» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • E. Açıkgöz-Alparslan, M. B. Dindar, M. T. Atay, The effect of periodontal prophylaxis procedures on the surface properties of tooth-colored restorative materials,10.1088/2051-672X/ac6f73 SURFACE TOPOGRAPHY: METROLOGY AND PROPERTIES, vol. 10, no. 2, pp.1-8, 2022 (Mayıs 2022)
 • M. Büyükgöze Dindar, E. Açıkgöz-Alparslan, M. Tekbaş-Atay, Radiographic Evaluation of Marginal Bone Height and Density Around Overhanging Dental Restorations, 10.11607/prd.5424, INTERNAIONAL JOURNAL OF PERIODONTICS & RESTORATIVE DENTISTRY, vol. 42, no. 3, pp. 401-408, 2022 (Mayıs 2022)
  3
  ATIF
 • M. Atay, R. Seseogullari-Dirihan, M. Mutluay, A. Tezvergil-Mutluay, Long-term effect of curcuminoid treatment on resin-to-dentin bond strength, 10.1111/eos.12837, EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES, vol. 130, no. 1, pp. 1-9, 2022
  1
  ATIF
 • M. Atay, F. Koray, Microbiological and SEM assessment of atraumatic restorative treatment in adult dentition, 10.1007/s00784-021-03976-8, CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS, vol. 25, no. 12, pp. 6871-6880, 2021
  1
  ATIF
 • M. Atay, M. Dindar, N. Ozveren, Effect of Disposable Sheaths on the Vickers Microhardness of Resin Composites, 10.33808/clinexphealthsci.752555, CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol. 11, no. 3, pp. 393-398, 2021
 • M. Atay, N. Ozveren, G. Serindere, Evaluation of third molar agenesis associated with hypodontia and oligodontia in turkish pediatric patients, 10.26650/eor.20200134, EUROPEAN ORAL RESEARCH, vol. 54, no. 3, pp. 136-141, 2020
  3
  ATIF
 • M. Dindar, M. Atay, The effect of toothbrush abrasion on wear and surface roughness of direct and indirect composite laminate veneer restorations, 10.1088/2051-672X/aha69b, SURFACE TOPOGRAPHY-METROLOGY AND PROPERTIES, vol. 8, no. 3, pp.035007, 2020
  3
  ATIF
 • E. Mumcu, U. Erdemir, A. Ozsoy, M. Tekbas-Atay, M. Ozcan, Effect of surface conditioning methods on the microtensile bond strength of repair composite to indirect restorative materials, 10.1080/01694243.2019.1640173, JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 33, no. 21, pp. 2369-2384, 2019
  3
  ATIF
 • R. Seseogullari-Dirihan, M. Tekbas Atay, D. Pashley, A. Tezvergil-Mutluay, Inhibitory effect of curcuminoid pretreatments on endogenous dentin proteases, 10.4012/dmj.2017-116, DENTAL MATERIALS JOURNAL, vol. 37, no. 3, pp. 445-452, 2018
  6
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Büyükgöze Dindar M, Tekbaş Atay M. Investigation of Short and Long Term Effects of Various Mouthwashes on the Color Stability of Hybrid Composites, 10.14235/bas.galenos.2021.76476, Bezmialem Science 2022;10(6):756-62 (Aralık 2022)
 • M. Büyükgöze-Dindar, M. Tekbaş-Atay, Prevalence of Dental Anomalies Assessed Using Panoramic Radiographs in a Sample of the Turkish Population, 10.3290/j.cjdr.b3317997: THE CHINESE JOURNAL OF DENTAL RESEARCH: THE OFFICIAL JOURNAL OF THE SCIENTIFIC SECTION OF THE CHINESE STOMATOLOGICAL ASSOCIATION (CSA), vol. 25, no.3, pp.189-196, 2022
  2
  ATIF
 • BÜYÜKGÖZE DINDAR MEDIHA,TEKBAS ATAY MELTEM (2018). An Alternative Treatment Approach and Follow-up of Bone Development Ongoing Young Patient with Extremely Substance Lost in Anterior Insicor Teeth: Case Report. Journal of Dental Health, Oral Disorders &Therapy, 9(4), 324- 328., Doi: 10.15406/jdhodt.2018.09.00401
 • BÜYÜKGÖZE DINDAR MEDIHA,AÇIKGÖZ ECE,TEKBAS ATAY MELTEM (2018). Closure of the Midline Diastema with Direct Composite Resin Restorations After Frenectomy: Case Report and 1 Year Follow-up. Journal of Dentistry Oral Health and Preventive Measures, 1(1), 1-4.
