» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • M. K. AKGÜN, S. INAL, E. EFE, H. Y. BAL, Z. SENEL, Determination of methods used by the neonatal care unit nurses for management of procedural pain in Turkey, Journal of The Pakistan Medical Association, vol. 65, no. 5, pp. 526-553, -PAKISTAN, 5, 2015
 • Akgun Kostak M, Mutlu A, Bilsel A. Experiences of Nursing Students in Caring for Pediatric Cancer Patients. Asian Pac J Cancer Prev. 2014; 15 (5): 1955-1960. (Mayıs 2014)
 • Akgun Kostak M., Avci G. Hopelessness and Depression Levels of Parents of Children with Cancer. Asian Pac J Cancer Prev, 2013; 14 (11), 6833-6838. (Kasım 2013)
 • Akgun Kostak M, Ünsar S, Kurt S, Erol Ö. Attitudes of Turkish midwives and nurses working at hospitals towards people living with human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome. International Journal of Nursing Practice 2012; 18: 437–444. (Eylül 2012)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • M. K. AKGÜN, Ü. ÇELIKKALP, Nurses and Midwives Opinions about Spirituality and Spiritual Care, International Journal of Caring Sciences, vol. 9, no. 3 , pp. 975-985, -YUNANISTAN, 11, 2016
 • S. ÜNSAR, S. KURT, M. K. AKGÜN, R. YAMAN, M. ÖZCAN, Determination of Antineoplastic Drug Exposure of Nurses at a University Hospital, International Journal of Caring Sciences, vol. 9, no. 1 , pp. 314-320, -YUNANISTAN, 2, 2016
 • Akgun Kostak M,Unsar S, Kurt S, Demir M. Assessment of self-efficacy levels of health school students. HealthMED 2014; 8( 3):395-402. (Mart 2014)
 • Akgün Kostak M. Health Related Quality of Life. International Conference. Poster Presentation, Management and Education. 2:1, p: 211, 15-16 September 2006 Bulgaristan. (Mart 2006)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • M. K. AKGÜN, N. E. KOCAASLAN, Evaluation of fatique and quality of life of mothers of children with cancer, XX. International Nursing Research Conference, A Coruna-ISPANYA
 • M. K. AKGÜN, S. KAHYAOGLU, S. ÜNSAR, N. E. KOCAASLAN, Determination of Awareness About Cervical Cancer Human papilloma Virus HPV and HPV Vaccine in Famela Students of a Health Sciences Faculty, MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer, vol. 23, no. 1, KOPENHAG-DANIMARKA
 • M. K. AKGÜN, B. MERVE, S. ÜNSAR, Quality of Life in Children with Cancer, MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer, vol. 23, no. 1, pp. 381-381, KOPENHAG-DANIMARKA
 • S. ÖZDINÇ, S. ÜNSAR, M. K. AKGÜN, Determination The Relationship Between Choose of Shoes and Muscle Skeletal Problems Among University Students, ISPO World Congress 2015, pp. 376-376, LION-FRANSA
 • M. K. AKGÜN, N. E. KOCAASLAN, Çocuk kliniklerinde yatarak tedavi gören 6 12 yas çocuklarin bilgisayar oyunlari bagimlilik düzeyleri, 5. Ulusal 2. Uluslararasi Akdeniz Pediatri Hemsireligi Kongresi, Ankara-TÜRKIYE
 • M. K. AKGÜN, R. SEMERCI, Bir Üniversite Hastanesinde Çalisan Hemsirelerin Çocuk Sevme Düzeyleri Ve Çocuk Yetistirme Tutumlari, 5. Ulusal 2. Uluslararasi Akdeniz Pediatri Hemsireligi Kongresi., Ankara-TÜRKIYE
