • Köşe Yazarlığı - Edirne Gerçek Gazetesi (devam ediyor) (Ekim 2018)
 • Oturum Başkanlığı, 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu,ITTES 2018 (Eylül 2018)
 • Davetli Konuşmacı, International Congress on Entrepreneurship, Technology, Innovation and Design, 26 - 29 Septemper, Lüleburgaz-Kırklareli (Eylül 2018)
 • Oturum Başkanlığı - 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Selçuk/İzmir (Ekim 2017)
 • Panelist. "Aradığınız Öğrenciye Ve İçeriğe Şu An Ulaşılamıyor! Eğitimin En Güncel İkilemi: Mobil Telefonlar", 11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, İnönü Üniversitesi. (Mayıs 2017)
 • Panelist.‘Teknoloji Eğitim Konuşmaları: Kim Korkar Teknoloji Bağımlılığından’, Adnan Menderes Üniversitesi (Mart 2017)
 • Davetli Konuşmacı. “Eğitimde Öngörüler / Future Prospects in Education” , XVI. GELENEKSEL EĞİTİM SEMPOZYUMU, Antalya (Ocak 2017)
 • Panelist. " Kim korkar Teknoloji Bağımlılığından ?" adlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen Panelde konuşmacı. (Aralık 2016)
 • Panelist , "Teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemi" Paneli, Girne Üniversitesi, Konuşmacı, KKTC (Kasım 2016)
 • Oturum Başkanlığı - 11. Uluslararası Balkan Eğitim Kongresi, Poreç, Hırvatistan (Ekim 2016)
 • Oturum Başkanlığı - III rd International Eurasian Educational Research Congress, Ejer 2016 (Haziran 2016)
 • Oturum Başkanlığı - VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi-Çanakkale/Türkiye (Mayıs 2016)
 • Panelist, "Engelsiz Bilişim Günleri" Girne-KKTC Aralık 2015 (Aralık 2015)
 • Oturum Başkanlığı - Icıts 2015 - 9.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu/Afyonkarahisar ( Mayıs - 2015 ) (Mayıs 2015)
 • Oturum Başkanlığı - Icıts 2014 - 8.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu/Edirne (Eylül 2014)
 • Oturum Başkanlığı - Icıts 2013 - 7.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu/Erzurum (Haziran 2013)
 • Katılımcı, Microsoft Akademik Teknoloji Günleri Etkinliği (Microsoft Akademik) (Aralık 2007)
 • Katılımcı, International Conference on Transnational Cooperation in Distance and Blended Learning (Ankara university) (Eylül 2006)
 • Katılımcı, Bilgisayar Programcılığı Bölümleri Toplantısı (Microsoft Akademik) (Temmuz 2003)

» Verdiği Dersler

Ağ Sistemleri

 • Ağ sistemlerinin temelleri, LAN, WLAN, MAN ve WAN üzerine uygulamalı bilgiler. Kablolama ve Güvenlik politikaları. Cisco ve Netwrok sertifak programlarına hazırlıklar ve test uygulamaları.

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE İSTATİSTİK

 • Sosyal bilimler ve Eğitim bilimlerde özellikle davranışsal ve katılımcılı çalışmalarda istatistik ve yorumlama önemlidir. Bu derste bir veri nasıl toplanır? Yöntem nasıl seçilir? Hangi analiz programları kullanılır? Hangi analizler yapılmalıdır? sorularına cevap bulunmaktadır. AMOS ve SPSS uygulamalı olarak veri setlerinde kullanılmaktadır.

Araştırma Yöntemleri ve İstatistik (YL)

 • Araştırma yöntemlerine giriş, Nicel Araştırma Yöntemleri, Hipotez kurma, SPSS kullanımı ve Nicel araştırma analizleri ve yorumları.

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele (Seçmeli Ders)

 • Dersin kapsamı, gelişen teknolojinin birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin biri olan teknoloji bağımlılığını içermektedir. Ders kapsamında teknoloji bağımlılğı ve teknoloji bağımlılığının içeriği olarak internet, akıllı telefon bağımlılığı, nomofobi, gelişmeleri kaçırma korkusu gibi olgular ele alınacaktır. Son olarak, özellikle genç nesil için teknoloji bağımlılığı ile mücadele kapsamında alıanbilecek tediberlerden bahsedilecektir.