  2
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Evaluation of Fluoride Release from Two Different Glass Ionomer Cement. BÜYÜKGÖZE-DINDAR M., TEKBAŞ-ATAY M., TOKATLI C. , YILDIRIM-IŞIK H. 7th International Congress on Adhesive Dentistry, Konya, Türkiye, 1-3 Haziran 2023, 87, (Özet bildiri) (Haziran 2023)
 • Effect of mouthwashes on color stability of direct and indirect composites. TEKBAŞ-ATAY M., BÜYÜKGÖZE-DINDAR M. 7th International Congress on Adhesive Dentistry, Konya, Türkiye, 1-3 Haziran 2023, 88, (Özet bildiri)
 • High Prevalence of Hereditary Amelogenesis Imperfecta (HAI) in an Anatolian Village , YAMAN BATU CAN, KORAY FATMA, TIRYAKI MURAT, TEKBAS ATAY MELTEM (2006).. ConsEuro 2006, European Federation of Conservative Dentistry 3rd Triannual Meeting and Italian Society of Conservative Dentistry 10th Annual Meeting, 4(1), 262, (Özet bildiri)
 • Clinical Performans of Atraumatic Restorative Treatment: Clinical Follow-up and SEM Study , TEKBAS ATAY MELTEM,KORAY FATMA (2013).. 101st FDI Annual World Dental Congress, 63(1), 99-197., Doi: 10.1111/idj.12050, (Özet bildiri)
 • Çürüksüz Servikal Lezyonların Tedavisi: Olgu Sunumu , TEKBAS ATAY MELTEM,ÇILINGIR AYLIN,SEKER OYA (2014).. 20. Uluslararası Türk Dis Hekimleri Birligi Kongresi, (Özet bildiri)
 • Evaluation of Salivary Flow Rate and Buffering Capacity in Young Adults , TEKBAS ATAY MELTEM,BATU SULE,GÜVEN YEGANE (2014).. IADR/PER Congress, (Özet bildiri)
 • Flexural Properties of Bulk Fill and Nano Hybrid Composites , ÇILINGIR AYLIN, ÖZSOY ALEV, MERT EREN MELTEM, BEHRAM GÜRBÜZ ÖZGE, TEKBAS ATAY MELTEM, DIKMEN BENIN (2014).. IADR/PER Congress, (Özet bildiri)
 • Compressive Properties of Different Types of Dental Composites , ÇILINGIR AYLIN,ÖZSOY ALEV,MERT EREN MELTEM,GÜRBÜZ ÖZGE,DIKMEN BENIN,TEKBAS ATAY MELTEM (2014).. IADR/PER Congress, (Özet bildiri)
 • Effect of Curcuminoid Pretreatment on Dentin Endogenous Enzymes , SESEOGULLARI DIRIHAN RODA,TEKBAS ATAY MELTEM,PASHLEY DAVID HENRY,TEZVERGIL MUTLUAY ARZU (2014).. Academy of Dental Materials Annual Meeting, 30(11), 178-179., Doi: 10.1016/j.dental.2014.08.358, (Özet bildiri)
 • Sigara Içen ve Içmeyen Genç Bireylerde Tükürük Akıs Hızı ve Tamponlama Kapasitesinin Arastırılması , TEKBAS ATAY MELTEM,BATU SULE,GÜVEN YEGANE (2014).. Restoratif Dis Hekimligi Dernegi 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, (Özet bildiri)
 • Çesitli Kurumlarda Agız Dis Saglıgı Hizmeti Veren Hekimlerin Muayene ve Tedavi Islemleri Için Ayırabildikleri Sürelerin Karsılastırılması , ÇILINGIR AYLIN,TEKBAS ATAY MELTEM,UZUNÇIBUK HANDE (2014).. Restoratif Dis Hekimligi Dernegi 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, (Özet bildiri)
 • Flexural Strength of Restorative Composites Repaired Using Different Bonding Strategies , MUTLUAY MUSTAFA, TEKBAS ATAY MELTEM, BEITZEL DYLAN, AROLA DWAYNE, TEZVERGIL MUTLUAY ARZU (2015).. IADR/AADR/CADR General Session, (Özet bildiri)
 • Effect of Curcuminoid Pre-Treatment on Long-Term Bond Strength , TEKBAS ATAY MELTEM,SESESOGULLARI DIRIHAN RODA,TEZVERGIL MUTLUAY ARZU (2015).. IADR/AADR/CADR General Session, (Özet bildiri)
 • Volumetric Polymerization Shrinkage, Microhardness and Depth of Cure of Bulk-Fill Composites , ÇILINGIR AYLIN,TEKBAS ATAY MELTEM,MERT EREN MELTEM,DIKMEN BENIN,GÜRBÜZ ÖZGE,ÖZSOY ALEV,CAN EROGLU ESRA (2015).. 47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, (Özet bildiri)
 • Fatigue Resistance of Repaired Restorative Composites , MUTLUAY MUSTAFA,TEKBAS ATAY MELTEM,TEZVERGIL MUTLUAY ARZU (2016).. AADR/CADR Annual Meeting, (Özet bildiri)
