» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • N. ÇELIK, M. D. OKUR, Kalkinma ve Organize Sanayi Bölgeleri: Edirne OSB Üzerine Bir Arastirma, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 5, no. 3, pp. 28-45, 10, 2019
 • S. KARATEKIN, M. D. OKUR, Sanal Para Piyasasi ve Türkiye Ekonomisine Entegrasyonu, Sosyal Bilimler Arastirma Dergisi, vol. 8, no. 3, pp. 120-138, 9, 2019
 • E. E. DINÇSOY, F. ICHIMINAMI, M. D. OKUR, A Transitional Analysis on the Production of Cereals, Beans and Potatoes in Okayama Prefecture, Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology,, vol. 23, no. 1, pp. 23-48, 3, 2018
 • M. D. OKUR, E. E. DINÇSOY, F. ICHIMINAMI, The Long Term Change of Agricultural Production in Okayama Prefecture in terms of Rice, Wheat and Barley, Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology,, vol. 23, no. 1, pp. 1-21, 3, 2018
 • F. ICHIMINAMI, M. D. OKUR, E. E. DINÇSOY, An Analysis of Land-Use in Okayama Prefecture in terms of Industrial Crops, Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology,, vol. 23, no. 1, pp. 49-79, 3, 2018
 • Fumikazu ICHIMINAMI, Meltem Okur Dinçsoy,Enver Erdinç Dinçsoy (2017).Tourism Inventory of Okayama Prefecture: An Analysis on Main Sightseeing Spots in terms of the Number of Tourists, Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology, Okayama University,Vol.22, No.1, pp.1-28, March 2017. (Mart 2017)
 • Meltem OKUR DİNÇSOY, Özgür TAŞDEMİR (2016). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EKONOMİK KALKINMA ALGILARININ ANALİZİ, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2016 Cilt 18 Sayı 2 (307-332) (Aralık 2016)
 • ICHIMINAMI FUMIKAZU,DINÇSOY ENVER ERDINÇ,OKUR DINÇSOY MELTEM (2016). Spatial Dimension of Change in Agricultural Land Use and Impact on Crop Production in Turkey. Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology , 21(1), 5-36.
 • Meltem OKUR DİNÇSOY & Hande ÇAN (2016). KIRILGANLIK GÖSTERGELERİ ve KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 22, s. 199-217
 • OKUR DINÇSOY MELTEM,DINÇSOY ENVER ERDINÇ,TASDEMIR ÖZGÜR (2016). Local Awareness on Regional Development Agencies: A Case Study on Trakya Development Agency. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal(22), 63-95., Doi: Doi: 10.17364/IIB.20162216498
 • Meltem OKUR DINCSOY (2016): A Comparative Study on Population and Employment Risks in Vulnerable Countries to Climate Change. International Journal of Ecological and Statistics, 37 (2), 104-120 (Emerging Sources Citation Index)
 • Ichiminami,Fumikazu , Noguchi,Yukiko, Meltem Okur Dinçsoy, and Enver Erdinç Dinçsoy (2015): Preliminary study on the preserved trees in the central part of Himeji city and Syosya-zan Engyo-ji in terms of civil consciousness. Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology Okayama University, 20(1), 1-11.
 • Ichiminami Fumikazu, Meltem Okur Dincsoy and E. Erdinc Dincsoy (2014): Global Warming and Changing Rice Cultivation in Japan: An Analysis on the Acreage or Yield of Main Varieties of Rice, Journal of The Faculty of Environmental Science and Technology, Okayama University, Japan, Vol. 19(1).
 • Meltem OKUR DİNCSOY (2013): Regional Targets and Strategies for Thrace Region in Turkey: A SWOT Analysis for Competitiveness, The International Journal of Social Sciences, Vol.17, No.1,
 • Meltem OKUR DINCSOY (2009): A comparative Study between Japan and ROK on ICT and Economic Development: Lessons for Turkey, Journal of Humanities and Social Sciences, Japan, Vol. 28, Nov.2009.
 • Meltem OKUR DINCSOY (2009): Can ICT Economically Catalyze a Regional GDP per capita Convergence? -A Case Study of Major East Asian Countries- , Studies on North-East Asian Economies, Japan, No: 7, 2009.
 • Meltem OKUR DINCSOY (2008): A Statistical Analysis of ICT Developments and Regional GDP per capita Convergence in Major East Asian Countries, Journal of Humanities and Social Sciences, Japan, Vol.26, Nov.2008.
 • E. E. DINCSOY and Meltem OKUR (2005): Sustainable Development and Regional Planning in Turkey; A Special Study on the Southeastern Anatolia Project. Setouchi Geographical Journal, Japan, 14, 2005.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • M. D. OKUR, Sektörlere Göre Ar-Ge Harcamalari ile Ekonomik Büyüme Arasindaki Iliskinin Analizi, Near Eastern Congress Series onEconomics, Business and Management, pp. 321-331
 • M. D. OKUR, THE CONTRIBUTION OF UNIVERSITIES TOLOCAL AND REGIONAL ECONOMY: A CASE OFTRAKYA UNIVERSITY, BUA 2019 Conference – 5th Meeting of the Balkan Universities Association, pp. 189-195, Selanik-YUNANISTAN
