» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • "The Right to Work as a Fundamental Right", in Contemporary Issues in Social Sciences and Humanities, edited by William H. Taylor, published by AGP Research, 2017, pp. 173-177. (Mayıs 2017)