 • Kemik Gelisimi Tamamlanmamıs Genç Hastada Asırı Madde Kaybına Ugramıs Kesici Dislerde Alternatif Tedavi Yaklasımları Olgu Sunumu , BÜYÜKGÖZE DINDAR MEDIHA, TEKBAS ATAY MELTEM (2016).. Restoratif Dis Hekimligi Dernegi 20. Uluslararası Bilimsel Kongresi, (Özet bildiri)
 • Taskın Dental Restorasyonların Görülme Sıklıgının Arastırılması , TEKBAS ATAY MELTEM, BÜYÜKGÖZE DINDAR MEDIHA, ÇILINGIR AYLIN, ERDEMIR UGUR (2016).. Restoratif Dis Hekimligi Dernegi 20. Uluslararası Bilimsel Kongresi, (Özet bildiri)
 • Frenektomi Sonrası Orta Hat Diastemasının Direkt Kompozit Rezin Restorasyonlarla Kapatılması: Olgu Sunumu , BÜYÜKGÖZE DINDAR MEDIHA, TEKBAS ATAY MELTEM, AÇIKGÖZ ECE (2017).. Restoratif Dis Hekimligi Dernegi 21. Uluslararası Kongresi, 274-275., (Özet bildiri)
 • Kırılan Santral Kesici Disin Orijinal Dis Parçası ve Akıskan Kompozit Kullanılarak Restorasyonu: Olgu Sunumu , TEKBAS ATAY MELTEM, ÖZVEREN NESLIHAN (2017).. Restoratif Dis Hekimligi 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 226-227., (Özet bildiri)
 • Dental Anksiyete Düzeyi ile Anlık Kaygı Durumunu Etkileyen Faktörlerin Incelenmesi , ÖZYURT ESRA,ÇILINGIR AYLIN,TEKBAS ATAY MELTEM,SÜT NECDET (2018).. Türk Dishekimleri Birligi 24. Uluslararası Dis Hekimligi Kongresi, 24(2), 9-9., (Özet bildiri)
 • Yetiskin Bireylerde Gülüsü Etkileyecek Oral Parafonksiyonel Alıskanlıkların Degerlendirilmesi , BÜYÜKGÖZE DINDAR MEDIHA,TEKBAS ATAY MELTEM,ÖZVEREN NESLIHAN (2018).. Türk Dishekimligi Birligi 24. Uluslararası Dis Hekimligi Kongresi, 24(2), 283, (Özet bildiri)
 • Prevalence, Characteristics and Complications of Mesiodens in a Children Population from the Thrace Region of Turkey , BALTACI EZGI,ÖZVEREN NESLIHAN,TEKBAS ATAY MELTEM (2018). International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting &25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, (Özet bildiri)
 • Assessment of The Prevalence of Hypodontia in Children Aged 6-18 Years by Using Panoramic Radiography , BATUR SINEM,ÖZVEREN NESLIHAN,TEKBAS ATAY MELTEM (2018).. International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting &25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, (Özet bildiri)
 • Clinical Performance of Three Different Restorative Materials in Class II Cavities of Primary Teeth: A Retrospective Evaluation , ÖZVEREN NESLIHAN,TEKBAS ATAY MELTEM (2018).. International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting &25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, (Özet bildiri)
 • Quality of Life Among Turkish Preclinical Dental Students: A Survey Study , ÖZVEREN NESLIHAN,TEKBAS ATAY MELTEM (2019).. 24th BaSS Congress, (Özet bildiri)
 • Yetiskin Bireylerin Agız Bakım Alıskanlıklarının, Sosyo-ekonomik ve Kültürel Durumlarına Göre Degerlendirilmesi , TEKBAS ATAY MELTEM,BÜYÜKGÖZE DINDAR MEDIHA (2019).. Türk Dishekimleri Birligi 25. Uluslararası Dishekimligi Kongresi, (Özet bildiri)
 • Five-Year Retrospective Analysis of The Patient Data of The T.U. Oral and Dental Health Application and Research Center: The Frequency and Localizations of Overhanging Dental Restorations , BÜYÜKGÖZE DINDAR MEDIHA, TEKBAS ATAY MELTEM (2021).. 1st International Turkish Japanese Dental Congress, (Özet bildiri)
 • Sistemik Hastalıklarda Teshis Aracı Olarak Tükürük , BÜYÜKGÖZE DINDAR MEDIHA, TEKBAS ATAY MELTEM (2021).. Uluslararası Saglık Alanları Kongresi, (Özet bildiri)
 • Saglık Sektöründe ve Diger Alanlarda Çalısan Yetiskin Bireylerin Agız Bakım Alıskanlıklarının Karsılastırılması , BÜYÜKGÖZE DINDAR MEDIHA, TEKBAS ATAY MELTEM (2021).. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Dis Hekimligi Kongresi, (Özet bildiri)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Tekbaş Atay, M., “Ara Gözlemler”, Gülüş Analizi, Erdemir U., Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.121-12, 2023.
