» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ampute bireylerde yürüme analizi kullanımı (Ekim 2019)
 • Tibia, Fibula ve Femurdaki Foramen Nutriciumların Morfometrik İncelenmesi (Eylül 2018)
 • Ankilozan Spondilit Hastalarının Statik Postür Kontrol Verilerinin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması (Eylül 2018)
 • Nervus Occipitalis Major'un mikrocerrahi dekompresyon/eksizyonu için belirlenmesinde kullanılan anatomik buluş noktaları (Ekim 2016)
 • Friedman dil pozisyonu ve boyun antropometrisi (Eylül 2016)
 • Friedman dil pozisyonu ve mandibula antropometrisi (Eylül 2016)
 • Yürüme Analizinde Kalça Kaslarının Yüzeyel EMG ile Değerlendirilmesi (Eylül 2015)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Da Vinci'nin ayak ilüstrasyonu ve hataları (Aralık 2018)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Sinus Cavernosus'un Tarihi (Ekim 2017)
 • Arteria Otica ve Klinik Önemi (Ekim 2017)
 • Arteria Hypoglossus ve Klinik Önemi (Ekim 2017)
 • Arteria Trigeminalis Ve Klinik Önemi (Ekim 2017)
 • Prostat Hacmi ve Bazı Antropometrik Ölçümler Arasındaki İişki (Ekim 2017)
 • Rönesans Dönemi Tahnitleme teknikleri (Ekim 2017)
 • Böbrek Boyutu ve Antropometri Arasındaki İlişki (Ekim 2017)
 • Friedman dil pozisyonu ve temporomandibular eklem hareketleri (Eylül 2016)
 • Mallampati skoru ve temporomandibular eklem hareketleri (Eylül 2016)
 • Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Öznel Uyku Kalitesinin Beden Antropometrisi ile İlişkisinin Araştırılması (Kasım 2015)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Menisküs ameliyatı sonrası denge değerlendirilmesi ve yürüme analizi (Ağustos 2019)

Projeler

 • Yürüme Analizinde Kalça Kaslarının Yüzeyel EMG ile Değerlendirilmesi (Ocak 2015)

» Verdiği Dersler

antomi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)

spinal sinirler 1-2-3 (Tıp Fakültesi)