» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Sapmaz-Metin, M., Topcu-Tarladacalisir, Y., Kurt Omurlu, I., Karaöz Weller B., Unsal Atan S. A morphological study of uterine alterations in mice due to exposure to cadmium. Biotechnic & Histochemistry, 92(4):264-273,( 2017).
 • Çapar GD, Sapmaz-Metin M., Kütan E, Ozcakir Tomruk C, Yalcin GM, Er N, Kizilay Ozfidan G. 2016Preventive effect of doxycycline sponge against bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws: an animal study. (Nisan 2016)
 • Topcu-Tarladacalisir, Y., Sapmaz-Metin, M., Karaca T. Curcumin counteracts cisplatin-induced nephrotoxicity by preventing renal tubular cell apoptosis (Şubat 2016)
 • Kanter M., Sapmaz-Metin M., Serez B Effects of GnRHa on Early Embryonic Development in Mice Receiving Cyclophosphamide
 • Ayvaz, S., Aksu, B., Karaca, T., Cemek, M., Tarladacalisir, Y-T., Ayaz, A., Metin, M-S., Basaran, U.N., Ayvaz, A-T., Aksu, F., Pul, M. “Effects of methylene blue in acute lung injury induced by blunt chest trauma” Hippokratia, 18, 50-56 (2014).
 • Sapmaz-Metin, M., Kanter, M., Uzal, C. “The role of ionizing radiation on ovulation rate and oocyte morphology in mouse” Acta Biologica Hungarica, 65, 27-37 (2014).
 • Y. T. TOPÇU, T. TARLADAÇALISIR, M. M. SAPMAZ, A. Y. KARAMUSTAFAOGLU, H. Y. UZ, M. F. AKPOLAT, A. ÇERKEZKAYABEKIR, N. F. TURAN, N acetylcysteine counteracts oxidative stress and protects alveolar epithelial cells from lung contusion induced apoptosis in rats with blunt chest trauma, Journal of Molecular Histology, vol. 45, no. 4, pp. 463-471, 8, 2014
 • Sapmaz-Metin, M., Topcu-Tarladacalisir, Y., Uz, Y.H., Inan, M., Kurt Omurlu, I., Cerkezkayabekir, A., Kizilay, G., Akpolat, M. “Vitamin E modulates apoptosis and c-jun N-Terminal Kinase activation in ovarian torsion-detorsion injury”, Experimental and Molecular Pathology, 95, 213-219 (2013). (Mayıs 2013)
 • Effects of Curcumin on Apoptosis and Oxidoinflammatory Regulation in a Rat Model of Acetic Acid–Induced Colitis: The Roles of c-Jun N-Terminal Kinase and p38 Mitogen-Activated Protein Kinase (Ocak 2013)
 • Y. T. TOPÇU, M. F. AKPOLAT, H. Y. UZ, G. Ö. KIZILAY, M. M. SAPMAZ, A. ÇERKEZKAYABEKIR, I. Ö. KURT, Effects of Curcumin on Apoptosis and Oxidoinflammatory Regulation in a Rat Model of Acetic Acid Induced Colitis The Roles of c Jun N Terminal Kinase and p38 Mitogen Activated Protein Kinase, Journal of Medicinal Food, vol. 16, no. 4, pp. 296-305, 4, 2013
 • İnan, M., Uz, Y.H., Kizilay, G., Topcu-Tarladacalisir, Y., Sapmaz-Metin, M., Akpolat, M., Aydogdu, N. “Protective effect of sildenafil on liver injury induced by intestinal ischemia/reperfusion” Journal of Pediatric Surgery, 48, 1707-1715 (2013).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Karaöz Weller B, Unsal Atan S, Sapmaz Metin M. Effects of Cadmium on Female Fertility Parameters: An Experimental Study. Ethno Med, 11(1): 63-69 (2017).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • N-acetylcysteine counteracts oxidative stress and protects alveolar epithelial cells from lung contusion-induced apoptosis in rats with blunt chest trauma (Ağustos 2013)
 • Allopurinol ameloriates ischemia-reperfusion injury in ovarian torsion-detorsion subjected rats. (Ağustos 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Topcu-Tarladacalisir, Y., Akpolat, M., Uz, Y.H., Kizilay, G., Sapmaz-Metin, M., Çerkezkayabekir, A., Kurt Omurlu, I. “Effects of curcumin on apoptosis and oxidoinflammatory regulation in a rat model of acetic acid-induced colitis: The roles of c-jun N-terminal kinase and p38 mitogen-activated protein kinase”, Journal of Medicinal Food, 16, 296-305 (2013). (Mayıs 2013)
 • Y. T. TOPÇU, M. F. AKPOLAT, H. Y. UZ, G. Ö. KIZILAY, M. M. SAPMAZ, A. ÇERKEZKAYABEKIR, I. Ö. KURT, Asetik asit ile olusturulan deneysel kolit modelinde curcuminin antiapoptotik etkisi fosfo c jun n terminal kinaz ve fosfo p38 mitojen aktive eden protein kinazlarin rolü, XXI. Ulusal (Uluslar arasi katilimli) Elektron Mikroskopi Kongresi, Mersin-TÜRKIYE