 • Güncel Endodonti ve Restoratif Çalısmaları, Bölüm adı:(Klinik Dental Fotografçılık) (2020)., GÖKTÜRK MURAT,SEKER OYA,TEKBAS ATAY MELTEM, Akademisyen Yayınevi A.S., Editör:Oguz Yoldas, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 116, ISBN:978-625-7795-83-8, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 • Current Dental Studies, Bölüm adı:(Current Management Methods of Deep Carious Lesions) (2020)., BÜYÜKGÖZE DINDAR MEDIHA,TEKBAS ATAY MELTEM, Akademisyen Yayınevi A.S., Editör:Ilter Uzel, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 116, ISBN:978-625-779-582-1, Ingilizce(Bilimsel Kitap)
 • Current Dental Studies, Bölüm adı:(Current Trends in Resrorative Dentistry: Laminate Veneers) (2020)., TEKBAS ATAY MELTEM,BÜYÜKGÖZE DINDAR MEDIHA,SEKER OYA, Akademisyen Yayınevi A.S., Editör:Ilter Uzel, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, ISBN:978-605-258-904-5, Ingilizce(Bilimsel Kitap)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Büyükgöze Dindar M, TekbaşAtay M. The effect of brushing force on the surface properties and color stability of dental enamel. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, 2023; 5(3): 167-172. (Aralık 2023)
  1
  ATIF
 • Tekbaş Atay M., Oğuz Ahmet BS., Sayın Özel G. Ağız Ortamının Simülasyonu Açısından Termal ve Loading Siklusun Önemi. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak.,2016 Supplement: 14; 88-93.
  5
  ATIF
 • Tekbaş Atay M. Ulu O. Oğuz Ahmet B.S. Restoratif Diş Hekimliğinde Cam İyonomer Simanlar Derleme. Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2013; Cilt 14, Sayı: 2, 296-300.
  1
  ATIF
 • Büyükgöze Dindar M, TekbaşAtay M. Microscopic evaluation of fissure patterns of posterior permanent teeth: An in vitro study. Int Dent Res 2022;12(3):107-11.