BİLGİ ERİŞİMİ VE RAPORLAŞTIRMADA İLERİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

 • Yüksek lisans döneminde bir öğrencinin en çok zorlandığı kısım bilinen aksine bilgi yada içerik değil bir tez nasıl yazılır? nasıl bildiri ve makale yazılır? gibi bilgilerdir. ÖZellikle yapay zeka dil robotlarının gelişimi ve yaygınlşaması ile etik kurallara göre destek almak öenmli hale gelmiştir. Bu derste ileri teknoloji (yapay zeka) kullanarak araştırma yeteneğini ve tez yazımını desteklemek amaçlanmaktadır. 

Bilgisayar Mimarisi - II

 • CPU ve Ana Bellek Yönetimi, I/O veri yolları organizayonu, Sanal bellek yönetimi, Veri iletişim ve transfer yöntemleri.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SOSYO-PSKİKOLOJİK ETKİLERİ

 • Nomofobi, FoMO, Akıllı Telefon bağımlılığı, Problemli sosyal medya, kullanımı, Teknooji Bağımlılığı, Gelişen Teknolojinin Eğitime etkileri, Sağlığa etkileri, Kişiye ve Topluma Etkileri. Çözüm önerileri, Dijital Detox,  

C Programlama

 • Programlama mantığı, C progamlama dili komutları. Döngüler, Karar mekanizmaları ve fonksiyonlar.

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Etik (YL)

 • Araştırmanın önemi ve anlamı, araştırma türleri, teori ve varsayımın araştırmadaki yeri, bilimsel araştırma sürecinin aşamaları veri toplamaya yönelik araştırma tasarımları araştırma projesinin hazırlanması, makale ve bildiri yazmada etik kuralları, Araştırma sonu bulguların sunumu, makale inceleme. 

Eğitimde Bilişim Teknolojileri - I

 • Temel Bilgisayar Mimarisi ve İşleyişi ,İleri Office Uygulamaları(MS Word,MS Excel) , Bulut Teknolojisi , Sanallaştırma (Masaüstü Sanallaştırma programları Vmware, Virtual PC) , Video ve Sunum Hazırlama Teknikleri(Movie Maker,Camtasia,Powerpoint , Prezi).

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Öğretim analizi, amaçların sınıflandırılması, amaç analizi, öğrenen analizi, içeriği planlama, alıştırmaları ve geribildirimi planlama, değerlendirmeyi planlama, iki boyutlu görsel öğrenme-öğretme araçları, klasik eğitim teknolojileri, modern eğitim teknolojileri, öğretim materyali
  seçim süreci, materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri, tasarım öğeleri, ders materyali geliştirme yöntemleri, alanla ilgili geliştirilen materyaller, görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyallerin geliştirilmesi, öğretim materyallerinin ders ortamında kullanım örnekleri.

Proje Geliştirme ve Yönetimi - I

 • Proje ve özellikleri. Proje çeşitleri. Proje başarısızlık nedenleri , Proje döngüsü, Zaman analizi (Gantt Şeması , CPM, Pert), Durum Analizi (Swot, Çerçeve Yaklaşımı), Maliyet analizi, Proje takımı ve yöneticisi.

Proje Geliştirme ve Yönetimi - II

 • Eğitim-Öğretim üzerine Yazılım  projeleri(Mobil,Web,windows tabanlı), Sosyal Sorumluluk projeleri, Kurs etkinlikleri

Sosyo-Psikolojik Bağlamda Bilişim Teknolojileri (YL)

 • Gelişen teknolojinin birey ve toplum üzerindeki etkilerinin tartışılacağı bir ders olarak tanımlanmıştır. Ders kapsamında akademik makaleler ve kitaplar incelenecek, teknolojinin olumlu ve olumsuz etkileri ortaya konulucaktır. Son olarak, öğrencilerin akademik hayatları açısından fizyolojik ve psikolojik olgular üzerinde durulacaktır.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

 • Veri Tabanı ve Veri Tabanı Yönetim Sistemi Hakkında temel bilgiler , E-R diyagramları , Veri tabanı Modelleme , SQL , T-SQL , PL/SQL veri tabanı sorgu dilleri.