» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Altay MA, Görker I, Güler S, Şipka BD, Ataş T. Evaluation of psychiatric characteristics in children of parents with multiple sclerosis. Anatolian Journal of Psychiatry Anadolu Psikiyatri Derg 2020; 21(5):515-522. Doi:10.5455/apd.74903 (Haziran 2020)
 • Gürkan H, Atlı Eİ, Atlı E, Bozatlı L, Araz Altay M, Yalçıntepe S, Özen Y, Eker D, Akurut Ç, Demir S, Görker I. Chromosomal Microarray Analysis in Turkish Patients with Unexplained Developmental Delay and Intellectual Developmental Disorders. Arch Neuropsychiatry 2020.https://doi.org/10.29399/npa.24890.
 • Altay MA. Sertraline-induced dose related acute cervical dystonia in an adolescent patient. Anatolian Journal of Psychiatry 2019; 20(6): 667-669 (Ekim 2019)
 • Altay MA, Bozatlı L, Şipka BD, Görker I. Current Pattern of Psychiatric Comorbidity and Psychotropic Drug Prescription in Child and Adolescent Patients. Medicina 2019, 55, 159. (Mayıs 2019)
  1
  ATIF
 • Altay MA. Does Attention Deficit Hyperactivity Disorder Have Arrhythmia Potential? Anadolu Psikiyatri Derg 2018;19(6): 624-630. doi;10.5455/apd.294213 (Kasım 2018)
  1
  ATIF
 • Görker I, Gürkan H, Ulusal S, Atlı E, Ayaz G, Ceylan C, Tozkır H, Altay MA, Erol A, Yıldız N, Direk C, Akköprü H, Kilit N, Aykutlu HC, Bozatlı L, Çelik Z, Berberoğlu KK. Investigation of Copy Number Variation by arrayCGH in Turkish Children and Adolescents Diagnosed with Autism Spectrum Disorders. Arch Neuropsychiatry 2018; 55(3):215-219 https://doi.org/10.5152/npa.2017.21611 (Eylül 2018)
  2
  ATIF
 • Yiğit E, Edizer DT, Durna YM, Altay MA, Yiğit Ö. Satisfaction with Life among Mothers of Pediatric Cochlear Implant Candidates: The Impact of Implant Operation and Sociodemographic Factors. J Int Adv Otol. 2018 Aug;14(2):202-207. doi: 10.5152/iao.2018.5531. (Ağustos 2018)
  2
  ATIF
 • Altay MA. Sleep disorders and attention deficit: a consequence of proi̇nflammatory state? J Clin Sleep Med. 2018;14(6):1081. (Haziran 2018)
  6
  ATIF
 • Altay MA, Görker I. Assessment of psychiatric comorbidity and WISC-R profile in cases diagnosed with specific learning disorder according to DSM-5 criteria. Arch Neuropsychiatry Arch Neuropsychiatry 2018;55:127−134. https://doi.org/10.5152/npa.2017.18123 (Haziran 2018)
  7
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Altay MA, Görker I, Şipka BD, Bozatlı L, Ataş T.Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Psychiatric Comorbidities.Euras J Fam Med 2020;9(1):27-34. doi:10.33880/ejfm.2020090104 27 (Nisan 2020)
 • Altay MA. Atomoxetine Induced Obsessive-Compulsive Disorder. Hospital Practices and Research 2019;4(2):68-70 (Haziran 2019)
 • Altay MA. Family Physicians' Awareness of Autism Spectrum Disorder: Results from a Survey Study. Open Access Maced J Med Sci. 2019 Mar 27;7(6):967-972. doi: 10.3889/oamjms.2019.199 (Mart 2019)
  1
  ATIF
 • Altay MA, Görker I, Aslanova R, Bozatlı L, Turan N, Kaplan PB. Association between betasympathomimetic tocolysis and risk of autistic spectrum disorders, behavorial and developmental outcome in toddlers. Open Access Maced J Med Sci. 2017 Sep 10;5(6):730-735. doi: 10.3889/oamjms.2017.153. eCollection 2017 Oct 15. (Ekim 2017)
  3
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Altay MA, Bozatlı L, Şipka BD,Görker I. Could Problematic Internet Use In Adolescents Be A Result Of Poor Family Interaction? 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress - 17-20 September 2020 (Eylül 2020)
 • Altay MA, Görker I.Psychiatric Disorders In Children And Adolescent With Intellectual Disability. 3rd International Health Sciences Congress. 24th-26th October 2019-Çanakkale,Turkey (Ekim 2019)
 • Altay MA. High-normal thyroid-stimulating hormone level may play role attention deficit and hyperactivity disorder in children. 8. International Trakya Family Medicine Congress, 06 - 10 March 2019, Trakya University Balkan Congress Center, Edirne, Turkey (Mart 2019)
 • Altay MA. Does Attention Deficit Hyperactivity Disorder Have Arrhythmia Potential? 7th International Trakya Family Medicine Congress, 21-25 March 2018 Edirne– Turkey (Mart 2018)
 • Altay MA. Sandifer Syndrome presenting with self-mutilation. 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress,11-14 May 2017 Adana – Turkey. (Mayıs 2017)