 • Akgün Kostak M, Servet M. Yüksel M. Humor in Pediatric Nursing. 1st International Balkan Conference on Health Sciences, poster bildiri. Özet Kitabı. s.2. 14-16 May 2014, Edirne, Turkey. (Mayıs 2014)
 • Akgün Kostak M, Yüksel M, Servet M. Pet Therapy in Pediatric Nursing. 1st International Balkan Conference on Health Sciences, poster bildiri. Özet Kitabı. s.1. 14-16 May 2014, Edirne, Turkey. (Mayıs 2014)
 • Akgün Kostak M, Kocaaslan EN. Faculty of Health Science Students’ Perseption Levels of Emotional Abuse and Affecting Factors (Mayıs 2014)
 • Akgün Kostak M, Avcı G. Levels of Hopelessness and Depression of the Parents of Child with Cancer. The 1st International Clinical Nursing Research Congress. Poster presentation, p:145, 29 May-1 June 2012, İzmir. (Mayıs 2012)
 • Ünsar S, Akgün Kostak M, Kurt Sadırlı S, Erol Ö. Self-Actualization Levels of Turkish Nurses and Midwives. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Absttract Book, p:370, 15-17 October 2009, Yunanistan. (Poster Presentation) (Ekim 2009)
 • Akgün Kostak M, Ünsar S, Kurt Sadırlı S, Demir M. Assesment of Self Efficacy Levels of School of Health Students in Turkey. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Abstract Book, p:369, 15-17 October 2009, Yunanistan. (Poster Presentation) (Ekim 2009)
 • Kostak M. Perspective of a Nurse. 14th European Paediatric Rheumatology Congress, Abstract Book, p:12, September 5-9, 2007, İstanbul, Turkey. (Eylül 2007)
 • Akgün Kostak M. Health Related Quality of Life. International Conference. Poster Presentation, Management and Education. 2:1, p: 211, 15-16 September 2006 Bulgaristan. (Eylül 2006)
 • Akgün Kostak M, Savaşer S, Özdoğan H. Improving Quality of Life Scale of School With Juvenile Rheumatoid Arthritis 6-12 Years Old. XII. European Congress Annual Scientific Meeting of PRES. Poster Presentation, Clinical and Experimental Rheumatology. 23:3, 2005 ( Suppl.37), p: 85, 15-18 September 2005, France. (Eylül 2005)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akgün Kostak M, Semerci R, Kocaaslan EN. Hemşirelerin Çocuk Sevme Düzeyleri ve Çocuk Yetiştirme Tutumları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017; 6(4): 146-155.
 • Akgün Kostak M, Kocaaslan EN, Bilsel A, Mutlu A. 3-6 Yaş Grubu Çocukların Uyku Alışkanlıklarının Belirlenmesi. HSP 2016; 3(1):123-132.
 • Akgün Kostak M, Kocaaslan E.N,Bilsel A, Mutlu A. 3 6 Yas Grubu Çocukların Uyku Alıskanlıklarının Belirlenmesi, Saglık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, Vol. 3, No. 1, pp. 123-132, 2016.
 • Akgün Kostak M, Akçakoca S, Sıcak G. Çocuğu Pediatri Servislerinde Tedavi Gören Ebeveynlerin Erkek Hemsireler Hakkindaki Düsünceleri. Opinions About Male Nurses of Parents who Had Treated Child in Pediatric Clinic, Cumhuriyet Hemsirelik Dergisi, Vol. 4, No. 1, pp. 18-26, 2015.
 • Akgün Kostak M, Vatansever C. Saglik Bilimleri Fakültesi Ögrencilerinin Çocuk Istismarı ve İhmali İle İlgili Görüs ve Düsünceleri, HSP, Vol. 2, No. 1, pp. 1-11, -TÜRKIYE, 1, 2015.
