» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • ALTUĞ N., OĞUZHAN A., YILDIZ M.,”Tüketicilerin Perakendeci Markalı Ürünlere Olan Tüketici Tercihlerinin İncelenmesi” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2009, cilt:11, sayı:2, s.273-290 (Aralık 2009)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • OĞUZHAN A., ALTUĞ N., YILDIZ M.,”Perakendeci Markalı ürünleri Satınalan Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin İncelenmesi”, (2.Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı) 24-25 Eylül 2009, İzmir, sunulan ve tam metni yayımlanan sözel bildiri. (Eylül 2009)

» Verdiği Dersler

Banka ve Sigorta Hukuku

Bireysel Bankacılık ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri

Genel İşletme

Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği

Hasar İşlemleri

İletişim

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Meslek Etiği

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Organizasyonel Davranış

Pazarlama İlkeleri

Uluslararası İşletmecilik