 • Altay MA, Görker I, Aslanova R, Bozatlı L, Turan N, Kaplan PB. Association between beta sympathomimetic tocolysis and risk of autistic spectrum disorders, behavorial and developmental outcome in toddlers. 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 11-14 May 2017 Adana – Turkey. (Mayıs 2017)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslarası Sağlık Bilimleri Kongresi, Davetli Konuşmacı: Çocuklarda özgül öğrenme bozukluğu, Edirne 23-25 Kasım 2017 (Kasım 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Altay MA, Görker I. Kombine Tip Özgül Öğrenme Bozukluğunda Uygun Müdahale ile WISC-R Profilinde ve Klinik Bulgularda Düzelme Mümkün mü: 3 Yıllık Takip Sonuçları.Namık Kemal Tıp Dergisi 2019; 7(3): 236 - 244 (Aralık 2019)
 • Altay MA. Çocuk ve ergen psikiyatrisi terimleri. Sözlük dergisi, Editör: Cengiz Yakıncı, Logos yayıncılık, 2013(4);4:16-21. (Temmuz 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Şipka BD, Altay MA, Bozatlı L, Görker I. Evaluation Of Attention Deficit Hyperactivity Disorder And Epilepsy Comorbidity In Child And Adolescents.31. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (Aralık 2020)
 • Altay MA, Şipka BD, Görker I. Assessment of psychiatric comorbidities of children with neurological disorder referred to a child and adolescent psychiatry outpatient clinic. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 2-5 Mayıs 2019. (Mayıs 2019)
 • Ceylan C, Bozatlı B, Altay MA, Ağca S, Akköprü H, Söğüt C, Erol A, Ak N, Özkan N, Berberoğlu KK, Çelik Z, Arslan M,Görker I. Ergenlerin Klinik Özellikleri İle İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, İzmir, 13-16 Nisan 2016. (Nisan 2016)
 • Ceylan C, Görker I, Altay MA. Bir üniversite hastanesinde yatarak tedavi gören çocuk ve ergen hastalar için istenen çocuk psikiyatri konsültasyonlarının incelenmesi. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, İzmir, 13-16 Nisan 2016. (Nisan 2016)
 • Altay MA, Görker I. DSM-5 Ölçütlerine Göre Özgül Öğrenme Bozukluğu Tanısı Alan Çocuk Ve Ergenlerde Psikiyatrik Eş Tanı Dağılımı. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, İzmir, 13-16 Nisan 2016. (Nisan 2016)
 • Çelik Z, Araz M, Görker I. Asperger sendromu ve okülokutenoz albinism birlikteliği; bir olgu sunumu. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, Edirne,15-18 Mayıs 2013. (Mayıs 2013)
 • Araz M, Ayaz, G, Bozatlı LM, Şan V, Çelik Z, Görker I. Asperger sendromu ve WÇZÖ-R (WISC-R) profili: 7 olgunun analizi. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, Edirne,15-18 Mayıs 2013. (Mayıs 2013)
 • Araz M, Görker I. Tik bozukluğu ve enürezis tanılı çocuk olguda nadir bir birliktelik: siringomiyeli , 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, Edirne,15-18 Mayıs 2013. (Mayıs 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi organizasyon kurulu üyeliği Edirne,15-18 Mayıs 2013. (Mayıs 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Altay MA. Stres ve kalp. Nörokardiyoloji, Editör: Prof.Dr. İbrahim Keleş, Nobel Tıp Kitabevi, 2.baskı ,İstanbul, 2018;299-307 (Ekim 2018)
 • Altay MA, Kardiyoloji Konsültasyon Kitabı, soru yazarlığı, Editörler: Mahmut Şahin, Seçkin Pehlivanoğlu, Mustafa Kemal Erol, Kare Yayıncılık, İstanbul, 2017. (Ekim 2017)
 • Altay MA, Görker I. Otizm spektrum bozukluğu. Sağlıklı yaşam için erken tanı rehberi. Editör: Prof.Dr. Cengiz Yakıncı, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2015;188-9. (Ocak 2015)

Yapılan Hakemlikler

 • Namık Kemal Tıp Dergisi (Şubat 2020)
 • Drug and Chemical Toxicology (Aralık 2019)
 • Pilot and Feasibility Studies (Haziran 2019)
 • Macedonian Journal of Medical Sciences (Nisan 2019)
 • Osmangazi Tıp Dergisi (Şubat 2019)
 • Saudi Medical Journal (2) (Temmuz 2017)
 • Macedonian Journal of Medical Sciences (Haziran 2017)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Proje No: 2020/82 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Tedavinin Uyku Paternine Etkisinin Aktigrafik Uyku Analizi ile Değerlendirilmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Bilim Okur Yazarlığı Dersleri

Çocuklarda Öğrenme Bozuklukları

Nasıl Öğreniriz? Öğrenmenin Gelişime Etkisi

» Duyurular

22 Mart 2021 » Randevu Hakkında