 • Akgün Kostak M, Özyazıcıoğlu N. Juvenil Idiyopatik Artrit ve Hemsirelik Bakımı (Nursing Care in Juvenile Idiopathic Arthritis), Türkiye Klinikleri Hemsirelik Bilimleri Dergisi, Vol. 3, Sayı: 3, pp. 1-9, ANKARA-TÜRKIYE, 12, 2015
 • Temel M, Akgün Kostak M, Çelikkalp Ü.Çocuk Kanallarında Yayınlanan Çizgi Filmlerdeki Şiddetin Belirlenmesi. DEUHYO ED 2014;7(3):199-205. (Eylül 2014)
 • Akgün Kostak M, Kurt S, Süt N, Akarsu Ö, Ergül GD. Hemşirelik ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin SağlıklıYaşam Biçimi Davranışları [Healthy Lifestyle Behaviors of Nursing and Classroom Teaching Students]. TAF Preventive Medicine Bulletin 2014 ;13(3):189-196. (Haziran 2014)
 • Akgün Kostak M. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin çocuk sevme durumları, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinin çocuk sevme durumlarına etkisi ve etkileyen faktörler. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2013; 2(2):50-56. (Haziran 2013)
 • Akgün Kostak M., Aras T, Akarsu Ö. Hemşirelik öğrencilerinin klinik hemşirelerin eğitimlerine verdiği katkıya ilişkin görüşleri. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2012; 2:39-46. (Haziran 2012)
 • Akgün Kostak, M., Akarsu, Ö., Ergül, GD. Edirne Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Profili. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2012;7(19): 39-59. (Haziran 2012)
 • Alparslan N, Akgün Kostak M. Enürezisli Çocuğa Yaklaşım. TAF Preventive Medicine Bulletin 2012: 11(5): 639- 646. (Mayıs 2012)
 • Akgün Kostak M., Zafer R. Kanserli Çocuklarda Beslenme Sorunları ve Hemşirelik Bakımı. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2012; 7(21):19-34. (Ocak 2012)
 • İnal S, Akgün Kostak M. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ilaç uygulamaları ile ilgili hatalar ve çözüm önerileri. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2011; 15(2): 72-76. (Haziran 2011)
 • Akgün Kostak M, Akan M. Terminal Dönemdeki Çocuğun Palyatif Bakımı.Türk Onkoloji Dergisi, 26(4):182-192, 2011. (Haziran 2011)
 • Ünsar S, Kostak MA, Kurt S, Erol Ö. Hemşirelerin Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu E-Dergi, 4(1):2-6, 2011. (Mart 2011)
 • Akgün Kostak M, Dedeoğlu B. Marasmik Kwashiorkor’u Olan Bebeğin Hemşirelik Bakımı. Hemşirelik Forumu, 2010; 13:(1): 25-31, Temmuz-Ağustos-Eylül Sayısı, ISSN: 1301-9880. (Temmuz 2010)
 • Akgün Kostak M, Ünsar S, Kurt Sadırlı S. Hemşire ve Ebelerin AIDS’e Karşı Tutumlarının Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 17:2, Haziran, s:76-86, 2009. (Haziran 2009)
 • Akgün Kostak M. Hemşirelik Bakımının Spiritüel Boyutu. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2007; 2(6) : 105-115. (Haziran 2007)
 • Akgün Kostak M. Çocuklarda Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık Sayısı, Sayfa: 69-71, 2006. ISSN: 1301-9880. (Eylül 2006)
 • Akgün Kostak M. Taşocak G. Juvenil Romatoid Artritli Çocuk Ailelerinin Eğitim Gereksinimleri. Hemşirelik Forumu Dergisi. Ocak-Şubat Sayısı, Sayfa: 41-47, 2006. ISSN: 1301-9880. (Ocak 2006)
 • Akgün Kostak M, Savaşer S. 6-12 Yaş Juvenil Romatoid Artritli Çocuklar İçin Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği ( JRA-OYKÖ)’nin Geliştirilmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi 2005. Mayıs-Haziran Sayısı, S. 1-8. ISSN: 1301-9880. (Mayıs 2005)
 • İnal S, Akgün Kostak M. Hastanede Yatan Çocukta Terapötik İletişim. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. Cilt: 6, Sayı: 2, Sayfa: 67-76, 2003. (Haziran 2003)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • M. K. AKGÜN, B. MERVE, Hastanede Yatan Çocuklarda Düsme Riskinin Belirlenmesi Poster bildiri 163 163, 37. Pediatri Günleri ve 16. Pediatri Hemsireligi Günleri., Istanbul.-TÜRKIYE