 • TEKBAS ATAY MELTEM, BÜYÜKGÖZE DINDAR MEDIHA (2021). Knowledge, Attitude and Practices of Dental Patients About Cross-Infection and Infection Control. European Annals of Dental Sciences, 48(3), 108-112., Doi: 10.52037/eads.2021.0033
 • ÖZVEREN NESLIHAN,TEKBAS ATAY MELTEM (2020). Trakya Bölgesi’ndeki Çocuk Hastalarda Görülen Dental Anomali Tipleri ve Prevalansları. Türkiye Klinikleri Dis Hekimligi Bilimleri Dergisi, 26(3), 362-370., Doi: 10.5336/dentalsci.2019-72596
  4
  ATIF
 • Tekbaş Atay M, Büyükgöze Dindar M, Özyutr E, Çilingir A, Erdemir U. Frequency and Localization of Overhanging Restorations. Cumhuriyet Dental Journal: 2020; 23(2) e-ISSN 2146-2852 Doi:10.7126/cumudj.677099
  2
  ATIF
 • Ulu O, Tekbas Atay M. 21.Yüzyılda Kök Hücre. Dental Tribune- The World’s Dental Newspaper · Turkish Edition 2013; 10(1): 8-9.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çanakkale Savas Alanında Bulunmus Ilginç Bir Alt Çene , ULU OYA,TEKBAS ATAY MELTEM,UZEL ILTER (2012).. XVII. Dis Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, (Özet bildiri)
 • Molar Dis Kuron Kırıgının Fiber Post ve Kompozit Rezin ile Restorasyonu: Olgu Sunumu , TEKBAS ATAY MELTEM (2017).. 1. Dis hekimliginde Inovatif Yaklasımlar Kongresi, (Özet bildiri)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Estetik Dis Hekimligi Akıl Notları, Bölüm adı:(Direkt Pembe Estetik Restorasyonlar) (2021)., TEKBAS ATAY MELTEM, BÜYÜKGÖZE DINDAR MEDIHA, Günes Tıp Kitabevleri, Editör:Ugur Erdemir, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 400, ISBN:978-975-277-843-6, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Fırça abrazyonunun direkt ve indirekt olarak hazırlanmıs kompozit laminate veneer restorasyonlarının asınma ve yüzey pürüzlülügü üzerine etkisi, MEDIHA BÜYÜKGÖZE DINDAR, (2019). Trakya Üniversitesi,Tez No:645766,Kayıt No:10278489 (Tamamlandi)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Istanbul Association of Dentist
 • Association of Restorative Dentistry
 • Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD)

Yapılan Hakemlikler

 • Journal of Clinical Pediatric Dentistry (Mart 2023)
 • Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, Aralık 2023
 • Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, Haziran 2023
 • Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, Mart 2023

Projeler

 • Tanacetum albipannosum bitkisinden hassasiyet giderici ajanların geliştirilmesi ve bu hassasiyet giderici ajanların dentin tübülleri üzerine etkilerinin in vitro olarak incelenmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi (Arastırmacı), Proje No: 2022/115, (01-11-2023)
 • Atravmatik Restoratif Tedavinin In Vivo Yöntem Ile Mikrobiyolojik Açıdan ve In Vitro Yöntem Ile Kenar Uyumu ve Mikrosızıntı Açısından Arastırılması, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:MELTEM TEKBAS ATAY, Danısman:FATMA KORAY, , 23/08/2007- 07/03/2011
 • Trakya Üniversitesi Dis Hekimligi Uygulama ve Arastırma Merkezinde Verilen Saglık Hizmetinin Kalitesini Arttırmaya Yönelik Alt Yapı Projesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:AYLIN ÇILINGIR, Arastırmacı:MELTEM TEKBAS ATAY, Arastırmacı:LEVENT CIGALI, , 25/01/2015 - 20/09/2016
 • Dis Tası Temizligi, Klasik Polisaj ve Air-Polishing Islemlerinin Farklı Anterior Estetik Restoratif Materyaller Üzerine Etkisi, -Tübitak 1002, Yürütücü:ECE AÇIKGÖZ, Arastırmacı:MEDIHA BÜYÜKGÖZE DINDAR, Arastırmacı:MELTEM TEKBAS ATAY, , 01/11/2020 - 15/11/2021
 • Çesitli Içecek ve Agız Gargaralarının Farklı Direk ve Indirekt Kompozit Materyallerinin Yüzey Özellikleri, Renk Stabilitesi ve Mikrosertlik Dereceleri Üzerine Etkilerinin In Vitro Yöntemlerle Incelenmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:MEDIHA BÜYÜKGÖZE DINDAR, Arastırmacı:MELTEM TEKBAS ATAY, , 21/12/2020-28/12/2022
 • Fırça Abrazyonunun Direkt ve Indirekt Olarak Hazırlanmıs Kompozit Laminate Veneer Restorasyonlarının Asınma ve Yüzey Pürüzlülügü Üzerine Etkisi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:MELTEM TEKBAS ATAY, Arastırmacı:MEDIHA BÜYÜKGÖZE DINDAR, , 02/07/2018 - 02/07/2019

Ödüller

 • Academy of Dental Materials 2014 Annual Meeting, Paffenbarger Award, Third Place Winner.

Sertifikalar

 • Trakya Üniversitesi Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası , Edirne, 04.11.2019 -15.11.2019 (Ulusal)
 • Egiticilerin Egitimi Sertifikası, Trakya Üniversitesi Sürekli Egitim Merkezi, Edirne, Sertifika, 03.02.2021 -05.02.2021 (Ulusal)