 • M. D. OKUR, S. CANDEMIR, Sanayilesme Sürecinde Osmanli Devletinde Ekonomik Gelismeler, IX. InternaOonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Serie, pp. 453-457
 • Meltem OKUR DİNÇSOY (2017).ÇİN EKONOMİSİNİN KALKINMA STRATEJİLERİ VE EKONOMİK TRANSFORMASYONU,IBANESS Kongreler Serisi,Kırklareli,Türkiye (Eylül 2017)
 • Meltem OKUR DINCSOY (2017). TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KALKINMA ALGISI, ANALİZİINTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMIC RESEARCHES AND FINANCIAL MARKETS,IERFM (Mayıs 2017)
 • Meltem, OKUR DINCSOY (2009): Trigger Role of ICT on the Regional Convergence: A Case Study of Major East Asian Countries, (for Annual the Japanese Workshop for the East Asian Regional Studies Conference” in Ryukoku Univ., in Kyoto, Japan, 12-13 Dec. 2009.
 • Teng, J., Fang, W. and Okur Dincsoy, M. (2007): An Input-Output Analysis on Japanese Enterprises in China, 16th International Input-Output Conference in Istanbul, Turkey; 2-6 July 2007.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • DİNÇSOY ENVER ERDİNÇ,OKUR DİNÇSOY MELTEM,TAŞDEMİR ÖZGÜR (2015). The Importance of Development Agencies in terms of Regional Policies in Turkey: Thrace Development Agency Awareness Analysis. XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUMON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCHAND STATISTICS, 4(4), 485-487.
 • Meltem OKUR DINCSOY (2010): A Principal Component Analysis on ICT Market Players of Japan and ROK: Lessons for Turkey, the 14th JAFEE Congress, in Osaka, Japan, 27-28 March 2010.
 • Meltem OKUR DINCSOY (2009): A Comparative Study on Regional Convergence in Major East Asian Countries in Terms of ICT Developments, the 14th JAFEE Congress, Autumn Conference in Osaka, Japan, 9 September 2009.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • M. D. OKUR, Accounting, Finance, Sustainability, Governance Fraud:Theory and Application, Uluslararasi, Bölüm: Sustainable Development and Industry Revolutions, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 61-79, SINGAPUR-, ISBN2509-7873, Springer, 20191. Basim
 • C. KORUDIL, M. D. OKUR, Current Research Examples on Social Sciencesin Turkey, Uluslararasi, Bölüm: THE DIMENSIONS AND REASONS OF THE INFORMAL ECONOMY, Basim Türü: Basili, pp. 100-124 , ISBN978-620-0-25934-9, Lap Lambert Academic Publishing, 20191. Basim
 • Enver Erdinc DINCSOY and Meltem OKUR DINCSOY (2011): A Comparative Study on Japan and Turkey in Terms of Women’s Education and Employment. An International Symposium on Women’s Education in Turkey and Japan for Social Development, Canakkale Onsekiz Mart University.
 • OKUR DINCSOY, M. (2010), ICT Experiences in East Asia and Modelling for Turkey, Yushodo Press Co., Ltd., Tokyo/Japan.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • C. KORUDIL, M. D. OKUR, ISLETME ve FINANS YAZILARI - IV, Ulusal, Bölüm: KAYIT DISI EKONOMI VE TÜRKIYE’DE EKONOMIK BÜYÜME ÜZERINE ETKILERI, Basim Türü: Basili, pp. 276-294, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-242-647-0, BETA, 20201. Basim
 • M. D. OKUR, D. F. TASDEMIR, Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkinmaya Etkisi, Ulusal, Bölüm: Trakya Üniversitesi’nin Edirne Ilinin Sosyo-Eknomik Gelisimine Katkisi, Basim Türü: Basili, pp. 263-294, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-2012-20-8, Umuttepe Yayinlari, 20171. Basim

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Japan Association for Evolutionary Economics
 • Japanese Workshop for the East Asian Regional Studies

Projeler

 • Trakya Kalkınma Ajansı, TR21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Çalışmaları ve Özel İhtisas Komisyonu Raportörlüğü, Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu Raporu Hazırlanması

Ödüller

 • 10.2003-03.2010: Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı bursu (Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology).

» Verdiği Dersler

Bölgesel Kalkınma (YL)

Büyüme ve Gelişme

Dünya Ekonomisi ve Türkiye

Endüstriyel Gelişimin İktisadi Politikalar Analizi (YL)

Kalkınma İktisadı

Kriz Ekonomileri

Uluslararası Finans

» Duyurular

29 Ocak 2018 » 2017-2018 Bahar Dönemi Kayıt Yenileyecek Öğrencilerin Dikkatine

29 Ocak 2018 » Akademik Danışmanlık

29 Ocak 2018 » NOT: Mezun Olacak Öğrencilerin Dikkatine

29 Ocak 2018 » Akademik Takvim

29 Ocak 2018 » Öğrenci aktiviteleri ve sağlanan imkanlar