» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • REFRAKTER STATUS EPİLEPTİKUS İLE SEYREDEN AntiGAD+ OTOİMMÜN ENSEFALİT (Kasım 2017)
  • wernicke afazisi ile prezente nonkonvunsif status epileptikus: iki olgu sunumu (Kasım 2017)
  • auralı migren ile karışan oksipital lob epilepsisi: bir olgu sunumu (Kasım 2017)