 • S. ÜNSAR, M. K. AKGÜN, S. YiLMAZ, S. ÖZDINÇ, S. ÖZTÜRK, Üniversite ögrencilerinde Internet kullanim durumlari ve stres düzeyleri, VII. Ulusal Hemsirelik Egitimi Kongresi, Istanbul-TÜRKIYE
 • M. K. AKGÜN, Ö. AKARSU, S. UZUN, Hemsirelik Ögrencilerinin aile içinde kadina uygulanan siddete iliskin tutumlari, 2. Uluslararasi Farkli Siddet Boyutlari ve Toplumsal Algi Kongresi, Istanbul-TÜRKIYE
 • R. SEMERCI, M. K. AKGÜN, Hemsirelik ögrencilerinin akili telefon kullanimina yönelik tutum ve davranislarinin belirlenmesi, 15. Ulusal Hemsirelik Kongresi, Erzurum-TÜRKIYE
 • Akgün Kostak M. Romatizmal Hastalıklarda Kadın Olmak (Ekim 2014)
 • Zihinsel Yetersiz Çocukların Aile Yükü, Özbakım Becerileri, Annelerinin Yaşam Doyumu ve Etkileyen Faktörler (Ekim 2014)
 • Hemşirelik Eğitiminde Mesleki Beceri Laboratuarının Önemi (Ekim 2014)
 • Hemşirelik öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutumlarının incelenmesi (Mayıs 2014)
 • Sitotoksik ilaçları hazırlayan hemşirelerin maruziyetlerinin incelenmesi (Mayıs 2014)
 • Babaların Doğum Sonu Dönemde Ebeveynlik Davranışları ve Etkileyen Faktörler (Nisan 2014)
 • Tip 1 diyabetli adolesanların özbakım gücü, diyabet kontrolü ve etkileyen faktörler (Ekim 2013)
 • Yenidoğan Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin İşlemsel Ağrıyı Azaltmak için Kullandıkları Yöntemler. 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri 65, s. 131-132. 22-25 Mayıs 2013, Adıyaman. (Mayıs 2013)
 • Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Kliniklerinde Verilen Bakımın Aile Merkezli Bakım Yönünden İncelenmesi (Mayıs 2013)
 • Akgün Kostak M. Pediatrik Hastalarda Risk Değerlendirme: Pediatrik Hastalarda Enfeksiyon Riskinin Değerlendirilmesi. 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri, s. 233-236, 9-12 Nisan 2013, İstanbul. (Nisan 2013)
 • Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğinde Tükenmişlik ile İlgili Düşünceleri ve Deneyimleri (Nisan 2013)
 • Hemşirelik Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Tükenmişlikle Başetme (Nisan 2013)
 • Kadınlarda Kariyer Engelleri: Cam Tavan Sendromu (Nisan 2013)
 • Öğrencilerin “Cam Tavan Sendromu Hakkında Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Nisan 2013)
 • 1-6 Yaş Çocuk Ebeveynlerinin Oyuncak Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Uygulamaları (Kasım 2012)
 • Çocuk Kanallarında Yayınlanan Çizgi Filmlerdeki Şiddetin Belirlenmesi (Ekim 2012)
 • Sağlık Kurumuna Ateş Şikayeti ile Başvuran Ebeveynlerin Ateş Hakkında Bilgi Düzeyleri, Evde Yaptıkları Uygulamalar ve Etkileyen Faktörler (Nisan 2012)
 • Çocuğu Pediatri Servislerinde Yatan Ebeveynlerin Erkek Hemşireler Hakkındaki Düşünceleri (Nisan 2012)
 • Annelerin Doğum Sonu Dönemde Ebeveynlik Davranışları ve Etkileyen Faktörler (Nisan 2012)
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumlarına Etkisi (Nisan 2012)
 • Cerrahi Girişim Planlanan Çocuk Ebeveynlerinin Anksiyete Düzeyleri (Ekim 2011)
 • Çizgi Filmlerdeki Şiddet ve Çocuk (Eylül 2011)
 • Bebeği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Annelerin Anne Sütünü Sağma, Saklama ve Arttırıcı Yöntemler Hakkındaki Bilgi ve Uygulamaları (Eylül 2011)
 • Kanserli Çocuk Annelerinin Kanserli Çocuk Beslenmesi Hakkındaki Bilgileri, Sorunları ve Yaptıkları Uygulamalar (Eylül 2011)
 • 0-3 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Bakımında Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler (Eylül 2011)