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Kronik fizyolojik stres uygulamasinin siçan ovaryumlarinda foliküler gelişim ve oosit rezervi üzerine etkileri: IGF1, AMH ve Bbcl-2'nin rolü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Devam etmekte.

Yapılan Hakemlikler

 • SciTech-17-1366 "Study on the Change in Function of the Preserved Ovaries following Hysterectomy by Abdominal Versus Vaginal Route"2017
 • SciTech-17-1149. Expression of PTEN in Human Oocytes -is it for the Size of Oocytes ? SciTechnol, 2017
 • BalkMedJ-2016-1822 “Allopurinol Ameliorates Non-alcoholic Fatty Liver Disease in Rats” Balkan Medical Journal, 2017.
 • Advanced oxidation protein products induce intestine epithelial cell death through a redox-dependent, c-jun N-terminal kinase and Poly(ADP-ribose) polymerase-1 mediated pathway (Ekim 2013)

Projeler

 • Di (2-ethylhexyl) phthalate maruziyetinde prepubertal, erişkin ve ovariektomize dişi ratların karaciğer dokularında oksidatif stres ve apoptotik parametrelerin karşılaştırılması. TÜBİTAK-214S199. (2015-2017). Yürütücü.
 • Kronik fizyolojik stres uygulamasinin siçan ovaryumlarinda foliküler gelişim ve oosit rezervi üzerine etkileri: IGF1, AMH ve Bbcl-2'nin rolü.TÜBAP 2016/79, Yürütücü. Devam etmekte.
 • Fukoidan ve Proantosiyanidinin Diyabetik Sıçan Testis Dokularındaki Apoptozise Etkileri: JNK, TGF-β1, IL-1β ve Akt ‘ın Rolleri. 3001TUBİTAK-114S153. 15.08.2014-15.02.2016. Yardımcı araştırmacı. Tamamlandı
 • Farelerde Streptozotosin ile olusturulan Alzheimer Modelinde Glikojen Sentaz Kinaz 3 GSK 3 inhibitörü TC G 24 ün ögrenme ve bellek üzerine etkisi, Baslangiç Tarihi: 15.02.2016, Bitis Tarihi : ,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor
 • Cisplatin Nefrotoksisitesinde Curcuminin Apoptozis Ve Oksidoinflamatuar Durum Üzerine Etkileri: P53, P38 Ve JNK Protein Kinazların Rolü. TUBİTAK-113S831, 01.02.2014-01.08.2015. Yardımcı Araştırmacı. Tamamlandı.
 • Deneysel Diabet Olusturulmus Siçanlarin Testis Dokularinda Jnk Ve Il 6 Iliskisinin Incelenmesi TÜBAP 2013 25, Baslangiç Tarihi: 25.02.2013, Bitis Tarihi : 25.02.2015,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Deneysel akciğer kontüzyonunda N-asetil sistein ve metilprednizolonun apoptozis ve oksidoinflamatuar durum üzerine etkileri. TUBAP 2012-90
 • Ovaryum torsiyon-detorsiyon modelinde allopurinol ve E vitamininin apoptozis üzerine etkileri: p38 ve Jnk protein kinazlarının rolü. TUBAP 2011-121
 • Siklofosfamid Uygulanan Farelerde GnRH Agonisti’nin Primordiyal Foliküler Rezerv ve Embriyonik Gelişim Üzerine Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi. TUBİTAK-107S263, 2008-2009. Yardımcı araştırmacı. Tamamlandı