» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • YİĞİT Cazibe, BAYSAL Meltem (2010). The Effects of Using Drama on Attitudes of the Learners and Achievement in Vocabulary Learning. The Sixth International ELT Research Conference “Current Trends in SLA Research & Language Teaching”. 14–16 Mayıs 2010. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. (Mayıs 2010)
  • BAYSAL Meltem, YİĞİT Cazibe (2010). Literature Integrated English Language Teaching to Overcome Communication and Self-confidence Problems of the Learners while Promoting Creative Thinking. II. International Conference on English Language Teaching: Teacher Education and Development. 7-8 Mayıs 2010. Maltepe Üniversitesi. (Mayıs 2010)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • DENEME Selma, BAYSAL Meltem (2011). The Attitudes of Turkish Young Learners in Turkey Towards Learning English as a Foreign Language. Emery, h. and Gardiner – Hylabd, F. (2012). Contextualising EFL for Young Learners: International Perspectives on Policy, Practice, Procedure. Dubai: TESOL Arabia Publications.