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları Hakkındaki Bilgi ve Düşüncelerinin Belirlenmesi (Nisan 2011)
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Gözünden Klinik Hemşirelerin Eğitimlerine Katkı Sağlama Durumlarının Değerlendirilmesi (Nisan 2011)
 • Akgün Kostak M. Yenidoğanda Parenteral Beslenme. 54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 9. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi. 20-24 Ekim 2010, Antalya. (Ekim 2010)
 • 0-12 Aylık Bebeği olan Annelerin Pişik Gelişimini Önleme ve Bakımı ile ilgili Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler (Ekim 2010)
 • Hemşire ve Ebelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri (Mayıs 2010)
 • Doğum Yapan Anneleri Emzirme Tutumlarının Değerlendirilmesi (Nisan 2010)
 • Hemşirelik ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları (Nisan 2010)
 • Üniversite Gençliğinin Evliliğe Bakışı (Nisan 2010)
 • Adolesanlarda Obesite ve Hemşirelik Bakımı (Kasım 2009)
 • Terminal Dönemdeki Çocuğun Palyatif Bakımı (Kasım 2009)
 • Bebeği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Anne ve Babaların Kaygı Düzeyleri (Kasım 2009)
 • Akgün Kostak M. Juvenil Romatoid Artritli Bir Hemşirenin Gözüyle Hastalık Deneyimi. Romatoloji Hemşireliği Kurs Programı. X. Ulusal Romatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, RAED Dergisi 1:1, s: 7, 30 Ekim- 3 Kasım 2009, Antalya. (Ekim 2009)
 • Enürezisli çocuğa yaklaşım (Ekim 2009)
 • Kanserli Çocuklarda Beslenme Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımı (Ekim 2009)
 • Juvenil Idiopatik Artritli Çocuklarda Yaşam Kalitesi: Bir Kamp Etkinliği (Ekim 2009)
 • Edirne Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Profili (Haziran 2009)
 • Marasmik Kwashiorkoru Olan Bebekte Hemşirelik Bakımı (Haziran 2009)
 • Juvenil İdiopatik Artritli Çocuklarda Aile Eğitimi: Olgu Sunumu (Ekim 2008)
 • Akgün Kostak M, Ünsar S, Kurt Sadırlı S. Determination of Midwives’ and Nurses Attitudes to Aids. 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Sözel Bildiri, s:74, 5-8 Eylül 2007, Ankara. (Eylül 2007)
 • Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bekaret Kontrolüne İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Haziran 2007)
 • Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kontrol Odağı Algılama Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Haziran 2007)
 • Hemşirelerin Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri (Haziran 2007)
 • 6-12 Yaş Juvenil Romatoid Artritli Çocuklar İçin Okul Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Geliştirilmesi (Eylül 2004)
 • Hemşirelik Bakımında Spiritüalizm (Nisan 2004)
 • Mitoloji ve Hemşirelik (Mayıs 2003)
 • Juvenil Romatoid Artritli Çocuk Ailelerinin Eğitim Gereksinimleri (Eylül 2001)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Akgün Kostak M. Romatoloji Hemşireliği: Romatoid Artrit Olgu Yönetimi: Hasta gözüyle Romatoid Artrit. 1. Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, s.3, 6 - 8 Mart 2014 , İzmir. (Mart 2014)
 • Akgün Kostak M. Edirne’deki Hemşirelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Hemşirelik Haftası Etkinliği (Mayıs 2013)
 • Akgün Kostak M. Yenidoğan Ünitesinde Çağdaş Hemşirelik Bakımının Özellikleri ve Önemi. 3. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, 1 Ekim 2010, Edirne. (Ekim 2010)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kostak M.A., Alparslan Ö. Pediatri Hemşireliği Akıl Notları. Bölüm adı: Kas İskelet Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Editör: Çavuşoğlu H. Güneş Tıp Kitabevleri. (2018). ISBN:978-975277-688-3.
