» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • TCMB’NİN MUNZAM KARŞILIKLARLA YARATTIĞI LİKİDİTENİN TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ (2008-2019) (Kasım 2019)
  • TÜKETİCİ KREDİLERİ İLE ENFLASYON (TÜFE) İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (Kasım 2019)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • 2001 FİNANS KRİZİ İLE ARTAN İŞSİZLİĞİN YOKSULLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (Mart 2020)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • İkiz Açık Hipotezi ve Ters Nedensellik: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Aralık 2020)
  • Duğru, M. 'THE PART OF THE TECHNOLOGY IN THE BANKING SECTOR: INTERNET BANKING'. SOCIAL SCIENCES, MANAGEMENT AND ECONOMICS JOURNAL, 1(2), 64-77. (Nisan 2019)
  • DUGRU Meltem,DINÇSOY ENVER ERDINÇ (2014). BANKACILIK HIZMETLERININ PAZARLANMASINDA BÖLGESEL MÜSTERI PROFILININ ÖNEMI ÜZERINE BIR ALAN ÇALISMASI. TRAKYA ÜNIVERSITESI Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi E-Dergi, 3(2), 46-72 (Ocak 2014)

» Verdiği Dersler

BANKACILIKTA SATIŞ TEKNİKLERİ VE MÜŞTERİ YÖNETİMİ

BİREYSEL BANKACILIK

BORÇLAR HUKUKU

DIŞ TİCARET VE BANKACILIK İŞLEMLERİ

HUKUKA GİRİŞ

KREDİ KARTLARI

PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI

TEMEL BANKACILIK

TİCARET HUKUKU

TİCARİ BANKACILIK I-II