» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • John Locke’un Doğa Durumu ve Toplum Sözleşmesi Anlayışı (özet), International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - XI. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY, 9-10 Mart 2019, s. 925. (Mart 2019)
  • The Right of Foreign Real Persons to Individual Application to the Constitutional Court of the Republic of Turkey (tam metin), XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Kosova, Mayıs 10-12, 2018, ss. 629-637. (Aralık 2018)
  • 6701 sayılı Kanun Çerçevesinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Görev ve Yetkileri (Arş. Gör. Ezgi Avcıoğlu Aksoy ile birlikte) (tam metin), International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - IX. IBANESS Congress Series-Edirne / TURKEY, 29-30 Eylül 2018, ss. 457-470. (Eylül 2018)
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Aile İçi Şiddet (özet), International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - IX. IBANESS Congress Series-Edirne / TURKEY, 29-30 Eylül 2018, s. 906. (Eylül 2018)
  • The Right to Work as a Fundamental Right, (tam metin) in Contemporary Issues in Social Sciences and Humanities, edited by William H. Taylor, published by AGP Research, 2017, ss. 173-177. (Mayıs 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • "Hukuk Devleti", "İnsan Hakları", "Kamu Hukuku", içinde Kamu Yönetimi Ansiklopedisi, (Ed. Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI/Dr. Esmeray ALACADAĞLI/Dr. Emre AKCAGÜNDÜZ) Astana Yay., (yayım aşamasında)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • 1982 Anayasası Kapsamında Sosyal Devlet ve Çalışma Hakkı, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:17, Sayı:1, 2020, ss. 217-258. (Ocak 2020)