 • Akgun Kostak M. Pediatrik Cerrahi Hastasının Hemşirelik Bakımı. Bölüm adı: (İnvajinasyon). (2015) Üçüncü Basımdan Çeviri. Çeviri Ed. Bolışık ZB, Yardımcı F, Didişen NA. ISBN: 978-605-320-332-2 S.399-406.
 • İlhan S.E., Ünsar S., Kostak M., Koç Z., Sançar B., İlhan H. Sağlık Bilimleri Sözlüğü. Ed: İlhan S.E., Sançar B. 1. Baskı, Alter Yayıncılık, 2013. (Ocak 2013)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Zihinsel Yetersiz Çocukların Aile Yükü, Özbakım Becerileri, Annelerinin Yaşam Doyumu ve Etkileyen Faktörler (Ocak 2014)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türk Hemşireler Derneği Çocuk Hemşireleri Derneği Florence Nightingale Mezunları Derneği Romatoloji Hemşireliği Derneği HEMED (Hemşirelik Eğitimi Derneği)

Projeler

 • Hemşirelik Eğitiminde Mesleki Beceri Laboratuarının Önemi (Haziran 2014)
 • Zihinsel Yetersiz Çocukların Aile Yükü, Özbakım Becerileri, Annelerinin Yaşam Doyumu ve Etkileyen Faktörler (Şubat 2014)
 • Doğum, Kadın ve Çocuk Sağlığına İlişkin Psikomotor Becerilerin Geliştirilmesinde Mesleki Beceri Laboratuarının Önemi (Aralık 2013)

Ödüller

 • En İyi Poster Bildiri Birincilik Ödülü, Yıldız Savran F, Semerci R, Akgün Kostak M, Eren T, Avcı G. Kanser Tanısı ile İzlenen Çocuklarda Semptom Kümelemesi. 22. Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2017, Antalya.
 • En İyi Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü, Yıldızeli Topçu S., Akgün Kostak M., Semerci R., Güray Ö. Sakız çiğnemenin çocuklarda damaryolu açma sırasında oluşan ağrı ve anksiyeteye etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma, 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Edirne.
 • En İyi Poster Bildiri Birincilik Ödülü, Savran F, Akgun Kostak M, Baytekin M. “Çocuk Onkoloji Kliniği ve Polikliniğinde Kanser Tanısı ile Tedavi Gören Çocukların Yaşam Kalitesi” , 21. Ulusal Kanser Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya.
 • Poster Bildiri İkincilik Ödülü, Mutlu A, Vatansever C, Denler E, Akgün Kostak M, Kurt S. Öğrencilerin “Cam Tavan Sendromu” Hakkında Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 12. Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 2013, Konya. (Nisan 2013)
 • En İyi Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü. Kostak MA, Canbaz A, Yılmaz G. Annelerin Doğum Sonu Dönemde Ebeveynlik Davranışları ve Etkileyen Faktörler. 34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşireliği Günleri, 3-6 Nisan 2012, İstanbul. (Nisan 2012)
 • En İyi Sözel Bildiri 3.lük Ödülü. Zafer R., Kostak MA.Cerrahi Girişim Planlanan Çocuk Ebeveynlerinin Anksiyete Düzeyleri. 55. Milli Pediatri Kongresi, 10. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 12-16 Ekim 2011. (Ekim 2011)

» Verdiği Dersler

Büyüme ve Gelişme

Çocuk Acil Hemşireliği

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yenidoğan Hemşireliği